Tử vi

Khảo nghiệm về bộ Xương Khúc

Khảo nghiệm về bộ Xương Khúc

Bộ Xương Khúc và Tả Hữu là hai cặp Phụ Tinh duy nhất có thể hóa khí, hai bộ sao này đều có thể an theo Tháng sinh trên lá số Tử Vi. Xương Khúc có đặc tính là khi gặp bộ sao này thì không thể có bộ Không Kiếp. Có nhiều lý thuyết cho rằng Xương Khúc và Không Kiếp là hai cặp sao đối nghịch nhau về tính chất với Xương Khúc là tri thức, hiểu biết, theo nguyên tắc và Không Kiếp là bộ Đại Sát Tinh ưa trái truyền thống, có tính đột phá, không theo nguyên tắc mà luận là tác sự sơ cuồng qua nghiệm lí mệnh có bộ sao này tính chất như vậy hợp lí. Muốn hiểu rõ đặc tính bộ Xương Khúc bằng thực nghiệm không phải qua sách vở thì việc đơn giản người viết hay làm là hỏi tháng sinh của họ. Nếu sinh tháng Tuất tức tháng 9 âm lịch luôn có sao Văn Xương tại cung Mệnh. Nghiệm lí Mệnh có sao Văn Xương giao hội với cách Chính Tinh và Bàng Tinh qua nhiều người giao tiếp cho bản thân người viết một kết quả đáng quý thời trước khi mới nghiên cứu Tử Vi nhưng thời ấy không có nhiều lá số tử vi để luận đoán nên đành phải dùng cách này để tìm hiểu. Sao Văn Xương thủ Mệnh có các trường hợp đồng cung với Văn Khúc tại Sửu Mùi, xung chiếu tại Thìn Tuất, tam hợp tại Tị Hợi Mão Dậu và đơn thủ tại Tí Ngọ Dần Thân. Mỗi cách mang một tính chất riêng khác nhau. Trường hợp Xương Khúc cư Sửu Mùi đồng cung luận là hay nhất, thứ đến là cách ” Hoa Quế Tị Hợi phi vinh tắc phú” tức bộ sao này tam hợp với nhau tại Tị Dậu hoặc Hợi Mão là cách hay. Tuy nhiên khi khảo nghiệm người viết chỉ nhận diện được Chính Tinh qua bản tính ban đầu phối hợp với Văn Xương đồng tọa do sinh tháng Tuất. Nhìn chung Văn Xương thủ Mệnh thì bản thân mang tính học vấn, ham học hỏi và danh dự. Người có sao này thường được đánh giá dễ gần với người xung quanh qua dung mạo và tính cách chủ học thức không chứa tính Sát như các cách cục Sát Tinh. Mệnh này thường ham học hỏi, thích sự tích lũy kiến thức và danh tiếng qua việc học hành. Thường trường hợp có Văn Xương thủ Mệnh đi liền với giá trị tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Phú viết đây là ngôi sao của văn chương và nghệ thuật.

” KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH DANH QUÁN ĐƯƠNG THỜI”.

Bạn đang xem: Khảo nghiệm về bộ Xương Khúc

Câu phú này thể hiện tính trọng danh dự, danh tiếng của sao này khi hợp cách. Xương Khúc không ưa thích việc tác sự không có mục đích mà do bộc phát như Không Kiếp mà xem trọng việc danh tiếng nên thường không làm nhứng việc gây tai tiếng. Ở đây có đặc điểm xấu là khó có việc dám thực hiện những điều mà xã hội chê cười để đạt sự thành công hoạch phát như Sát Tinh, bộ Xương Khúc nếu hợp cách cũng chủ ưa hưởng thụ tinh thần mà khả năng kiên định, cương quyết khi gặp khó khăn không lớn.

“VĂN XƯƠNG VĂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNG”.

Xương Khúc là bộ sao của học vấn, người có cách này thường sự học tập ở mức độ cao hơn người bình thường, vì có tài học rộng nên tránh được tai họa do thiếu hiểu biết hoặc do tính bốc phát của Sát tinh gây ra. Xương Khúc nếu gặp Mệnh có Sát Phá Tham khiến cách cục này giảm tính Sát trở nên hiền hòa hơn trở thành sự khám phá các nguyên tắc hay thay đổi nhận thức của chính bản thân nhờ việc tìm hiểu. Xương Khúc có thể giải bộ Kình Hao hay Đà Hao thành cách phát văn. Có nhiều trường hợp mệnh có Phá Quân ngộ Xương Khúc theo con đường học nghiệp đạt tới thành tựu lớn trong khoa học. Bây giờ chính trong nghiên cứu cần thiết có sự đột phá, đổi mới phá bỏ tư duy cũ lạc hậu như Phá Quân đắc lợi. Đặc biệt có Phá Quân ngộ Xương Khúc tốt đẹp lên chức vị giáo sư, tiến sĩ đi với chức vụ lớn nhờ chuyên môn giỏi. Tuy nhiên cũng nhiều trường hợp do bộ Xương Khúc mà gặp phải yểu cách hay tai nạn, bệnh tật liên quan tới sao này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khảo nghiệm về bộ Xương Khúc

Khảo nghiệm về bộ Xương Khúc

Bộ Xương Khúc và Tả Hữu là hai cặp Phụ Tinh duy nhất có thể hóa khí, hai bộ sao này đều có thể an theo Tháng sinh trên lá số Tử Vi. Xương Khúc có đặc tính là khi gặp bộ sao này thì không thể có bộ Không Kiếp. Có nhiều lý thuyết cho rằng Xương Khúc và Không Kiếp là hai cặp sao đối nghịch nhau về tính chất với Xương Khúc là tri thức, hiểu biết, theo nguyên tắc và Không Kiếp là bộ Đại Sát Tinh ưa trái truyền thống, có tính đột phá, không theo nguyên tắc mà luận là tác sự sơ cuồng qua nghiệm lí mệnh có bộ sao này tính chất như vậy hợp lí. Muốn hiểu rõ đặc tính bộ Xương Khúc bằng thực nghiệm không phải qua sách vở thì việc đơn giản người viết hay làm là hỏi tháng sinh của họ. Nếu sinh tháng Tuất tức tháng 9 âm lịch luôn có sao Văn Xương tại cung Mệnh. Nghiệm lí Mệnh có sao Văn Xương giao hội với cách Chính Tinh và Bàng Tinh qua nhiều người giao tiếp cho bản thân người viết một kết quả đáng quý thời trước khi mới nghiên cứu Tử Vi nhưng thời ấy không có nhiều lá số tử vi để luận đoán nên đành phải dùng cách này để tìm hiểu. Sao Văn Xương thủ Mệnh có các trường hợp đồng cung với Văn Khúc tại Sửu Mùi, xung chiếu tại Thìn Tuất, tam hợp tại Tị Hợi Mão Dậu và đơn thủ tại Tí Ngọ Dần Thân. Mỗi cách mang một tính chất riêng khác nhau. Trường hợp Xương Khúc cư Sửu Mùi đồng cung luận là hay nhất, thứ đến là cách ” Hoa Quế Tị Hợi phi vinh tắc phú” tức bộ sao này tam hợp với nhau tại Tị Dậu hoặc Hợi Mão là cách hay. Tuy nhiên khi khảo nghiệm người viết chỉ nhận diện được Chính Tinh qua bản tính ban đầu phối hợp với Văn Xương đồng tọa do sinh tháng Tuất. Nhìn chung Văn Xương thủ Mệnh thì bản thân mang tính học vấn, ham học hỏi và danh dự. Người có sao này thường được đánh giá dễ gần với người xung quanh qua dung mạo và tính cách chủ học thức không chứa tính Sát như các cách cục Sát Tinh. Mệnh này thường ham học hỏi, thích sự tích lũy kiến thức và danh tiếng qua việc học hành. Thường trường hợp có Văn Xương thủ Mệnh đi liền với giá trị tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Phú viết đây là ngôi sao của văn chương và nghệ thuật.

” KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH DANH QUÁN ĐƯƠNG THỜI”.

Câu phú này thể hiện tính trọng danh dự, danh tiếng của sao này khi hợp cách. Xương Khúc không ưa thích việc tác sự không có mục đích mà do bộc phát như Không Kiếp mà xem trọng việc danh tiếng nên thường không làm nhứng việc gây tai tiếng. Ở đây có đặc điểm xấu là khó có việc dám thực hiện những điều mà xã hội chê cười để đạt sự thành công hoạch phát như Sát Tinh, bộ Xương Khúc nếu hợp cách cũng chủ ưa hưởng thụ tinh thần mà khả năng kiên định, cương quyết khi gặp khó khăn không lớn.

“VĂN XƯƠNG VĂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNG”.

Xương Khúc là bộ sao của học vấn, người có cách này thường sự học tập ở mức độ cao hơn người bình thường, vì có tài học rộng nên tránh được tai họa do thiếu hiểu biết hoặc do tính bốc phát của Sát tinh gây ra. Xương Khúc nếu gặp Mệnh có Sát Phá Tham khiến cách cục này giảm tính Sát trở nên hiền hòa hơn trở thành sự khám phá các nguyên tắc hay thay đổi nhận thức của chính bản thân nhờ việc tìm hiểu. Xương Khúc có thể giải bộ Kình Hao hay Đà Hao thành cách phát văn. Có nhiều trường hợp mệnh có Phá Quân ngộ Xương Khúc theo con đường học nghiệp đạt tới thành tựu lớn trong khoa học. Bây giờ chính trong nghiên cứu cần thiết có sự đột phá, đổi mới phá bỏ tư duy cũ lạc hậu như Phá Quân đắc lợi. Đặc biệt có Phá Quân ngộ Xương Khúc tốt đẹp lên chức vị giáo sư, tiến sĩ đi với chức vụ lớn nhờ chuyên môn giỏi. Tuy nhiên cũng nhiều trường hợp do bộ Xương Khúc mà gặp phải yểu cách hay tai nạn, bệnh tật liên quan tới sao này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button