Tử vi

Liêm Trinh và nhóm Tử Vũ Liêm trong tử vi học

Thuộc nhóm TỬ VŨ LIÊM, hành hoả, bên trái có VŨ KHÚC bên phải có TỬ VI. Nhị hợp với sao này luôn luôn có THIÊN LƯƠNG.

LIEM TRINH belongs to the TU VU LIEM group, it is of Fire element. It’s always in trine with VU KHUC on the left hand side, and TU VI on the right hand side. Its horizontal interaction always has THIEN LUONG.

Chủ Các Điều Sau Đây:

Bạn đang xem: Liêm Trinh và nhóm Tử Vũ Liêm trong tử vi học

It denotes the followings:

v Đạo Đức, Đức Độ, Đạo Hạnh, Đạo Nghĩa…:

Đạo đức là tính cách quí giá của con người. Con người được kính trọng nhờ sống có đạo nghĩa. Đạo đức là LIÊM TRINH, sao này nhị hợp với THIÊN LƯƠNG ngôi sao lương tâm. Bên cánh trái của ngôi sao đạo đức là sao tài năng VŨ KHÚC. Bên cánh phải là ngôi sao trách nhiệm TỬ VI. Ba yếu tố quan trọng của người lãnh tụ. Có tài năng, có đạo đức và đứng ra lãnh đạo.

Nhưng không phải nhà lãnh đạo nào cũng hội đủ ba yếu tố kể trên. Càng bất tài, vô đạo càng thích làm ông lớn. Người thực tài luôn luôn có việc phải đắn đo, suy nghĩ sâu xa… người bất tài không thấy hết hậu quả của nó. Đâu đó luôn luôn có những vụ tranh giành quyền lực đưa đến đổ máu. Người thực tài không màn chuyện đó.

v Morality, Virtue, Virtuous, Moral Principles, etc.

Morality is a valuable characteristic of human kind. A person is respected because of his/her moral values (because they always hold fast the moral principle). Morality is LIEM TRINH; horizontally it interacts with THIEN LUONG which is the conscience (in every chart). On the left hand side of the moral star is the talented star VU KHUC. On the right hand side is the responsible TU VI. These three are the essential elements of a great leader who is a moral and talented person stood out to lead.

But not all the great leaders possess the above three values. The more imbecile the more one wants to become great leader. A real talented person always has something to ponder, to think deeply, etc. whereas an untalented person cannot see all the consequences. There are always power scrambling somewhere which lead to blood shed. A real talented person does not care about such thing (power scrambling).

v Trong Sạch, Trong Sáng, Chính Trực, Liêm Khiết, Không Ham Của Rẻ, Không Hám Lợi…

Đó là những đặc điểm của ngôi sao này. Đặc điểm này trái ngược với ngôi sao khác là THAM LANG. Trong TỬ VI luôn luôn có những ngôi sao trái tính với nhau. Có khi chúng ở cùng chung 1 vị trí đưa đến cách xung đột mâu thuẫn nội tại. LIÊM TRINH không những xung đột với THAM LANG trên 1 phương diện đạo đức còn nhiều xung đột khác. Và xung đột với toàn nhóm SÁT PHÁ THAM (PHÁ QUÂN, THẤT SÁT, THAM LANG).

Tất cả các sao chịu ảnh hưởng của các sao bên cạnh nó. Cho nên LIÊM TRINH cũng có thể trở thành vô đạo, thất đức, đạo đức giả, không gìn giữ lòng trong sáng… do gặp các sao xấu hội họp làm mất tác dụng, phản tác dụng.

v Clean, Innocence, Straightforward, Honest, No Greed for Bargain, No Greed for Benefit…

Above are other characteristics of this star. These characteristics are opposite with those of the star THAM LANG. In TU VI, there are always stars with opposite characteristics. When these stars are in the same position, it leads to internal conflict. LIEM TRINH does not only conflict with THAM LANG, but also, in term of morality, conflicts with others. LIEM TRINH conflicts with the whole SAT PHA THAM group (PHA QUAN, THAT SAT, THAM LANG).

Stars are affected by those surrounding them. Therefore, LIEM TRINH may become immoral, unrighteous, hypocratic, unable to maintain the innocence … due to the surrounding of bad stars which make the particular star ineffective or counteractive.

v Ngôi Sao Theo Dõi:

LIÊM TRINH có năng khiếu theo dõi, điều tra. Nó có khả năng xét đoán ngầm, theo dõi ngấm ngầm 1 cách kín đáo. So sánh với THẤT SÁT như một người lính gác, THAM LANG như một thám tử, lính thám báo. LIÊM TRINH lại có trình độ như 1 gián điệp. Liêm Trinh có thể theo dõi các cung liền kề với nó. Đó là điều mà các sao khác không thể làm được. Vì thế uy lực của LIÊM TRINH rất mạnh mẽ. Một lời nói hớ hênh, một cử chỉ vô tình khó qua mắt của LIÊM TRINH…

Cũng có lúc chúng ta làm 1 LIÊM TRINH bất đắc dĩ. Theo dõi người yêu có gia đình chưa, tính tình như thế nào để tiến đến hôn nhân. Theo dõi thời cuộc, thị trường… Ngày nay người ta còn dùng đến các phương tiện vô cùng hiện đại để theo dõi. Như, vệ tinh, định vị GPS, camera, phần mềm gián điệp… Theo dõi hình ảnh, âm thanh, thư tín… những bí mật ấy để giải quyết cho đúng lúc.

Theo dõi chẳng có gì xấu xa cả. Mục đích sử dụng chúng mới là quan trọng. Có câu phú:

“LIÊM TRINH BẠCH HỔ hình ngục nan đào”.

Có nghĩa 2 sao này gặp nhau dễ bị tù. Nguyên do anh đã bày tỏ 1 điều rất tai hại người ta nghe được.

Có lúc chúng ta bị người khác theo dõi.

Có người “để ý” anh đấy./ Nhưng anh có người yêu rồi em à./ Vậy mà người ta vẫn cứ “để ý” đấy./ Quyền của họ.

v The Tracking Star:

LIEM TRINH has the talent for tracking and investigating. It has the ability to secretly judge and keep watch. In comparison, THAT SAT could be a guarding soldier, THAM LANG could be a detective, a scout. LIEM TRINH has the level of a spy. LIEM TRINH may be able to keep watch on its adjacent sections which is something other stars are not able to do. Therefore, the power of LIEM TRINH is very strong. A single slipped word or one unconscious action shall not escape the scrutiny of LIEM TRINH.

Sometimes we are unwillingly forced to be a LIEM TRINH. We keep watch on our crush to see if he/she is married, or is he/she suitable to be married. We keep watch on the social conditions, the market… nowadays, we also make use of very advanced technologies for tracking; for examples, sattelites, GPS system, camera, spying softwares… keeping track of images, sound and mails to be able to know the secrets and act in time.

Keeping track of things is not a bad deed. The important thing is how you use your tracking results. There is a Phú (the concept of someone):

“LIEM TRINH, BACH HO cannot escape the imprison misfortune.”

This means if these two stars reunite, they denote a tendency to be imprisoned because you have expressed (BACH HO) something very disastrous and someone overheard (LIEM TRINH) it.

Sometimes we are watched by others.

“Someone “has an eye” on you./But I already had a lover/But they still keep an eye on you/It is their choice.”

v CAI TRỊ, CAI QUẢN, QUẢN TRỊ… đến ĐIỀU ĐỘNG, ĐIỀU ĐỘ….

Do có các tính chất tốt đẹp, đạo đức, trong sáng có năng khiếu theo dõi. Từ đó LIÊM TRINH giỏi cai trị, cai quản, điều hoà, điều động, điều hành công việc. Cho nên nhóm TỬ VŨ LIÊM giỏi điều hành (là LIÊM TRINH) và giải quyết (là VŨ KHÚC) công việc (là TỬ VI). Trong chính trị nó là ngôi sao giỏi về cai trị. Trong cai trị cần có đạo đức. Cai trị bằng đạo đức gọi là chính đạo, xuống thấp là trung đạo, xuống thấp nữa là bá đạo.

Một bác sĩ giỏi “điều trị” cho bệnh nhân, ông ta phải “theo dõi” tình trạng sức khoẻ bệnh nhân. Chứng tỏ ông “quản lý” tốt công việc, “đạo đức” trong nghề nghiệp. Các từ trong vạch kép là sao LIÊM TRINH. Nếu bạn sợ 2 từ “ theo dõi”. Con tim bạn không trong sáng. Để cuộc sống tốt đẹp luôn luôn có những con người làm công tác theo dõi.

v RULING, DIRECTING, MANAGING… to MANEUVERING, MODERATING

Thanks to the good nature, the morality, the clean conscience, and good tracking skill, LIEM TRINH hence is very good at ruling, directing, moderating, maneuvering and managing work. That is why TU VU LIEM group is good at managing (LIEM TRINH) and solving problems (VU KHUC) at work (TU VI). In politics, it is the star of great ruling. Ruling needs morality. Ruling with morality is called righteousness, below one level of that is moderately righteous, and even lower is catastrophy.

A doctor who is good at “therapeutic treatment” firstly needs to “monitor” the patient’s health. It is obvious that he is “managing” his work well and possesses “morality” in his job. The words in “ ” are the manifestations of LIEM TRINH. If you are afraid of “being watched” then it means your heart is not completely pure. In order to have a better world, there are always people who do the job of keeping track.

v Tù Tinh.

Do sao này mang các yếu tố theo dõi, cai quản nên nó có tên riêng là Tù Tinh. Cho nên việc bộ TỬ VŨ LIÊM xấu dễ trở thành nạn nhân của ngôi sao này.

v The star of imprisonment.

Due to its tracking, monitoring nature, this star has a personal name of “Imprisonment”. Therefore, a bad TU VU LIEM group may become a victim of this star.

v Thiếu Nữ, Gái Còn Trinh.

Hình tượng sao này là thiếu nữ, gái còn xuân. Nếu nam giới có sao này thủ mệnh có tính ham gái. Vì thế nó được đánh giá như sao ĐÀO HOA thứ 2 là thế.

v A Maiden, a Virgin.

This star is the image of a maiden, a young blossoming girl. If a man has this star in Menh, he maybe attracted to the opposite sex. That is why LIEM TRINH is considered the second DAO HOA.

v Ngôi Sao Điềm Lành:

Từ phương đông qua phương tây người ta thường tin có điềm lành, điềm dữ, điềm tốt, điềm xấu. Cũng như khi ta nhìn lên trời trông thấy những đám mây đẹp báo hiệu một ngày trời tốt. Nếu trông thấy đám mây xám xịt hung dữ báo hiệu một ngày trời xấu. LIÊM TRINH tốt cho ta gặp những điềm báo tốt. LIÊM TRINH xấu cho ta những điềm báo xấu như mách bảo trước những chuyện không hay.

v The star of Good Sign.

From East to West, we all believe in good sign, bad sign. It is similar to when we look up in the sky and see a beautiful cloud; we assume it is the sign of a good day. If on the contrary it is a hideous black cloud, we assume it is the sign of a bad day. LIEM TRINH, if good, gives us good signs. If LIEM TRINH is bad it gives us a warning of bad things to come.

v Ngôi Sao Chủ Sự Dài Lâu:

Nếu VŨ KHÚC chủ ngắn ngủi, tạm bợ, tạm thời. Trái lại LIÊM TRINH chủ sự dài lâu, bên vững. VŨ KHÚC chủ tầm nhìn ngắn, giải quyết tạm, ngắn gọn. LIÊM TRINH tầm nhìn xa giải quyết có tính về lâu về dài. Trong quân sự. VŨ KHÚC như chiến thuật, LIÊM TRINH như chiến lược. Khi nói. Nhìn xa trông rộng là LIÊM TRINH.

Hai yếu tố ngắn ngủi và dài lâu đi với nhau trong nhóm TỬ VŨ LIÊM. bổ sung lẫn cho nhau. Điều này có lợi khi có sao TỬ VI thủ mệnh. Nếu LIÊM TRINH thủ mệnh thiên về dài lâu, VŨ KHÚC thủ mệnh thiên về ngắn ngủi. Yếu tố dài lâu thường kèm theo những mỹ từ tốt đẹp. Thương yêu dài lậu, địa vị bền lâu, cuốc sống trường thọ… Nhưng một khi sao này mất tác dụng có nghĩa là tai hoạ dài lâu. Bệnh tật mãn tính, nỗi đau lòng kéo dài theo năm tháng.

v The star of long lasting:

If VU KHUC denotes shortness, temporary, LIEM TRINH, on the contrary, denotes the long-lasting, the stability. VU KHUC denotes a short term vision, temporary solutions, and briefing. LIEM TRINH denotes a long term vision, a long term solution. In military, VU KHUC is the tactics whereas LIEM TRINH is the strategy. When speaking of a grand vision, we are speaking of LIEM TRINH.

The two elements: short and long go side-by-side in TU VU LIEM group and supplement for each other. This is very beneficial if TU VI in Menh. If LIEM TRINH in Menh, it trends to long lasting, VU KHUC in Menh trends to shortness. The aspect of long lasting usually comes with praising words such as eternal love, permanent position, longevity… however, once this star is ineffective, it means long lasting catastrophy, chronic illness, a long-term heart break.

LỜI KẾT:

Một LIÊM TRINH thật sự tốt đẹp cần sự hỗ trợ với nhóm PHỦ TƯỚNG (THIÊN PHỦ THIÊN TƯỚNG) được sự hỗ trợ hay nhất bàng tinh LỘC TỒN tam hợp. Do sao này chủ sự tồn tại. Đi với nhóm TUẾ HỔ PHÙ thiên về tốt, thành hoặc đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ thiên về vui. Được sự hỗ trợ của các tam Hoá đó là dấu hiệu thành công. Xa lánh bằng được KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH. Các sao này gây ra phản tác dụng. Đây là mẫu mực của những người có cuộc sống êm đềm, danh giá, địa vị bền vững, tài sản ổn định, tuổi thọ cao.

Tất cả các trường hợp khác rơi vào phức tạp phải luận đoán tỉ mỉ.

EPILOGUE:

A good LIEM TRINH needs the support of PHU TUONG (THIEN PHU, THIEN TUONG) and the best star to trine is LOC TON for this star denotes the existing. When it accompanies TUE HO PHU group, it trends to goodness, success. When it accompanies DAO HONG HI it trends to merriment. With the support of TAM HOA (HOA KHOA, HOA QUYEN, HOA LOC), it is the sign of success. It has to completely avoid KHONG KIEP KY HINH. Those stars shall create counteraction. Above combinations are the paragon of a peaceful and prestigious life, a permanent position, a stable income, and longevity.

For other situations, it is considered complex, therefore, requires detail reasoning. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Trinh và nhóm Tử Vũ Liêm trong tử vi học

Thuộc nhóm TỬ VŨ LIÊM, hành hoả, bên trái có VŨ KHÚC bên phải có TỬ VI. Nhị hợp với sao này luôn luôn có THIÊN LƯƠNG.

LIEM TRINH belongs to the TU VU LIEM group, it is of Fire element. It’s always in trine with VU KHUC on the left hand side, and TU VI on the right hand side. Its horizontal interaction always has THIEN LUONG.

Chủ Các Điều Sau Đây:

It denotes the followings:

v Đạo Đức, Đức Độ, Đạo Hạnh, Đạo Nghĩa…:

Đạo đức là tính cách quí giá của con người. Con người được kính trọng nhờ sống có đạo nghĩa. Đạo đức là LIÊM TRINH, sao này nhị hợp với THIÊN LƯƠNG ngôi sao lương tâm. Bên cánh trái của ngôi sao đạo đức là sao tài năng VŨ KHÚC. Bên cánh phải là ngôi sao trách nhiệm TỬ VI. Ba yếu tố quan trọng của người lãnh tụ. Có tài năng, có đạo đức và đứng ra lãnh đạo.

Nhưng không phải nhà lãnh đạo nào cũng hội đủ ba yếu tố kể trên. Càng bất tài, vô đạo càng thích làm ông lớn. Người thực tài luôn luôn có việc phải đắn đo, suy nghĩ sâu xa… người bất tài không thấy hết hậu quả của nó. Đâu đó luôn luôn có những vụ tranh giành quyền lực đưa đến đổ máu. Người thực tài không màn chuyện đó.

v Morality, Virtue, Virtuous, Moral Principles, etc.

Morality is a valuable characteristic of human kind. A person is respected because of his/her moral values (because they always hold fast the moral principle). Morality is LIEM TRINH; horizontally it interacts with THIEN LUONG which is the conscience (in every chart). On the left hand side of the moral star is the talented star VU KHUC. On the right hand side is the responsible TU VI. These three are the essential elements of a great leader who is a moral and talented person stood out to lead.

But not all the great leaders possess the above three values. The more imbecile the more one wants to become great leader. A real talented person always has something to ponder, to think deeply, etc. whereas an untalented person cannot see all the consequences. There are always power scrambling somewhere which lead to blood shed. A real talented person does not care about such thing (power scrambling).

v Trong Sạch, Trong Sáng, Chính Trực, Liêm Khiết, Không Ham Của Rẻ, Không Hám Lợi…

Đó là những đặc điểm của ngôi sao này. Đặc điểm này trái ngược với ngôi sao khác là THAM LANG. Trong TỬ VI luôn luôn có những ngôi sao trái tính với nhau. Có khi chúng ở cùng chung 1 vị trí đưa đến cách xung đột mâu thuẫn nội tại. LIÊM TRINH không những xung đột với THAM LANG trên 1 phương diện đạo đức còn nhiều xung đột khác. Và xung đột với toàn nhóm SÁT PHÁ THAM (PHÁ QUÂN, THẤT SÁT, THAM LANG).

Tất cả các sao chịu ảnh hưởng của các sao bên cạnh nó. Cho nên LIÊM TRINH cũng có thể trở thành vô đạo, thất đức, đạo đức giả, không gìn giữ lòng trong sáng… do gặp các sao xấu hội họp làm mất tác dụng, phản tác dụng.

v Clean, Innocence, Straightforward, Honest, No Greed for Bargain, No Greed for Benefit…

Above are other characteristics of this star. These characteristics are opposite with those of the star THAM LANG. In TU VI, there are always stars with opposite characteristics. When these stars are in the same position, it leads to internal conflict. LIEM TRINH does not only conflict with THAM LANG, but also, in term of morality, conflicts with others. LIEM TRINH conflicts with the whole SAT PHA THAM group (PHA QUAN, THAT SAT, THAM LANG).

Stars are affected by those surrounding them. Therefore, LIEM TRINH may become immoral, unrighteous, hypocratic, unable to maintain the innocence … due to the surrounding of bad stars which make the particular star ineffective or counteractive.

v Ngôi Sao Theo Dõi:

LIÊM TRINH có năng khiếu theo dõi, điều tra. Nó có khả năng xét đoán ngầm, theo dõi ngấm ngầm 1 cách kín đáo. So sánh với THẤT SÁT như một người lính gác, THAM LANG như một thám tử, lính thám báo. LIÊM TRINH lại có trình độ như 1 gián điệp. Liêm Trinh có thể theo dõi các cung liền kề với nó. Đó là điều mà các sao khác không thể làm được. Vì thế uy lực của LIÊM TRINH rất mạnh mẽ. Một lời nói hớ hênh, một cử chỉ vô tình khó qua mắt của LIÊM TRINH…

Cũng có lúc chúng ta làm 1 LIÊM TRINH bất đắc dĩ. Theo dõi người yêu có gia đình chưa, tính tình như thế nào để tiến đến hôn nhân. Theo dõi thời cuộc, thị trường… Ngày nay người ta còn dùng đến các phương tiện vô cùng hiện đại để theo dõi. Như, vệ tinh, định vị GPS, camera, phần mềm gián điệp… Theo dõi hình ảnh, âm thanh, thư tín… những bí mật ấy để giải quyết cho đúng lúc.

Theo dõi chẳng có gì xấu xa cả. Mục đích sử dụng chúng mới là quan trọng. Có câu phú:

“LIÊM TRINH BẠCH HỔ hình ngục nan đào”.

Có nghĩa 2 sao này gặp nhau dễ bị tù. Nguyên do anh đã bày tỏ 1 điều rất tai hại người ta nghe được.

Có lúc chúng ta bị người khác theo dõi.

Có người “để ý” anh đấy./ Nhưng anh có người yêu rồi em à./ Vậy mà người ta vẫn cứ “để ý” đấy./ Quyền của họ.

v The Tracking Star:

LIEM TRINH has the talent for tracking and investigating. It has the ability to secretly judge and keep watch. In comparison, THAT SAT could be a guarding soldier, THAM LANG could be a detective, a scout. LIEM TRINH has the level of a spy. LIEM TRINH may be able to keep watch on its adjacent sections which is something other stars are not able to do. Therefore, the power of LIEM TRINH is very strong. A single slipped word or one unconscious action shall not escape the scrutiny of LIEM TRINH.

Sometimes we are unwillingly forced to be a LIEM TRINH. We keep watch on our crush to see if he/she is married, or is he/she suitable to be married. We keep watch on the social conditions, the market… nowadays, we also make use of very advanced technologies for tracking; for examples, sattelites, GPS system, camera, spying softwares… keeping track of images, sound and mails to be able to know the secrets and act in time.

Keeping track of things is not a bad deed. The important thing is how you use your tracking results. There is a Phú (the concept of someone):

“LIEM TRINH, BACH HO cannot escape the imprison misfortune.”

This means if these two stars reunite, they denote a tendency to be imprisoned because you have expressed (BACH HO) something very disastrous and someone overheard (LIEM TRINH) it.

Sometimes we are watched by others.

“Someone “has an eye” on you./But I already had a lover/But they still keep an eye on you/It is their choice.”

v CAI TRỊ, CAI QUẢN, QUẢN TRỊ… đến ĐIỀU ĐỘNG, ĐIỀU ĐỘ….

Do có các tính chất tốt đẹp, đạo đức, trong sáng có năng khiếu theo dõi. Từ đó LIÊM TRINH giỏi cai trị, cai quản, điều hoà, điều động, điều hành công việc. Cho nên nhóm TỬ VŨ LIÊM giỏi điều hành (là LIÊM TRINH) và giải quyết (là VŨ KHÚC) công việc (là TỬ VI). Trong chính trị nó là ngôi sao giỏi về cai trị. Trong cai trị cần có đạo đức. Cai trị bằng đạo đức gọi là chính đạo, xuống thấp là trung đạo, xuống thấp nữa là bá đạo.

Một bác sĩ giỏi “điều trị” cho bệnh nhân, ông ta phải “theo dõi” tình trạng sức khoẻ bệnh nhân. Chứng tỏ ông “quản lý” tốt công việc, “đạo đức” trong nghề nghiệp. Các từ trong vạch kép là sao LIÊM TRINH. Nếu bạn sợ 2 từ “ theo dõi”. Con tim bạn không trong sáng. Để cuộc sống tốt đẹp luôn luôn có những con người làm công tác theo dõi.

v RULING, DIRECTING, MANAGING… to MANEUVERING, MODERATING

Thanks to the good nature, the morality, the clean conscience, and good tracking skill, LIEM TRINH hence is very good at ruling, directing, moderating, maneuvering and managing work. That is why TU VU LIEM group is good at managing (LIEM TRINH) and solving problems (VU KHUC) at work (TU VI). In politics, it is the star of great ruling. Ruling needs morality. Ruling with morality is called righteousness, below one level of that is moderately righteous, and even lower is catastrophy.

A doctor who is good at “therapeutic treatment” firstly needs to “monitor” the patient’s health. It is obvious that he is “managing” his work well and possesses “morality” in his job. The words in “ ” are the manifestations of LIEM TRINH. If you are afraid of “being watched” then it means your heart is not completely pure. In order to have a better world, there are always people who do the job of keeping track.

v Tù Tinh.

Do sao này mang các yếu tố theo dõi, cai quản nên nó có tên riêng là Tù Tinh. Cho nên việc bộ TỬ VŨ LIÊM xấu dễ trở thành nạn nhân của ngôi sao này.

v The star of imprisonment.

Due to its tracking, monitoring nature, this star has a personal name of “Imprisonment”. Therefore, a bad TU VU LIEM group may become a victim of this star.

v Thiếu Nữ, Gái Còn Trinh.

Hình tượng sao này là thiếu nữ, gái còn xuân. Nếu nam giới có sao này thủ mệnh có tính ham gái. Vì thế nó được đánh giá như sao ĐÀO HOA thứ 2 là thế.

v A Maiden, a Virgin.

This star is the image of a maiden, a young blossoming girl. If a man has this star in Menh, he maybe attracted to the opposite sex. That is why LIEM TRINH is considered the second DAO HOA.

v Ngôi Sao Điềm Lành:

Từ phương đông qua phương tây người ta thường tin có điềm lành, điềm dữ, điềm tốt, điềm xấu. Cũng như khi ta nhìn lên trời trông thấy những đám mây đẹp báo hiệu một ngày trời tốt. Nếu trông thấy đám mây xám xịt hung dữ báo hiệu một ngày trời xấu. LIÊM TRINH tốt cho ta gặp những điềm báo tốt. LIÊM TRINH xấu cho ta những điềm báo xấu như mách bảo trước những chuyện không hay.

v The star of Good Sign.

From East to West, we all believe in good sign, bad sign. It is similar to when we look up in the sky and see a beautiful cloud; we assume it is the sign of a good day. If on the contrary it is a hideous black cloud, we assume it is the sign of a bad day. LIEM TRINH, if good, gives us good signs. If LIEM TRINH is bad it gives us a warning of bad things to come.

v Ngôi Sao Chủ Sự Dài Lâu:

Nếu VŨ KHÚC chủ ngắn ngủi, tạm bợ, tạm thời. Trái lại LIÊM TRINH chủ sự dài lâu, bên vững. VŨ KHÚC chủ tầm nhìn ngắn, giải quyết tạm, ngắn gọn. LIÊM TRINH tầm nhìn xa giải quyết có tính về lâu về dài. Trong quân sự. VŨ KHÚC như chiến thuật, LIÊM TRINH như chiến lược. Khi nói. Nhìn xa trông rộng là LIÊM TRINH.

Hai yếu tố ngắn ngủi và dài lâu đi với nhau trong nhóm TỬ VŨ LIÊM. bổ sung lẫn cho nhau. Điều này có lợi khi có sao TỬ VI thủ mệnh. Nếu LIÊM TRINH thủ mệnh thiên về dài lâu, VŨ KHÚC thủ mệnh thiên về ngắn ngủi. Yếu tố dài lâu thường kèm theo những mỹ từ tốt đẹp. Thương yêu dài lậu, địa vị bền lâu, cuốc sống trường thọ… Nhưng một khi sao này mất tác dụng có nghĩa là tai hoạ dài lâu. Bệnh tật mãn tính, nỗi đau lòng kéo dài theo năm tháng.

v The star of long lasting:

If VU KHUC denotes shortness, temporary, LIEM TRINH, on the contrary, denotes the long-lasting, the stability. VU KHUC denotes a short term vision, temporary solutions, and briefing. LIEM TRINH denotes a long term vision, a long term solution. In military, VU KHUC is the tactics whereas LIEM TRINH is the strategy. When speaking of a grand vision, we are speaking of LIEM TRINH.

The two elements: short and long go side-by-side in TU VU LIEM group and supplement for each other. This is very beneficial if TU VI in Menh. If LIEM TRINH in Menh, it trends to long lasting, VU KHUC in Menh trends to shortness. The aspect of long lasting usually comes with praising words such as eternal love, permanent position, longevity… however, once this star is ineffective, it means long lasting catastrophy, chronic illness, a long-term heart break.

LỜI KẾT:

Một LIÊM TRINH thật sự tốt đẹp cần sự hỗ trợ với nhóm PHỦ TƯỚNG (THIÊN PHỦ THIÊN TƯỚNG) được sự hỗ trợ hay nhất bàng tinh LỘC TỒN tam hợp. Do sao này chủ sự tồn tại. Đi với nhóm TUẾ HỔ PHÙ thiên về tốt, thành hoặc đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ thiên về vui. Được sự hỗ trợ của các tam Hoá đó là dấu hiệu thành công. Xa lánh bằng được KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH. Các sao này gây ra phản tác dụng. Đây là mẫu mực của những người có cuộc sống êm đềm, danh giá, địa vị bền vững, tài sản ổn định, tuổi thọ cao.

Tất cả các trường hợp khác rơi vào phức tạp phải luận đoán tỉ mỉ.

EPILOGUE:

A good LIEM TRINH needs the support of PHU TUONG (THIEN PHU, THIEN TUONG) and the best star to trine is LOC TON for this star denotes the existing. When it accompanies TUE HO PHU group, it trends to goodness, success. When it accompanies DAO HONG HI it trends to merriment. With the support of TAM HOA (HOA KHOA, HOA QUYEN, HOA LOC), it is the sign of success. It has to completely avoid KHONG KIEP KY HINH. Those stars shall create counteraction. Above combinations are the paragon of a peaceful and prestigious life, a permanent position, a stable income, and longevity.

For other situations, it is considered complex, therefore, requires detail reasoning. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button