Tử vi

Liêm Trinh ở cung phụ mẫu

Liêm Trinh ở cung phụ mẫu, do là sao chủ về tình cảm và máu, nên tính chất khá phức tạp. Nhât là lúc Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc Hóa Kị, tính chất cục kì mẫn cảm, cho nên cần phải luận đoán cẩn thận.

Liêm Trinh Hóa Lộc, thông thường chủ về không hình khắc, hoặc tình cảm hòa hợp. Có điểu, lúc này Thái Dương ắt sẽ Hóa Kị, tính chất cơ bản là bất lợi về cha mẹ, cho nên cần phải xem xét kĩ Thái Dương, Thái Âm hội hợp các sao nào (bất luận ở cung độ nào) và cung phụ mẫu là Liêm Trinh hội hợp với các sao nào, mới có thể đưa ra luận đoán.

Liêm Trinh Hóa Kị, thông thường bất lợi về cha mẹ, hình khắc hay sinh li, hoặc tình cảm không hòa hợp. Cần phải xem Thái Dương, Thái Âm hội hợp các sao nào mà định.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, có các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Thương hội hợp, thông thường chủ về hình khắc.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc đồng cung với Thiên Mã, Thiên Hư, thì chủ về rời xa cha mẹ.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, đồng cung với Linh Tinh, hoặc đồng cung với Thất Sát, Phá Quân, hay Tham Lang mà không có sao cát, còn gặp các sao hư, hao, hình, thương, thì chủ về làm con nuôi, làm con thừa tự của người khác, hay cha mẹ “lưỡng trùng”.

Liêm Trinh có Văn Xương, Văn Khúc và các sao đào hoa đồng cung hoặc hội chiếu, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra, hoặc cấp trên âm thịnh dương suy, hoặc cha có tình nhân bên ngoài. Gặp “sao đôi” phụ, tá kèm “sao lẻ” thì chủ về cha có tình nhân bên ngoài; gặp Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thât sinh ra.

Liêm Trinh Hóa Kị, gặp các sao đào hoa tụ tập đủ, chủ về tình trạng hôn nhân của cha mẹ khá phức tạp.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được cha mẹ che chở; bị “Hình kị giáp ấn”, thì chủ về cha mẹ bị hình khắc hoặc đổ vỡ tình cảm.

Nếu “Hình kị giáp ấn” mà bản thân Liêm Trinh Hóa Kị ở lưu niên hoặc đại vận thì chủ về cha mẹ bị “hình thương”.

Các tinh hệ “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, tính chất cơ bản đều chủ về bị “hình thương”. Hóa Kị gặp sát tinh thì càng nặng. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, lại gặp cát tinh, thì có thể hóa giải, nên xa cách cha mẹ. Ở thời cổ đại, người xưa cho rằng nên làm con nuôi người khác, cho làm con thừa tự của bác hay chú.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” là kết cấu rất ổn định, không chủ về hình khắc, gặp cát tinh còn chủ về tình cảm hạnh phúc.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phụ mẫu, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì chủ về tình cảm giữa hai đời bất hòa, hoặc cha có sản nghiệp mà không được hưởng.

Liêm Trinh nhập cung phụ mẫu của lưu niên, có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang hội hợp, lại gặp các sao sát, kị, hình, hao xâm phạm, thì cần đề phòng cha mẹ có nguy cơ về sức khỏe. Rất ghét đến lưu niên có Bạch Hổ và Lưu Dương tương hội ở cung hạn phụ mẫu.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị ở cung phụ mẫu của nguyên cục hội Vũ Khúc Hóa Kị ở cung hạn phụ mẫu, thì năm đó chủ về cha mẹ bị bệnh nặng có thể tử vong. Nếu Vũ Khúc ở cung phụ mẫu mà hội Liêm Trinh Hóa Kị, là điềm tượng cha mẹ bị phá tán, thất bại, quan hệ với cấp trên bị đứt đoạn, có thể bị cấp trên đuổi việc.

Liêm Trinh có Lưu Xương, Lưu Khúc tương hội, mà Xương, Khúc Hóa Kị, thì cũng bất lợi về cha. Có lúc ứng nghiệm này cũng xảy ra ở cung mệnh của lưu niên.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung phụ mẫu

Xem thêm Liêm Trinh ở cung phụ mẫu

Liêm Trinh ở cung phụ mẫu, do là sao chủ về tình cảm và máu, nên tính chất khá phức tạp. Nhât là lúc Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc Hóa Kị, tính chất cục kì mẫn cảm, cho nên cần phải luận đoán cẩn thận.

Liêm Trinh Hóa Lộc, thông thường chủ về không hình khắc, hoặc tình cảm hòa hợp. Có điểu, lúc này Thái Dương ắt sẽ Hóa Kị, tính chất cơ bản là bất lợi về cha mẹ, cho nên cần phải xem xét kĩ Thái Dương, Thái Âm hội hợp các sao nào (bất luận ở cung độ nào) và cung phụ mẫu là Liêm Trinh hội hợp với các sao nào, mới có thể đưa ra luận đoán.

Liêm Trinh Hóa Kị, thông thường bất lợi về cha mẹ, hình khắc hay sinh li, hoặc tình cảm không hòa hợp. Cần phải xem Thái Dương, Thái Âm hội hợp các sao nào mà định.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, có các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Thương hội hợp, thông thường chủ về hình khắc.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc đồng cung với Thiên Mã, Thiên Hư, thì chủ về rời xa cha mẹ.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, đồng cung với Linh Tinh, hoặc đồng cung với Thất Sát, Phá Quân, hay Tham Lang mà không có sao cát, còn gặp các sao hư, hao, hình, thương, thì chủ về làm con nuôi, làm con thừa tự của người khác, hay cha mẹ “lưỡng trùng”.

Liêm Trinh có Văn Xương, Văn Khúc và các sao đào hoa đồng cung hoặc hội chiếu, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra, hoặc cấp trên âm thịnh dương suy, hoặc cha có tình nhân bên ngoài. Gặp “sao đôi” phụ, tá kèm “sao lẻ” thì chủ về cha có tình nhân bên ngoài; gặp Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kị, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thât sinh ra.

Liêm Trinh Hóa Kị, gặp các sao đào hoa tụ tập đủ, chủ về tình trạng hôn nhân của cha mẹ khá phức tạp.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được cha mẹ che chở; bị “Hình kị giáp ấn”, thì chủ về cha mẹ bị hình khắc hoặc đổ vỡ tình cảm.

Nếu “Hình kị giáp ấn” mà bản thân Liêm Trinh Hóa Kị ở lưu niên hoặc đại vận thì chủ về cha mẹ bị “hình thương”.

Các tinh hệ “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, tính chất cơ bản đều chủ về bị “hình thương”. Hóa Kị gặp sát tinh thì càng nặng. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, lại gặp cát tinh, thì có thể hóa giải, nên xa cách cha mẹ. Ở thời cổ đại, người xưa cho rằng nên làm con nuôi người khác, cho làm con thừa tự của bác hay chú.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” là kết cấu rất ổn định, không chủ về hình khắc, gặp cát tinh còn chủ về tình cảm hạnh phúc.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung phụ mẫu, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì chủ về tình cảm giữa hai đời bất hòa, hoặc cha có sản nghiệp mà không được hưởng.

Liêm Trinh nhập cung phụ mẫu của lưu niên, có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang hội hợp, lại gặp các sao sát, kị, hình, hao xâm phạm, thì cần đề phòng cha mẹ có nguy cơ về sức khỏe. Rất ghét đến lưu niên có Bạch Hổ và Lưu Dương tương hội ở cung hạn phụ mẫu.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị ở cung phụ mẫu của nguyên cục hội Vũ Khúc Hóa Kị ở cung hạn phụ mẫu, thì năm đó chủ về cha mẹ bị bệnh nặng có thể tử vong. Nếu Vũ Khúc ở cung phụ mẫu mà hội Liêm Trinh Hóa Kị, là điềm tượng cha mẹ bị phá tán, thất bại, quan hệ với cấp trên bị đứt đoạn, có thể bị cấp trên đuổi việc.

Liêm Trinh có Lưu Xương, Lưu Khúc tương hội, mà Xương, Khúc Hóa Kị, thì cũng bất lợi về cha. Có lúc ứng nghiệm này cũng xảy ra ở cung mệnh của lưu niên.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button