Tử vi

Khuynh hướng đồng tính luyến ái

【飞星漫谈二十五】断背山

二十五【命友禄忌互纒】同性恋的倾向

为了庆祝李安的「断背山」勇夺多项国际大奖,我也在这儿简单讲讲同性恋的看法。

Bạn đang xem: Khuynh hướng đồng tính luyến ái

早在【飞星漫谈三】我已经谈论过命宫飞忌入交友宫就代表命主有义气,但如果友交

宫也同时飞忌或飞禄回命宫,那么命主本人就有同性恋的倾向或经历。

如果只是禄来禄去,也可能有这个倾向,不过只是想想而已。

不过同性恋其实好实看,主要是因为社会风气保守的时候,就算有同性恋的倾向都要

给压下,而最终都要走回异性恋的道路。

[Phi tinh mạn đàm 25] – Đoạn bối sơn (GAY)

25. [Mệnh Nô lộc kị hỗ triền] – Khuynh hướng đồng tính luyến ái

Ngay ở phần phi tinh mạn đàm 3 ta đã bàn luận qua cung Mệnh phi kỵ nhập cung Nô thì hàm ý mệnh chủ có nghĩa khí, nhưng nếu như cung Nô cũng đồng thời phi kỵ hoặc phi lộc quay trở lại cung Mệnh, như vậy bản thân mệnh chủ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Nếu chỉ là lộc đến lộc đi, thì cũng có thể có xu hướng này, nhưng bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.

Nhưng đồng tính cần phải có một cái nhìn đúng đắn, bởi vì chủ yếu do thời điểm tâm lý xã hội bảo thủ, cho rằng khuynh hướng đồng tính luyến ái cần phải bị loại bỏ, cho nên phải quay về với việc yêu đương với người khác giới.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khuynh hướng đồng tính luyến ái

【飞星漫谈二十五】断背山

二十五【命友禄忌互纒】同性恋的倾向

为了庆祝李安的「断背山」勇夺多项国际大奖,我也在这儿简单讲讲同性恋的看法。

早在【飞星漫谈三】我已经谈论过命宫飞忌入交友宫就代表命主有义气,但如果友交

宫也同时飞忌或飞禄回命宫,那么命主本人就有同性恋的倾向或经历。

如果只是禄来禄去,也可能有这个倾向,不过只是想想而已。

不过同性恋其实好实看,主要是因为社会风气保守的时候,就算有同性恋的倾向都要

给压下,而最终都要走回异性恋的道路。

[Phi tinh mạn đàm 25] – Đoạn bối sơn (GAY)

25. [Mệnh Nô lộc kị hỗ triền] – Khuynh hướng đồng tính luyến ái

Ngay ở phần phi tinh mạn đàm 3 ta đã bàn luận qua cung Mệnh phi kỵ nhập cung Nô thì hàm ý mệnh chủ có nghĩa khí, nhưng nếu như cung Nô cũng đồng thời phi kỵ hoặc phi lộc quay trở lại cung Mệnh, như vậy bản thân mệnh chủ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Nếu chỉ là lộc đến lộc đi, thì cũng có thể có xu hướng này, nhưng bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.

Nhưng đồng tính cần phải có một cái nhìn đúng đắn, bởi vì chủ yếu do thời điểm tâm lý xã hội bảo thủ, cho rằng khuynh hướng đồng tính luyến ái cần phải bị loại bỏ, cho nên phải quay về với việc yêu đương với người khác giới.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button