Tử vi

LIÊM TRINH THẤT SÁT

Nói về cách Liêm Sát, phú viết : Liêm Trinh Mùi cung vô sát, phú qúy thanh dương phan viễn danh (Liêm Trinh đóng Mùi – bên cạnh Thất Sát – không gặp hung sát tinh thì phú quí tiếng tăm). Điểm đáng chú ý không thấy nói tới Liêm Trinh đóng Sửu. Nếu chỉ đóng ở Mùi chưa đủ, cần phải có Tả Hữu nữa mới thực sự ăn to như câu phú trên đây.

Liêm Sát vào Mùi hay Sửu bị Hóa Kị hay Linh Hỏa Kiếp Không sẽ biến thành cách ‘Mã cách lý thi’ (Da ngựa bọc thây) đa số vào võ nghiệp có địa vị cao và say đắm với nghề, cũng có thể gặp hoạn nạn từ chính nghề của mình, theo câu Sinh nghề tử nghiệp.

Liêm Sát như thế vào nữ mạng vất vả bôn ba và chết đột ngột. Liêm Sát ở Mùi sách chỉ nói là con người làm ăn có của (Tích phú chi nhân).

Bạn đang xem: LIÊM TRINH THẤT SÁT

Đọc trong ‘Cốt Tủy Phú’ của Đẩu Số toàn thư khi luận về sao Liêm Sát có mấy câu cho ta cảm tưởng như mâu thuẫn. Những câu ấy là : ‘Liêm Trinh Thất Sát phản vi tích phu chi nhân; Liêm Trinh Thất Sát lưu đãng thiên nhai.’ Rồi ở ‘Thái vi phú’ lại viết câu: ‘Thất Sát Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi’

Thật ra những câu phú ấy không mâu thuẫn vì Liêm Sát đồng vị bao giờ cũng xuất hiện ở hai cung Sửu và Mùi, Liêm Sát ở Mùi mới là miếu địa, Liêm Sát ở Sửu bị vào thế hãm nhược. Liêm Sát Sửu nếu không hội tụ được những cát tinh mà lại bị hung sát kị vây bọc thành ra lữu đãng thiên nhai, lộ thượng mai thi.

Liêm Trinh Thất Sát an mệnh tại Mùi, có Xương Khúc, gặp sao Lộc, không có các sao sát kị là cách “Hùng tú triều nguyên”. Chủ về trải qua gian khổ mới phú quý. Nếu sát tinh nhẹ có thể nhờ cần kiệm tích luỹ mà trở nên giàu có.

Liêm Sát toạ Mệnh, đường hô hấp yếu, nếu có Hồng Loan Thiên Hỷ đồng cung, đối chiếu thì dễ mắc hen xuyễn. Nếu thêm Hoá kỵ, Đà La đồng bộ, dễ có bệnh máu mủ. Hoá Kỵ lại gặp tứ sát cùng chiếu, nếu không có Song Lộc Xương Khúc giải cứu, cả đời thân thể hư nhược, yểu mạng, có tứ sát cùng chiếu mà còn gặp các sao hình kị, chủ về bệnh máu như tăng bạch huyết cầu, thiếu máu bẩm sinh.

Liêm Trinh Hoá Kỵ còn gặp tứ sát cùng chiếu, cổ nhân có thuyết “chôn thây trên đường”, vào năm Bính không nên đi xa.

Nữ mệnh Liêm Sát xinh đẹp, nhưng không dễ bị dụ dỗ, cung phu thê có Thiên Tướng, nếu không gặp các sao sát kị thì hôn nhân hạnh phúc, nên phu xướng phụ theo, vợ chồng đồng lòng thì sự nghiệp phá triển, nhưng phần nhiều vì không hợp ý mà kết hôn muộn. Nên lấy chồng hơn mình 8 tuổi.

Liêm Sát vào hạn dễ có biến động thay đổi, gặp cát thì thăng tiến, phát triển rộng, tăng lương, có tích luỹ, gặp sát tinh thì không nên thay đổi. Nếu các sao hình kị cung đến, nhất là Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp Liêm Trinh Hoá Kỵ mà không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc, cần phải đề phòng tai nạn chảy máu, không nên đi xa, tránh tranh chấp kiện tụng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LIÊM TRINH THẤT SÁT

Nói về cách Liêm Sát, phú viết : Liêm Trinh Mùi cung vô sát, phú qúy thanh dương phan viễn danh (Liêm Trinh đóng Mùi – bên cạnh Thất Sát – không gặp hung sát tinh thì phú quí tiếng tăm). Điểm đáng chú ý không thấy nói tới Liêm Trinh đóng Sửu. Nếu chỉ đóng ở Mùi chưa đủ, cần phải có Tả Hữu nữa mới thực sự ăn to như câu phú trên đây.

Liêm Sát vào Mùi hay Sửu bị Hóa Kị hay Linh Hỏa Kiếp Không sẽ biến thành cách ‘Mã cách lý thi’ (Da ngựa bọc thây) đa số vào võ nghiệp có địa vị cao và say đắm với nghề, cũng có thể gặp hoạn nạn từ chính nghề của mình, theo câu Sinh nghề tử nghiệp.

Liêm Sát như thế vào nữ mạng vất vả bôn ba và chết đột ngột. Liêm Sát ở Mùi sách chỉ nói là con người làm ăn có của (Tích phú chi nhân).

Đọc trong ‘Cốt Tủy Phú’ của Đẩu Số toàn thư khi luận về sao Liêm Sát có mấy câu cho ta cảm tưởng như mâu thuẫn. Những câu ấy là : ‘Liêm Trinh Thất Sát phản vi tích phu chi nhân; Liêm Trinh Thất Sát lưu đãng thiên nhai.’ Rồi ở ‘Thái vi phú’ lại viết câu: ‘Thất Sát Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi’

Thật ra những câu phú ấy không mâu thuẫn vì Liêm Sát đồng vị bao giờ cũng xuất hiện ở hai cung Sửu và Mùi, Liêm Sát ở Mùi mới là miếu địa, Liêm Sát ở Sửu bị vào thế hãm nhược. Liêm Sát Sửu nếu không hội tụ được những cát tinh mà lại bị hung sát kị vây bọc thành ra lữu đãng thiên nhai, lộ thượng mai thi.

Liêm Trinh Thất Sát an mệnh tại Mùi, có Xương Khúc, gặp sao Lộc, không có các sao sát kị là cách “Hùng tú triều nguyên”. Chủ về trải qua gian khổ mới phú quý. Nếu sát tinh nhẹ có thể nhờ cần kiệm tích luỹ mà trở nên giàu có.

Liêm Sát toạ Mệnh, đường hô hấp yếu, nếu có Hồng Loan Thiên Hỷ đồng cung, đối chiếu thì dễ mắc hen xuyễn. Nếu thêm Hoá kỵ, Đà La đồng bộ, dễ có bệnh máu mủ. Hoá Kỵ lại gặp tứ sát cùng chiếu, nếu không có Song Lộc Xương Khúc giải cứu, cả đời thân thể hư nhược, yểu mạng, có tứ sát cùng chiếu mà còn gặp các sao hình kị, chủ về bệnh máu như tăng bạch huyết cầu, thiếu máu bẩm sinh.

Liêm Trinh Hoá Kỵ còn gặp tứ sát cùng chiếu, cổ nhân có thuyết “chôn thây trên đường”, vào năm Bính không nên đi xa.

Nữ mệnh Liêm Sát xinh đẹp, nhưng không dễ bị dụ dỗ, cung phu thê có Thiên Tướng, nếu không gặp các sao sát kị thì hôn nhân hạnh phúc, nên phu xướng phụ theo, vợ chồng đồng lòng thì sự nghiệp phá triển, nhưng phần nhiều vì không hợp ý mà kết hôn muộn. Nên lấy chồng hơn mình 8 tuổi.

Liêm Sát vào hạn dễ có biến động thay đổi, gặp cát thì thăng tiến, phát triển rộng, tăng lương, có tích luỹ, gặp sát tinh thì không nên thay đổi. Nếu các sao hình kị cung đến, nhất là Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp Liêm Trinh Hoá Kỵ mà không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc, cần phải đề phòng tai nạn chảy máu, không nên đi xa, tránh tranh chấp kiện tụng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button