Tử vi

Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)

Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)

Sao Liêm Trinh thuộc ngũ hành Hỏa, thuộc nhóm Tử Vũ Liêm. Liêm Trinh có thể giao hội với Sát Phá Tham và Phủ Tướng hình thành các cách Liêm Sát, Liêm Phá, Liêm Tham, Liêm Phủ, Liêm Tướng. Chỉ có trường hợp duy nhất độc tọa tại cung Dần Thân với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Do đa phần các cách phối hợp với các chính tinh thành cách hai sao đồng cung nên Liêm Trinh biến đổi tính chất liên tục, trường hợp độc tọa chỉ tại hai cung Dần Thân. Liêm Trinh cư Dần có tên riêng là ” Hùng tú triều nguyên cách”. Sao này độc tọa là cách cục khá hay đầy đủ toàn bộ tính chất ban đầu của Liêm Trinh. Một số sách viết Liêm Trinh là ngôi sao chủ quản quyền uy, có tính tà ác, làm việc cương quyết bất chấp hậu quả, tính tình tham lam thích tranh đoạt, dễ làm việc vi phạm mà trở thành tù tinh. Liêm Trinh còn mang tính thù hận trong lòng, không coi trọng lễ nghĩa, phép tắc, cá tính ứng xử cứng nhắc nhưng lối sống lại buông thả. Thực chất sách ám chỉ đây là một trường hợp khi Liêm Trinh đồng cung với Sát Phá Tham tùy từng cách gây ra. Với trường hợp đi với bộ Phủ Tướng luận khác và đơn thủ Dần Thân luận khác. Cách Liêm Trinh cư Dần Thân bản tính ban đầu ngay thẳng, lấy sự đạo đức, liêm khiết làm trọng. Trong cuộc sống có tình nghĩa, thuộc cách trọng nghĩa hơn tài. Liêm Trinh đơn thủ không mang tính đào hoa, cư xử đúng mực và có lòng nhiệt huyết lớn. Ở đây luận là hùng tú chỉ do tính chất uy tín và ngay thẳng mà hóa thành quyền, hàm ý sự tốt đẹp của Liêm Trinh tại vị trí này. Trường hợp này thuộc tinh hệ Tử Vi cư Thìn Tuất nhập La Võng. Ở cách cục này Sát Phá Tham hoàn chỉnh nhập miếu và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cũng có tính chất tốt đẹp, hai thế cân bằng giữa Tử Vi và Phá Quân khiến cách cục không bị mâu thuẫn rối loạn như việc Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Sao Liêm Trinh ngoài thực tế khi tốt là chuẩn mực đạo đức của xã hội, chủ về thanh danh, phẩm chất cao quý đáng ngưỡng mộ về một số tính cách. Liêm Trinh tại vị trí này không mang tính tranh đoạt, giành được như Liêm Sát hay Liêm Phá. Liêm Trinh là sao của sự đánh giá, suy xét luôn nhị hợp với Thiên Lương chủ sự may mắn, từ thiện. Ở trường hợp này lục hội với Thiên Đồng có tính liên quan tới tập thể. Liêm Trinh là ngôi sao của sự bày tỏ lý tưởng và đánh giá của Tử Vi. Với Tử Vũ Liêm đắc cách là lý tưởng xây dựng xã hội của Tử Vi phù hợp với đạo đức của Liêm Trinh, đi liền với hành động của Vũ Khúc. Muốn được như vậy rất khó khăn vì vậy cần thiết được sự ủng hộ, giúp đỡ của Tả Hữu hay tình cảm của Phủ Tướng. Liêm Trinh cũng giỏi việc giao tiếp, ngoại giao với bên ngoài. Sao này cũng chủ thiên về hình pháp, luật pháp cũng do yêu cầu về đạo đức. Khi xấu là cách vi phạm chính đạo đức, sai trái pháp luật mà phải mắc tù tội. Liêm Trinh độc tọa có tính cát hóa lớn do cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh có nhiều tính chất hay.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)

Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)

Sao Liêm Trinh thuộc ngũ hành Hỏa, thuộc nhóm Tử Vũ Liêm. Liêm Trinh có thể giao hội với Sát Phá Tham và Phủ Tướng hình thành các cách Liêm Sát, Liêm Phá, Liêm Tham, Liêm Phủ, Liêm Tướng. Chỉ có trường hợp duy nhất độc tọa tại cung Dần Thân với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Do đa phần các cách phối hợp với các chính tinh thành cách hai sao đồng cung nên Liêm Trinh biến đổi tính chất liên tục, trường hợp độc tọa chỉ tại hai cung Dần Thân. Liêm Trinh cư Dần có tên riêng là ” Hùng tú triều nguyên cách”. Sao này độc tọa là cách cục khá hay đầy đủ toàn bộ tính chất ban đầu của Liêm Trinh. Một số sách viết Liêm Trinh là ngôi sao chủ quản quyền uy, có tính tà ác, làm việc cương quyết bất chấp hậu quả, tính tình tham lam thích tranh đoạt, dễ làm việc vi phạm mà trở thành tù tinh. Liêm Trinh còn mang tính thù hận trong lòng, không coi trọng lễ nghĩa, phép tắc, cá tính ứng xử cứng nhắc nhưng lối sống lại buông thả. Thực chất sách ám chỉ đây là một trường hợp khi Liêm Trinh đồng cung với Sát Phá Tham tùy từng cách gây ra. Với trường hợp đi với bộ Phủ Tướng luận khác và đơn thủ Dần Thân luận khác. Cách Liêm Trinh cư Dần Thân bản tính ban đầu ngay thẳng, lấy sự đạo đức, liêm khiết làm trọng. Trong cuộc sống có tình nghĩa, thuộc cách trọng nghĩa hơn tài. Liêm Trinh đơn thủ không mang tính đào hoa, cư xử đúng mực và có lòng nhiệt huyết lớn. Ở đây luận là hùng tú chỉ do tính chất uy tín và ngay thẳng mà hóa thành quyền, hàm ý sự tốt đẹp của Liêm Trinh tại vị trí này. Trường hợp này thuộc tinh hệ Tử Vi cư Thìn Tuất nhập La Võng. Ở cách cục này Sát Phá Tham hoàn chỉnh nhập miếu và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cũng có tính chất tốt đẹp, hai thế cân bằng giữa Tử Vi và Phá Quân khiến cách cục không bị mâu thuẫn rối loạn như việc Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Sao Liêm Trinh ngoài thực tế khi tốt là chuẩn mực đạo đức của xã hội, chủ về thanh danh, phẩm chất cao quý đáng ngưỡng mộ về một số tính cách. Liêm Trinh tại vị trí này không mang tính tranh đoạt, giành được như Liêm Sát hay Liêm Phá. Liêm Trinh là sao của sự đánh giá, suy xét luôn nhị hợp với Thiên Lương chủ sự may mắn, từ thiện. Ở trường hợp này lục hội với Thiên Đồng có tính liên quan tới tập thể. Liêm Trinh là ngôi sao của sự bày tỏ lý tưởng và đánh giá của Tử Vi. Với Tử Vũ Liêm đắc cách là lý tưởng xây dựng xã hội của Tử Vi phù hợp với đạo đức của Liêm Trinh, đi liền với hành động của Vũ Khúc. Muốn được như vậy rất khó khăn vì vậy cần thiết được sự ủng hộ, giúp đỡ của Tả Hữu hay tình cảm của Phủ Tướng. Liêm Trinh cũng giỏi việc giao tiếp, ngoại giao với bên ngoài. Sao này cũng chủ thiên về hình pháp, luật pháp cũng do yêu cầu về đạo đức. Khi xấu là cách vi phạm chính đạo đức, sai trái pháp luật mà phải mắc tù tội. Liêm Trinh độc tọa có tính cát hóa lớn do cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh có nhiều tính chất hay.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button