Tử vi

Lá số đại phú nhờ Sát Tinh đắc cách

Lá số đại phú nhờ Sát Tinh đắc cách

Người này giàu có cỡ phú gia địch quốc, Mệnh kiến Sát Tinh nhưng vượt qua hợp hóa hữu tình mà hóa Sát vi Quyền, không bị khí Sát chi phối mà đạt được thành công bạo phát. Thực chất mệnh này một phần đắc thời do vận nước mà đạt được thành tựu. Cứ một thời kỳ biến động sẽ có một số Chính Tinh nói đơn giản đi là tự hóa Khoa Quyền Lộc theo hoàn cảnh, cái hóa của vận nước tác động mạnh như việc vàng giá rẻ mua vào sáng đến chiều giá đắt bán ra lợi nhuận lớn, khiến đôi khi trường hợp tưởng như khó hiểu khi một số cách cục cách đây nửa thế kỷ phải chết yểu mà bây giờ đạt để phú quý phúc thọ. Trước đây thời bao cấp khác có bộ phận lá số thượng cách về cách cục này, bây giờ mở cửa kinh tế khác có bộ phận lá số thượng cách khác thành tựu, khiến Chính Tinh thay đổi tính thành công, điều này người viết đề cập ở đa số bài viết. Mệnh sinh năm Canh Tuất ngũ hành bảm mệnh thuộc Kim. Ngũ hành cục là Thổ. Mệnh an tại cung Hợi bản cung có Thiên Tướng ngộ Không Kiếp Cô Kiếp Đại Hỉ, vị trí vòng trường sinh là Lâm Quan. Quan Lộc vô chính diệu có Tuần Đào Linh Hỉ Thần. Cung Tài Bạch có Phủ Triệt ngộ Đà Quả. Nhiều người mới nghiên cứu Tử Vi thấy Thiên Phủ chủ tài ngộ Triệt tại bản cung và Tam Không trong tổ hợp luận là xấu. Thực chất bộ Tam Không nếu không rõ tính chất sẽ dẫn tới sai lầm trong luận đoán, mỗi cách Tam Không có tính chất riêng và có cách thành tựu rất lớn do biến không trở thành có, có trường hợp ý nghĩa không thể thất bại, chưa một lần từ bỏ. Xét riêng Mệnh có Thiên Tướng đơn thủ tại cung Hợi đã viết ở các bài trước chủ sự không phụ thuộc vào mệnh lệnh của Tử Vi khi đi cùng với Tử Vũ Liêm. Trong các vị trí Thiên Tướng cư Hợi được đánh giá hay và có mặt nhiều trong các câu phú về sao này. Thiên Tướng ở đây đơn thủ có thể dụng được bộ Không Kiếp.

Ở đây có Không Kiếp đồng độ tại cung Hợi tại vị trí Lâm Quan. Nếu ở đây là vị trí Tử, Tuyệt của Vòng Trường Sinh thì đáng lo ngại. Có Cô Thần là cách cô độc, thêm Đại Hao chủ to lớn. Đây thuộc cách cục tư tưởng cô độc, khác biệt. Thiên Tướng ở đây biến đổi tính chất từ sự yêu thương, trợ giúp trở nên cô độc, tư tưởng khác thường và thuộc bạo phát cách. Một lá số mệnh Vũ Tham tới hạn Thiên Tướng ngộ Không Kiếp phát mạnh, từ phó lên trưởng trong thời gian rất ngắn bằng sự cố gắng nhiều năm cộng lại. Thiên Tướng ở đây hóa Không Kiếp thành Quyền, chủ giỏi trong việc sử dụng sự tương trợ, tình cảm. Khí Sát bị các sao chủ tình cảm hóa thành Quyền. Xét tổ hợp chung là cách Phủ Tướng gặp Đà Hao, gia Cô Quả Tam Không Kiếp Đào Hỉ. Phủ Tướng gặp Đà Hao chủ sự mở rộng, có Cô Quả hiếm, ở đây đặc biệt có cách Cô Quả Đào Hỉ ngộ Tam Không. Cách này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Trước đây người viết có nghiệm lí một cách Hỏa Tham cư Dần, Sát Phá Tham ngộ Tam Không Cô Quả Đào Hồng. Cách này chủ sự bạo phát rất lớn, biến cách Hỏa Tham từ việc ham muốn làm giàu trở nên mãnh liệt và hướng tới thứ không tưởng. Kết quả tức bộ Cô Quả đạt được thành tựu không ngờ tới. Bộ Cô Quả chính là nhân quả, đi với Tam Không là cách không ngờ có kết quả tốt hay xấu. Đào ngộ Cô Quả là do tự bản thân gây ra. Ở đây trường hợp Thiên Tướng bản thân rất ít mối quan hệ giao lưu bạn bè, đối tác. Có những ý tưởng và tuyên bố táo bạo và sự nghiệp thăng trầm bất ổn, lên nhanh xuống rất nhanh. Thực chất nếu dụng được Phủ Tướng tức là cách tương trợ, giúp đỡ kẻ khác thì ứng với hóa Không Kiếp tính hoạch phát trở thành Quyền uy. Tuy nhiên ở đây không dụng được bằng chứng thực tế ít mối quan hệ giúp đỡ, tự thân cô độc mà thành tựu. Bộ Cô Quả là kỳ nhân khi hợp cách, cách Vũ Khúc ngộ Cô Quả là cách rất hay. Thiên Tướng ở đây đắc cách nhưng không bền lâu cũng là do tính chất của Tam Không. Sống lâu thường gặp chuyện khó hiểu lạ kỳ, Bộ Cô Quả qua nghiệm lí có được biết một cách ngộ Tam Không có trường hợp rất đặc biệt là cách một người cư sĩ theo Đạo Phật sống cô độc, ông ta thường chữa bệnh nan y như ung thư bằng cái gọi là duyên phận, nhân quả và khả năng chữa trị bằng tâm linh rất đặc biệt mà người viết đã có dịp chứng kiến. Mệnh có Cô Quả thương tin vào chuyện nguyên nhân và kết quả và đây là bộ sao rất kỳ lạ đưa đến những chuyện bất ngờ trong tử vi.

Bạn đang xem: Lá số đại phú nhờ Sát Tinh đắc cách

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lá số đại phú nhờ Sát Tinh đắc cách

Lá số đại phú nhờ Sát Tinh đắc cách

Người này giàu có cỡ phú gia địch quốc, Mệnh kiến Sát Tinh nhưng vượt qua hợp hóa hữu tình mà hóa Sát vi Quyền, không bị khí Sát chi phối mà đạt được thành công bạo phát. Thực chất mệnh này một phần đắc thời do vận nước mà đạt được thành tựu. Cứ một thời kỳ biến động sẽ có một số Chính Tinh nói đơn giản đi là tự hóa Khoa Quyền Lộc theo hoàn cảnh, cái hóa của vận nước tác động mạnh như việc vàng giá rẻ mua vào sáng đến chiều giá đắt bán ra lợi nhuận lớn, khiến đôi khi trường hợp tưởng như khó hiểu khi một số cách cục cách đây nửa thế kỷ phải chết yểu mà bây giờ đạt để phú quý phúc thọ. Trước đây thời bao cấp khác có bộ phận lá số thượng cách về cách cục này, bây giờ mở cửa kinh tế khác có bộ phận lá số thượng cách khác thành tựu, khiến Chính Tinh thay đổi tính thành công, điều này người viết đề cập ở đa số bài viết. Mệnh sinh năm Canh Tuất ngũ hành bảm mệnh thuộc Kim. Ngũ hành cục là Thổ. Mệnh an tại cung Hợi bản cung có Thiên Tướng ngộ Không Kiếp Cô Kiếp Đại Hỉ, vị trí vòng trường sinh là Lâm Quan. Quan Lộc vô chính diệu có Tuần Đào Linh Hỉ Thần. Cung Tài Bạch có Phủ Triệt ngộ Đà Quả. Nhiều người mới nghiên cứu Tử Vi thấy Thiên Phủ chủ tài ngộ Triệt tại bản cung và Tam Không trong tổ hợp luận là xấu. Thực chất bộ Tam Không nếu không rõ tính chất sẽ dẫn tới sai lầm trong luận đoán, mỗi cách Tam Không có tính chất riêng và có cách thành tựu rất lớn do biến không trở thành có, có trường hợp ý nghĩa không thể thất bại, chưa một lần từ bỏ. Xét riêng Mệnh có Thiên Tướng đơn thủ tại cung Hợi đã viết ở các bài trước chủ sự không phụ thuộc vào mệnh lệnh của Tử Vi khi đi cùng với Tử Vũ Liêm. Trong các vị trí Thiên Tướng cư Hợi được đánh giá hay và có mặt nhiều trong các câu phú về sao này. Thiên Tướng ở đây đơn thủ có thể dụng được bộ Không Kiếp.

Ở đây có Không Kiếp đồng độ tại cung Hợi tại vị trí Lâm Quan. Nếu ở đây là vị trí Tử, Tuyệt của Vòng Trường Sinh thì đáng lo ngại. Có Cô Thần là cách cô độc, thêm Đại Hao chủ to lớn. Đây thuộc cách cục tư tưởng cô độc, khác biệt. Thiên Tướng ở đây biến đổi tính chất từ sự yêu thương, trợ giúp trở nên cô độc, tư tưởng khác thường và thuộc bạo phát cách. Một lá số mệnh Vũ Tham tới hạn Thiên Tướng ngộ Không Kiếp phát mạnh, từ phó lên trưởng trong thời gian rất ngắn bằng sự cố gắng nhiều năm cộng lại. Thiên Tướng ở đây hóa Không Kiếp thành Quyền, chủ giỏi trong việc sử dụng sự tương trợ, tình cảm. Khí Sát bị các sao chủ tình cảm hóa thành Quyền. Xét tổ hợp chung là cách Phủ Tướng gặp Đà Hao, gia Cô Quả Tam Không Kiếp Đào Hỉ. Phủ Tướng gặp Đà Hao chủ sự mở rộng, có Cô Quả hiếm, ở đây đặc biệt có cách Cô Quả Đào Hỉ ngộ Tam Không. Cách này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Trước đây người viết có nghiệm lí một cách Hỏa Tham cư Dần, Sát Phá Tham ngộ Tam Không Cô Quả Đào Hồng. Cách này chủ sự bạo phát rất lớn, biến cách Hỏa Tham từ việc ham muốn làm giàu trở nên mãnh liệt và hướng tới thứ không tưởng. Kết quả tức bộ Cô Quả đạt được thành tựu không ngờ tới. Bộ Cô Quả chính là nhân quả, đi với Tam Không là cách không ngờ có kết quả tốt hay xấu. Đào ngộ Cô Quả là do tự bản thân gây ra. Ở đây trường hợp Thiên Tướng bản thân rất ít mối quan hệ giao lưu bạn bè, đối tác. Có những ý tưởng và tuyên bố táo bạo và sự nghiệp thăng trầm bất ổn, lên nhanh xuống rất nhanh. Thực chất nếu dụng được Phủ Tướng tức là cách tương trợ, giúp đỡ kẻ khác thì ứng với hóa Không Kiếp tính hoạch phát trở thành Quyền uy. Tuy nhiên ở đây không dụng được bằng chứng thực tế ít mối quan hệ giúp đỡ, tự thân cô độc mà thành tựu. Bộ Cô Quả là kỳ nhân khi hợp cách, cách Vũ Khúc ngộ Cô Quả là cách rất hay. Thiên Tướng ở đây đắc cách nhưng không bền lâu cũng là do tính chất của Tam Không. Sống lâu thường gặp chuyện khó hiểu lạ kỳ, Bộ Cô Quả qua nghiệm lí có được biết một cách ngộ Tam Không có trường hợp rất đặc biệt là cách một người cư sĩ theo Đạo Phật sống cô độc, ông ta thường chữa bệnh nan y như ung thư bằng cái gọi là duyên phận, nhân quả và khả năng chữa trị bằng tâm linh rất đặc biệt mà người viết đã có dịp chứng kiến. Mệnh có Cô Quả thương tin vào chuyện nguyên nhân và kết quả và đây là bộ sao rất kỳ lạ đưa đến những chuyện bất ngờ trong tử vi.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button