Tử vi

LIÊM TRINH PHÁ QUÂN

Liêm Trinh Phá Quân là con người tinh thần mạo hiểm cao, ưa xông xáo, thông tuệ nhưng học hành thường thôi, hay làm liều, lợi mình trước đã dù có hại người.

Liêm Phá hợp với tuổi Giáp và Ất. Ất tốt hơn Giáp nếu Liêm Phá đóng ở Mão cung. Liêm Phá sợ gặp Hỏa Tinh, nếu gặp dễ bị tai nạn hoặc ốm đau dữ dội với những bệnh hiểm nguy. Phú có câu: Liêm Phá Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà (Liêm Phá hội Hỏa Tinh bị tai nạn đến độ phải tự sát). Cái nghĩa đâm đầu xuống sông, treo cổ chỉ nói lên tình trạng hiểm nguy chứ không nhất định phải vậy.

 

Bạn đang xem: LIÊM TRINH PHÁ QUÂN

Liêm Hỏa Không Kiếp Phá Quân

Hãm cung thắt cổ nợ trần hết duyên

Liêm Phá tại Mão Dậu cung

Sát tinh cùng hội công danh khó màng

Sát tinh ý chỉ Kình Đà Không Kiếp. Tuy nhiên đối với các tuổi Giáp Ất lại không thể ứng dụng những lời ca trên. Tử Vi đẩu số toàn thư có đưa ra một câu phú:

Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng

Văn Khúc Thiên Di tác cự nhung

(nghĩa là Liêm Trinh hội Tham Lang, Thất Sát hay Phá Quân, nếu tự cung Thiên Di lại xuất hiện Văn Khúc thì…)

Liêm Phá vào nữ mạng tháo vát, nhưng tính không nhu thuận đưa đến những khó khăn trong cuộc sống duyên tình. Liêm Trinh hợp với hai sao Thiên Tướng và Thiên Phủ. Chỉ đi với hai sao này Liêm Trinh không gây tác hại.

Liêm Phá tại mệnh hồi nhỏ dễ bị bệnh tật, nếu cung Phụ Mẫu nhiều sát tinh thì ko có duyên với cha mẹ, đến khi ra đời thì trải qua nhiều bién động, gian na nguy hiểm mới thành tựu. Vì vậy, về phương diện hưởng thụ, tinh hệ này không chủ về phúc trạch.

Liêm Phá toạ thủ rất ưa Liêm Trinh Hoá Lộc, hoặc có Lộc Tồn hội hợp, chủ về vất vả những phú quý. Gặp Xương Khúc có thể khiến sự nghiệp thành thanh nhã, giảm thiểu trắc trở, gập ghềnh.

Nếu có tứ sát, có thể làm nhân viên hành chính cũng nên học nghề. Cổ nhân nói Liêm Phá gặp tứ sát, nhờ tay nghề khéo mà yên thân.

Sát tinh quá nhiều mà lạc hãm, một đời nhiều thị phi tranh chấp, dễ bị thần kinh suy nhước hay bệnh tim mạch, dễ bị dị ứng. Nếu nhiều sao sát, kị, hình cùng chiếu, có thể thất bại do phạm pháp.

Tinh hệ có Liêm Kị Phá Hình, dù không ở mệnh, ở cung Thiên Di cũng chỉ về dễ tai nạn giao thông. Nếu có Kình Dương đối cung thì hoạ càng nặng. Tính chất này càng chính xác khi Liêm Phá tại Dậu, không thể không đề phòng. Nên gia nhập quân đội hoặc cảnh sát hoặc làm công tác nghiên cứu.

Nữ mệnh Liêm Phá, nếu chồng có tình nhân bên ngoài thì lại có thể giữ chồng tới bạc đầu. Nên lấy sự nghiệp làm trọng, nếu không sẽ sóng gió, trắc trở vô ích. Nếu cung Mệnh hoặc Phúc nhiều sao đoà hoa thì sau kết hôn dễ thành người chủ động ngoại tình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LIÊM TRINH PHÁ QUÂN

Liêm Trinh Phá Quân là con người tinh thần mạo hiểm cao, ưa xông xáo, thông tuệ nhưng học hành thường thôi, hay làm liều, lợi mình trước đã dù có hại người.

Liêm Phá hợp với tuổi Giáp và Ất. Ất tốt hơn Giáp nếu Liêm Phá đóng ở Mão cung. Liêm Phá sợ gặp Hỏa Tinh, nếu gặp dễ bị tai nạn hoặc ốm đau dữ dội với những bệnh hiểm nguy. Phú có câu: Liêm Phá Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà (Liêm Phá hội Hỏa Tinh bị tai nạn đến độ phải tự sát). Cái nghĩa đâm đầu xuống sông, treo cổ chỉ nói lên tình trạng hiểm nguy chứ không nhất định phải vậy.

 

Liêm Hỏa Không Kiếp Phá Quân

Hãm cung thắt cổ nợ trần hết duyên

Liêm Phá tại Mão Dậu cung

Sát tinh cùng hội công danh khó màng

Sát tinh ý chỉ Kình Đà Không Kiếp. Tuy nhiên đối với các tuổi Giáp Ất lại không thể ứng dụng những lời ca trên. Tử Vi đẩu số toàn thư có đưa ra một câu phú:

Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng

Văn Khúc Thiên Di tác cự nhung

(nghĩa là Liêm Trinh hội Tham Lang, Thất Sát hay Phá Quân, nếu tự cung Thiên Di lại xuất hiện Văn Khúc thì…)

Liêm Phá vào nữ mạng tháo vát, nhưng tính không nhu thuận đưa đến những khó khăn trong cuộc sống duyên tình. Liêm Trinh hợp với hai sao Thiên Tướng và Thiên Phủ. Chỉ đi với hai sao này Liêm Trinh không gây tác hại.

Liêm Phá tại mệnh hồi nhỏ dễ bị bệnh tật, nếu cung Phụ Mẫu nhiều sát tinh thì ko có duyên với cha mẹ, đến khi ra đời thì trải qua nhiều bién động, gian na nguy hiểm mới thành tựu. Vì vậy, về phương diện hưởng thụ, tinh hệ này không chủ về phúc trạch.

Liêm Phá toạ thủ rất ưa Liêm Trinh Hoá Lộc, hoặc có Lộc Tồn hội hợp, chủ về vất vả những phú quý. Gặp Xương Khúc có thể khiến sự nghiệp thành thanh nhã, giảm thiểu trắc trở, gập ghềnh.

Nếu có tứ sát, có thể làm nhân viên hành chính cũng nên học nghề. Cổ nhân nói Liêm Phá gặp tứ sát, nhờ tay nghề khéo mà yên thân.

Sát tinh quá nhiều mà lạc hãm, một đời nhiều thị phi tranh chấp, dễ bị thần kinh suy nhước hay bệnh tim mạch, dễ bị dị ứng. Nếu nhiều sao sát, kị, hình cùng chiếu, có thể thất bại do phạm pháp.

Tinh hệ có Liêm Kị Phá Hình, dù không ở mệnh, ở cung Thiên Di cũng chỉ về dễ tai nạn giao thông. Nếu có Kình Dương đối cung thì hoạ càng nặng. Tính chất này càng chính xác khi Liêm Phá tại Dậu, không thể không đề phòng. Nên gia nhập quân đội hoặc cảnh sát hoặc làm công tác nghiên cứu.

Nữ mệnh Liêm Phá, nếu chồng có tình nhân bên ngoài thì lại có thể giữ chồng tới bạc đầu. Nên lấy sự nghiệp làm trọng, nếu không sẽ sóng gió, trắc trở vô ích. Nếu cung Mệnh hoặc Phúc nhiều sao đoà hoa thì sau kết hôn dễ thành người chủ động ngoại tình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button