Tử vi

Kỹ thuật ổn định của vài Tinh Đẩu trong khoa Tử Vi

A. Cách an vĩnh viễn của Văn Xương và Tả Phù

Theo sách vở xưa thì tinh đẩu Văn Xương an theo giờ, còn Tả Phù an theo tháng sinh, độc đáo là ở chỗ ấy:

1. An sao Văn Xương:

Bạn đang xem: Kỹ thuật ổn định của vài Tinh Đẩu trong khoa Tử Vi

 • Sinh tháng giêng, an Văn Xương ở cung Tài Bạch
 • Sinh tháng hai, an Văn Xương ở cung Ách
 • Sinh tháng ba, an Văn Xương ở cung Di
 • Sinh tháng tư, an Văn Xương ở cung Nô
 • Sinh tháng năm, an Văn Xương ở cung Quan
 • Sinh tháng sáu, an Văn Xương ở cung Điền
 • Sinh tháng bảy, an Văn Xương ở cung Phúc
 • Sinh tháng tám, an Văn Xương ở cung Phụ mẫu
 • Sinh tháng chín, an Văn Xương ở cung Mệnh
 • Sinh tháng mười, an Văn Xương ở cung Bào
 • Sinh tháng mười một, an Văn Xương ở cung Phối
 • Sinh tháng mười hai, an Văn Xương ở cung Tử tức

2. An sao Tả Phù:

 • Sinh giờ Tý, Tả Phù ở cung Phúc Đức
 • Sinh giờ Sửu, Tả Phù ở cung Điền
 • Sinh giờ Dần, Tả Phù ở cung Quan
 • Sinh giờ Mão, Tả Phù ở cung Nô
 • Sinh giờ Thìn, Tả Phù ở cung Di
 • Sinh giờ Tị, Tả Phù ở cung Ách
 • Sinh giờ Ngọ, Tả Phù ở cung Tài
 • Sinh giờ Mùi, Tả Phù ở cung Tử
 • Sinh giờ Thân, Tả Phù ở cung Phối
 • Sinh giờ Dậu, Tả Phù ở cung Bào
 • Sinh giờ Tuất, Tả Phù ở cung Mệnh
 • Sinh giờ Hợi, Tả Phù ở cung Phụ Mẫu

3. Sao Văn Khúc thì căn cứ vào vị trí của sao Văn Xương mà di chuyển theo luật tán ở Thìn Tuất, tụ ở Sửu Mùi.

4. Sao Hữu Bật cũng vậy, nghĩa là theo luật tán với Tả Phù ở Thìn Tuất, và tụ với Tả Phù ở Sửu Mùi.

B. Sự liên quan của sao Thiên Hình với cung an Thân:

Thiên Hình với cung an Thân (cùng căn cứ vào giờ sinh) có sự liên quan và rõ ràng đây là dấu ấn của mỗi hành động của ra tạo ra. Như chúng ta đã biết Thân là hành động còn Thiên Hình là sự phán xét, kết cấu với nhau như bóng với hình:

 • Thân cư Mệnh thì Thiên Hình ở Ách hay Phụ Mẫu
 • Thân cư Quan thì Thiên Hình ở Tử hay Điền
 • Thân cư Tài thì Thiên Hình ở Bào hay Nô
 • Thân cư Di thì Thiên Hình ở Phối hay Quan lộc
 • Thân cư Phúc thì Thiên Hình ở Tài hay Phúc.

Theo sách cổ thì an Thiên Hình theo tháng sinh nhưng nay học phái Thiên Lương lại chỉ căn cứ vào giờ sinh (điều này rõ ràng là nghiệm lý) mà phán xét. Thiên Hình nằm ở cung nào, trong số 12 cung liên hệ chung thân với cuộc đời của đương nhân. Bây giờ lại tìm ra cái liên hệ ổn định giữa cung an Thân với Thiên Hình như vừa nêu, rõ ràng có nhiều điều hay lạ. Lại nữa, những cung Thiên Hình đóng luôn luôn ở thế xung đối (không bao giờ khác được) như Ách với Phụ mẫu (khi Thân cư Mệnh), Tài Bạch với Phúc Đức (khi Thân cư Phúc), điều này giờ sinh đóng vai trò quyết định rất quyết liệt, chẳng hạn sinh giờ Sửu thì Thiên Hình ở Tài Bạch, mà sinh giờ Mùi thì Thiên Hình ở Phúc Đức (dù rằng cả hai giờ này đều là Thân cư Phúc). Các mô hình khác cũng vậy cả: sinh giờ Tý thì Thiên Hình ở cung Phụ Mẫu, còn sinh giờ Ngọ thì Thiên Hình chạy sang Ách cung (là cung xung đối) dù cả hai đều ở thế “Mệnh Thân đồng cung”. Đây là nguyên lý nhị nguyên của Triết học biện chứng, bao giờ cũng vậy, thời cùng 1 hiện tượng (Thân cư nào đó) nhưng có hai bản chất trái hẳn nhau (Thiên Hình đóng ở 2 cung xung đối nhau) thế nên cuộc đời con người bao giờ cũng bất ngờ (hay gọi là ngẫu nhiên), ta tưởng như vậy là do 1 tha (thế) lực chi phối ? Không phải vậy đâu! Cái gọi là sự nghiệp đời ta chẳng qua là do cả 1 quá trình hành động của ta mà thôi! Chúng ta không nên tin có 1 tha lực (hay còn gọi là thần thánh gì đó) nào, bắt ta làm nô lệ cho một số phận (chung thân bị an bài sắp đặt trước), tất cả không có gì ngẫu nhiên thần bí đâu: chỉ có tất nhiên mà mỗi bản thân ta phải gánh chịu hậu quả mà ta đã làm. Vậy làm sao mà khám phá ra những dự án phác đồ một đời người ? Chỉ có phác đồ trong lá số mà khoa tử vi họ nổ lực kín đáo diễn tả ra. Người này Thân cư Quan mà Thiên Hình ở Điền, còn Thân cư Quan mà Thiên Hình ở Tử Tức? Hẳn nhiên 2 cuộc đời này sẽ không thể giống nhau (dù rằng cùng đồng dạng Thân cư Quan ! ) cái yếu tố thời gian nhỏ bé lúc sinh ra (giờ Dần hay Thân) đã giúp ta dự kiến trước khả năng sẽ phải đương đầu (mất con hay phải chịu thiệt hại nhà đất, chẳng hạn) mà đương nhân tự do chọn lựa cách xử thế trong quá trình làm việc công ích xã hội (Quan Lộc).

Lê Hồng Đức – Học phái Thiên Lương

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kỹ thuật ổn định của vài Tinh Đẩu trong khoa Tử Vi

A. Cách an vĩnh viễn của Văn Xương và Tả Phù

Theo sách vở xưa thì tinh đẩu Văn Xương an theo giờ, còn Tả Phù an theo tháng sinh, độc đáo là ở chỗ ấy:

1. An sao Văn Xương:

 • Sinh tháng giêng, an Văn Xương ở cung Tài Bạch
 • Sinh tháng hai, an Văn Xương ở cung Ách
 • Sinh tháng ba, an Văn Xương ở cung Di
 • Sinh tháng tư, an Văn Xương ở cung Nô
 • Sinh tháng năm, an Văn Xương ở cung Quan
 • Sinh tháng sáu, an Văn Xương ở cung Điền
 • Sinh tháng bảy, an Văn Xương ở cung Phúc
 • Sinh tháng tám, an Văn Xương ở cung Phụ mẫu
 • Sinh tháng chín, an Văn Xương ở cung Mệnh
 • Sinh tháng mười, an Văn Xương ở cung Bào
 • Sinh tháng mười một, an Văn Xương ở cung Phối
 • Sinh tháng mười hai, an Văn Xương ở cung Tử tức

2. An sao Tả Phù:

 • Sinh giờ Tý, Tả Phù ở cung Phúc Đức
 • Sinh giờ Sửu, Tả Phù ở cung Điền
 • Sinh giờ Dần, Tả Phù ở cung Quan
 • Sinh giờ Mão, Tả Phù ở cung Nô
 • Sinh giờ Thìn, Tả Phù ở cung Di
 • Sinh giờ Tị, Tả Phù ở cung Ách
 • Sinh giờ Ngọ, Tả Phù ở cung Tài
 • Sinh giờ Mùi, Tả Phù ở cung Tử
 • Sinh giờ Thân, Tả Phù ở cung Phối
 • Sinh giờ Dậu, Tả Phù ở cung Bào
 • Sinh giờ Tuất, Tả Phù ở cung Mệnh
 • Sinh giờ Hợi, Tả Phù ở cung Phụ Mẫu

3. Sao Văn Khúc thì căn cứ vào vị trí của sao Văn Xương mà di chuyển theo luật tán ở Thìn Tuất, tụ ở Sửu Mùi.

4. Sao Hữu Bật cũng vậy, nghĩa là theo luật tán với Tả Phù ở Thìn Tuất, và tụ với Tả Phù ở Sửu Mùi.

B. Sự liên quan của sao Thiên Hình với cung an Thân:

Thiên Hình với cung an Thân (cùng căn cứ vào giờ sinh) có sự liên quan và rõ ràng đây là dấu ấn của mỗi hành động của ra tạo ra. Như chúng ta đã biết Thân là hành động còn Thiên Hình là sự phán xét, kết cấu với nhau như bóng với hình:

 • Thân cư Mệnh thì Thiên Hình ở Ách hay Phụ Mẫu
 • Thân cư Quan thì Thiên Hình ở Tử hay Điền
 • Thân cư Tài thì Thiên Hình ở Bào hay Nô
 • Thân cư Di thì Thiên Hình ở Phối hay Quan lộc
 • Thân cư Phúc thì Thiên Hình ở Tài hay Phúc.

Theo sách cổ thì an Thiên Hình theo tháng sinh nhưng nay học phái Thiên Lương lại chỉ căn cứ vào giờ sinh (điều này rõ ràng là nghiệm lý) mà phán xét. Thiên Hình nằm ở cung nào, trong số 12 cung liên hệ chung thân với cuộc đời của đương nhân. Bây giờ lại tìm ra cái liên hệ ổn định giữa cung an Thân với Thiên Hình như vừa nêu, rõ ràng có nhiều điều hay lạ. Lại nữa, những cung Thiên Hình đóng luôn luôn ở thế xung đối (không bao giờ khác được) như Ách với Phụ mẫu (khi Thân cư Mệnh), Tài Bạch với Phúc Đức (khi Thân cư Phúc), điều này giờ sinh đóng vai trò quyết định rất quyết liệt, chẳng hạn sinh giờ Sửu thì Thiên Hình ở Tài Bạch, mà sinh giờ Mùi thì Thiên Hình ở Phúc Đức (dù rằng cả hai giờ này đều là Thân cư Phúc). Các mô hình khác cũng vậy cả: sinh giờ Tý thì Thiên Hình ở cung Phụ Mẫu, còn sinh giờ Ngọ thì Thiên Hình chạy sang Ách cung (là cung xung đối) dù cả hai đều ở thế “Mệnh Thân đồng cung”. Đây là nguyên lý nhị nguyên của Triết học biện chứng, bao giờ cũng vậy, thời cùng 1 hiện tượng (Thân cư nào đó) nhưng có hai bản chất trái hẳn nhau (Thiên Hình đóng ở 2 cung xung đối nhau) thế nên cuộc đời con người bao giờ cũng bất ngờ (hay gọi là ngẫu nhiên), ta tưởng như vậy là do 1 tha (thế) lực chi phối ? Không phải vậy đâu! Cái gọi là sự nghiệp đời ta chẳng qua là do cả 1 quá trình hành động của ta mà thôi! Chúng ta không nên tin có 1 tha lực (hay còn gọi là thần thánh gì đó) nào, bắt ta làm nô lệ cho một số phận (chung thân bị an bài sắp đặt trước), tất cả không có gì ngẫu nhiên thần bí đâu: chỉ có tất nhiên mà mỗi bản thân ta phải gánh chịu hậu quả mà ta đã làm. Vậy làm sao mà khám phá ra những dự án phác đồ một đời người ? Chỉ có phác đồ trong lá số mà khoa tử vi họ nổ lực kín đáo diễn tả ra. Người này Thân cư Quan mà Thiên Hình ở Điền, còn Thân cư Quan mà Thiên Hình ở Tử Tức? Hẳn nhiên 2 cuộc đời này sẽ không thể giống nhau (dù rằng cùng đồng dạng Thân cư Quan ! ) cái yếu tố thời gian nhỏ bé lúc sinh ra (giờ Dần hay Thân) đã giúp ta dự kiến trước khả năng sẽ phải đương đầu (mất con hay phải chịu thiệt hại nhà đất, chẳng hạn) mà đương nhân tự do chọn lựa cách xử thế trong quá trình làm việc công ích xã hội (Quan Lộc).

Lê Hồng Đức – Học phái Thiên Lương

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button