Tử vi

Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)

Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)

Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung thủ mệnh như đã luận ở bài trước về việc cần thiết gặp Tả Hữu vì Thiên Phủ hoàn toàn không có tính chất bạo lực và khả năng như Sát Phá Tham mà hoàn toàn dựa vào lời nói phủ dụ để có được sự phục vụ, tương trợ của người khác. Thiên Phủ gặp Tả Phụ tính chất hóa thành Quyền vì luôn có người sẵn sàng phục vụ cho bản thân. Liêm Phủ dựa vào lý tưởng của Tử Vi cư Tí Ngọ để làm việc và tạo nên công danh lợi lộc. Việc chính đáng ở bên cung nhị hợp tức với sao Thái Dương. Thái Dương nhị hợp với Thiên Phủ một bên cần công khai trong khi để giữ bí mật và ngược lại. Trong cuộc sống thực tế có vô số thứ cần giữ bí mật và công khai vì lợi ích của cá nhân hay cộng đồng. Như trong kinh thương khi các cách để thu lại lợi nhuận lộ ra tức có mục đích ẩn sâu bên trong, như việc một cách hay gọi là Dương đông, kích tây để giấu một thứ quan trọng hơn. Vì vậy bản thân sao Thiên Phủ có tính chất quan trọng, bảo mật biến hóa thành tính chất quản lí và cẩn trọng của sao này. Liêm Trinh đi với Thiên Phủ rất hợp cách vì sao Liêm Trinh chủ sự dò tìm, khám phá nếu ở vị trí tam hợp tức bên hoàn cảnh khám phá ta nếu xấu, nhưng khi ở vị trí đồng cung thì Liêm Trinh chính bổ sung cho Thiên Phủ khiến sao này tăng tính bảo mật. Liêm Trinh dò xét việc bí mật có được bảo đảm trước Thất Sát bên ngoài, nhập cung độ La Võng khiến việc che giấu thông tin trở nên dễ dàng hơn và cũng chỉ cách Liêm Phủ cư tại vị trí Thìn Tuất khi xét với Chính Tinh là hợp với La Võng, thứ đến là cách Cơ Lương và Tử Tướng.

Liêm Phủ có tính chất hóa giải Sát Kỵ khá yếu mà hầu hết dựa vào bộ Vũ Tướng ở cung độ tam hợp chiếu nên kỵ đồng cung với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp mà có thể giải được ở trường hợp tam hợp, đặc biệt với cách Không Kiếp tại Dần Thân có thể trở thành tốt đẹp. Cách Liêm Phủ đặc biệt ưa gặp Lộc Tướng Ấn và trường hợp tốt nhất là đồng cung với Lộc Tồn hoặc Quốc Ấn. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có Lộc Tướng Ấn tượng là đủ một hệ thống quản lí mang tính quốc gia. Tử Vi đưa ra lý tưởng và Liêm Phủ suy xét kế đến Vũ Tướng thực hiện và Lộc Tướng Ấn là sự tích lũy, trường tồn của cách cục. Liêm Phủ ở đây hay bị gặp cách Linh Xương Đà Vũ là cách cục xấu cần thiết có Quyền Khoa để tranh tác họa tới bố cục. Liêm Phủ tại vị trí La Võng gặp Kình Hao là cách xấu chủ chống đỡ khó khăn và giảm đi tính bảo mật của cách cục. Đối với cách Đà Hao tưởng như tốt hơn nhưng hình thành cách La Võng ngộ Đà có tính cản trở lớn. Với bộ sao Thanh Phi Phục sao Tử Vi cần thiết gặp Thanh Long nhưng khó gặp, tuổi Quý có Thanh Long cư Tí sao Tử Vi tại đây là cách hay. Liêm Phủ gặp Thanh Long cư Thìn tại tuổi Đinh Kỷ khiến cách cục trở nên tốt hơn tuy nhiên sao Tử Vi dễ chuyển biến ý nghĩa thành xấu. Liêm Phủ có thể tạo được công danh lớn nhờ sự mạnh dạn và soi xét kỹ của Liêm Trinh và tính chất dùng lời nói thuyết phục của Thiên Phủ. Ở đây vận hạn trải khá đẹp đặc biệt với cách Liêm Phủ cư Tuất khi đó tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là tinh hệ đẹp nhất trong tử vi khi xét chính tinh.

Bạn đang xem: Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)

Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)

Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung thủ mệnh như đã luận ở bài trước về việc cần thiết gặp Tả Hữu vì Thiên Phủ hoàn toàn không có tính chất bạo lực và khả năng như Sát Phá Tham mà hoàn toàn dựa vào lời nói phủ dụ để có được sự phục vụ, tương trợ của người khác. Thiên Phủ gặp Tả Phụ tính chất hóa thành Quyền vì luôn có người sẵn sàng phục vụ cho bản thân. Liêm Phủ dựa vào lý tưởng của Tử Vi cư Tí Ngọ để làm việc và tạo nên công danh lợi lộc. Việc chính đáng ở bên cung nhị hợp tức với sao Thái Dương. Thái Dương nhị hợp với Thiên Phủ một bên cần công khai trong khi để giữ bí mật và ngược lại. Trong cuộc sống thực tế có vô số thứ cần giữ bí mật và công khai vì lợi ích của cá nhân hay cộng đồng. Như trong kinh thương khi các cách để thu lại lợi nhuận lộ ra tức có mục đích ẩn sâu bên trong, như việc một cách hay gọi là Dương đông, kích tây để giấu một thứ quan trọng hơn. Vì vậy bản thân sao Thiên Phủ có tính chất quan trọng, bảo mật biến hóa thành tính chất quản lí và cẩn trọng của sao này. Liêm Trinh đi với Thiên Phủ rất hợp cách vì sao Liêm Trinh chủ sự dò tìm, khám phá nếu ở vị trí tam hợp tức bên hoàn cảnh khám phá ta nếu xấu, nhưng khi ở vị trí đồng cung thì Liêm Trinh chính bổ sung cho Thiên Phủ khiến sao này tăng tính bảo mật. Liêm Trinh dò xét việc bí mật có được bảo đảm trước Thất Sát bên ngoài, nhập cung độ La Võng khiến việc che giấu thông tin trở nên dễ dàng hơn và cũng chỉ cách Liêm Phủ cư tại vị trí Thìn Tuất khi xét với Chính Tinh là hợp với La Võng, thứ đến là cách Cơ Lương và Tử Tướng.

Liêm Phủ có tính chất hóa giải Sát Kỵ khá yếu mà hầu hết dựa vào bộ Vũ Tướng ở cung độ tam hợp chiếu nên kỵ đồng cung với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp mà có thể giải được ở trường hợp tam hợp, đặc biệt với cách Không Kiếp tại Dần Thân có thể trở thành tốt đẹp. Cách Liêm Phủ đặc biệt ưa gặp Lộc Tướng Ấn và trường hợp tốt nhất là đồng cung với Lộc Tồn hoặc Quốc Ấn. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có Lộc Tướng Ấn tượng là đủ một hệ thống quản lí mang tính quốc gia. Tử Vi đưa ra lý tưởng và Liêm Phủ suy xét kế đến Vũ Tướng thực hiện và Lộc Tướng Ấn là sự tích lũy, trường tồn của cách cục. Liêm Phủ ở đây hay bị gặp cách Linh Xương Đà Vũ là cách cục xấu cần thiết có Quyền Khoa để tranh tác họa tới bố cục. Liêm Phủ tại vị trí La Võng gặp Kình Hao là cách xấu chủ chống đỡ khó khăn và giảm đi tính bảo mật của cách cục. Đối với cách Đà Hao tưởng như tốt hơn nhưng hình thành cách La Võng ngộ Đà có tính cản trở lớn. Với bộ sao Thanh Phi Phục sao Tử Vi cần thiết gặp Thanh Long nhưng khó gặp, tuổi Quý có Thanh Long cư Tí sao Tử Vi tại đây là cách hay. Liêm Phủ gặp Thanh Long cư Thìn tại tuổi Đinh Kỷ khiến cách cục trở nên tốt hơn tuy nhiên sao Tử Vi dễ chuyển biến ý nghĩa thành xấu. Liêm Phủ có thể tạo được công danh lớn nhờ sự mạnh dạn và soi xét kỹ của Liêm Trinh và tính chất dùng lời nói thuyết phục của Thiên Phủ. Ở đây vận hạn trải khá đẹp đặc biệt với cách Liêm Phủ cư Tuất khi đó tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là tinh hệ đẹp nhất trong tử vi khi xét chính tinh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button