Tử vi

Liêm Phủ đồng cư La Võng

Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ luận

Liêm Trinh thuộc Tử Vũ Liêm, Thiên Phủ thuộc nhóm Phủ Tướng. Đây là bố cục đầy đủ nhóm sao lớn Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Vi độc tọa tại Tí Ngọ, Vũ Tướng đồng cung Thìn Tuất và Liêm Phủ tại Thìn Tuất. Bố trí tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là cách tốt nhất của Tử Vi khi đầy đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Liêm Phủ và Vũ Tướng đều tương sinh. Thiên Phủ chủ Thổ được Hỏa của Liêm sinh. Thiên Tướng thủy được Kim của Vũ Khúc sinh. Căn bản phối hợp rất chặt chẽ. Mệnh có cách Liêm Phủ tại Thìn Tuất luận thượng cách. Ý nghĩa của việc sắp xếp Chính Tịn mang tính đại cát, tiếp theo còn lại của Bàng Tinh quyết định. Liêm Phủ thuộc tổ hợp bảo thủ, phân biệt hai chiều hướng Ổn Định và Phù Trầm. Liêm Trinh tính hỏa, có hung tính, chủ làm tù tinh, là đạo đức, liêm chính, liêm khiết, cũng chủ dài lâu. Thiên Phủ có tính bao bọc, bảo mật, chứa đựng. Thực chất khi gia Sát Kỵ do Thiên Phủ có tính Ám khả năng dụng Sát Tinh thực tế. Thiên Phủ luôn đứng trước Thái Âm và nhị hợp với Thái Dương, ưa được bao phủ và bao phủ. Khi có điều kiện thuận lợi kiến Sát làm việc mờ ám, tuy nhiên khả năng quản lý, phủ dụ bằng lời nói khiến mâu thuẫn với tính chất của Liêm Trinh và đặc biệt là lý tưởng của Tử Vi độc tọa. Xét đến từng cung và chính tinh phải chú ý đến sức mạnh của toàn bộ Tinh Hệ. Với Tinh Hệ Tử Vi cư Tí Ngọ không xét tới bàng tinh, lí tưởng của Tử Vi cư Ngọ rất lớn, vì vậy Đế Tinh chứa đựng đầy đủ bộ Khoa Quyền Lộc trong tính chất. Không chỉ ngộ Tuần Triệt hay nếu thiếu Tả Hữu trở thành cô quân, bộ Liêm Phủ cũng ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ cách cục, có thể thay đổi ý định, định hướng của chủ tinh Tử Vi. Nếu sao Tử Vi có tại Mệnh Tài Quan hay cung an Thân đều có giá trị gần như ở Mệnh. Liêm Phủ đối cung là Thất Sát hãm. Trong trường hợp này Thất Sát chủ mất, yếu thế hơn Thiên Phủ. Mệnh có Liêm Phủ kỵ ngộ Không Kiếp hình thành các nhiều tai ương họa hại, hình thành cách Đế ngộ Hung Đồ. Liêm Phủ cư tại Thìn Tuất tức nhập La Võng tuy có lợi cho Thiên Phủ, khiến khả năng bao phủ của sao này lớn hơn, tính cẩn trọng và mưu kế cũng linh hoạt hơn. Tuy nhiên bất lợi với Liêm Trinh tính cương. Bộ La Võng kỵ gặp thêm các sao Đà Không Kiếp Hỏa Linh, đặc biệt cách Lưỡng La, hoặc La Võng có Không Kiếp. Bộ sao này có tính chất kiểm tra, kiểm nghiệm vì Liêm Trinh chủ suy xét, liêm chính. Thiên Phủ chủ quản lý. Đây là cách thanh tra, kiểm soát.

Một Liêm Trinh dù nhập miếu khó có thể tránh sai lầm của chính mình, cũng khó phòng vệ với tác động xung quanh để đạt cách thanh dạn viễn bá nhưng có Thiên Phủ trở nên dễ dàng hơn, giảm tính xung phong, cương cường mà trở nên suy xét nhiều hơn. Nhìn chung, Mệnh có cách Liêm Phủ là cách khá hay, chỉ sợ bị phá cách trở nên hiểm nguy còn hơn các cách xấu. Bộ Liêm Phủ cư Thìn Tuất hợp với trục Tồn-Phi và cả trục Tuế- Hư. Cần tránh gặp Không Vong và Kỵ Hình, Không Kiếp. Tuy nhiên thường những lá số nhờ xem tử vi đa phần bị các cách này, nếu không thì khó có duyên với huyền học khi cuộc sống thường nhật đang vui vẻ, được chở che, bao bọc. Thường khi gặp hạn xấu mới tìm đến tử vi là điều tương đối chính xác. Liêm Phủ Thìn Tuất tối hỉ đồng cung với Thanh Long, thứ đến tam hợp vì hình thành bộ Phủ Thanh mưu lược biến hóa, phản kháng được các tình huống bất ngờ của Thiên Không, ngộ Không Kiếp cũng không trở nên quá xấu tới nỗi mất mạng. Kế đến mới là Tả Phụ cách tiền hô hậu ủng. Còn lại các cát tinh khác như Xương Khúc tránh được Không Kiếp, Khôi Việt, Tứ Linh,.. đến các sát tinh Hỏa Linh, Kình Đà đều có thể dung nạp tuy nhiên cũng mắc tai họa về mặt nào đó. Cách này có thể gặp các bộ sao Việt Linh Hình, Kỵ Hình, Linh Xương La Vũ đều là các cách xấu, kỵ gặp.

Bạn đang xem: Liêm Phủ đồng cư La Võng

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Phủ đồng cư La Võng

Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ luận

Liêm Trinh thuộc Tử Vũ Liêm, Thiên Phủ thuộc nhóm Phủ Tướng. Đây là bố cục đầy đủ nhóm sao lớn Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Vi độc tọa tại Tí Ngọ, Vũ Tướng đồng cung Thìn Tuất và Liêm Phủ tại Thìn Tuất. Bố trí tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là cách tốt nhất của Tử Vi khi đầy đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Liêm Phủ và Vũ Tướng đều tương sinh. Thiên Phủ chủ Thổ được Hỏa của Liêm sinh. Thiên Tướng thủy được Kim của Vũ Khúc sinh. Căn bản phối hợp rất chặt chẽ. Mệnh có cách Liêm Phủ tại Thìn Tuất luận thượng cách. Ý nghĩa của việc sắp xếp Chính Tịn mang tính đại cát, tiếp theo còn lại của Bàng Tinh quyết định. Liêm Phủ thuộc tổ hợp bảo thủ, phân biệt hai chiều hướng Ổn Định và Phù Trầm. Liêm Trinh tính hỏa, có hung tính, chủ làm tù tinh, là đạo đức, liêm chính, liêm khiết, cũng chủ dài lâu. Thiên Phủ có tính bao bọc, bảo mật, chứa đựng. Thực chất khi gia Sát Kỵ do Thiên Phủ có tính Ám khả năng dụng Sát Tinh thực tế. Thiên Phủ luôn đứng trước Thái Âm và nhị hợp với Thái Dương, ưa được bao phủ và bao phủ. Khi có điều kiện thuận lợi kiến Sát làm việc mờ ám, tuy nhiên khả năng quản lý, phủ dụ bằng lời nói khiến mâu thuẫn với tính chất của Liêm Trinh và đặc biệt là lý tưởng của Tử Vi độc tọa. Xét đến từng cung và chính tinh phải chú ý đến sức mạnh của toàn bộ Tinh Hệ. Với Tinh Hệ Tử Vi cư Tí Ngọ không xét tới bàng tinh, lí tưởng của Tử Vi cư Ngọ rất lớn, vì vậy Đế Tinh chứa đựng đầy đủ bộ Khoa Quyền Lộc trong tính chất. Không chỉ ngộ Tuần Triệt hay nếu thiếu Tả Hữu trở thành cô quân, bộ Liêm Phủ cũng ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ cách cục, có thể thay đổi ý định, định hướng của chủ tinh Tử Vi. Nếu sao Tử Vi có tại Mệnh Tài Quan hay cung an Thân đều có giá trị gần như ở Mệnh. Liêm Phủ đối cung là Thất Sát hãm. Trong trường hợp này Thất Sát chủ mất, yếu thế hơn Thiên Phủ. Mệnh có Liêm Phủ kỵ ngộ Không Kiếp hình thành các nhiều tai ương họa hại, hình thành cách Đế ngộ Hung Đồ. Liêm Phủ cư tại Thìn Tuất tức nhập La Võng tuy có lợi cho Thiên Phủ, khiến khả năng bao phủ của sao này lớn hơn, tính cẩn trọng và mưu kế cũng linh hoạt hơn. Tuy nhiên bất lợi với Liêm Trinh tính cương. Bộ La Võng kỵ gặp thêm các sao Đà Không Kiếp Hỏa Linh, đặc biệt cách Lưỡng La, hoặc La Võng có Không Kiếp. Bộ sao này có tính chất kiểm tra, kiểm nghiệm vì Liêm Trinh chủ suy xét, liêm chính. Thiên Phủ chủ quản lý. Đây là cách thanh tra, kiểm soát.

Một Liêm Trinh dù nhập miếu khó có thể tránh sai lầm của chính mình, cũng khó phòng vệ với tác động xung quanh để đạt cách thanh dạn viễn bá nhưng có Thiên Phủ trở nên dễ dàng hơn, giảm tính xung phong, cương cường mà trở nên suy xét nhiều hơn. Nhìn chung, Mệnh có cách Liêm Phủ là cách khá hay, chỉ sợ bị phá cách trở nên hiểm nguy còn hơn các cách xấu. Bộ Liêm Phủ cư Thìn Tuất hợp với trục Tồn-Phi và cả trục Tuế- Hư. Cần tránh gặp Không Vong và Kỵ Hình, Không Kiếp. Tuy nhiên thường những lá số nhờ xem tử vi đa phần bị các cách này, nếu không thì khó có duyên với huyền học khi cuộc sống thường nhật đang vui vẻ, được chở che, bao bọc. Thường khi gặp hạn xấu mới tìm đến tử vi là điều tương đối chính xác. Liêm Phủ Thìn Tuất tối hỉ đồng cung với Thanh Long, thứ đến tam hợp vì hình thành bộ Phủ Thanh mưu lược biến hóa, phản kháng được các tình huống bất ngờ của Thiên Không, ngộ Không Kiếp cũng không trở nên quá xấu tới nỗi mất mạng. Kế đến mới là Tả Phụ cách tiền hô hậu ủng. Còn lại các cát tinh khác như Xương Khúc tránh được Không Kiếp, Khôi Việt, Tứ Linh,.. đến các sát tinh Hỏa Linh, Kình Đà đều có thể dung nạp tuy nhiên cũng mắc tai họa về mặt nào đó. Cách này có thể gặp các bộ sao Việt Linh Hình, Kỵ Hình, Linh Xương La Vũ đều là các cách xấu, kỵ gặp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button