Tử vi

LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG

Liêm Trinh Thiên Tướng nữ mệnh đàn bà giỏi trị gia gánh vác tự tay gây dựng cơ nghiệp và ít được nhờ chồng, tuy nhiên cuộc sống lứa đôi vẫn hạnh phúc. Liêm Tướng nếu không phải tuổi Giáp Kỷ thì vất vả hơn. Liêm Phủ nếu không phải tuổi Giáp Kỷ chỉ ở mức tiểu phú quí thôi.

Liêm Tướng đồng bộ tại Tí hoặc Ngọ, hội chiếu nhiều sao mạnh mẽ như Vũ Khúc tại Sự Nghiệp, Phá Quân tại Thiên Di. Tử Phủ tại Tài bạch. cho nên bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về không có sự nghiệp cha ông để lại, dù có cũng vì hoàn cảnh xã hội biến thiên mà phá tán, nhưng bản thân lại có năng lực tìm ra con đương cho riêng mình.

Về tình cách, rất có tinh thần trách nhiệm, trọng tình cảm, cẩn thận nhưng hay lo trước lo sau nên tính khai sáng không mạnh, chỉ có thể làm cho người khác. Nhưng nêu tương hội với Lộc tồn hoặc Hoá Lộc thì có thể từng bước đi lên chức vụ chủ quản. Nhưng chỉ nên thủ thành, không nên bỏ cũ lập mới. Nếu kinh doanh làm ăn, cũng nên hùn hạp, hông nên bỏ vốn làm một mình.

Bạn đang xem: LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG

Rất ngại Liêm Trinh Hoá Kỵ, chủ về phất lên rồi suy sụp, phú quý không bao lâu. Nhất là Liêm Kỵ gặp các sao đào hoa, chủ về khi cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp thành tựu thì quyến luyện chuyện trăng gió, vì tửu sắc mà phá tán, thất bại. Người có kết cấu này nên biết tự kiềm chế lúc đã có thành tựu.

Nữ mệnh không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc Xương Khúc, dù không gặp sát tinh cũng bị lừa dối tình cảm, nếu gặp sát tinh hoặc các sao đào hoa nặng thì phải đề phòng sa chân lỡ bước.

Liêm Tướng vào mệnh ưa gặp Xương Khúc hoặc lưu Xương Khúc, Hoá Lộc hoặc lưu Lộc nhập cung mệnh hoặc hội chiếu, chủ về thăng chức hay thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu Hoá Kỵ hoặc Thiên Hình hội hợp thì dễ mắc bệnh máu mủ hoặc phải phẫu thuật. Nếu các sao kị hình cung đến, mà không có Xương Khúc Lộc Tồn giải cứu, thì có nguy cơ tính mẹnh, lao ngục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG

Liêm Trinh Thiên Tướng nữ mệnh đàn bà giỏi trị gia gánh vác tự tay gây dựng cơ nghiệp và ít được nhờ chồng, tuy nhiên cuộc sống lứa đôi vẫn hạnh phúc. Liêm Tướng nếu không phải tuổi Giáp Kỷ thì vất vả hơn. Liêm Phủ nếu không phải tuổi Giáp Kỷ chỉ ở mức tiểu phú quí thôi.

Liêm Tướng đồng bộ tại Tí hoặc Ngọ, hội chiếu nhiều sao mạnh mẽ như Vũ Khúc tại Sự Nghiệp, Phá Quân tại Thiên Di. Tử Phủ tại Tài bạch. cho nên bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về không có sự nghiệp cha ông để lại, dù có cũng vì hoàn cảnh xã hội biến thiên mà phá tán, nhưng bản thân lại có năng lực tìm ra con đương cho riêng mình.

Về tình cách, rất có tinh thần trách nhiệm, trọng tình cảm, cẩn thận nhưng hay lo trước lo sau nên tính khai sáng không mạnh, chỉ có thể làm cho người khác. Nhưng nêu tương hội với Lộc tồn hoặc Hoá Lộc thì có thể từng bước đi lên chức vụ chủ quản. Nhưng chỉ nên thủ thành, không nên bỏ cũ lập mới. Nếu kinh doanh làm ăn, cũng nên hùn hạp, hông nên bỏ vốn làm một mình.

Rất ngại Liêm Trinh Hoá Kỵ, chủ về phất lên rồi suy sụp, phú quý không bao lâu. Nhất là Liêm Kỵ gặp các sao đào hoa, chủ về khi cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp thành tựu thì quyến luyện chuyện trăng gió, vì tửu sắc mà phá tán, thất bại. Người có kết cấu này nên biết tự kiềm chế lúc đã có thành tựu.

Nữ mệnh không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc Xương Khúc, dù không gặp sát tinh cũng bị lừa dối tình cảm, nếu gặp sát tinh hoặc các sao đào hoa nặng thì phải đề phòng sa chân lỡ bước.

Liêm Tướng vào mệnh ưa gặp Xương Khúc hoặc lưu Xương Khúc, Hoá Lộc hoặc lưu Lộc nhập cung mệnh hoặc hội chiếu, chủ về thăng chức hay thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu Hoá Kỵ hoặc Thiên Hình hội hợp thì dễ mắc bệnh máu mủ hoặc phải phẫu thuật. Nếu các sao kị hình cung đến, mà không có Xương Khúc Lộc Tồn giải cứu, thì có nguy cơ tính mẹnh, lao ngục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button