Tử vi

LIÊM TRINH THIÊN PHỦ

Thiên Phủ ở Tuất đương nhiên phải đứng với Liêm Trinh. Tuổi Giáp Hóa Lộc ở Mệnh. Lộc Tồn cung Dần hội tụ theo thế tam hợp. Tuổi Kỷ Lộc Tồn chiếu từ Ngọ, Hóa Quyền chiếu từ Dần.

Liêm Trinh đứng cùng với Thiên Tướng tại Tí Ngọ thì Ngọ hay đẹp hơn cho tuổi Giáp vì Giáp có Song Lộc ở Ngọ. Tuổi Kỷ Lộc Tồn tại Mệnh cung, cái thế gần cận mạnh hơn chiếu.

Tuy nhiên cách Liêm Phủ với Liêm Tướng có một khác biệt ấy là: Liêm Phủ trong cuộc phấn đấu gặp may nhiều hơn như thuyền đi gió đẩy. Trong khi Liêm Tướng dùng mồ hôi sức lực để thành công như thuyền phải chèo.

Bạn đang xem: LIÊM TRINH THIÊN PHỦ

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn hoặc Tuất. Cặp sao này thể hiện tính chất lẳng lặng làm việc, có tinh thần gánh vác trọng trách. Rất nên làm ngành tài chính kinh tế hoặc công tác hành chính. Gặp thêm Song Lộc dễ thăng tiến tới lãnh đạo.

Liêm Phủ gặp Xương Khúc, mệnh tạo cũng thành người có học vị, nhưng dễ phải kiệm nhiệm chức vụ hành chính như hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Thiên Phủ Hoá Khoa nhiều hiểu biết, dễ thành danh. Nên theo đuổi ngành văn hoá nghệ thuật, chủ về danh lợi có đủ.

Liêm Phủ an mệnh tại Tuất, nếu có đủ sao lộc, văn cung tụ tập thì nên có lý tưởng và hướng tới đại nghiệp. Nếu có thành bại, nhưng rốt cuộc cũng dám thực hiện hoài bão. Nếu gặp sát tinh thì vẫn chủ sự nghiệp phát triển trong sóng gió, trắc trở.

Nữ mệnh Liêm Phủ chủ kết hôn muộn, kết hôn sớm dễ đau khổ vì tình.

Liêm Phủ vào hạn dễ thu nhập có dư, sự nghiệp có tiến bộ. Thêm các sao sát kị cùng đến thì dễ có hung sự như tật bệnh hoặc chuốc thị phi, phạm pháp, nhưng có thể chuyển hoạ thành phúc. Là do lực hoá giải của Tử Vi Thiên Tướng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LIÊM TRINH THIÊN PHỦ

Thiên Phủ ở Tuất đương nhiên phải đứng với Liêm Trinh. Tuổi Giáp Hóa Lộc ở Mệnh. Lộc Tồn cung Dần hội tụ theo thế tam hợp. Tuổi Kỷ Lộc Tồn chiếu từ Ngọ, Hóa Quyền chiếu từ Dần.

Liêm Trinh đứng cùng với Thiên Tướng tại Tí Ngọ thì Ngọ hay đẹp hơn cho tuổi Giáp vì Giáp có Song Lộc ở Ngọ. Tuổi Kỷ Lộc Tồn tại Mệnh cung, cái thế gần cận mạnh hơn chiếu.

Tuy nhiên cách Liêm Phủ với Liêm Tướng có một khác biệt ấy là: Liêm Phủ trong cuộc phấn đấu gặp may nhiều hơn như thuyền đi gió đẩy. Trong khi Liêm Tướng dùng mồ hôi sức lực để thành công như thuyền phải chèo.

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn hoặc Tuất. Cặp sao này thể hiện tính chất lẳng lặng làm việc, có tinh thần gánh vác trọng trách. Rất nên làm ngành tài chính kinh tế hoặc công tác hành chính. Gặp thêm Song Lộc dễ thăng tiến tới lãnh đạo.

Liêm Phủ gặp Xương Khúc, mệnh tạo cũng thành người có học vị, nhưng dễ phải kiệm nhiệm chức vụ hành chính như hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Thiên Phủ Hoá Khoa nhiều hiểu biết, dễ thành danh. Nên theo đuổi ngành văn hoá nghệ thuật, chủ về danh lợi có đủ.

Liêm Phủ an mệnh tại Tuất, nếu có đủ sao lộc, văn cung tụ tập thì nên có lý tưởng và hướng tới đại nghiệp. Nếu có thành bại, nhưng rốt cuộc cũng dám thực hiện hoài bão. Nếu gặp sát tinh thì vẫn chủ sự nghiệp phát triển trong sóng gió, trắc trở.

Nữ mệnh Liêm Phủ chủ kết hôn muộn, kết hôn sớm dễ đau khổ vì tình.

Liêm Phủ vào hạn dễ thu nhập có dư, sự nghiệp có tiến bộ. Thêm các sao sát kị cùng đến thì dễ có hung sự như tật bệnh hoặc chuốc thị phi, phạm pháp, nhưng có thể chuyển hoạ thành phúc. Là do lực hoá giải của Tử Vi Thiên Tướng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button