Tử vi

KHÔNG GIAN – PHI LONG TẠI THIÊN

Sử dụng chu kỳ 10, chu kỳ 12, chu kỳ 14 làm phương tiện nhận thức Thiên đạo (đường vận hành trời), xác định Đại Giáp Tí gồm 420 năm. Một Đại Giáp Tí gồm bảy chu kỳ Can Chi Giáp Tí 60 năm (60 x 7).

1. Chu kỳ Giáp Tí thứ nhất: phương Đông – tú Giác – Mộc tinh.

2. Chu kỳ Giáp Tí thứ hai: phương Đông – tú Tâm – mặt Trăng.

Bạn đang xem: KHÔNG GIAN – PHI LONG TẠI THIÊN

3. Chu kỳ Giáp Tí thứ ba: phương Bắc – tú Ngưu – Kim tinh.

4. Chu kỳ Giáp Tí thứ tư: phương Bắc – tú Thất – Hỏa tinh.

5. Chu kỳ Giáp Tí thứ năm: phương Tây – tú Vị – Thổ tinh.

6. Chu kỳ Giáp Tí thứ sáu: phương Tây – tú Sâm – Thủy tinh.

7. Chu kỳ Giáp Tí thứ bảy: phương Nam – tú Tinh – mặt Trời.

8. Hồi quy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm KHÔNG GIAN - PHI LONG TẠI THIÊN

Sử dụng chu kỳ 10, chu kỳ 12, chu kỳ 14 làm phương tiện nhận thức Thiên đạo (đường vận hành trời), xác định Đại Giáp Tí gồm 420 năm. Một Đại Giáp Tí gồm bảy chu kỳ Can Chi Giáp Tí 60 năm (60 x 7).

1. Chu kỳ Giáp Tí thứ nhất: phương Đông – tú Giác – Mộc tinh.

2. Chu kỳ Giáp Tí thứ hai: phương Đông – tú Tâm – mặt Trăng.

3. Chu kỳ Giáp Tí thứ ba: phương Bắc – tú Ngưu – Kim tinh.

4. Chu kỳ Giáp Tí thứ tư: phương Bắc – tú Thất – Hỏa tinh.

5. Chu kỳ Giáp Tí thứ năm: phương Tây – tú Vị – Thổ tinh.

6. Chu kỳ Giáp Tí thứ sáu: phương Tây – tú Sâm – Thủy tinh.

7. Chu kỳ Giáp Tí thứ bảy: phương Nam – tú Tinh – mặt Trời.

8. Hồi quy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button