Tử vi

Liêm Trinh ở cung tài bạch

Liêm Trinh thủ cung tài bạch, tính chất khá phức tạp, đặc biệt rất mẫn cảm đối với tứ hóa diệu, sẽ có biến hóa rất lớn.

Liêm Trinh chủ về cạnh tranh thị phi để kiếm tiền, đây là tính chất cơ bản. Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, còn có các sao Thiên Hình, Đại Hao, không những kiếm tiền gian nan, mà còn dễ sinh kiện tụng. Gặp Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, thì dễ bị người ta xâm phạm tài vật, hoặc chịu trách nhiệm thay cho người khác. Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, lại dễ thành “phú cách”, “tài khí” thường nhờ giao tế thù tạc mà có. “Tiền nhỏ không xuất thì tiền lớn không nhập”, là ứng nghiệm của cách cục này. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc mà có sát tinh đồng độ, lại gặp cát tinh, mệnh tạo dùng tiền rất kĩ lưỡng.

Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, thì nguồn tiền tài dồi dào; có Hỏa Tinh, Kình Dương đồng độ, chủ về phát đột ngột, nhưng tiền khó tụ; có Linh Tinh, Đà La đồng cung, thì kiếm tiền một cách gian khổ, hoặc trống rỗng, ít có thực chất. Gặp Địa Không, Địa Kiếp thì phá tán, thất bại, còn dễ bị tranh chấp, kiện tụng thị phi.

Liêm Trinh ở cung tài bạch, có các sao cát hung lẫn lộn, phần nhiều chủ về hào nhoáng bề ngoài; có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, cũng chủ về màu mè, không có thực chất, cuộc đời theo đuổi tài phú, rốt cuộc chỉ được vẻ vang bề ngoài. Nếu đồng thời Hóa Lộc, mới chủ về phú hào.

Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về vì tiền mà mất nghĩa, cũng chủ về bị người ta gây lụy. Liêm Trinh Hóa Kị mà có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, tình hình thuật ở trên càng nặng, không những dễ bị thưa kiện, mà còn vì vậy mà khuynh gia bại sản.

Liêm Trinh có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, chủ về bị trộm cướp.

Liêm Trinh đồng độ với Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, gặp Đại Hao, Âm Sát, cũng chủ về bị trộm, hoặc bị lừa.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, làm mạnh thêm sắc thái giao tế thù tạc của Liêm Trinh, là thương nhân khéo nắm bắt thời cơ. Nếu thành cách “Tài ấm giáp ấn”, thường thường nhờ đó mà được vận may. Cho nên cách cục này kinh doanh làm ăn dễ thành giàu có. Trường hợp gặp “Hình kị giáp ấn”, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về vì thù tạc vô vị mà dẫn đến phá tài; có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp sẽ chủ về thị phi kiện tụng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung tài bạch rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền, có thể thành “phú cục”. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì khó tích lũy tiền; gặp thêm các sao sát, hình, thì có thị phi, kiện tụng, hoặc tuy bề ngoài vẻ vang, thực ra bên trong trống rỗng, “cọp mà ăn thức ăn của mèo”.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” cũng có thể hoanh phát hoạnh phá, nhưng tính chất khá hòa hoãn.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Mùi là cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, nếu có sao lộc thì có thể trở thành phú cách, nhưng vẫn phải trải qua gian khổ; ở cung Sửu tuy không thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, nhưng gặp sao lộc cũng có thể giàu có, nhưng nguồn tiền tài không thông thuận bằng ở cung Mùi.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung tài bạch, là tinh hệ ít có tính chất hào nhoáng bề ngoài. Cho nên ngoại trừ Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Phá Quân Hóa Lộc hoặc Tham Lang Hóa Lộc, đều có thể trở thành giàu có, “đầy ắp” chứ không “ữống rỗng”. Có Văn Xưomg, Văn Khúc đồng độ, chủ về giàu lòng cảm thông, Hóa Kị thì không nên chịu trách nhiệm thay cho người khác.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung tài bạch, giỏi tích lũy tiền mà không giỏi kiếm tiền; có các sao phụ, tá hội hợp, thì năng lực kiếm tiền khá tốt.

Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với Tham Lang, năng lực kiếm tiền rất mạnh; có Hỏa Tinh đồng độ, cũng chủ về hoạnh phát hoạnh phá và khá xem trọng tiền bạc.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất thích hợp làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, có thể trở thành “phú cục”; Tham Lang Hóa Lộc, thì nặng lòng tư lợi. Tham Lang Hóa Lộc đồng cung với Hỏa Tinh, chủ về phát đột ngột, chỉ cần biết dừng lại thì cũng không đến nỗi suy sụp nhanh chóng. Rất ưa “Lộc Mã giao trì”, không những giỏi quản lí tiền bạc, mà còn mua bán đắc lợi.

Liêm Trinh Hóa Kị ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về sự nghiệp bị trắc trở, thường thường việc sắp thành lại hỏng; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, hình, hao, còn chủ về kiện tụng; có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung thì càng đúng.

“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nguồn tiền tài không ổn định. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thường thường phải kiêm nghề hay kiêm chức vụ.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở cung tài bạch, Phá Quân Hóa Lộc thì không nên gặp Hỏa Tinh, chủ về vì lòng tham mả sinh phá tán, thất bại; hoặc lí tưởng quá cao mà sinh trắc trở. Trường hợp đồng độ với Lộc Tồn, thì ưa gặp Hỏa Tinh, hoặc gặp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh ở cung mệnh, đây là cách cự phú. Nhưng sau khi phát đạt vẫn có nguy cơ phá tán, thất bại; năm ứng nghiệm thường là lúc cung mệnh hoặc cung tài bạch của lưu niên gặp các sao sát, kị, hình tụ tập. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về phá tán, thất bại. Nhưng nếu đồng thời gặp sao lộc và sao cát, thì cát hung chỉ cách nhau một đường ranh, có thể thành hay bại trong tức khắc. Đại khái, không nên quá sát phạt, mà nên chừa đường lui, biết dừng lại. Không nên đầu cơ, hay đầu tư mạo hiểm, nếu không ắt sẽ sinh phá tán, thất bại. Dù gặp cát tinh, sau khi phá tán, thất bại cũng khó khôi phục nguyên khí.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, giỏi tích lũy tiền, mà cũng giỏi kiếm tiền. Nhưng nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì dù thay đổi hoàn cảnh cũng khó giữ được tiền bạc.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc ở cung tài bạch hoặc cung mệnh có Lộc Tồn, mà cung sự nghiệp cỏ Lộc Tồn hay Hóa Lộc (“Lộc trùng điệp” thì càng tốt), thì đây là phú cách. Nếu Thiên Phú Hóa Khoa, thì về phương diện tiền bạc rất có uy tín, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu lúc này hội Vũ Khúc Hóa Kị, dễ bị túng thiếu. Vì vậy không nên đầu cơ, cũng không nên hứa hẹn một cách khinh suất, để tránh bị người ta gây lụy.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, trong hai có một sao Hóa Lộc, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, đều chủ về “thiên tài” (tiên có được ngoài thu nhập bình thường), nhưng được nhanh mất nhanh; nếu gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, thì vì vậy mà phá tán, thất bại. Trường hợp đồng cung với các sao đào hoa, là tinh hệ chủ về nghệ thuật, có khuynh hướng biểu diễn, như ca sĩ, diễn viên.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi là chủ về sắc thái, vì vậy thích hợp làm những công việc liên quan đến mĩ quan để kiếm tiền; cũng nên làm những nghề nghiệp có liên quan đến giải trí, vui chơi và hướng thụ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, đây là hào nhoáng bề ngoài, cũng chủ về lễ tiết phức tạp, cho nên có ý vị trang sức, đây cũng là tính chất kiếm tiền, như thiết kế mĩ thuật. Có điều, công việc kiếm tiền cũng có hiện tượng thiếu thực tế, trống rỗng, không có thực chất. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Kị, thì chủ về phá tán, thất bại, không nên cầu tài “trên trời rơi xuống”; Tham Lang Hóa Kị thì chủ về mục tiêu kiếm tiền khó đạt tới, nhưng vì tình hình diễn tiến nên không có con đường kiếm tiền nào khác.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung tài bạch

Xem thêm Liêm Trinh ở cung tài bạch

Liêm Trinh thủ cung tài bạch, tính chất khá phức tạp, đặc biệt rất mẫn cảm đối với tứ hóa diệu, sẽ có biến hóa rất lớn.

Liêm Trinh chủ về cạnh tranh thị phi để kiếm tiền, đây là tính chất cơ bản. Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, còn có các sao Thiên Hình, Đại Hao, không những kiếm tiền gian nan, mà còn dễ sinh kiện tụng. Gặp Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, thì dễ bị người ta xâm phạm tài vật, hoặc chịu trách nhiệm thay cho người khác. Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, lại dễ thành “phú cách”, “tài khí” thường nhờ giao tế thù tạc mà có. “Tiền nhỏ không xuất thì tiền lớn không nhập”, là ứng nghiệm của cách cục này. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc mà có sát tinh đồng độ, lại gặp cát tinh, mệnh tạo dùng tiền rất kĩ lưỡng.

Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, thì nguồn tiền tài dồi dào; có Hỏa Tinh, Kình Dương đồng độ, chủ về phát đột ngột, nhưng tiền khó tụ; có Linh Tinh, Đà La đồng cung, thì kiếm tiền một cách gian khổ, hoặc trống rỗng, ít có thực chất. Gặp Địa Không, Địa Kiếp thì phá tán, thất bại, còn dễ bị tranh chấp, kiện tụng thị phi.

Liêm Trinh ở cung tài bạch, có các sao cát hung lẫn lộn, phần nhiều chủ về hào nhoáng bề ngoài; có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, cũng chủ về màu mè, không có thực chất, cuộc đời theo đuổi tài phú, rốt cuộc chỉ được vẻ vang bề ngoài. Nếu đồng thời Hóa Lộc, mới chủ về phú hào.

Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về vì tiền mà mất nghĩa, cũng chủ về bị người ta gây lụy. Liêm Trinh Hóa Kị mà có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, tình hình thuật ở trên càng nặng, không những dễ bị thưa kiện, mà còn vì vậy mà khuynh gia bại sản.

Liêm Trinh có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, chủ về bị trộm cướp.

Liêm Trinh đồng độ với Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, gặp Đại Hao, Âm Sát, cũng chủ về bị trộm, hoặc bị lừa.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, làm mạnh thêm sắc thái giao tế thù tạc của Liêm Trinh, là thương nhân khéo nắm bắt thời cơ. Nếu thành cách “Tài ấm giáp ấn”, thường thường nhờ đó mà được vận may. Cho nên cách cục này kinh doanh làm ăn dễ thành giàu có. Trường hợp gặp “Hình kị giáp ấn”, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về vì thù tạc vô vị mà dẫn đến phá tài; có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp sẽ chủ về thị phi kiện tụng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung tài bạch rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền, có thể thành “phú cục”. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì khó tích lũy tiền; gặp thêm các sao sát, hình, thì có thị phi, kiện tụng, hoặc tuy bề ngoài vẻ vang, thực ra bên trong trống rỗng, “cọp mà ăn thức ăn của mèo”.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” cũng có thể hoanh phát hoạnh phá, nhưng tính chất khá hòa hoãn.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Mùi là cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, nếu có sao lộc thì có thể trở thành phú cách, nhưng vẫn phải trải qua gian khổ; ở cung Sửu tuy không thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, nhưng gặp sao lộc cũng có thể giàu có, nhưng nguồn tiền tài không thông thuận bằng ở cung Mùi.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung tài bạch, là tinh hệ ít có tính chất hào nhoáng bề ngoài. Cho nên ngoại trừ Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Phá Quân Hóa Lộc hoặc Tham Lang Hóa Lộc, đều có thể trở thành giàu có, “đầy ắp” chứ không “ữống rỗng”. Có Văn Xưomg, Văn Khúc đồng độ, chủ về giàu lòng cảm thông, Hóa Kị thì không nên chịu trách nhiệm thay cho người khác.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung tài bạch, giỏi tích lũy tiền mà không giỏi kiếm tiền; có các sao phụ, tá hội hợp, thì năng lực kiếm tiền khá tốt.

Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với Tham Lang, năng lực kiếm tiền rất mạnh; có Hỏa Tinh đồng độ, cũng chủ về hoạnh phát hoạnh phá và khá xem trọng tiền bạc.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất thích hợp làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, có thể trở thành “phú cục”; Tham Lang Hóa Lộc, thì nặng lòng tư lợi. Tham Lang Hóa Lộc đồng cung với Hỏa Tinh, chủ về phát đột ngột, chỉ cần biết dừng lại thì cũng không đến nỗi suy sụp nhanh chóng. Rất ưa “Lộc Mã giao trì”, không những giỏi quản lí tiền bạc, mà còn mua bán đắc lợi.

Liêm Trinh Hóa Kị ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về sự nghiệp bị trắc trở, thường thường việc sắp thành lại hỏng; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, hình, hao, còn chủ về kiện tụng; có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung thì càng đúng.

“Liêm Trinh, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nguồn tiền tài không ổn định. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thường thường phải kiêm nghề hay kiêm chức vụ.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở cung tài bạch, Phá Quân Hóa Lộc thì không nên gặp Hỏa Tinh, chủ về vì lòng tham mả sinh phá tán, thất bại; hoặc lí tưởng quá cao mà sinh trắc trở. Trường hợp đồng độ với Lộc Tồn, thì ưa gặp Hỏa Tinh, hoặc gặp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh ở cung mệnh, đây là cách cự phú. Nhưng sau khi phát đạt vẫn có nguy cơ phá tán, thất bại; năm ứng nghiệm thường là lúc cung mệnh hoặc cung tài bạch của lưu niên gặp các sao sát, kị, hình tụ tập. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về phá tán, thất bại. Nhưng nếu đồng thời gặp sao lộc và sao cát, thì cát hung chỉ cách nhau một đường ranh, có thể thành hay bại trong tức khắc. Đại khái, không nên quá sát phạt, mà nên chừa đường lui, biết dừng lại. Không nên đầu cơ, hay đầu tư mạo hiểm, nếu không ắt sẽ sinh phá tán, thất bại. Dù gặp cát tinh, sau khi phá tán, thất bại cũng khó khôi phục nguyên khí.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, giỏi tích lũy tiền, mà cũng giỏi kiếm tiền. Nhưng nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì dù thay đổi hoàn cảnh cũng khó giữ được tiền bạc.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc ở cung tài bạch hoặc cung mệnh có Lộc Tồn, mà cung sự nghiệp cỏ Lộc Tồn hay Hóa Lộc (“Lộc trùng điệp” thì càng tốt), thì đây là phú cách. Nếu Thiên Phú Hóa Khoa, thì về phương diện tiền bạc rất có uy tín, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu lúc này hội Vũ Khúc Hóa Kị, dễ bị túng thiếu. Vì vậy không nên đầu cơ, cũng không nên hứa hẹn một cách khinh suất, để tránh bị người ta gây lụy.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, trong hai có một sao Hóa Lộc, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, đều chủ về “thiên tài” (tiên có được ngoài thu nhập bình thường), nhưng được nhanh mất nhanh; nếu gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, thì vì vậy mà phá tán, thất bại. Trường hợp đồng cung với các sao đào hoa, là tinh hệ chủ về nghệ thuật, có khuynh hướng biểu diễn, như ca sĩ, diễn viên.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi là chủ về sắc thái, vì vậy thích hợp làm những công việc liên quan đến mĩ quan để kiếm tiền; cũng nên làm những nghề nghiệp có liên quan đến giải trí, vui chơi và hướng thụ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, đây là hào nhoáng bề ngoài, cũng chủ về lễ tiết phức tạp, cho nên có ý vị trang sức, đây cũng là tính chất kiếm tiền, như thiết kế mĩ thuật. Có điều, công việc kiếm tiền cũng có hiện tượng thiếu thực tế, trống rỗng, không có thực chất. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Kị, thì chủ về phá tán, thất bại, không nên cầu tài “trên trời rơi xuống”; Tham Lang Hóa Kị thì chủ về mục tiêu kiếm tiền khó đạt tới, nhưng vì tình hình diễn tiến nên không có con đường kiếm tiền nào khác.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button