Tử vi

KIM BÁ KIM – NHÂM DẦN ẤT MÃO

Nhâm Dần Ất Mão thì Dần Mão là đất vượng của Mộc, Mộc vượng nên Kim suy, Kim Tuyệt ở Dần, Thai ở Mão, Kim vô lực mới gọi bằng Kim Bá Kim. Mộc vượng Kim suy nên sức yếu, mỏng manh nhợt nhòa, chữ bá nghĩa là yếu đuối, không sung thực.

Cổ thư viết: “Nhâm Dần Quí Mão là chất kim còn lại ở đất tuyệt cho nên khí chất nhu nhược, mỏng như tơ lụa”. Kim Bá Kim chất kim dùng để trang trí trang sức. Nếu được tay được khéo giỏi chạm khắc thì mới hay đẹp.

Người có số mạng nạp âm Kim Bá Kim cần mài dũa học hành mới mong thành tựu, phải tìm được thầy mới nên cơ đồ.

Bạn đang xem: KIM BÁ KIM – NHÂM DẦN ẤT MÃO

Bởi vậy Kim Bá Kim cần Xương Khúc Hóa Khoa ở Mệnh.

Nhâm Dần thì Dần Mộc bị kim khắc nên thế nhược, tinh thần tuy vượng thịnh nhưng là thứ vượng thịnh của dây cung quá căng bởi vậy khi ứng phó với hung vận không lì bằng Quí Mão.

Quí Mão cũng như Nhâm Dần Mộc bị Kim khắc, nhưng âm Mộc sức khắc chế chỉ có hạn trong khi chủ kiến tự mình lại mạnh, nên chống với hung vận đắc lực hơn.

Ý tượng

  1. Kim bạc kim là vàng dát mỏng như tờ giấy, thường dùng trang trí tượng Phật hoặc các đồ trang sức khác, gọi là dát vàng
  2. Dễ uốn nắn, có thể trải qua học tập và rèn luyện để thích ứng với nghề nghiệp
  3. Tính nhu thuận, ý thức về cái tôi không cao
  4. Có khuynh hướng chạy theo thời thượng, có tính hay dựa dẫm, thích trang điểm bề ngoài để tăng thêm hào quang của bản thân

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm KIM BÁ KIM – NHÂM DẦN ẤT MÃO

Nhâm Dần Ất Mão thì Dần Mão là đất vượng của Mộc, Mộc vượng nên Kim suy, Kim Tuyệt ở Dần, Thai ở Mão, Kim vô lực mới gọi bằng Kim Bá Kim. Mộc vượng Kim suy nên sức yếu, mỏng manh nhợt nhòa, chữ bá nghĩa là yếu đuối, không sung thực.

Cổ thư viết: “Nhâm Dần Quí Mão là chất kim còn lại ở đất tuyệt cho nên khí chất nhu nhược, mỏng như tơ lụa”. Kim Bá Kim chất kim dùng để trang trí trang sức. Nếu được tay được khéo giỏi chạm khắc thì mới hay đẹp.

Người có số mạng nạp âm Kim Bá Kim cần mài dũa học hành mới mong thành tựu, phải tìm được thầy mới nên cơ đồ.

Bởi vậy Kim Bá Kim cần Xương Khúc Hóa Khoa ở Mệnh.

Nhâm Dần thì Dần Mộc bị kim khắc nên thế nhược, tinh thần tuy vượng thịnh nhưng là thứ vượng thịnh của dây cung quá căng bởi vậy khi ứng phó với hung vận không lì bằng Quí Mão.

Quí Mão cũng như Nhâm Dần Mộc bị Kim khắc, nhưng âm Mộc sức khắc chế chỉ có hạn trong khi chủ kiến tự mình lại mạnh, nên chống với hung vận đắc lực hơn.

Ý tượng

  1. Kim bạc kim là vàng dát mỏng như tờ giấy, thường dùng trang trí tượng Phật hoặc các đồ trang sức khác, gọi là dát vàng
  2. Dễ uốn nắn, có thể trải qua học tập và rèn luyện để thích ứng với nghề nghiệp
  3. Tính nhu thuận, ý thức về cái tôi không cao
  4. Có khuynh hướng chạy theo thời thượng, có tính hay dựa dẫm, thích trang điểm bề ngoài để tăng thêm hào quang của bản thân

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button