Tử vi

Liêm Tham tại vị trí cung Tị Hợi

Liêm Tham tại vị trí cung Tị Hợi

Đây là sự giao hội của Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Các câu phú Tử Vi thường gọi cách này bằng bộ Sát Phá Liêm Tham. Cách Liêm Tham mang tính chất mâu thuẫn của hai cách cục. Ở đây cần xác đinh Mệnh có thiên hướng lấy tổ hợp Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm làm bản tính của Mệnh rồi xét tới tính cất khi giao hội. Liêm Trinh thuộc hành Hỏa, Tham Lang thuộc hành Mộc. Nhìn chung, Mệnh có Liêm Tham thường mâu thuẫn ngay trong mặt tính cách giữa trắng và đen, chính và tà. Tam hợp cung Quan Lộc là Vũ Sát cư Mão Dậu và cung Tài Bạch là Tử Phá Sửu Mùi. Lý tưởng của Tử Vi ổn định thay đổi liên tục do tính chất thay cũ đổi mới của Phá Quân. Trong bố cục của Địa Bàn thì Tử Vi và Cự Phá là hay đối tượng khác nhau, mâu thuẫn ở đường lối với nhau. Như Tử Vi là ngôi sao chủ xây dựng, hành vi, lý tưởng riêng được quần chúng ủng hộ nếu có thêm Phủ Tướng. Cự Phá chỉ phát sinh sau Tử Vi tức nhận ra sai lầm của Tử Vi để thay đổi, bất mãn tới làm phản. Vì vậy môn này gọi là Tử Vi Đẩu Số, nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm sao bình hòa, không tác động mạnh tới tổng thể con người như Tử Phá Cự. Lá số Tử Vi thu nhỏ là các mặt của con người từ suy tưởng cho tới hành động. Lớn là tác động lẫn nhau giữa tất cả mọi người trong cùng một xã hội. Tất cả cách cục của Chính Tinh đều có mặt tốt xấu, vì vậy ngay cả Tử Vi cư Ngọ, Vũ Phủ Tí Ngọ, Liêm Phủ Thìn Tuất, Dương Lương Mão Dậu,… đều có yểu cách khi Hạn tại cung Mệnh vì gặp các sao tăng tai họa, nguy hiểm. Cách Liêm Tham ban đầu xấu, phần lớn nằm ở cách Vũ Sát cư Mão Dậu. Liêm Trinh có tính may mắn, do cho sự liêm khiết, đạo đức nên cách Liêm Tham nhị hợp với Đồng Lương. Bộ Đồng Lương rất có giá trị với cách cục này, khiến giảm thiểu tai nạn.

” Tham Liêm Phá Quân ác, Sát Kình Đà hung”

Bạn đang xem: Liêm Tham tại vị trí cung Tị Hợi

” Tham Lang Hợi Tí hạnh phùng Quyền Vượng, biến hư thành thực ư Giáp Kỷ tuế phú danh viên mãn”.

Mệnh có Liêm Tham chứa tính sát lớn, vì vậy kỵ gặp thêm Sát Tinh mà ngộ Quyền hóa Sát vi Quyền. Khi gặp Quyền Vượng ám chỉ trường hợp Tham Lang ngộ Trường Sinh, nếu tuổi Giáp được Khoa Quyền Lộc nhị hợp Lộc Tồn thành cách Minh Lộc Ám Lộc. Tuổi Kỷ có cách Quyền Lộc có Đồng Lương hóa Khoa nhị hợp tăng cường tính cứu giải. Hai cách này đa phần do hợp cách giữa bàng tinh trợ giúp nên luận là hay.

” Tham Liêm càn thượng vân lập vô phong, Tuyệt Linh ưu nhập vi nhân bần khổ, nãi phùng Dương Nhận Kiếp Không Hư Mã phi yểu tắc cô bần”.

Cách này chủ việc như mây không có gió, vòng trường sinh rất ảnh hưởng tới Tham Lang. Đồng cung với Tuyệt Linh chủ bần khổ mặc dù được cách Tham Linh chủ quyền, nhưng do có thêm Liêm đồng độ, lại ở vị trí Càn cung ngộ Tuyệt chủ bế tắc. Đa phần các sao nhập Hợi có Tuyệt đều biểu hiện sự trắc trở. Nếu có Kình Kiếp Không Hư Mã tức không yểu thì nghèo khổ.

Cách Liêm Tham cư Hợi cần thiết ngộ Sinh Vượng. Ở cung Tị thì không quan trọng về vòng sao này như cung Hợi. Nhìn chung Tham Lang có khả năng đề kháng với Không Kiếp nhưng Liêm Trinh kỵ gặp hai sao này. Cách Tham Lang ngộ Linh Hỏa hay ở bộ Tử Tham, Vũ Tham, Tham Lang độc tọa kế đến cuối cùng là Liêm Tham. Mệnh có Liêm Tham do tính chất của Liêm Trinh chủ hình tù, hình pháp khiến Tham Lang bộc lộ khuyết điểm. Tham Lang là sao kỵ gặp các sao có tính hình khắc. Nếu có Thiên Hình cần gặp Ấn hoặc Quyền. Vì vậy, Liêm Tham cần thiết có Khoa Quyền hoặc Quốc Ấn. Kế đến Sinh Vượng và các bàng tinh khác. Lưu ý cách Liêm Tham ngộ Văn Xương không mấy hay vì Liêm Tham ở đây có tính ác, gặp Văn Xương thuộc cách hình khắc chủ liên quan đến tù tội do Văn Xương có tính cương, ngay thẳng. Cách Liêm Tham ngộ Xương đồng cung quyết tâm với tham muốn do hiểu biết mà làm. Văn Xương có tính nghe theo, thuộc cách Linh Xương Đà Vũ. Vì vậy, Tham Lang có lý do làm việc xấu gây kết quả xấu dễ thuộc hình pháp. Cách này bộc lộ khuyết điểm của Liêm Tham.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Tham tại vị trí cung Tị Hợi

Liêm Tham tại vị trí cung Tị Hợi

Đây là sự giao hội của Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Các câu phú Tử Vi thường gọi cách này bằng bộ Sát Phá Liêm Tham. Cách Liêm Tham mang tính chất mâu thuẫn của hai cách cục. Ở đây cần xác đinh Mệnh có thiên hướng lấy tổ hợp Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm làm bản tính của Mệnh rồi xét tới tính cất khi giao hội. Liêm Trinh thuộc hành Hỏa, Tham Lang thuộc hành Mộc. Nhìn chung, Mệnh có Liêm Tham thường mâu thuẫn ngay trong mặt tính cách giữa trắng và đen, chính và tà. Tam hợp cung Quan Lộc là Vũ Sát cư Mão Dậu và cung Tài Bạch là Tử Phá Sửu Mùi. Lý tưởng của Tử Vi ổn định thay đổi liên tục do tính chất thay cũ đổi mới của Phá Quân. Trong bố cục của Địa Bàn thì Tử Vi và Cự Phá là hay đối tượng khác nhau, mâu thuẫn ở đường lối với nhau. Như Tử Vi là ngôi sao chủ xây dựng, hành vi, lý tưởng riêng được quần chúng ủng hộ nếu có thêm Phủ Tướng. Cự Phá chỉ phát sinh sau Tử Vi tức nhận ra sai lầm của Tử Vi để thay đổi, bất mãn tới làm phản. Vì vậy môn này gọi là Tử Vi Đẩu Số, nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm sao bình hòa, không tác động mạnh tới tổng thể con người như Tử Phá Cự. Lá số Tử Vi thu nhỏ là các mặt của con người từ suy tưởng cho tới hành động. Lớn là tác động lẫn nhau giữa tất cả mọi người trong cùng một xã hội. Tất cả cách cục của Chính Tinh đều có mặt tốt xấu, vì vậy ngay cả Tử Vi cư Ngọ, Vũ Phủ Tí Ngọ, Liêm Phủ Thìn Tuất, Dương Lương Mão Dậu,… đều có yểu cách khi Hạn tại cung Mệnh vì gặp các sao tăng tai họa, nguy hiểm. Cách Liêm Tham ban đầu xấu, phần lớn nằm ở cách Vũ Sát cư Mão Dậu. Liêm Trinh có tính may mắn, do cho sự liêm khiết, đạo đức nên cách Liêm Tham nhị hợp với Đồng Lương. Bộ Đồng Lương rất có giá trị với cách cục này, khiến giảm thiểu tai nạn.

” Tham Liêm Phá Quân ác, Sát Kình Đà hung”

” Tham Lang Hợi Tí hạnh phùng Quyền Vượng, biến hư thành thực ư Giáp Kỷ tuế phú danh viên mãn”.

Mệnh có Liêm Tham chứa tính sát lớn, vì vậy kỵ gặp thêm Sát Tinh mà ngộ Quyền hóa Sát vi Quyền. Khi gặp Quyền Vượng ám chỉ trường hợp Tham Lang ngộ Trường Sinh, nếu tuổi Giáp được Khoa Quyền Lộc nhị hợp Lộc Tồn thành cách Minh Lộc Ám Lộc. Tuổi Kỷ có cách Quyền Lộc có Đồng Lương hóa Khoa nhị hợp tăng cường tính cứu giải. Hai cách này đa phần do hợp cách giữa bàng tinh trợ giúp nên luận là hay.

” Tham Liêm càn thượng vân lập vô phong, Tuyệt Linh ưu nhập vi nhân bần khổ, nãi phùng Dương Nhận Kiếp Không Hư Mã phi yểu tắc cô bần”.

Cách này chủ việc như mây không có gió, vòng trường sinh rất ảnh hưởng tới Tham Lang. Đồng cung với Tuyệt Linh chủ bần khổ mặc dù được cách Tham Linh chủ quyền, nhưng do có thêm Liêm đồng độ, lại ở vị trí Càn cung ngộ Tuyệt chủ bế tắc. Đa phần các sao nhập Hợi có Tuyệt đều biểu hiện sự trắc trở. Nếu có Kình Kiếp Không Hư Mã tức không yểu thì nghèo khổ.

Cách Liêm Tham cư Hợi cần thiết ngộ Sinh Vượng. Ở cung Tị thì không quan trọng về vòng sao này như cung Hợi. Nhìn chung Tham Lang có khả năng đề kháng với Không Kiếp nhưng Liêm Trinh kỵ gặp hai sao này. Cách Tham Lang ngộ Linh Hỏa hay ở bộ Tử Tham, Vũ Tham, Tham Lang độc tọa kế đến cuối cùng là Liêm Tham. Mệnh có Liêm Tham do tính chất của Liêm Trinh chủ hình tù, hình pháp khiến Tham Lang bộc lộ khuyết điểm. Tham Lang là sao kỵ gặp các sao có tính hình khắc. Nếu có Thiên Hình cần gặp Ấn hoặc Quyền. Vì vậy, Liêm Tham cần thiết có Khoa Quyền hoặc Quốc Ấn. Kế đến Sinh Vượng và các bàng tinh khác. Lưu ý cách Liêm Tham ngộ Văn Xương không mấy hay vì Liêm Tham ở đây có tính ác, gặp Văn Xương thuộc cách hình khắc chủ liên quan đến tù tội do Văn Xương có tính cương, ngay thẳng. Cách Liêm Tham ngộ Xương đồng cung quyết tâm với tham muốn do hiểu biết mà làm. Văn Xương có tính nghe theo, thuộc cách Linh Xương Đà Vũ. Vì vậy, Tham Lang có lý do làm việc xấu gây kết quả xấu dễ thuộc hình pháp. Cách này bộc lộ khuyết điểm của Liêm Tham.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button