Tử vi

Liêm Phủ Thìn Tuất Cách

Đây thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ, tinh hệ hoàn chỉnh của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với cung Phụ Mẫu được cách “Nhật Nguyệt Tịnh Minh”, dĩ nhiên là Tử Vi cư Ngọ đẹp hơn ở Tý cung khá nhiều, nhưng đó là khi được cát tinh trợ lực nhưng nếu bị hung tinh xâm phạm thì cũng không cần luận Tý Ngọ, vì bố cục chính tinh mang ý nghĩa chính, bàng tinh mang công việc cộng hay trừ cho ý nghĩa nó được hoàn thiện. Vì vậy, quan trọng là việc bàng tinh phụ tá cho cách cục được thành lập. Nếu Tử Vi cư Tý được cả Thái Tuế và Tả Hữu, không bị Tuần, Triệt, Thiên Không ( Địa Không ) thì ắt Tử Vi cư Ngọ nhưng chỉ có Tả Hữu không thể sánh bằng, ví như việc so sánh quan chức địa phương với nguyên thủ quốc gia, đây là cách nói tượng hình để so sánh tính chất giữa hai cách, phân biệt rõ ràng không bị hiểu sai những câu phú tiền nhân để lại cho hậu thế.

Thiên Phủ tại Mệnh ( phân biệt với Thân ) chủ người có tính cách cẩn trọng, khả năng tích lũy tốt, thường không bị phá cách thì được chữ phú, khả năng lãnh đạo cao, khi đi với Liêm Trinh tại hai cung Thìn Tuất thì tính thu mình, thận trọng dò xét càng lớn, lấy đạo đức làm chủ, công việc có tính chất quản lý, giám sát. Thiên Phủ chủ thọ và khả năng lãnh đạo cao ( Tử Vi, Thiên Phủ ) nên khi hợp cách thì bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được ca tụng hết lời, tuy vậy Thiên Phủ rất dễ bị phá cách bởi Không Vong, chỉ cần gia một sao cũng đủ làm phá cách trầm trọng, khiến người Thiên Phủ phải nhận lấy yểu mạng, không có nhà cửa, bơ vơ nay đây mai đó, nhẫn đến bị các bệnh nan y liên quan đến phủ tạng. Trường hợp xấu khi Tuần Triệt chắn tại cung Mệnh, nếu ở tam hợp thì chỉ không lợi về công danh khi ở cung Tử Vi, với Thiên Không thì tính cả tam hợp. 

Cách cục này rất hợp với sao Thanh Long, lưu ý là chỉ xét Thanh Long ở cung tam hợp hoặc đồng cung, nếu Thanh Long xung chiếu thì lấy sao Bệnh Phù để luận . Nếu bị Không Vong trấn mệnh gặp Thanh Long được gọi là phản vi cát tường, tức trở nên khá tốt vì Thanh Long chủ thanh danh, là tiếng nói cứu nguy cho Thiên Phủ về mặt tiền bạc và tuổi thọ, còn về công danh thì phụ thuộc nhiều vào hung cát tinh. Nếu gặp phải Thanh Long xung chiếu, tức mệnh bị Bệnh Phù thì bị thêm cách “Lộc Tồn ngộ Thiên Không ( Địa Không )” hay còn gọi là ” Lộc Đảo”, trường hợp này Thiên Phủ đã trở nên phá cách, chủ luận đoán đảo ngược, nếu ngộ Tam Không thì dễ gặp hung nguy.

Bạn đang xem: Liêm Phủ Thìn Tuất Cách

Thiên Phủ hoàn toàn vô lực trước Thiên Không ( Địa Không ), nhưng gặp Địa Kiếp không luận đoán như vậy, nếu gặp Địa Kiếp tam hợp có Tuần Trung thì chủ đa tai, đa nạn nhưng không đến nỗi mất mạng, vài trường hợp dụng sát tinh mà trở nên bạo phát tài lộc, không nên gặp thêm Lộc Tồn chủ tồn tại những tai nạn khiến gặp hạn xấu dễ mạng vong. Nếu tuổi Đinh và tuổi Kỷ mệnh an tại Thìn cung có Thanh Long thì gặp Không Kiếp tam hợp hoặc Tuần, Triệt tại bản cung đều luận là tốt, Thanh Long cư Thìn là nơi đắc ý. Nếu mệnh an tại Tuất thì phá cách, tức mệnh có Bệnh Phù, tất nhiên là xấu khi có Không Vong, nếu không có thì tính là Thiên Phủ ngộ Lộc Tồn, chủ phú quý lâu dài, trường tồn. 

Tả Phù là sao tốt thứ hai cho Thiên Phủ, chủ có trợ thủ đắc lực để lãnh đạo, được cách “Tiền hô hậu ủng”. Nếu được Tả Hữu thì tốt cho cả Tử Vi, sinh tháng 9 âm được thêm bộ Xương Khúc thích hợp cho Vũ Khúc, ở tại đây thì Xương Khúc không được tốt cho lắm vì dễ gặp cách Linh Xương La Vũ chủ dễ bị xúi giục mà đâm họa, nếu có Hóa Quyền luận ngược lại, nếu mệnh Thiên Phủ không bị phá cách thì không đáng ngại vì Thiên Phủ chủ che chở, nhưng bị tam không xâm phạm thì cẩn trọng kẻo lộ đồ khảm kha. Người xưa có viết câu phú ” Thiên Phủ Tuất cung vô sát tấu, Giáp Kỷ sinh nhân phú vạn kim”. Phân tích câu phú này thì ở tuổi Kỷ có Vũ Khúc Hóa Lộc, Ngọ cung Tử Vi có Lộc Tồn tạo thành cách Song Lộc, khi giao hội với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm không bị Tuần, Triệt, Thiên Không, Địa Kiếp thì chủ tài lộc cực lớn, phú quý vang khắp quốc gia ( Quốc Ấn ). Xét ở tuổi Giáp, Lộc Tồn an tại Dần cung, Liêm Trinh Hóa Lộc ở mệnh cũng tạo thành cách Song Lộc, được ví như cái kho tài lộc nằm ở cung mệnh, giàu đại phú.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Phủ Thìn Tuất Cách

Đây thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ, tinh hệ hoàn chỉnh của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với cung Phụ Mẫu được cách “Nhật Nguyệt Tịnh Minh”, dĩ nhiên là Tử Vi cư Ngọ đẹp hơn ở Tý cung khá nhiều, nhưng đó là khi được cát tinh trợ lực nhưng nếu bị hung tinh xâm phạm thì cũng không cần luận Tý Ngọ, vì bố cục chính tinh mang ý nghĩa chính, bàng tinh mang công việc cộng hay trừ cho ý nghĩa nó được hoàn thiện. Vì vậy, quan trọng là việc bàng tinh phụ tá cho cách cục được thành lập. Nếu Tử Vi cư Tý được cả Thái Tuế và Tả Hữu, không bị Tuần, Triệt, Thiên Không ( Địa Không ) thì ắt Tử Vi cư Ngọ nhưng chỉ có Tả Hữu không thể sánh bằng, ví như việc so sánh quan chức địa phương với nguyên thủ quốc gia, đây là cách nói tượng hình để so sánh tính chất giữa hai cách, phân biệt rõ ràng không bị hiểu sai những câu phú tiền nhân để lại cho hậu thế.

Thiên Phủ tại Mệnh ( phân biệt với Thân ) chủ người có tính cách cẩn trọng, khả năng tích lũy tốt, thường không bị phá cách thì được chữ phú, khả năng lãnh đạo cao, khi đi với Liêm Trinh tại hai cung Thìn Tuất thì tính thu mình, thận trọng dò xét càng lớn, lấy đạo đức làm chủ, công việc có tính chất quản lý, giám sát. Thiên Phủ chủ thọ và khả năng lãnh đạo cao ( Tử Vi, Thiên Phủ ) nên khi hợp cách thì bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được ca tụng hết lời, tuy vậy Thiên Phủ rất dễ bị phá cách bởi Không Vong, chỉ cần gia một sao cũng đủ làm phá cách trầm trọng, khiến người Thiên Phủ phải nhận lấy yểu mạng, không có nhà cửa, bơ vơ nay đây mai đó, nhẫn đến bị các bệnh nan y liên quan đến phủ tạng. Trường hợp xấu khi Tuần Triệt chắn tại cung Mệnh, nếu ở tam hợp thì chỉ không lợi về công danh khi ở cung Tử Vi, với Thiên Không thì tính cả tam hợp. 

Cách cục này rất hợp với sao Thanh Long, lưu ý là chỉ xét Thanh Long ở cung tam hợp hoặc đồng cung, nếu Thanh Long xung chiếu thì lấy sao Bệnh Phù để luận . Nếu bị Không Vong trấn mệnh gặp Thanh Long được gọi là phản vi cát tường, tức trở nên khá tốt vì Thanh Long chủ thanh danh, là tiếng nói cứu nguy cho Thiên Phủ về mặt tiền bạc và tuổi thọ, còn về công danh thì phụ thuộc nhiều vào hung cát tinh. Nếu gặp phải Thanh Long xung chiếu, tức mệnh bị Bệnh Phù thì bị thêm cách “Lộc Tồn ngộ Thiên Không ( Địa Không )” hay còn gọi là ” Lộc Đảo”, trường hợp này Thiên Phủ đã trở nên phá cách, chủ luận đoán đảo ngược, nếu ngộ Tam Không thì dễ gặp hung nguy.

Thiên Phủ hoàn toàn vô lực trước Thiên Không ( Địa Không ), nhưng gặp Địa Kiếp không luận đoán như vậy, nếu gặp Địa Kiếp tam hợp có Tuần Trung thì chủ đa tai, đa nạn nhưng không đến nỗi mất mạng, vài trường hợp dụng sát tinh mà trở nên bạo phát tài lộc, không nên gặp thêm Lộc Tồn chủ tồn tại những tai nạn khiến gặp hạn xấu dễ mạng vong. Nếu tuổi Đinh và tuổi Kỷ mệnh an tại Thìn cung có Thanh Long thì gặp Không Kiếp tam hợp hoặc Tuần, Triệt tại bản cung đều luận là tốt, Thanh Long cư Thìn là nơi đắc ý. Nếu mệnh an tại Tuất thì phá cách, tức mệnh có Bệnh Phù, tất nhiên là xấu khi có Không Vong, nếu không có thì tính là Thiên Phủ ngộ Lộc Tồn, chủ phú quý lâu dài, trường tồn. 

Tả Phù là sao tốt thứ hai cho Thiên Phủ, chủ có trợ thủ đắc lực để lãnh đạo, được cách “Tiền hô hậu ủng”. Nếu được Tả Hữu thì tốt cho cả Tử Vi, sinh tháng 9 âm được thêm bộ Xương Khúc thích hợp cho Vũ Khúc, ở tại đây thì Xương Khúc không được tốt cho lắm vì dễ gặp cách Linh Xương La Vũ chủ dễ bị xúi giục mà đâm họa, nếu có Hóa Quyền luận ngược lại, nếu mệnh Thiên Phủ không bị phá cách thì không đáng ngại vì Thiên Phủ chủ che chở, nhưng bị tam không xâm phạm thì cẩn trọng kẻo lộ đồ khảm kha. Người xưa có viết câu phú ” Thiên Phủ Tuất cung vô sát tấu, Giáp Kỷ sinh nhân phú vạn kim”. Phân tích câu phú này thì ở tuổi Kỷ có Vũ Khúc Hóa Lộc, Ngọ cung Tử Vi có Lộc Tồn tạo thành cách Song Lộc, khi giao hội với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm không bị Tuần, Triệt, Thiên Không, Địa Kiếp thì chủ tài lộc cực lớn, phú quý vang khắp quốc gia ( Quốc Ấn ). Xét ở tuổi Giáp, Lộc Tồn an tại Dần cung, Liêm Trinh Hóa Lộc ở mệnh cũng tạo thành cách Song Lộc, được ví như cái kho tài lộc nằm ở cung mệnh, giàu đại phú.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button