Tử vi

Liêm Trinh ở cung thiên di

Liêm Trinh thủ cung thiên di, thông thường đều chủ về nên rời khỏi quê hương để phát triển; nhất là lúc các sao ở cung mệnh yếu hơn tinh hệ Liêm Trinh ở cung thiên di, muốn không rời quê hương cũng không được. Ví dụ như Thiên Tướng tọa mệnh, bị Kình Dương, Đà La giáp cung; đối cung là “Liêm Trinh, Phá Quân” gặp Lộc Tồn vây chiếu, tức là cung mệnh không bằng cung thiên di.

Liêm Trinh tọa cung thiên di, cô nhân cho rằng lợi cho sĩ hoạn, nhất là tổ hợp “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, là rời xa quê hương để ra làm quan, hoặc nhậm chức quân sư, tham mưu. Ở thời hiện đại, có thể làm quản lí hành chính cho công ti lớn.

Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, cổ nhân cho rằng, nên rời xa quê hương để đi thi, có thể đỗ đạt; nếu ở bản địa thì không thi đỗ. Ở thời hiện đại cũng có thế xem là điềm tượng đi du học nước ngoài.

Cung thiên di là Liêm Trinh Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La giáp cung; hoặc mượn Kình Dương, Đà La xung hội (một sao đồng cung với Liêm Trinh, sao còn lại sau khi mượn sao an cung có thể tương hội); hoặc Kình Dương, Đà La đồng độ với Liêm Trinh có Lưu Dương, Lưu Đà xung khởi, còn có sao kị trùng điệp xung khởi (rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị xung khởi); hoặc hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”; phàm có cách cục như vậy mà gặp thêm Thiên Hình, Âm Sát, đều chủ về chết ở ngoài đường, hoặc gặp hung họa, thị phi.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, chủ về lúc xuất ngoại vì thù tạc vui chơi mà sinh thị phi; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì chủ về vì tranh chấp tiền bạc mà gây ra họa.

Liêm Trinh thủ cung thiên di, có Thiên Nguyệt đồng độ, gặp thêm sát tinh, lại bị Hóa Kị xung khởi, chủ về bị nhiễm bệnh ở tha hương.

Liêm Trinh Hóa Lộc, chỉ chủ về đắc ý ở nơi xa, chẳng chủ về phát tài. Gặp “Tài ấm giáp ấn” hay gặp “Hình kị giáp ấn” thì chủ về muốn hồi hương mây bận nhưng đều gặp trắc trở, không thuận tiện. Nếu là “Hình kị giáp ấn” mà Liêm Trinh Hóa Kị, càng bất lợi về thiên di. “Liêm Trinh, Thất Sát” gặp các sao sát, kị, hình tụ tập, chủ về đi xa gặp họa. Liêm Trinh Hóa Kị thì gặp sự cố có liên quan đến chảy máu, cho nên phần nhiều chủ về tai nạn giao thông.

“Liêm Trinh, Thất Sát” Hóa Lộc, hoặc Tham Lang Hóa Lộc, có “Lộc Tồn trùng điệp” đến hội, chủ về xuất ngoại kiếm được tiền.

“Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung thiên di, có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ hoặc vây chiếu, là tinh hệ tiềm phục tai nạn giao thông. Lúc đến lưu niên có Kình Dương trùng điệp, hoặc năm Liêm Trinh Hóa Kị, là niên hạn ứng nghiệm; dù gặp cát tinh cũng chủ về bị thương, tàn tật.

Hễ Liêm Trinh thũ cung thiên di, có Thất Sát, Phá Quân, hay Tham Lang đồng độ hoặc vây chiếu, kèm Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, lại gặp sát tinh, chủ về đi xa bị lừa, hoặc mất đồ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung thiên di, hội cát hóa và sao cát, sẽ chủ về giao tế thù tạc nhiều ở nơi xa, kết giao rộng nhưng không thâm tình; gặp Hóa Lộc thì chủ về nhờ kết giao rộng mà kiếm được tiền. Gặp Hóa Kị, phần nhiều phải lao tâm tổn thần, thường thường việc sắp thành lại hỏng, lợi ích đến tay thì bị người ta đoạt mất.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” chủ về đi xa kinh doanh làm ăn phát triển ổn định. Có điều, nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, hoặc hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về đi xa bị người ta uy hiếp. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đây ắp”, hoặc hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về có sẵn cơ hội.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao đào hoa, trái lại sẽ chủ về kiếm được tiền. “Liêm Trinh, Tham Lang” gặp sao đào hoa, sẽ chủ về ở nơi xa vì tửu sắc mà sự nghiệp hoang phế.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Liêm Trinh ở cung thiên di

Xem thêm Liêm Trinh ở cung thiên di

Liêm Trinh thủ cung thiên di, thông thường đều chủ về nên rời khỏi quê hương để phát triển; nhất là lúc các sao ở cung mệnh yếu hơn tinh hệ Liêm Trinh ở cung thiên di, muốn không rời quê hương cũng không được. Ví dụ như Thiên Tướng tọa mệnh, bị Kình Dương, Đà La giáp cung; đối cung là “Liêm Trinh, Phá Quân” gặp Lộc Tồn vây chiếu, tức là cung mệnh không bằng cung thiên di.

Liêm Trinh tọa cung thiên di, cô nhân cho rằng lợi cho sĩ hoạn, nhất là tổ hợp “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, là rời xa quê hương để ra làm quan, hoặc nhậm chức quân sư, tham mưu. Ở thời hiện đại, có thể làm quản lí hành chính cho công ti lớn.

Liêm Trinh Hóa Lộc, gặp Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, cổ nhân cho rằng, nên rời xa quê hương để đi thi, có thể đỗ đạt; nếu ở bản địa thì không thi đỗ. Ở thời hiện đại cũng có thế xem là điềm tượng đi du học nước ngoài.

Cung thiên di là Liêm Trinh Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La giáp cung; hoặc mượn Kình Dương, Đà La xung hội (một sao đồng cung với Liêm Trinh, sao còn lại sau khi mượn sao an cung có thể tương hội); hoặc Kình Dương, Đà La đồng độ với Liêm Trinh có Lưu Dương, Lưu Đà xung khởi, còn có sao kị trùng điệp xung khởi (rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị xung khởi); hoặc hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”; phàm có cách cục như vậy mà gặp thêm Thiên Hình, Âm Sát, đều chủ về chết ở ngoài đường, hoặc gặp hung họa, thị phi.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh, chủ về lúc xuất ngoại vì thù tạc vui chơi mà sinh thị phi; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì chủ về vì tranh chấp tiền bạc mà gây ra họa.

Liêm Trinh thủ cung thiên di, có Thiên Nguyệt đồng độ, gặp thêm sát tinh, lại bị Hóa Kị xung khởi, chủ về bị nhiễm bệnh ở tha hương.

Liêm Trinh Hóa Lộc, chỉ chủ về đắc ý ở nơi xa, chẳng chủ về phát tài. Gặp “Tài ấm giáp ấn” hay gặp “Hình kị giáp ấn” thì chủ về muốn hồi hương mây bận nhưng đều gặp trắc trở, không thuận tiện. Nếu là “Hình kị giáp ấn” mà Liêm Trinh Hóa Kị, càng bất lợi về thiên di. “Liêm Trinh, Thất Sát” gặp các sao sát, kị, hình tụ tập, chủ về đi xa gặp họa. Liêm Trinh Hóa Kị thì gặp sự cố có liên quan đến chảy máu, cho nên phần nhiều chủ về tai nạn giao thông.

“Liêm Trinh, Thất Sát” Hóa Lộc, hoặc Tham Lang Hóa Lộc, có “Lộc Tồn trùng điệp” đến hội, chủ về xuất ngoại kiếm được tiền.

“Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung thiên di, có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ hoặc vây chiếu, là tinh hệ tiềm phục tai nạn giao thông. Lúc đến lưu niên có Kình Dương trùng điệp, hoặc năm Liêm Trinh Hóa Kị, là niên hạn ứng nghiệm; dù gặp cát tinh cũng chủ về bị thương, tàn tật.

Hễ Liêm Trinh thũ cung thiên di, có Thất Sát, Phá Quân, hay Tham Lang đồng độ hoặc vây chiếu, kèm Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, lại gặp sát tinh, chủ về đi xa bị lừa, hoặc mất đồ.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung thiên di, hội cát hóa và sao cát, sẽ chủ về giao tế thù tạc nhiều ở nơi xa, kết giao rộng nhưng không thâm tình; gặp Hóa Lộc thì chủ về nhờ kết giao rộng mà kiếm được tiền. Gặp Hóa Kị, phần nhiều phải lao tâm tổn thần, thường thường việc sắp thành lại hỏng, lợi ích đến tay thì bị người ta đoạt mất.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” chủ về đi xa kinh doanh làm ăn phát triển ổn định. Có điều, nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, hoặc hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về đi xa bị người ta uy hiếp. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đây ắp”, hoặc hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về có sẵn cơ hội.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao đào hoa, trái lại sẽ chủ về kiếm được tiền. “Liêm Trinh, Tham Lang” gặp sao đào hoa, sẽ chủ về ở nơi xa vì tửu sắc mà sự nghiệp hoang phế.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button