Tử vi

Kình Dương “chân tiểu nhân”, Đà La “ngụy quân tử”

Kình Dương và Đà La là một cặp sát tinh ở Đẩu số, Kình Dương chủ “Hình”, Đà La chủ “Kỵ”, cho nên Kình Dương không thích gặp Liêm Trinh bởi vì Liêm Trinh chủ tù, vị chi “Hình tù tịnh chí” (hình tù cùng đến), lại không thích gặp Phá Quân bởi vì Phá Quân chủ hao, vị chi “Hình hao tề lâm” (Hình hao gặp đủ cả); Đà La cũng không thích gặp Hóa Kị, vị chi “Kị hóa tương xung” (cùng là Kị nhưng hóa xung nhau).

Từ tính chất đã phân biệt bên trên, Kình Dương có thể gọi là “Chân tiểu nhân”, nhưng tính cách Đà La thì có điểm gần với từ “Ngụy quân tử”, cho nên Kình Dương mang đến tai nạn thuộc loại nhất thời, như động đến phải phẫu thuật sau đó bình an, nhưng tai nạn Đà La đem đến mang tính chất đau, khổ triền miên, thí dụ như bệnh hoạn tuy không cần can thiệp bằng phẫu thuật nhưng làm cho người tật bệnh dai dẳng.

Kình Dương khéo về xung đột, xung đột bất kể hậu quả tốt hay xấu, giải quyết chuyện một lần cho xong; Đà La không như vậy, có mâu thuẫn một mực kéo dài không chịu phát sinh xung đột ra bên ngoài, kết quả ngược lại là hao phí tinh lực; cho nên Kình Dương chủ “nhất đao lưỡng đoạn”, Đà La chủ thong thả từ từ giải quyết.

Bạn đang xem: Kình Dương “chân tiểu nhân”, Đà La “ngụy quân tử”

Kình Dương mừng gặp một mình Hỏa Tinh, là dương kim gặp dương hỏa, chủ rèn luyện mà thành có ích, điều này ví như lò luyện của thợ rèn, kim sáng hỏa cũng sáng cần phải đe búa mà rèn kim loại thành đồ dùng có ích, nên chủ nhân có cách này trải qua trăm nghìn cay đắng rồi sau đó mới đạt thành tựu.

Đà La cũng mừng gặp Linh Tinh (cách “Linh Xương Đà Vũ” là ngoại lệ), là âm kim gặp âm hỏa, tính chất của nó ví như nung đúc quặng thạch, tất qua nung đúc một phen sau đó mới có thể đúc thành đồ gốm, thỏi vàng thỏi bạc; vì lẽ đó cuộc sống tuy có thành tựu, nhưng tất gặp nhiều sự phiền toái tới quấy nhiễu khiến người cả đời không thể nhàn hạ, mà lại còn dễ dàng phát sinh hiện tượng dây dưa không dứt khoát, điều tốt chậm tới, sự xấu lâu tan, tuy là “cát tất lai, hung tất tán” (sự tốt tất đến, hung họa sẽ tan), nhưng đời sống lại cũng không khỏi cảm thấy “tha đà tuế nguyệt” (lần lữa năm tháng) (*). Nên cặp Hỏa Dương đồng cung và cặp Linh Đà đồng cung là ưu việt hợp cách.

“Dương Đà giáp”, tính chất chính là “Hình Kỵ giáp” cho nên Quan vị bị giáp thì nhiều bất lợi. Duy cung vị bị Dương Đà giáp tất có Lộc Tồn, nên so đo tính toán dễ dẫn đến e dè, tị hiềm mà thôi. Ở xã hội hiện tại, hai sao Dương Đà cũng chủ kỹ năng chuyên môn, cổ nhân cho là “xảo nghệ an thân”, bởi vậy người hiện đại so với người xưa thật sự may mắn, bởi vì địa vị thợ thủ công thời xưa thấp hèn, thời hiện đại đều hiểu được rằng người thợ sửa chữa Tivi cũng đều có cơ hội phát đạt.

Chú thích:

(*) “tha đà tuế nguyệt”: lần lữa năm tháng, lỡ thời, ý nói kẻ không cố gắng, cứ lần lữa ngày qua tháng lại không làm được việc gì.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Kình Dương và Đà La là một cặp sát tinh ở Đẩu số, Kình Dương chủ “Hình”, Đà La chủ “Kỵ”, cho nên Kình Dương không thích gặp Liêm Trinh bởi vì Liêm Trinh chủ tù, vị chi “Hình tù tịnh chí” (hình tù cùng đến), lại không thích gặp Phá Quân bởi vì Phá Quân chủ hao, vị chi “Hình hao tề lâm” (Hình hao gặp đủ cả); Đà La cũng không thích gặp Hóa Kị, vị chi “Kị hóa tương xung” (cùng là Kị nhưng hóa xung nhau).

Từ tính chất đã phân biệt bên trên, Kình Dương có thể gọi là “Chân tiểu nhân”, nhưng tính cách Đà La thì có điểm gần với từ “Ngụy quân tử”, cho nên Kình Dương mang đến tai nạn thuộc loại nhất thời, như động đến phải phẫu thuật sau đó bình an, nhưng tai nạn Đà La đem đến mang tính chất đau, khổ triền miên, thí dụ như bệnh hoạn tuy không cần can thiệp bằng phẫu thuật nhưng làm cho người tật bệnh dai dẳng.

Kình Dương khéo về xung đột, xung đột bất kể hậu quả tốt hay xấu, giải quyết chuyện một lần cho xong; Đà La không như vậy, có mâu thuẫn một mực kéo dài không chịu phát sinh xung đột ra bên ngoài, kết quả ngược lại là hao phí tinh lực; cho nên Kình Dương chủ “nhất đao lưỡng đoạn”, Đà La chủ thong thả từ từ giải quyết.

Kình Dương mừng gặp một mình Hỏa Tinh, là dương kim gặp dương hỏa, chủ rèn luyện mà thành có ích, điều này ví như lò luyện của thợ rèn, kim sáng hỏa cũng sáng cần phải đe búa mà rèn kim loại thành đồ dùng có ích, nên chủ nhân có cách này trải qua trăm nghìn cay đắng rồi sau đó mới đạt thành tựu.

Đà La cũng mừng gặp Linh Tinh (cách “Linh Xương Đà Vũ” là ngoại lệ), là âm kim gặp âm hỏa, tính chất của nó ví như nung đúc quặng thạch, tất qua nung đúc một phen sau đó mới có thể đúc thành đồ gốm, thỏi vàng thỏi bạc; vì lẽ đó cuộc sống tuy có thành tựu, nhưng tất gặp nhiều sự phiền toái tới quấy nhiễu khiến người cả đời không thể nhàn hạ, mà lại còn dễ dàng phát sinh hiện tượng dây dưa không dứt khoát, điều tốt chậm tới, sự xấu lâu tan, tuy là “cát tất lai, hung tất tán” (sự tốt tất đến, hung họa sẽ tan), nhưng đời sống lại cũng không khỏi cảm thấy “tha đà tuế nguyệt” (lần lữa năm tháng) (*). Nên cặp Hỏa Dương đồng cung và cặp Linh Đà đồng cung là ưu việt hợp cách.

“Dương Đà giáp”, tính chất chính là “Hình Kỵ giáp” cho nên Quan vị bị giáp thì nhiều bất lợi. Duy cung vị bị Dương Đà giáp tất có Lộc Tồn, nên so đo tính toán dễ dẫn đến e dè, tị hiềm mà thôi. Ở xã hội hiện tại, hai sao Dương Đà cũng chủ kỹ năng chuyên môn, cổ nhân cho là “xảo nghệ an thân”, bởi vậy người hiện đại so với người xưa thật sự may mắn, bởi vì địa vị thợ thủ công thời xưa thấp hèn, thời hiện đại đều hiểu được rằng người thợ sửa chữa Tivi cũng đều có cơ hội phát đạt.

Chú thích:

(*) “tha đà tuế nguyệt”: lần lữa năm tháng, lỡ thời, ý nói kẻ không cố gắng, cứ lần lữa ngày qua tháng lại không làm được việc gì.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button