Tử vi

Lên tòa có bao nhiêu phần thắng?

【飞星漫谈二十七】打官司的胜数

二十七【子女宫的飞化】看你打官司的胜数有多少

子女宫是官禄宫的交友宫,也是交友宫的官禄宫,可以用来看官司的胜算。

Bạn đang xem: Lên tòa có bao nhiêu phần thắng?

对比一下流年子女宫的三吉(禄科权)飞化的方向;如果主要飞入你本命三方,打官

司时你的胜数比较大;如果飞入你本命交友宫的三方,对方的胜算比较大。

至于三吉的意义,就从四化星的本意去找寻:禄就是轻松获胜;权就是自己那一方道

理比人强,或你的代表律司比人强旱;科就是有贵人相助,有可能陪审团都站在你那

一边。

但是,如果是忌入,败诉的机会就好大啦。

可是,不过千万不要认为自己胜算高就乱跟人打官司,你难保对方命格比你强哦。以

上的只是参考。

[Phi tinh mạn đàm 27] – Lên tòa có bao nhiêu phần thắng.

27. [Cung Tử nữ phi hóa] – Khán ngươi lên tòa phần thắng có bao nhiêu.

Cung Tử nữ là cung Quan lộc của cung Nô bộc, cũng là cung Nô bộc của cung Quan lộc, có thể dùng để nhìn xem kiện cáo có bao nhiêu phần thắng.

So sánh một chút, phương hướng phi hóa của tam cát (lộc khoa quyền) của lưu niên cung Tử tức, nếu như lộc khoa quyền chủ yếu phi nhập tam phương cung Mệnh nguyên cục của ngươi thì lúc thưa kiện phần thắng của ngươi tương đối lớn, nếu như phi nhập tam phương cung bản mệnh cung Nô bộc của ngươi thì phần thắng của đối phương tương đối lớn.

Còn về ý nghĩa của tam cát, thì từ hàm nghĩa vốn có của tứ hóa mà tìm ra: Lộc chính là ung dung mà dành thắng lợi; quyền là phía mình có lý lẽ hơn người ta, hoặc luật sư của mình hơn người ta; khoa là có quý nhân phù trợ, có thể bồi thẩm đoàn đứng về phía bạn.

Nhưng, nếu như có kỵ nhập, thì nguy cơ thua kiện thật lớn rồi.

Tuy nhiên, bất quá tuyệt đối không nên cho là mình phần thắng cao liền loạn lên cùng người thưa kiện, ngươi khó đảm bảo đối phương mệnh cách so với ngươi còn mạnh hơn a. Những điều ở trên chỉ là tham khảo thôi.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lên tòa có bao nhiêu phần thắng?

【飞星漫谈二十七】打官司的胜数

二十七【子女宫的飞化】看你打官司的胜数有多少

子女宫是官禄宫的交友宫,也是交友宫的官禄宫,可以用来看官司的胜算。

对比一下流年子女宫的三吉(禄科权)飞化的方向;如果主要飞入你本命三方,打官

司时你的胜数比较大;如果飞入你本命交友宫的三方,对方的胜算比较大。

至于三吉的意义,就从四化星的本意去找寻:禄就是轻松获胜;权就是自己那一方道

理比人强,或你的代表律司比人强旱;科就是有贵人相助,有可能陪审团都站在你那

一边。

但是,如果是忌入,败诉的机会就好大啦。

可是,不过千万不要认为自己胜算高就乱跟人打官司,你难保对方命格比你强哦。以

上的只是参考。

[Phi tinh mạn đàm 27] – Lên tòa có bao nhiêu phần thắng.

27. [Cung Tử nữ phi hóa] – Khán ngươi lên tòa phần thắng có bao nhiêu.

Cung Tử nữ là cung Quan lộc của cung Nô bộc, cũng là cung Nô bộc của cung Quan lộc, có thể dùng để nhìn xem kiện cáo có bao nhiêu phần thắng.

So sánh một chút, phương hướng phi hóa của tam cát (lộc khoa quyền) của lưu niên cung Tử tức, nếu như lộc khoa quyền chủ yếu phi nhập tam phương cung Mệnh nguyên cục của ngươi thì lúc thưa kiện phần thắng của ngươi tương đối lớn, nếu như phi nhập tam phương cung bản mệnh cung Nô bộc của ngươi thì phần thắng của đối phương tương đối lớn.

Còn về ý nghĩa của tam cát, thì từ hàm nghĩa vốn có của tứ hóa mà tìm ra: Lộc chính là ung dung mà dành thắng lợi; quyền là phía mình có lý lẽ hơn người ta, hoặc luật sư của mình hơn người ta; khoa là có quý nhân phù trợ, có thể bồi thẩm đoàn đứng về phía bạn.

Nhưng, nếu như có kỵ nhập, thì nguy cơ thua kiện thật lớn rồi.

Tuy nhiên, bất quá tuyệt đối không nên cho là mình phần thắng cao liền loạn lên cùng người thưa kiện, ngươi khó đảm bảo đối phương mệnh cách so với ngươi còn mạnh hơn a. Những điều ở trên chỉ là tham khảo thôi.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button