Tử vi

KÌNH DƯƠNG ĐÀ LA

Kình Dương Đà La trong khoa Tử Vi là hai sát tinh đi đôi như Linh Hỏa, cùng với Linh Hỏa thành bộ “tứ sát”. Nhưng Kình Đà có nhiều khác biệt với Hỏa Linh. Hỏa Linh mang đến phiền nhiễu, Kình Đà đem lại tổn thất.

Kình Dương phá hãm ví như một chân tiểu nhân. Đà La phá hãm ví như ngụy quân tử. Bởi vậy khi Kình Dương hội Hỏa Tinh gây thành sức mạnh phản kháng như cách “Mã đầu đới tiễn” nơi cung Ngọ, vượt qua những khó khăn gian tân mà đến với thành công.

Kình Đà luôn luôn giáp Lộc tồn, nếu giáp cung có Chủ tinh không tốt mà đồng độ với Lộc tồn, sẽ chủ về keo kiệt, bủn xỉn, đa nghi. Nếu tinh hệ là chính diệu cát, thì chủ về nhiều lo toan nghĩ ngợi.

Bạn đang xem: KÌNH DƯƠNG ĐÀ LA

Thiên lương đồng độ với Lộc tồn ở cung Tị, bị Kình Đà giáp cung, lại có sao sát – hình xung phá, vào năm Dậu năm Sửu phải đề phòng tai họa lao ngục.

Tử Sát ở hai cung Tị Hợi, cũng không ưa bị Kình Đà giáp cung, chủ về lúc gặp cơ hội tốt để phát triển thì liền bị người ta gây trở ngại.

Kình Đà giáp cung có chính diệu hóa Kị, đây là cách “Kình Đà giáp Kị”, chủ về tai nạn, bệnh tật, thất bại.

Nếu cung mệnh có Đà la đồng độ, cung Phúc ắt sẽ gặp Kình dương, thông thường tư tưởng có rất nhiều lực “kích phát”, nhưng hành động lại do dự, thiếu quyết đoán.

Nếu cung mệnh đồng độ với Kình dương, cung Phu thê ắt sẽ gặp Đà la, chủ về tính cách vợ chồng không hợp nhau.

Những câu phú về Kình Dương Đà La:

Kình Dương cư Tí Ngọ Mão Dậu hãm địa, tác họa hưng ương hình khắc thậm

(Kình Dương đóng Tí Ngọ Mão Dậu gây ra tai họa hình khắc)

Kình Dương nhập miếu gia cát, phú quí thanh dương

(Kình Dương miếu địa gặp cát tinh, giàu sang dương thanh)

Kình Dương Hỏa Tinh hãm vi hạ cách

(Kình Dương đứng cùng Hỏa Tinh ở hãm địa là hạ cách)

Kình Dương Hỏa Tinh hãm địa đều mang tính phá hoại lực, tất phá hoại rất lớn.

Kình Dương thủ mệnh, Thất Sát Phá Quân xung chủ hình khắc

Kình Dương Thất Sát làm tăng sát tinh, Kình Dương Phá Quân làm tăng hao tinh.

 

Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát, hung tắc kị

(Dương Đà Hỏa Linh với cát tinh phấn phát thêm hung tinh rất xấu)

Đây là Kình Dương Hỏa Tinh (Dương Hỏa) và Đà La Linh Tinh (Đà Linh).

Kình Dương đối thủ tại Dậu cung, tuế điệt Dương Đà Canh mệnh hung

(Kình Dương đóng Thiên Di tại Dậu, gặp hạn lưu Kình Đà người tuổi Canh nguy biến)

Dương Đà hiệp Kị vi bại cục

(Kình Dương Đà La hiệp Hóa Kị là cách thất bại)

Kình Dương trùng phùng lưu niên, Tây Thi vẫn mệnh

(Kình Dương mệnh gặp lưu niên hạn Kình Dương Tây Thi uổng mạng)

 

Dương cư Đoài Chấn, lục Mậu lục Giáp phúc nan toàn

(Kình Dương xung chiếu Mệnh tư Dậu hoặc Mão, người tuổi Mậu Giáp cuộc đời lắm tai ương)

Kình Dương gặp Âm Đồng (Tí hay Ngọ) thêm Phượng Các, Giải Thần uy danh lừng lẫy

 

Dương Đà Quan Phủ ư hãm địa loạn thuyết chi nhân

(Mệnh có Kình Đà hãm địa đứng bên Quan Phủ ưa nói bậy, nói quá kỳ thực, nói lung tung)

Dương Linh tọa mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai thương

(Mệnh Kình Dương Linh Tinh, vận lưu niên gặp Bạch Hổ tai họa)

Thân nội Tuế phùng Đà Kị mạc đạo phồn hoa

(cung Thân có Thái Tuế đi với Đà La Hóa Kị là người thô lỗ quê mùa)

Tật Ách kiêu Đà Nhẫn phản mục tật sầu

(cung Tật Ách bị Kình Đà dễ đau mắt)

Đà La lâm phụ vi, bất tu Quả Tú diệc tăng bi

(Phu cung xuất hiện sao Đà hãm không cần Quả Tú cũng thành chia xa)

Mệnh Dương Đà gia Kiếp thọ giảm, không thọ và nhiều hung hiểm

(Mệnh Kình Đà thêm Địa Kiếp không thọ hung)

Kình Hư Tuế Khách gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự

(Mệnh Kình Dương, Thái Tuế, Điếu Khách hội tụ cuộc đời lắm tang tóc buồn rầu)

 

Luận Mệnh tất suy tính thiện ác

Cự Phá Kình Dương tính tất cương

(Cự Môn Kình Dương, Phá Quân Kình Dương tính tình cứng rắn)

Dương Nhẫn bất nghi Nhật Nguyệt bệnh tật triền miên

(Kình Dương gặp Nhật Nguyệt lâm bệnh trong người hoặc có bệnh lưu cứu không khỏi)

Riêu Đà Kị kế giao họa vô đơn chí

(Mệnh hội tụ Diêu, Đà, Kị lận đận tai ương hoài)

Đà Kị Nhẫn thủ ư Phu vị

Hại chồng con chước quỉ ghê thay

Đà La, Hóa Kỵ, Dương Nhẫn tại cung Phu

 

Dương Hình Riêu Sát cung Phu

Lại gia Linh Hỏa vợ lo giết chồng

Dương Đà bệnh ấy phòng mòn

Tuế Đà vạ miệng xuất ngôn chiêu hiềm

 

Đà ngộ Kị chẳng lành con mắt

Kỵ phùng Dương mắt hẳn thanh manh

 

Đà Không lâm thủ Điền Tài

Luận rằng số ấy sinh lai nghèo hèn

Đây là Đà La, Địa Không vào Điền Tài thì luận là nghèo hèn.

 

Dương Nhẫn phùng Tuyệt Linh chốn hãm

Công cù lao bú mớm như không

(Cung Tử Tức có Tuyệt Linh Tinh và Dương Nhẫn, khó nuôi con, hoặc con cái có cũng bằng không)

Kình Riêu Hoa Cái Thai Đà

Vận phùng năm ấy đậu hoa phải phòng

 

Tứ hung ngộ quí nơi Thân Dậu

Đến Phật Đài cầu đảo mới xong

(Vận đến Dậu Kình Đà Hỏa Linh gặp Tử Vi, Thiên Phủ phải làm việc thiện để mà tránh tai họa)

Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kỵ, Hình, Đà, Nhẫn là người tật thương

Mệnh co Đào Hồng là xinh đẹp, thêm vào Hóa Kỵ, Thiên Hình, Đà La, Dương Nhẫn lại có tật trong người.

 

Thái Dương đóng chốn thủy cung

Gặp Kình hay Kỵ yểu vong hoặc mù

(Thái Dương ở Hợi Tí Kị Hình. Theo kinh nghiệm thì chỉ bị tật ở mắt, mắt kéo màng, chứ không phải yểu vong với mù)

Hỏa Dương Tham Tướng Tị cung

Hoặc là tứ mộ nổi danh tướng tài

 

Sát Phá Liêm Tham lâm vào

Kình Đà Kị ấy trách nào bạo hung

Kình Dương, Đà La, Hóa Kỵ vào hạn gặp Sát Phá, Liêm Tham.

 

Ngọ cung tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh

 

Dương Linh thủ Mệnh mấy ai

Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình

 

Kị Đà Thái Tuế họp bài

Cảnh đời nào được mấy người thong dong

Tuế Đà Cự Kị vận nghèo

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên

 

Kiếp Không Hình Kị Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha.

 

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Thiên Phủ Đà La Thái Tuế đóng Tỵ cung thì nói cuồng loạn suốt tháng ngày.

 

Hình Kình cư Ngọ đồng gia

Sát Kiếp lại chiếu ắt là ngục trung

Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Hình Kình hội ngộ ắt là đảo điên

 

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hại thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

Thái Âm, Đà La, Bạch Hổ, Thái Tuế xung, gặp vận thì mẹ mất.

 

Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu thủ Thân Mệnh tháng ngày khổ đau

(Tâm tư không mấy vui, bi quan)

Mấy người đông tẩu tây trì

Phá Quân Thiên Việt hợp về Kình Dương

 

Thất Sát hãm thật đáng kinh

Vận niên gặp phải lưu Kình sợ thay

 

Kỵ Liêm Phá Vũ xấu xa

Giáp cùng Không Kiếp Kình Đà sao nên

 

Hóa Kị thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho xong

 

Đà Tham tửu sắc la đà.

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

(Đà La Tham Lang vào Thê ăn chơi. Tuế Đà vào Thê cung vợ chua ngoa)

 

Dương Đà Kỵ Nhật Nguyệt xung

Chim cưu thói ấy vợ chồng chán nhau

(Dương Đà Kị vào cung Phối vợ chồng khó ăn ở trọn vẹn)

Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

(Kình Dương Thiên Hư ở cung tử tức)

Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

 

Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng hao tài tán bốn phương thêm phiền

(Đà La Thiên Không ở cung Tài Bạch)

Đà La độc thủ tốt sao

Phúc cung chánh diệu đệ bào tiệm hưng

(Đà La độc thủ ở cung Huynh Đệ không bị các hung sát tinh khác)

Đà La Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ ắt rằng suy hao

Hỏa Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

(Kình Đà đóng vào cung Phụ Mẫu mà là Kình Đà hãm địa)

Kình Dương Tham Lang đồng cung tại Ngọ thủ mệnh uy chấn biên cương

(Kình Tham đóng Ngọ có quyền có thế)

Kình Dương Nhật Nguyệt đồng cung nam khắc thê nhi nữ khắc phu

(Kình Dương đứng cùng Thái Âm Thái Dương, trai khắc vợ gái khắc chồng)

Kình Dương Mão Dậu thủ Mệnh yểu triết hình thương

(Mệnh đóng Dậu Mão có Kình Dương thủ hay bị tai nạn)

Kình Dương thủ mệnh, Hóa Kị Kiếp Không xung phá ly tổ khắc thân

(Kình Dương thủ Mệnh nơi đất hãm gặp Kị Hỏa Linh xung phá lưu lạc cô đơn)

Kình Đà Linh Hỏa phùng cát phát tài, hung tắc kị

(Kình Đà Linh Hỏa đắc địa, gặp sao tốt thì phát bị hung lại kém hay)

Kình Dương trùng phùng lưu niên hung

(Kình Dương ở đại hạn, lưu niên gặp Kình Dương là hung)

Đà La hội Nhật Nguyệt Kị tinh nam nữ đa khắc, hữu mục tật

(Đà La đứng với Hóa Kị và Nhật Nguyệt khắc vợ khắc chồng, bị tật nơi mắt)

Đà La hãm hội Cự Môn Thất Sát hình khắc lục thân

(Đà La đóng hãm cung gặp Cự Môn Thất Sát khó gần người thân)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm KÌNH DƯƠNG ĐÀ LA

Kình Dương Đà La trong khoa Tử Vi là hai sát tinh đi đôi như Linh Hỏa, cùng với Linh Hỏa thành bộ “tứ sát”. Nhưng Kình Đà có nhiều khác biệt với Hỏa Linh. Hỏa Linh mang đến phiền nhiễu, Kình Đà đem lại tổn thất.

Kình Dương phá hãm ví như một chân tiểu nhân. Đà La phá hãm ví như ngụy quân tử. Bởi vậy khi Kình Dương hội Hỏa Tinh gây thành sức mạnh phản kháng như cách “Mã đầu đới tiễn” nơi cung Ngọ, vượt qua những khó khăn gian tân mà đến với thành công.

Kình Đà luôn luôn giáp Lộc tồn, nếu giáp cung có Chủ tinh không tốt mà đồng độ với Lộc tồn, sẽ chủ về keo kiệt, bủn xỉn, đa nghi. Nếu tinh hệ là chính diệu cát, thì chủ về nhiều lo toan nghĩ ngợi.

Thiên lương đồng độ với Lộc tồn ở cung Tị, bị Kình Đà giáp cung, lại có sao sát – hình xung phá, vào năm Dậu năm Sửu phải đề phòng tai họa lao ngục.

Tử Sát ở hai cung Tị Hợi, cũng không ưa bị Kình Đà giáp cung, chủ về lúc gặp cơ hội tốt để phát triển thì liền bị người ta gây trở ngại.

Kình Đà giáp cung có chính diệu hóa Kị, đây là cách “Kình Đà giáp Kị”, chủ về tai nạn, bệnh tật, thất bại.

Nếu cung mệnh có Đà la đồng độ, cung Phúc ắt sẽ gặp Kình dương, thông thường tư tưởng có rất nhiều lực “kích phát”, nhưng hành động lại do dự, thiếu quyết đoán.

Nếu cung mệnh đồng độ với Kình dương, cung Phu thê ắt sẽ gặp Đà la, chủ về tính cách vợ chồng không hợp nhau.

Những câu phú về Kình Dương Đà La:

Kình Dương cư Tí Ngọ Mão Dậu hãm địa, tác họa hưng ương hình khắc thậm

(Kình Dương đóng Tí Ngọ Mão Dậu gây ra tai họa hình khắc)

Kình Dương nhập miếu gia cát, phú quí thanh dương

(Kình Dương miếu địa gặp cát tinh, giàu sang dương thanh)

Kình Dương Hỏa Tinh hãm vi hạ cách

(Kình Dương đứng cùng Hỏa Tinh ở hãm địa là hạ cách)

Kình Dương Hỏa Tinh hãm địa đều mang tính phá hoại lực, tất phá hoại rất lớn.

Kình Dương thủ mệnh, Thất Sát Phá Quân xung chủ hình khắc

Kình Dương Thất Sát làm tăng sát tinh, Kình Dương Phá Quân làm tăng hao tinh.

 

Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát, hung tắc kị

(Dương Đà Hỏa Linh với cát tinh phấn phát thêm hung tinh rất xấu)

Đây là Kình Dương Hỏa Tinh (Dương Hỏa) và Đà La Linh Tinh (Đà Linh).

Kình Dương đối thủ tại Dậu cung, tuế điệt Dương Đà Canh mệnh hung

(Kình Dương đóng Thiên Di tại Dậu, gặp hạn lưu Kình Đà người tuổi Canh nguy biến)

Dương Đà hiệp Kị vi bại cục

(Kình Dương Đà La hiệp Hóa Kị là cách thất bại)

Kình Dương trùng phùng lưu niên, Tây Thi vẫn mệnh

(Kình Dương mệnh gặp lưu niên hạn Kình Dương Tây Thi uổng mạng)

 

Dương cư Đoài Chấn, lục Mậu lục Giáp phúc nan toàn

(Kình Dương xung chiếu Mệnh tư Dậu hoặc Mão, người tuổi Mậu Giáp cuộc đời lắm tai ương)

Kình Dương gặp Âm Đồng (Tí hay Ngọ) thêm Phượng Các, Giải Thần uy danh lừng lẫy

 

Dương Đà Quan Phủ ư hãm địa loạn thuyết chi nhân

(Mệnh có Kình Đà hãm địa đứng bên Quan Phủ ưa nói bậy, nói quá kỳ thực, nói lung tung)

Dương Linh tọa mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai thương

(Mệnh Kình Dương Linh Tinh, vận lưu niên gặp Bạch Hổ tai họa)

Thân nội Tuế phùng Đà Kị mạc đạo phồn hoa

(cung Thân có Thái Tuế đi với Đà La Hóa Kị là người thô lỗ quê mùa)

Tật Ách kiêu Đà Nhẫn phản mục tật sầu

(cung Tật Ách bị Kình Đà dễ đau mắt)

Đà La lâm phụ vi, bất tu Quả Tú diệc tăng bi

(Phu cung xuất hiện sao Đà hãm không cần Quả Tú cũng thành chia xa)

Mệnh Dương Đà gia Kiếp thọ giảm, không thọ và nhiều hung hiểm

(Mệnh Kình Đà thêm Địa Kiếp không thọ hung)

Kình Hư Tuế Khách gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự

(Mệnh Kình Dương, Thái Tuế, Điếu Khách hội tụ cuộc đời lắm tang tóc buồn rầu)

 

Luận Mệnh tất suy tính thiện ác

Cự Phá Kình Dương tính tất cương

(Cự Môn Kình Dương, Phá Quân Kình Dương tính tình cứng rắn)

Dương Nhẫn bất nghi Nhật Nguyệt bệnh tật triền miên

(Kình Dương gặp Nhật Nguyệt lâm bệnh trong người hoặc có bệnh lưu cứu không khỏi)

Riêu Đà Kị kế giao họa vô đơn chí

(Mệnh hội tụ Diêu, Đà, Kị lận đận tai ương hoài)

Đà Kị Nhẫn thủ ư Phu vị

Hại chồng con chước quỉ ghê thay

Đà La, Hóa Kỵ, Dương Nhẫn tại cung Phu

 

Dương Hình Riêu Sát cung Phu

Lại gia Linh Hỏa vợ lo giết chồng

Dương Đà bệnh ấy phòng mòn

Tuế Đà vạ miệng xuất ngôn chiêu hiềm

 

Đà ngộ Kị chẳng lành con mắt

Kỵ phùng Dương mắt hẳn thanh manh

 

Đà Không lâm thủ Điền Tài

Luận rằng số ấy sinh lai nghèo hèn

Đây là Đà La, Địa Không vào Điền Tài thì luận là nghèo hèn.

 

Dương Nhẫn phùng Tuyệt Linh chốn hãm

Công cù lao bú mớm như không

(Cung Tử Tức có Tuyệt Linh Tinh và Dương Nhẫn, khó nuôi con, hoặc con cái có cũng bằng không)

Kình Riêu Hoa Cái Thai Đà

Vận phùng năm ấy đậu hoa phải phòng

 

Tứ hung ngộ quí nơi Thân Dậu

Đến Phật Đài cầu đảo mới xong

(Vận đến Dậu Kình Đà Hỏa Linh gặp Tử Vi, Thiên Phủ phải làm việc thiện để mà tránh tai họa)

Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kỵ, Hình, Đà, Nhẫn là người tật thương

Mệnh co Đào Hồng là xinh đẹp, thêm vào Hóa Kỵ, Thiên Hình, Đà La, Dương Nhẫn lại có tật trong người.

 

Thái Dương đóng chốn thủy cung

Gặp Kình hay Kỵ yểu vong hoặc mù

(Thái Dương ở Hợi Tí Kị Hình. Theo kinh nghiệm thì chỉ bị tật ở mắt, mắt kéo màng, chứ không phải yểu vong với mù)

Hỏa Dương Tham Tướng Tị cung

Hoặc là tứ mộ nổi danh tướng tài

 

Sát Phá Liêm Tham lâm vào

Kình Đà Kị ấy trách nào bạo hung

Kình Dương, Đà La, Hóa Kỵ vào hạn gặp Sát Phá, Liêm Tham.

 

Ngọ cung tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh

 

Dương Linh thủ Mệnh mấy ai

Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình

 

Kị Đà Thái Tuế họp bài

Cảnh đời nào được mấy người thong dong

Tuế Đà Cự Kị vận nghèo

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên

 

Kiếp Không Hình Kị Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha.

 

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Thiên Phủ Đà La Thái Tuế đóng Tỵ cung thì nói cuồng loạn suốt tháng ngày.

 

Hình Kình cư Ngọ đồng gia

Sát Kiếp lại chiếu ắt là ngục trung

Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Hình Kình hội ngộ ắt là đảo điên

 

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hại thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

Thái Âm, Đà La, Bạch Hổ, Thái Tuế xung, gặp vận thì mẹ mất.

 

Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu thủ Thân Mệnh tháng ngày khổ đau

(Tâm tư không mấy vui, bi quan)

Mấy người đông tẩu tây trì

Phá Quân Thiên Việt hợp về Kình Dương

 

Thất Sát hãm thật đáng kinh

Vận niên gặp phải lưu Kình sợ thay

 

Kỵ Liêm Phá Vũ xấu xa

Giáp cùng Không Kiếp Kình Đà sao nên

 

Hóa Kị thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho xong

 

Đà Tham tửu sắc la đà.

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

(Đà La Tham Lang vào Thê ăn chơi. Tuế Đà vào Thê cung vợ chua ngoa)

 

Dương Đà Kỵ Nhật Nguyệt xung

Chim cưu thói ấy vợ chồng chán nhau

(Dương Đà Kị vào cung Phối vợ chồng khó ăn ở trọn vẹn)

Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

(Kình Dương Thiên Hư ở cung tử tức)

Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

 

Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng hao tài tán bốn phương thêm phiền

(Đà La Thiên Không ở cung Tài Bạch)

Đà La độc thủ tốt sao

Phúc cung chánh diệu đệ bào tiệm hưng

(Đà La độc thủ ở cung Huynh Đệ không bị các hung sát tinh khác)

Đà La Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ ắt rằng suy hao

Hỏa Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

(Kình Đà đóng vào cung Phụ Mẫu mà là Kình Đà hãm địa)

Kình Dương Tham Lang đồng cung tại Ngọ thủ mệnh uy chấn biên cương

(Kình Tham đóng Ngọ có quyền có thế)

Kình Dương Nhật Nguyệt đồng cung nam khắc thê nhi nữ khắc phu

(Kình Dương đứng cùng Thái Âm Thái Dương, trai khắc vợ gái khắc chồng)

Kình Dương Mão Dậu thủ Mệnh yểu triết hình thương

(Mệnh đóng Dậu Mão có Kình Dương thủ hay bị tai nạn)

Kình Dương thủ mệnh, Hóa Kị Kiếp Không xung phá ly tổ khắc thân

(Kình Dương thủ Mệnh nơi đất hãm gặp Kị Hỏa Linh xung phá lưu lạc cô đơn)

Kình Đà Linh Hỏa phùng cát phát tài, hung tắc kị

(Kình Đà Linh Hỏa đắc địa, gặp sao tốt thì phát bị hung lại kém hay)

Kình Dương trùng phùng lưu niên hung

(Kình Dương ở đại hạn, lưu niên gặp Kình Dương là hung)

Đà La hội Nhật Nguyệt Kị tinh nam nữ đa khắc, hữu mục tật

(Đà La đứng với Hóa Kị và Nhật Nguyệt khắc vợ khắc chồng, bị tật nơi mắt)

Đà La hãm hội Cự Môn Thất Sát hình khắc lục thân

(Đà La đóng hãm cung gặp Cự Môn Thất Sát khó gần người thân)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button