Tử vi

Liêm Trinh ở cung huynh đệ

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, không có sát tinh, chủ về tình cảm hòa hợp, còn được bạn bè trợ lực, giao du không rộng lắm nhưng cũng nhiều bạn bè.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, kị, hình trùng trùng, sẽ chủ về trong anh em có người bị tàn tật, hoặc chủ về kết giao càng thân càng dễ trở mặt thành thù; sát tinh nhẹ thì mức độ giảm nhẹ. Năm ứng nghiệm sự cố trở mặt thường là các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, Cự Môn thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về không nên kết giao bừa bãi, nếu không dễ xảy ra tranh chấp. Năm ứng nghiệm thường là cung hạn Phá Quân thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp Quyền Lộc và các sao cát, chủ về anh em hòa hợp; gặp sát tinh sẽ chủ về bề ngoài hòa hợp, không được trợ lực; nếu lại gặp sao kị, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà bị tổn thương, hao tài. Năm ứng nghiệm thường là lúc cung huynh đệ của lưu niên gặp các sao sát, kị, hình, hao.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp các sao phụ, tá cát và cát hóa, chủ về được bạn bè hợp tác trợ lực.

Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung huynh đệ, cũng chủ về tình cảm anh em tốt đẹp, nhưng không được trợ lực trong thực tế; đối với bạn bè, giao du càng thân thì càng dễ chuốc oán. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với bạn bè; nếu gặp sát tinh, thì không quá ba năm sẽ trở mặt.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, thường ứng nghiệm vào năm đến các cung hạn Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, anh em hoặc bạn tri giao trở thành thù địch; gặp cát tinh và cát hóa, có thể hòa hợp lâu dài, còn có thể hợp tác làm ăn, chủ về đắc lực.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sao lẻ phụ, tá, chủ về anh em khác mẹ, cũng chủ về xảy ra tranh chấp với bạn bè. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì bị gây lụy rất lớn. Năm ứng nghiệm thường là lúc đến cung hạn có sao kị xung khởi Liêm Trinh Hoa Kị

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, chủ về nhiều anh em, giao du cũng khá rộng. Có điều, Thiên Phủ không được là “kho lộ”, “kho trống”, mới cát, nếu không sẽ chủ về bị lợi dụng, gây lụy.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất có các sao sát, kị, chủ về giữa những người bạn đời của anh em dễ xảy ra bất hòa, hoặc giữa những người bạn đời của bạn bè xảy ra bất hòa.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, gặp Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục, mà cung mệnh gặp Hồng Loan, Thiên Hỉ, chủ về dễ xảy ra tình huống thầm yêu người bạn đời của anh em hay bạn hợp tác làm ăn. Gặp sát tinh thì vì vậy mà gây ra họa lớn.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cưng huynh đệ, dễ xảy ra oán trách giữa anh em hoặc bạn tri giao. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với bạn bè.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị anh em hoặc bạn hợp tác sai khiên mà vẫn bị oán trách. Nhung bạn hợp tác rất có năng lực làm việc, vì vậy cần phải khéo léo xử sự.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Liêm Trinh Hóa Kị, còn gặp thêm sát tinh, chủ về bị oán trách rất nặng.

Hễ Liêm Trinh thủ cung huynh đệ, giữa anh em, bạn bè đừng nên quá thân mật. Nhưng nếu có cát hóa và sao cát tụ tập, thì được trợ lực, lúc này cần phải xử sự khéo léo.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung huynh đệ

Xem thêm Liêm Trinh ở cung huynh đệ

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, không có sát tinh, chủ về tình cảm hòa hợp, còn được bạn bè trợ lực, giao du không rộng lắm nhưng cũng nhiều bạn bè.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, kị, hình trùng trùng, sẽ chủ về trong anh em có người bị tàn tật, hoặc chủ về kết giao càng thân càng dễ trở mặt thành thù; sát tinh nhẹ thì mức độ giảm nhẹ. Năm ứng nghiệm sự cố trở mặt thường là các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, Cự Môn thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về không nên kết giao bừa bãi, nếu không dễ xảy ra tranh chấp. Năm ứng nghiệm thường là cung hạn Phá Quân thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp Quyền Lộc và các sao cát, chủ về anh em hòa hợp; gặp sát tinh sẽ chủ về bề ngoài hòa hợp, không được trợ lực; nếu lại gặp sao kị, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà bị tổn thương, hao tài. Năm ứng nghiệm thường là lúc cung huynh đệ của lưu niên gặp các sao sát, kị, hình, hao.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp các sao phụ, tá cát và cát hóa, chủ về được bạn bè hợp tác trợ lực.

Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung huynh đệ, cũng chủ về tình cảm anh em tốt đẹp, nhưng không được trợ lực trong thực tế; đối với bạn bè, giao du càng thân thì càng dễ chuốc oán. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với bạn bè; nếu gặp sát tinh, thì không quá ba năm sẽ trở mặt.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, thường ứng nghiệm vào năm đến các cung hạn Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, anh em hoặc bạn tri giao trở thành thù địch; gặp cát tinh và cát hóa, có thể hòa hợp lâu dài, còn có thể hợp tác làm ăn, chủ về đắc lực.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sao lẻ phụ, tá, chủ về anh em khác mẹ, cũng chủ về xảy ra tranh chấp với bạn bè. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì bị gây lụy rất lớn. Năm ứng nghiệm thường là lúc đến cung hạn có sao kị xung khởi Liêm Trinh Hoa Kị

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, chủ về nhiều anh em, giao du cũng khá rộng. Có điều, Thiên Phủ không được là “kho lộ”, “kho trống”, mới cát, nếu không sẽ chủ về bị lợi dụng, gây lụy.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất có các sao sát, kị, chủ về giữa những người bạn đời của anh em dễ xảy ra bất hòa, hoặc giữa những người bạn đời của bạn bè xảy ra bất hòa.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, gặp Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục, mà cung mệnh gặp Hồng Loan, Thiên Hỉ, chủ về dễ xảy ra tình huống thầm yêu người bạn đời của anh em hay bạn hợp tác làm ăn. Gặp sát tinh thì vì vậy mà gây ra họa lớn.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cưng huynh đệ, dễ xảy ra oán trách giữa anh em hoặc bạn tri giao. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với bạn bè.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị anh em hoặc bạn hợp tác sai khiên mà vẫn bị oán trách. Nhung bạn hợp tác rất có năng lực làm việc, vì vậy cần phải khéo léo xử sự.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Liêm Trinh Hóa Kị, còn gặp thêm sát tinh, chủ về bị oán trách rất nặng.

Hễ Liêm Trinh thủ cung huynh đệ, giữa anh em, bạn bè đừng nên quá thân mật. Nhưng nếu có cát hóa và sao cát tụ tập, thì được trợ lực, lúc này cần phải xử sự khéo léo.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button