Tử vi

Liêm Trinh ở cung Mệnh (Thân)

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng chủ về máu. Liêm Trinh Hoá Kỵ, về phương diện quan hệ nhân tế là tình cảm bị tổn thương, hoạ hại; về phương diện cơ thể là bệnh tật liên quan đến máu.

Vì Liêm Trinh chủ về tình cảm, nên khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển biến thành tình cảm nam nữ, vì vậy gọi nó là sao “đào hoa thứ”. “Đào hoa thứ” là đối nhau với “đào hoa chính” của Tham Lang. Tham Lang chủ về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là “thứ”. Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình; còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc đối với chính trị rất cuồng nhiệt và có lý tưởng. Tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Tướng” đặc biệt có tính chất này. Tính chất này khi nhuyễn hoá sẽ thành quyền biến hay thủ đoạn; khác với khuynh hướng quan hệ giao tế thiên về tửu sắc của Tham Lang.

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung Mệnh (Thân)

Liêm Trinh trôi nổi, nóng nảy, thuộc về phương diện tinh thần; Tham Lang lẳng lơ, thuộc về hành vi, cử chỉ. Cho nên Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, nhuyễn hoá thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ; còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, nhuyễn hoá thành thủ đoạn kiếm tiền linh động, khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh có thể văn mà cũng có thể võ. Cho nên cổ nhân nói: “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, gặp sát tinh võ nghiệp hiển hách.” Vì vậy lúc có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng bay đến, đây là thi tửu phong lưu; đồng độ với Phá Quân, gặp sát tinh, sẽ chủ về võ nghiệp, hoặc làm những nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay có công cụ bén nhọn. Rất ưa đồng độ với Thiên Phủ, hội Tử Vi của cung Ngọ và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” của cung Dần, đây là kết cấu tốt. Gặp cát tinh có thể trở thành người hữu dụng. Đây đều là đặc tính văn võ bắt nguồn từ Liêm Trinh.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về gặp trắc trở nghiêm trọng, hoặc có khuynh hướng tự sát. Nhất là lúc Liêm Trinh Hoá Kị bị Vũ Khúc Hoá Kị xung hội, lại gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, khuynh hướng này càng đúng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Bính Liêm Trinh Hoá Kỵ, đến cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, đến cung hạn Vũ Khúc thì phải đề phòng hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ưa “tài ấm giáp ấn”, Liêm trinh Hoá Lộc, hoặc Phá Quân Hoá Lộc ở đối cung, sẽ chủ về phú quý, nhưng vẫn chủ về chỉ nên ở vị trí phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất làm việc hưởng lương.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ngoại trừ người sinh năm Bính lấy hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm vận trình có tính then chốt, còn lại là đều lấy các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ” Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân làm đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung Mùi mới có thể cấu thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Điều kiện là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ sát tinh và các sao hình, kị, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua gian khổ mà thành giàu có. Ở cung Sửu chỉ có mức sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hoá Lộc, là cách “thanh bạch”, cũng chủ về dư giả, nếu không có Hoà Tinh, Linh Tinh hội chiếu sẽ chủ về phú quý; ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa có Kình Dương đồng độ, chủ về gặp nhiều thị phi; cũng không ưa có Đà La đồng độ, chủ về gặp nhiều rối ren vô vị; còn không ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về bị trắc trở nghiêm trọng.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, mà Liêm trinh Hoá Kỵ, lại gặp các sao hình, hao, sát, chủ về chết ở xứ người. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Văn Khúc hay Văn Xương Hoá Kỵ xung khởi, lại có Hoả Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sự cố bấc trắc, nghiêm trọng thì ngầm có ý định tự sát.

Đối với “Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Lương, “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh độc toạ ở hai cung Dần hoặc Thân, trường hợp ở cung Thân cũng thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, có thể tham khảo ở trên. Trường hợp ở cung dần, không thành cách cũng như trên.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất kỵ Văn Khúc bay đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội các tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hoá Kỵ đến hội; các sao ác sát nặng, chủ về có khuynh hướng trộm cắp, mà còn chủ về quyến luyến tửu sắc, truỵ lạc, mà dẫn đến thất bại. Cổ quyết nói, “Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân gặp nhau, Văn Khúc ở thiên di là làm giặc”.(Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung). Theo Vương Đình Chi, hai chữ “bối nhung” ghép lại là chữ tặc. Đời nay, có người cho rằng đây là do chép lầm của hai chữ “binh nhung”, giải thích là “võ nghiệp hiển quý”, hoàn toàn trái ngược với kiến giải của Vương Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang ở đối cung thành cách “Hoả Tham” hay cách “Linh Tham”, chủ về phát lên một cách đột ngột, cũng chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc nhờ vợ trợ giúp mà trở nên giàu có.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm trinh, là những lưu niên có tính then chốt; và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Vũ Khúc, Thiên Phủ” là những đại vận có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về suy sụp nhanh chóng; gặp sát tinh nặng, còn gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về bị phẩu thuật, hoặc xảy ra sự cố bất trắc; Liêm Trinh Hoá Kị ở lưu niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên cục là “Liêm Trinh, Phá Quân”, lúc cung tật ách của lưu niên cũng là “Liêm Trinh, Phá Quân”, có sao kỵ xung phá cũng vậy).

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, gặp Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là chủ về suy nghĩ khéo, có tay nghề khéo.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng chủ về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên Phủ thì hoạnh phát, đề phòng đến cung hạn “Thiên Đồng, Thái Âm” thì hoạnh phá.

Ngoài những điều thuật ở trên, đối với “Liêm Trinh, Phá Quân”, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, “Thái Dương, Cự Môn” là những niên hạn có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, khí rất hoà hoãn, gặp sao lộc thì cát; Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ” thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổ hợp sao khác; có điều, kết hôn sớm thì bất lợi, thường dễ bị tình trạng “ngó đứt mà tơ chưa lìa”, hoặc có một thời kỳ hữu danh vô thực.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao lộc, lại có sao phụ, tá cát, có thể làm việc trong giới kinh tế tài chính, hoặc là quan thuế. Gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật thì rất tốt.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” được Thái Dương và Thái Âm giáp cung, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Nếu hội các sao cát là đại phú đại quý.

Đối với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương”, có Văn Xương, Văn Khúc là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về phiêu lưu tứ hải, rời xa quê hương. Gặp các sao phụ, tá (không nên chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, phong lưu nho nhã, làm việc trong chính giới hay quân đội có thể hơn người.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều bất lợi trong hôn nhân, dễ “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. cần phải xem xét kỹ cung phu thê mà định mức độ.

Đối với “Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Cự Môn, Thiên Tướng, “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những niên vận có tính then chốt. Cần chú ý, “Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung Tị, cuộc đời gặp nhiều nạn tai, nhưng có thể chuyển nguy thành an.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Trinh ở cung Mệnh (Thân)

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng chủ về máu. Liêm Trinh Hoá Kỵ, về phương diện quan hệ nhân tế là tình cảm bị tổn thương, hoạ hại; về phương diện cơ thể là bệnh tật liên quan đến máu.

Vì Liêm Trinh chủ về tình cảm, nên khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển biến thành tình cảm nam nữ, vì vậy gọi nó là sao “đào hoa thứ”. “Đào hoa thứ” là đối nhau với “đào hoa chính” của Tham Lang. Tham Lang chủ về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là “thứ”. Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình; còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc đối với chính trị rất cuồng nhiệt và có lý tưởng. Tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Tướng” đặc biệt có tính chất này. Tính chất này khi nhuyễn hoá sẽ thành quyền biến hay thủ đoạn; khác với khuynh hướng quan hệ giao tế thiên về tửu sắc của Tham Lang.

Liêm Trinh trôi nổi, nóng nảy, thuộc về phương diện tinh thần; Tham Lang lẳng lơ, thuộc về hành vi, cử chỉ. Cho nên Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, nhuyễn hoá thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ; còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, nhuyễn hoá thành thủ đoạn kiếm tiền linh động, khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh có thể văn mà cũng có thể võ. Cho nên cổ nhân nói: “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, gặp sát tinh võ nghiệp hiển hách.” Vì vậy lúc có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng bay đến, đây là thi tửu phong lưu; đồng độ với Phá Quân, gặp sát tinh, sẽ chủ về võ nghiệp, hoặc làm những nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay có công cụ bén nhọn. Rất ưa đồng độ với Thiên Phủ, hội Tử Vi của cung Ngọ và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” của cung Dần, đây là kết cấu tốt. Gặp cát tinh có thể trở thành người hữu dụng. Đây đều là đặc tính văn võ bắt nguồn từ Liêm Trinh.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về gặp trắc trở nghiêm trọng, hoặc có khuynh hướng tự sát. Nhất là lúc Liêm Trinh Hoá Kị bị Vũ Khúc Hoá Kị xung hội, lại gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, khuynh hướng này càng đúng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Bính Liêm Trinh Hoá Kỵ, đến cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, đến cung hạn Vũ Khúc thì phải đề phòng hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ưa “tài ấm giáp ấn”, Liêm trinh Hoá Lộc, hoặc Phá Quân Hoá Lộc ở đối cung, sẽ chủ về phú quý, nhưng vẫn chủ về chỉ nên ở vị trí phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất làm việc hưởng lương.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ngoại trừ người sinh năm Bính lấy hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm vận trình có tính then chốt, còn lại là đều lấy các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ” Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân làm đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung Mùi mới có thể cấu thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Điều kiện là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ sát tinh và các sao hình, kị, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua gian khổ mà thành giàu có. Ở cung Sửu chỉ có mức sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hoá Lộc, là cách “thanh bạch”, cũng chủ về dư giả, nếu không có Hoà Tinh, Linh Tinh hội chiếu sẽ chủ về phú quý; ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa có Kình Dương đồng độ, chủ về gặp nhiều thị phi; cũng không ưa có Đà La đồng độ, chủ về gặp nhiều rối ren vô vị; còn không ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về bị trắc trở nghiêm trọng.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, mà Liêm trinh Hoá Kỵ, lại gặp các sao hình, hao, sát, chủ về chết ở xứ người. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Văn Khúc hay Văn Xương Hoá Kỵ xung khởi, lại có Hoả Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sự cố bấc trắc, nghiêm trọng thì ngầm có ý định tự sát.

Đối với “Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Lương, “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh độc toạ ở hai cung Dần hoặc Thân, trường hợp ở cung Thân cũng thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, có thể tham khảo ở trên. Trường hợp ở cung dần, không thành cách cũng như trên.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất kỵ Văn Khúc bay đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội các tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hoá Kỵ đến hội; các sao ác sát nặng, chủ về có khuynh hướng trộm cắp, mà còn chủ về quyến luyến tửu sắc, truỵ lạc, mà dẫn đến thất bại. Cổ quyết nói, “Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân gặp nhau, Văn Khúc ở thiên di là làm giặc”.(Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung). Theo Vương Đình Chi, hai chữ “bối nhung” ghép lại là chữ tặc. Đời nay, có người cho rằng đây là do chép lầm của hai chữ “binh nhung”, giải thích là “võ nghiệp hiển quý”, hoàn toàn trái ngược với kiến giải của Vương Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang ở đối cung thành cách “Hoả Tham” hay cách “Linh Tham”, chủ về phát lên một cách đột ngột, cũng chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc nhờ vợ trợ giúp mà trở nên giàu có.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm trinh, là những lưu niên có tính then chốt; và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Vũ Khúc, Thiên Phủ” là những đại vận có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về suy sụp nhanh chóng; gặp sát tinh nặng, còn gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về bị phẩu thuật, hoặc xảy ra sự cố bất trắc; Liêm Trinh Hoá Kị ở lưu niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên cục là “Liêm Trinh, Phá Quân”, lúc cung tật ách của lưu niên cũng là “Liêm Trinh, Phá Quân”, có sao kỵ xung phá cũng vậy).

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, gặp Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là chủ về suy nghĩ khéo, có tay nghề khéo.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng chủ về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên Phủ thì hoạnh phát, đề phòng đến cung hạn “Thiên Đồng, Thái Âm” thì hoạnh phá.

Ngoài những điều thuật ở trên, đối với “Liêm Trinh, Phá Quân”, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, “Thái Dương, Cự Môn” là những niên hạn có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, khí rất hoà hoãn, gặp sao lộc thì cát; Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ” thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổ hợp sao khác; có điều, kết hôn sớm thì bất lợi, thường dễ bị tình trạng “ngó đứt mà tơ chưa lìa”, hoặc có một thời kỳ hữu danh vô thực.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao lộc, lại có sao phụ, tá cát, có thể làm việc trong giới kinh tế tài chính, hoặc là quan thuế. Gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật thì rất tốt.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” được Thái Dương và Thái Âm giáp cung, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Nếu hội các sao cát là đại phú đại quý.

Đối với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương”, có Văn Xương, Văn Khúc là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về phiêu lưu tứ hải, rời xa quê hương. Gặp các sao phụ, tá (không nên chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, phong lưu nho nhã, làm việc trong chính giới hay quân đội có thể hơn người.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều bất lợi trong hôn nhân, dễ “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. cần phải xem xét kỹ cung phu thê mà định mức độ.

Đối với “Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Cự Môn, Thiên Tướng, “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những niên vận có tính then chốt. Cần chú ý, “Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung Tị, cuộc đời gặp nhiều nạn tai, nhưng có thể chuyển nguy thành an.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button