Tử vi

Kinh dịch – Khả năng phát hiện

Môn học Chu Dịch Dự Đoán đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ để dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) Tham khảo 1 số sách trong nước và nước ngoài, tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán ý thức & tiềm thức của người gieo đồng tiền.

2. Gieo theo phương vị: Dự đoán suy nghĩ của người bị đoán.

Bạn đang xem: Kinh dịch – Khả năng phát hiện

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán diễn tiến sự việc.

Ngày đưa lên mạng: 1-2-2003

Cử nhân Kinh tế: Dương Kiện Toàn (Saigon, Việt Nam)

KINH DỊCH

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN

Tác giả giữ bản quyền. Tout droits réservés. All rights reserved.

Mọi trích dịch vui lòng ghi tên tác giả. Rất cám ơn !

CHƯƠNG 2 : CHU DỊCH DỰ ĐOÁN HỌC

Môn học Chu Dịch Dự Đoán đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ để dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) Tham khảo 1 số sách trong nước và nước ngoài, tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán ý thức & tiềm thức của người gieo đồng tiền.

2. Gieo theo phương vị: Dự đoán suy nghĩ của người bị đoán.

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán diễn tiến sự việc.

LỜI BÀN :

– Xưa kia, các mưu sĩ, quân sư tài giỏi thường chuộng cách gieo quẻ theo chữ viết, câu nói (tương tự như khi gieo đồng tiền) Do cách gieo này nhận biết chính xác tâm thức của Vua Quan, nên dễ lấy được nhanh lòng tin. Nhưng khi lâm sự, cách gieo trên không mang lại hiệu quả cao do phải vận dụng 3 lần dự đoán: Dự đoán tâm thức, căn cứ vào tâm thức dự đoán hành vi, căn cứ vào hành vi dự đoán kết quả sự việc. Nếu gieo theo thời gian, ta chỉ cần 1 lần dự đoán, dự đoán diễn tiến & kết quả của sự việc. Những cẩm nang đi đường chỉ mở ra xem vào một thời điểm nhất định, được ghi trong các câu chuyện về Khổng Minh, Trương Lương… hoàn toàn không phải là chuyện hoang đường. Nó được vận dụng từ cách gieo quẻ theo thời gian của môn Chu Dịch Dự Đoán Học.

– Ngày nay, đa phần những người hoạt động bói toán vẫn thường thích sử dụng cách gieo quẻ theo đồng tiền là điều dễ hiểu. Nó nắm bắt được ngay tâm thức của người đến xem bói.

– Trong bài này, tôi viết về môn học dự báo. Những chi tiết hoang đường, kỳ bí, huyền hoặc không phù hợp với lý luận cơ bản tôi không đề cập đến.

Môn học này dự đoán cái gì ?

1. Dự đoán về Tôi (Ngôi thứ nhất)

2. Dự đoán về Người khác (Ngôi thứ hai)

3. Dự đoán Sự Kiện (Ngôi thứ ba)

Để dự đoán, ta cần có những thông tin nào ?

1. Ngôi thứ nhất: Nhận thông tin qua 3 đồng tiền.

2. Ngôi thứ hai: Nhận thông tin qua phương hướng.

3. Ngôi thứ ba: Nhận thông tin qua thời gian.

Có thông tin, ta đi lập bài toán dự đoán :

TẠO LẬP BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN

Tạo lập bài toán cho dự đoán ngôi thứ nhất:

Thực hiện các bước sau:

1. Chọn 3 đồng tiền có chất liệu giống nhau, bằng đồng (Cu)

2. Qui ước mặt hình là âm ( __ __ ), mặt chữ là dương ( _____ )

3. Đặt 3 đồng tiền vào 2 lòng bàn tay khoảng 1 phút. Gieo chúng lên mặt phẳng bất kỳ. Nếu:

3 mặt hình, ta ghi: ___ ___ x

3 mặt chữ, ta ghi: _______ x

2 hình 1 chữ, ta ghi: _______

2 chữ 1 hình, ta ghi: ___ ___

Sau khi gieo 6 lần, giả thử ta có đồ hình:

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___x _______x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

_______ _______

Đồ hình 1 Đồ hình 2

* Qui ước ghi từ dưới lên.

* Đảo ngược các thanh dấu x, ta có đồ hình 2.

* Trường hợp không có x sau khi gieo, ta chỉ có 1 đồ hình duy nhất. Ví dụ:

_______

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

Đồ hình không có x

Ta gọi tên chúng (xem bảng 2 & 3)

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___x _______x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

_______ _______

Sơn Hoả Bí Lôi Hoả Phong

Tạo lập bài toán dự đoán cho ngôi thứ hai

Thực hiện các bước sau:

* Người chuyển động: ta lấy hướng sau lưng họ.

* Người ngồi: ta lấy hướng trước mặt họ.

Ví dụ: Ông lão đi từ hướng Tây nam đến vào lúc 12h trưa.

Ta lập bài toán như sau:

Ông lão: Thiên ; Tây nam : Địa (xem bảng 2)

Thiên: 1 ; Địa: 8 (Xem bảng 2)

12h trưa: 7 (xem bảng 1)

Ta làm phép tính:

1 + 8 + 7 = 16

16 : 6 có số dư x = 4

Ta có:

_______ _______

_______ _______

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Thiên Địa Bỉ Phong Địa Quán

Tạo lập bài toán dự đoán ngôi thứ 3

Ví dụ: 8h sáng ngày 27-8 năm Nhâm Ngọ

8h sáng: 5

Nhâm: 9

Ngọ: 7

* 27 + 8 + 9 = 44

44 : 8 dư 4 (Lôi)

44 + 5 = 49

49 : 8 dư 1 (Thiên)

49 : 6 dư 1 (x = 1)

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

_______ _______

_______ _______

_______ _______

_______x ___ ___x

Lôi Thiên đại Tráng Lôi Phong Hằng

* 27 + 8 + 7 = 42

42 : 8 dư 2 (Trạch)

42 + 5 = 47

47 : 8 dư 7 (Sơn)

47 : 6 dư 5 (x = 5)

___ ___ ___ ___

_______x ___ ___x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Trạch Sơn Hàm Lôi Sơn Tiểu Quá

KỸ THUẬT DỰ ĐOÁN

Theo các bước sau :

1. Nêu vấn đề cần dự đoán ở dạng câu hỏi. Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng.

2. Xem nghĩa của 2 quẻ Chủ nhằm xác định suy nghĩ, thái độ, hành động của những người trong cuộc & diễn biễn của sự việc vào thời gian đầu.

3. Xem nghĩa của 2 quẻ Biến nhằm xác định suy nghĩ, thái độ, hành động của những người trong cuộc & diễn biến của sự việc ở thời gian sau.

4. Căn cứ vào (1) (2) (3) đưa ra lời dự đoán.

Ví dụ 1 : 20h ngày 20 – 10 Nhâm Ngọ, 2 bên thương thảo lại giá cả mua bán theo đề nghị của Bên A. Bên A là người bán. Cuộc thương thảo kết thúc nửa giờ sau đó. Tôi muốn biết kết quả cuộc thương thảo ấy.

Câu hỏi : Kết quả cuộc thương thảo ấy ra sao?

Lập bài toán dự báo, ta có:

– 2 quẻ Chủ : Vị tế (Chưa xong) ; Quán (Bày tỏ)

Luận : Một bên bày tỏ quan điểm của mình nhưng chưa hoàn tất.

– 2 quẻ Biến : Giải (Giải thích) ; Hoán (Tan vỡ)

Luận : Một bên đưa lý lẻ nhằm giải thích. Cuộc họp tan vỡ không có kết quả.

Dự Đoán :

Cuộc họp do yêu cầu của Bên A, cho nên việc bày tỏ quan điểm là ở bên A. Bên A bày tỏ chưa xong thì xuất hiện lời giải thích. Lời giải thích này tất nhiên là ở bên B. Lời giải thích ở bên B đưa ra đã khiến cuộc họp tan vỡ.

Bên A là bên bán, ta suy ra bên A muốn nâng giá bán. Và bên B đã không chấp nhận điều ấy khiến cuộc họp không đem lại kết quả.

Ví dụ 2 : Vẫn ví dụ trên, nhưng cuộc họp kéo dài qua khung giờ sau (21h). Cho biết kết quả.

Câu hỏi : Kết quả cuộc thương thảo ra sao ?

Lập bài toán dự báo, ta có :

– 2 quẻ Chủ : Tiểu Súc (Cản ngăn) ; Phong (Phát triển)

Luận : Một bên cho biết rằng họ có thể sẽ phát triển giải pháp nhằm cản ngăn đề nghị của bên kia.

– 2 quẻ Biến : Tốn (Vâng thuận) ; Chấn (Chấn động)

Luận : Một bên chấn động phải vâng thuận theo bên kia.

Dự Đoán :

Ta có 2 trường hợp:

1. Trường hợp thứ nhất : Nếu bên A là người cung cấp nhỏ so với bên B, hoặc bên A phụ thuộc bên B ở nguyên liệu đầu vào, thì : Bên B cho biết răng họ có thể nghĩ đến biện pháp ngăn lại cuộc buôn bán hiện nay giữa 2 bên. Bên A lo lắng và buộc phải rút lại lời đề nghị của mình.

2. Trường hợp thứ hai : Nếu bên A là nhà cung cấp lớn, hoặc loại hàng bên A cung cấp hiện đang bán chạy trên thị trường, thì : Bên A cho biết rằng họ có thể sẽ nghĩ đến biện pháp ngăn lại cuộc buôn bán giữa 2 bên hiện nay. Bên B lo lắng và buộc phải rút lại lời đề nghị của mình.

Ví dụ 2 : Một người bạn cùng khoá tổ chức sinh nhật, nhưng chỉ mời vài bạn gái trong lớp. Tôi đã có bạn trai, nhưng vì nể bạn nên cũng nhận lời. Tôi muốn biết buổi sinh nhật tối hôm ấy sẽ diễn tiến ra sao khi biết rằng có dancing ?

– Xem qua các quẻ (17h – 19h) 2 quẻ Chủ: Tuỳ & Giải ; 2 quẻ Biến: Đoài & Sư, thấy rằng buổi tiệc diễn ra vui vẻ và các bạn tôn trọng nhau.

– Xem qua (19h – 21h) 2 quẻ Chủ: Đại Quá & Tiểu Quá ; 2 quẻ Biến: Khốn & Hàm, thấy rằng có khả năng xảy ra tình trạng các bạn chọc ghẹo qua lại quá đáng. Tôi đã có bạn trai, vì thế có khả năng ai đó quan tâm hay chọc ghẹo tôi. Không muốn để xảy ra những chuyện như thế, bèn dặn người nhà gọi điện kêu tôi về gấp.

– Xem qua (21h – 23h) 2 quẻ Chủ: Khốn & Dự ; 2 quẻ Biến: Khảm & Tấn, thấy rằng nếu còn ở lại dancing thì rất có khả năng tôi bị đối xử sổ sàng. Vì thế, vì lý do gì chưa thể về sau 19h thì bằng mọi cách tôi phải về trước 21h.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài thứ nhất: Một người đến hỏi: “Khoảng 6 giờ chiều hôm qua, tôi nhận được cú điện thoại từ nước ngoài gọi về. Đó là con rể, mới làm lễ Đính Hôn cách đây 4 tháng. Cháu nó nói rằng có gởi về Việt Nam 1 lá thư, không rõ tôi đã nhận được chưa. Hơn 1 tiếng sau, có người nhà cậu ấy mang lá thư qua. Trong thư nói rằng con rễ tôi không thể về Việt Nam làm lễ cưới như đã định trước đó. Và đề nghị bên tôi chờ (!?)”

17h – 19h: quẻ Chủ: Tỉ & Lâm ; quẻ Biến: Khảm & Qui Muội.

19h – 21h : quẻ Chủ: Nhu & Minh Di ; Biến: Tiết & Ký tế.

Câu hỏi :

1. Ẩn ý cú điện thoại ?

2. Ẩn ý lá thư ?

Bài thứ hai : 2h30 chiều, một người đàn ông ngoại quốc đến yêu cầu cho gặp giám đốc với lý do muốn bàn với công ty chuyện làm ăn. Ông ta tự giới thiệu là người đại diện cho 1 tập đoàn có trụ sở chính đặt tại Châu Á. Ông ta đề nghị một hợp tác song phương.

1h – 3h : quẻ Chủ: Chấn & Khảm ; quẻ Biến: Phệ Hạp & Tỉ.

3h – 5h : quẻ Chủ: Hằng & Kiển ; quẻ Biến: Đại Tráng & Tỉ.

Câu hỏi :

1. Đây là một đề nghị hợp tác nghiêm túc ?

2. Diễn tiến câu chuyện (Ông ấy ra về lúc 4h) ?

Bài thứ ba : ngày 11 – 9 – 2001, Hoa Kỳ bị khủng bố bằng máy bay. Toà nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Newyork bị đổ sụp hoàn toàn.

Quẻ Chủ: Trung Phu & Di ; quẻ Biến: Tiết & Tổn.

Câu hỏi :

1. Phản ứng của Hoa Kỳ ?

2. Đánh giá khả năng bảo vệ (an ninh) của Hoa Kỳ trước ngày 11 – 9 ?

3. Tổ chức đó lâu đời hay mới thành lập ?

BẢNG 1:

CAN

CHI

GIỜ

Giáp

23h – 1h

1

Ất

Sửu

1h – 3h

2

Bính

Dần

3h – 5h

3

Đinh

Mão

5h – 7h

4

Mậu

Thìn

7h – 9h

5

Kỷ

Tỵ

9h – 11h

6

Canh

Ngọ

11h – 13h

7

Tân

Mùi

13h – 15h

8

Nhâm

Thân

15h – 17h

9

Quý

Dậu

17h – 19h

10

Tuất

19h – 21h

11

Hợi

21h – 23h

12

BẢNG 2:

_______ ___ ___ _______ ___ ___

_______ _______ ___ ___ ___ ___

_______ _______ _______ _______

CÀN (Thiên) ĐOÀI (Trạch) LY (Hoả) CHẤN (Lôi)

Ông Lão Bé Gái Thanh Nữ Trung Niên

Tây Bắc (1) Tây (2) Nam (3) Đông (4)

___ ___ _______ ___ ___ ___ ___

___ ___ _______ _______ ___ ___

_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___

TỐN (Phong) KHẢM (Thuỷ) CẤN (Sơn)  KHÔN (Địa)

Trung Nữ Thanh Niên Bé Trai Bà Lão

Đông Nam (5) Bắc (6) Đông Bắc (7) Tây Nam (8)

BẢNG 3:

00

THUẦN KHÔN

40

LÔI ĐỊA DỰ

01

ĐỊA THIÊN THÁI

41

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

02

ĐỊA TRẠCH LÂM

42

LÔI TRẠCH QUI MUỘI

03

ĐỊA HOẢ MINH DI

43

LÔI HOẢ PHONG

04

ĐỊA LÔI PHỤC

44

THUẦN CHẤN

05

ĐỊA PHONG THĂNG

45

LÔI PHONG HẰNG

06

ĐỊA THUỶ SƯ

46

LÔI THUỶ GIẢI

07

ĐỊA SƠN KHIÊM

47

LÔI SƠN TIỂU QUÁ

10

THIÊN ĐỊA BỈ

50

PHONG ĐỊA QUÁN

11

THUẦN CÀN

51

PHONG THIÊN TIỂU SÚC

12

THIÊN TRẠCH LÝ

52

PHONG TRẠCH TRUNG PHU

13

THIÊN HOẢ ĐỒNG NHÂN

53

PHONG HOẢ GIA NHÂN

14

THIÊN LÔI VÔ VỌNG

54

PHONG LÔI ÍCH

15

THIÊN PHONG CẤU

55

THUẦN TỐN

16

THIÊN THUỶ TỤNG

56

PHONG THUỶ HOÁN

17

THIÊN SƠN ĐỘN

57

PHONG SƠN TIỆM

20

TRẠCH ĐỊA TUỴ

60

THUỶ ĐỊA TỈ

21

TRẠCH THIÊN QUẢI

61

THUỶ THIÊN NHU

22

THUẦN ĐOÀI

62

THUỶ TRẠCH TIẾT

23

TRẠCH HOẢ CÁCH

63

THUỶ HOẢ KÝ TẾ

24

TRẠCH LÔI TUỲ

64

THUỶ LÔI TRUÂN

25

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ

65

THUỶ PHONG TĨNH

26

TRẠCH THUỶ KHỐN

66

THUẦN KHẢM

27

TRẠCH SƠN HÀM

67

THUỶ SƠN KIỂN

30

HOẢ ĐỊA TẤN

70

SƠN ĐỊA BÓC

31

HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU

71

SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

32

HOẢ TRẠCH KHUÊ

72

SƠN TRẠCH TỔN

33

THUẦN LY

73

SƠN HOẢ BÍ

34

HOẢ LÔI PHỆ HẠP

74

SƠN LÔI DI

35

HOẢ PHONG ĐỈNH

75

SƠN PHONG CỔ

36

HOẢ THUỶ VỊ TẾ

76

SƠN THUỶ MÔNG

37

HOẢ SƠN LỮ

77

THUẦN CẤN

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kinh dịch - Khả năng phát hiện

Môn học Chu Dịch Dự Đoán đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ để dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) Tham khảo 1 số sách trong nước và nước ngoài, tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán ý thức & tiềm thức của người gieo đồng tiền.

2. Gieo theo phương vị: Dự đoán suy nghĩ của người bị đoán.

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán diễn tiến sự việc.

Ngày đưa lên mạng: 1-2-2003

Cử nhân Kinh tế: Dương Kiện Toàn (Saigon, Việt Nam)

KINH DỊCH

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN

Tác giả giữ bản quyền. Tout droits réservés. All rights reserved.

Mọi trích dịch vui lòng ghi tên tác giả. Rất cám ơn !

CHƯƠNG 2 : CHU DỊCH DỰ ĐOÁN HỌC

Môn học Chu Dịch Dự Đoán đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ để dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) Tham khảo 1 số sách trong nước và nước ngoài, tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán ý thức & tiềm thức của người gieo đồng tiền.

2. Gieo theo phương vị: Dự đoán suy nghĩ của người bị đoán.

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán diễn tiến sự việc.

LỜI BÀN :

– Xưa kia, các mưu sĩ, quân sư tài giỏi thường chuộng cách gieo quẻ theo chữ viết, câu nói (tương tự như khi gieo đồng tiền) Do cách gieo này nhận biết chính xác tâm thức của Vua Quan, nên dễ lấy được nhanh lòng tin. Nhưng khi lâm sự, cách gieo trên không mang lại hiệu quả cao do phải vận dụng 3 lần dự đoán: Dự đoán tâm thức, căn cứ vào tâm thức dự đoán hành vi, căn cứ vào hành vi dự đoán kết quả sự việc. Nếu gieo theo thời gian, ta chỉ cần 1 lần dự đoán, dự đoán diễn tiến & kết quả của sự việc. Những cẩm nang đi đường chỉ mở ra xem vào một thời điểm nhất định, được ghi trong các câu chuyện về Khổng Minh, Trương Lương… hoàn toàn không phải là chuyện hoang đường. Nó được vận dụng từ cách gieo quẻ theo thời gian của môn Chu Dịch Dự Đoán Học.

– Ngày nay, đa phần những người hoạt động bói toán vẫn thường thích sử dụng cách gieo quẻ theo đồng tiền là điều dễ hiểu. Nó nắm bắt được ngay tâm thức của người đến xem bói.

– Trong bài này, tôi viết về môn học dự báo. Những chi tiết hoang đường, kỳ bí, huyền hoặc không phù hợp với lý luận cơ bản tôi không đề cập đến.

Môn học này dự đoán cái gì ?

1. Dự đoán về Tôi (Ngôi thứ nhất)

2. Dự đoán về Người khác (Ngôi thứ hai)

3. Dự đoán Sự Kiện (Ngôi thứ ba)

Để dự đoán, ta cần có những thông tin nào ?

1. Ngôi thứ nhất: Nhận thông tin qua 3 đồng tiền.

2. Ngôi thứ hai: Nhận thông tin qua phương hướng.

3. Ngôi thứ ba: Nhận thông tin qua thời gian.

Có thông tin, ta đi lập bài toán dự đoán :

TẠO LẬP BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN

Tạo lập bài toán cho dự đoán ngôi thứ nhất:

Thực hiện các bước sau:

1. Chọn 3 đồng tiền có chất liệu giống nhau, bằng đồng (Cu)

2. Qui ước mặt hình là âm ( __ __ ), mặt chữ là dương ( _____ )

3. Đặt 3 đồng tiền vào 2 lòng bàn tay khoảng 1 phút. Gieo chúng lên mặt phẳng bất kỳ. Nếu:

3 mặt hình, ta ghi: ___ ___ x

3 mặt chữ, ta ghi: _______ x

2 hình 1 chữ, ta ghi: _______

2 chữ 1 hình, ta ghi: ___ ___

Sau khi gieo 6 lần, giả thử ta có đồ hình:

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___x _______x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

_______ _______

Đồ hình 1 Đồ hình 2

* Qui ước ghi từ dưới lên.

* Đảo ngược các thanh dấu x, ta có đồ hình 2.

* Trường hợp không có x sau khi gieo, ta chỉ có 1 đồ hình duy nhất. Ví dụ:

_______

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

Đồ hình không có x

Ta gọi tên chúng (xem bảng 2 & 3)

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___x _______x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

_______ _______

Sơn Hoả Bí Lôi Hoả Phong

Tạo lập bài toán dự đoán cho ngôi thứ hai

Thực hiện các bước sau:

* Người chuyển động: ta lấy hướng sau lưng họ.

* Người ngồi: ta lấy hướng trước mặt họ.

Ví dụ: Ông lão đi từ hướng Tây nam đến vào lúc 12h trưa.

Ta lập bài toán như sau:

Ông lão: Thiên ; Tây nam : Địa (xem bảng 2)

Thiên: 1 ; Địa: 8 (Xem bảng 2)

12h trưa: 7 (xem bảng 1)

Ta làm phép tính:

1 + 8 + 7 = 16

16 : 6 có số dư x = 4

Ta có:

_______ _______

_______ _______

_______x ___ ___x

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Thiên Địa Bỉ Phong Địa Quán

Tạo lập bài toán dự đoán ngôi thứ 3

Ví dụ: 8h sáng ngày 27-8 năm Nhâm Ngọ

8h sáng: 5

Nhâm: 9

Ngọ: 7

* 27 + 8 + 9 = 44

44 : 8 dư 4 (Lôi)

44 + 5 = 49

49 : 8 dư 1 (Thiên)

49 : 6 dư 1 (x = 1)

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

_______ _______

_______ _______

_______ _______

_______x ___ ___x

Lôi Thiên đại Tráng Lôi Phong Hằng

* 27 + 8 + 7 = 42

42 : 8 dư 2 (Trạch)

42 + 5 = 47

47 : 8 dư 7 (Sơn)

47 : 6 dư 5 (x = 5)

___ ___ ___ ___

_______x ___ ___x

_______ _______

_______ _______

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Trạch Sơn Hàm Lôi Sơn Tiểu Quá

KỸ THUẬT DỰ ĐOÁN

Theo các bước sau :

1. Nêu vấn đề cần dự đoán ở dạng câu hỏi. Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng.

2. Xem nghĩa của 2 quẻ Chủ nhằm xác định suy nghĩ, thái độ, hành động của những người trong cuộc & diễn biễn của sự việc vào thời gian đầu.

3. Xem nghĩa của 2 quẻ Biến nhằm xác định suy nghĩ, thái độ, hành động của những người trong cuộc & diễn biến của sự việc ở thời gian sau.

4. Căn cứ vào (1) (2) (3) đưa ra lời dự đoán.

Ví dụ 1 : 20h ngày 20 – 10 Nhâm Ngọ, 2 bên thương thảo lại giá cả mua bán theo đề nghị của Bên A. Bên A là người bán. Cuộc thương thảo kết thúc nửa giờ sau đó. Tôi muốn biết kết quả cuộc thương thảo ấy.

Câu hỏi : Kết quả cuộc thương thảo ấy ra sao?

Lập bài toán dự báo, ta có:

– 2 quẻ Chủ : Vị tế (Chưa xong) ; Quán (Bày tỏ)

Luận : Một bên bày tỏ quan điểm của mình nhưng chưa hoàn tất.

– 2 quẻ Biến : Giải (Giải thích) ; Hoán (Tan vỡ)

Luận : Một bên đưa lý lẻ nhằm giải thích. Cuộc họp tan vỡ không có kết quả.

Dự Đoán :

Cuộc họp do yêu cầu của Bên A, cho nên việc bày tỏ quan điểm là ở bên A. Bên A bày tỏ chưa xong thì xuất hiện lời giải thích. Lời giải thích này tất nhiên là ở bên B. Lời giải thích ở bên B đưa ra đã khiến cuộc họp tan vỡ.

Bên A là bên bán, ta suy ra bên A muốn nâng giá bán. Và bên B đã không chấp nhận điều ấy khiến cuộc họp không đem lại kết quả.

Ví dụ 2 : Vẫn ví dụ trên, nhưng cuộc họp kéo dài qua khung giờ sau (21h). Cho biết kết quả.

Câu hỏi : Kết quả cuộc thương thảo ra sao ?

Lập bài toán dự báo, ta có :

– 2 quẻ Chủ : Tiểu Súc (Cản ngăn) ; Phong (Phát triển)

Luận : Một bên cho biết rằng họ có thể sẽ phát triển giải pháp nhằm cản ngăn đề nghị của bên kia.

– 2 quẻ Biến : Tốn (Vâng thuận) ; Chấn (Chấn động)

Luận : Một bên chấn động phải vâng thuận theo bên kia.

Dự Đoán :

Ta có 2 trường hợp:

1. Trường hợp thứ nhất : Nếu bên A là người cung cấp nhỏ so với bên B, hoặc bên A phụ thuộc bên B ở nguyên liệu đầu vào, thì : Bên B cho biết răng họ có thể nghĩ đến biện pháp ngăn lại cuộc buôn bán hiện nay giữa 2 bên. Bên A lo lắng và buộc phải rút lại lời đề nghị của mình.

2. Trường hợp thứ hai : Nếu bên A là nhà cung cấp lớn, hoặc loại hàng bên A cung cấp hiện đang bán chạy trên thị trường, thì : Bên A cho biết rằng họ có thể sẽ nghĩ đến biện pháp ngăn lại cuộc buôn bán giữa 2 bên hiện nay. Bên B lo lắng và buộc phải rút lại lời đề nghị của mình.

Ví dụ 2 : Một người bạn cùng khoá tổ chức sinh nhật, nhưng chỉ mời vài bạn gái trong lớp. Tôi đã có bạn trai, nhưng vì nể bạn nên cũng nhận lời. Tôi muốn biết buổi sinh nhật tối hôm ấy sẽ diễn tiến ra sao khi biết rằng có dancing ?

– Xem qua các quẻ (17h – 19h) 2 quẻ Chủ: Tuỳ & Giải ; 2 quẻ Biến: Đoài & Sư, thấy rằng buổi tiệc diễn ra vui vẻ và các bạn tôn trọng nhau.

– Xem qua (19h – 21h) 2 quẻ Chủ: Đại Quá & Tiểu Quá ; 2 quẻ Biến: Khốn & Hàm, thấy rằng có khả năng xảy ra tình trạng các bạn chọc ghẹo qua lại quá đáng. Tôi đã có bạn trai, vì thế có khả năng ai đó quan tâm hay chọc ghẹo tôi. Không muốn để xảy ra những chuyện như thế, bèn dặn người nhà gọi điện kêu tôi về gấp.

– Xem qua (21h – 23h) 2 quẻ Chủ: Khốn & Dự ; 2 quẻ Biến: Khảm & Tấn, thấy rằng nếu còn ở lại dancing thì rất có khả năng tôi bị đối xử sổ sàng. Vì thế, vì lý do gì chưa thể về sau 19h thì bằng mọi cách tôi phải về trước 21h.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài thứ nhất: Một người đến hỏi: “Khoảng 6 giờ chiều hôm qua, tôi nhận được cú điện thoại từ nước ngoài gọi về. Đó là con rể, mới làm lễ Đính Hôn cách đây 4 tháng. Cháu nó nói rằng có gởi về Việt Nam 1 lá thư, không rõ tôi đã nhận được chưa. Hơn 1 tiếng sau, có người nhà cậu ấy mang lá thư qua. Trong thư nói rằng con rễ tôi không thể về Việt Nam làm lễ cưới như đã định trước đó. Và đề nghị bên tôi chờ (!?)”

17h – 19h: quẻ Chủ: Tỉ & Lâm ; quẻ Biến: Khảm & Qui Muội.

19h – 21h : quẻ Chủ: Nhu & Minh Di ; Biến: Tiết & Ký tế.

Câu hỏi :

1. Ẩn ý cú điện thoại ?

2. Ẩn ý lá thư ?

Bài thứ hai : 2h30 chiều, một người đàn ông ngoại quốc đến yêu cầu cho gặp giám đốc với lý do muốn bàn với công ty chuyện làm ăn. Ông ta tự giới thiệu là người đại diện cho 1 tập đoàn có trụ sở chính đặt tại Châu Á. Ông ta đề nghị một hợp tác song phương.

1h – 3h : quẻ Chủ: Chấn & Khảm ; quẻ Biến: Phệ Hạp & Tỉ.

3h – 5h : quẻ Chủ: Hằng & Kiển ; quẻ Biến: Đại Tráng & Tỉ.

Câu hỏi :

1. Đây là một đề nghị hợp tác nghiêm túc ?

2. Diễn tiến câu chuyện (Ông ấy ra về lúc 4h) ?

Bài thứ ba : ngày 11 – 9 – 2001, Hoa Kỳ bị khủng bố bằng máy bay. Toà nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Newyork bị đổ sụp hoàn toàn.

Quẻ Chủ: Trung Phu & Di ; quẻ Biến: Tiết & Tổn.

Câu hỏi :

1. Phản ứng của Hoa Kỳ ?

2. Đánh giá khả năng bảo vệ (an ninh) của Hoa Kỳ trước ngày 11 – 9 ?

3. Tổ chức đó lâu đời hay mới thành lập ?

BẢNG 1:

CAN

CHI

GIỜ

Giáp

23h – 1h

1

Ất

Sửu

1h – 3h

2

Bính

Dần

3h – 5h

3

Đinh

Mão

5h – 7h

4

Mậu

Thìn

7h – 9h

5

Kỷ

Tỵ

9h – 11h

6

Canh

Ngọ

11h – 13h

7

Tân

Mùi

13h – 15h

8

Nhâm

Thân

15h – 17h

9

Quý

Dậu

17h – 19h

10

Tuất

19h – 21h

11

Hợi

21h – 23h

12

BẢNG 2:

_______ ___ ___ _______ ___ ___

_______ _______ ___ ___ ___ ___

_______ _______ _______ _______

CÀN (Thiên) ĐOÀI (Trạch) LY (Hoả) CHẤN (Lôi)

Ông Lão Bé Gái Thanh Nữ Trung Niên

Tây Bắc (1) Tây (2) Nam (3) Đông (4)

___ ___ _______ ___ ___ ___ ___

___ ___ _______ _______ ___ ___

_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___

TỐN (Phong) KHẢM (Thuỷ) CẤN (Sơn)  KHÔN (Địa)

Trung Nữ Thanh Niên Bé Trai Bà Lão

Đông Nam (5) Bắc (6) Đông Bắc (7) Tây Nam (8)

BẢNG 3:

00

THUẦN KHÔN

40

LÔI ĐỊA DỰ

01

ĐỊA THIÊN THÁI

41

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

02

ĐỊA TRẠCH LÂM

42

LÔI TRẠCH QUI MUỘI

03

ĐỊA HOẢ MINH DI

43

LÔI HOẢ PHONG

04

ĐỊA LÔI PHỤC

44

THUẦN CHẤN

05

ĐỊA PHONG THĂNG

45

LÔI PHONG HẰNG

06

ĐỊA THUỶ SƯ

46

LÔI THUỶ GIẢI

07

ĐỊA SƠN KHIÊM

47

LÔI SƠN TIỂU QUÁ

10

THIÊN ĐỊA BỈ

50

PHONG ĐỊA QUÁN

11

THUẦN CÀN

51

PHONG THIÊN TIỂU SÚC

12

THIÊN TRẠCH LÝ

52

PHONG TRẠCH TRUNG PHU

13

THIÊN HOẢ ĐỒNG NHÂN

53

PHONG HOẢ GIA NHÂN

14

THIÊN LÔI VÔ VỌNG

54

PHONG LÔI ÍCH

15

THIÊN PHONG CẤU

55

THUẦN TỐN

16

THIÊN THUỶ TỤNG

56

PHONG THUỶ HOÁN

17

THIÊN SƠN ĐỘN

57

PHONG SƠN TIỆM

20

TRẠCH ĐỊA TUỴ

60

THUỶ ĐỊA TỈ

21

TRẠCH THIÊN QUẢI

61

THUỶ THIÊN NHU

22

THUẦN ĐOÀI

62

THUỶ TRẠCH TIẾT

23

TRẠCH HOẢ CÁCH

63

THUỶ HOẢ KÝ TẾ

24

TRẠCH LÔI TUỲ

64

THUỶ LÔI TRUÂN

25

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ

65

THUỶ PHONG TĨNH

26

TRẠCH THUỶ KHỐN

66

THUẦN KHẢM

27

TRẠCH SƠN HÀM

67

THUỶ SƠN KIỂN

30

HOẢ ĐỊA TẤN

70

SƠN ĐỊA BÓC

31

HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU

71

SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

32

HOẢ TRẠCH KHUÊ

72

SƠN TRẠCH TỔN

33

THUẦN LY

73

SƠN HOẢ BÍ

34

HOẢ LÔI PHỆ HẠP

74

SƠN LÔI DI

35

HOẢ PHONG ĐỈNH

75

SƠN PHONG CỔ

36

HOẢ THUỶ VỊ TẾ

76

SƠN THUỶ MÔNG

37

HOẢ SƠN LỮ

77

THUẦN CẤN

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button