Tử vi

Liêm Tướng đồng cung Tí Ngọ luận

Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ thủ mệnh

Liêm Trinh và Thiên Tướng là hai sao thuộc tính chất Hỏa và Thủy. Khi đồng cung có mang khuyết điểm xung đột tính cách. Liêm Trinh chủ cương quyết, liêm khiết, ưa thích quyền lực và chính trị. Thiên Tướng chủ tương trợ, giúp đỡ, có âm tính. Cách này cho thấy việc dung hòa hai tính chất trở nên phù hợp với Mệnh khá khó khăn. Vì vậy, đây là lúc nhìn tới ngũ hành bản Mệnh. Cũng như cách giao thoa giữa Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, lý tưởng và hoạt động của hai nhóm sao khác nhau. Như hình thành cách Liêm Sát đồng cung tại Sửu Mùi cần chú ý đến ngũ hành Mệnh nếu thuộc Kim lấy theo nhóm Sát Phá Tham làm tư tưởng, nếu thuộc Hỏa lấy theo nhóm Tử Vũ Liêm làm tư tưởng. Thuộc các hành khác như hành Thổ thì có tính chất cả hai bộ trong bản tính. Liêm Tướng thủ Mệnh đưa ra các tính chất riêng của cách cục này. Lưu ý việc có Tử Phủ cư Dần Thân trong trường hợp này liên quan mật thiết tới Mệnh. Tuy nhiên tính chất của bộ Liêm Tướng vẫn chiếm phần lớn. Mệnh có Liêm Tướng là tổ hợp của cách chính trị, Liêm Trinh là dò xét, ham muốn quyền lực, hành pháp, tổ chức xã hội. Thiên Tướng chủ tiếp tục thực hiện việc làm của Tử Vi. Thiên Tướng là sao chủ công khai, tướng chính là khuôn mặt. Cách này hay đứng trước công chúng, thuộc cách ngoại giao, tạo mối quan hệ. Liêm Trinh không thích hợp với các sao chủ lộ, ưa các chính tinh chủ ẩn vì đặc tính mạnh bạo, dễ gây phản cảm vì hành động, lại liên quan tới hình luật nên được gọi là Tù Tinh. Với trường hợp này, Liêm Tướng thường tham gia một tổ chức, thường đắc cách hoạch phát võ nghiệp, cao nhất như thời xưa là Vua, bây giờ là đại tướng. Nhìn chung qua nghiệm lí người có bộ sao này thêm Sát Hình đa phần trong lực lượng vũ trang.

Liêm Tướng thủ mệnh thường có khuôn mặt đẹp, đặc biệt khi đồng cung với Phượng Các, Hoa Cái, Đào Hồng. Liêm Tướng nếu theo đường kinh thương cũng là cách hay, chủ là người đứng đầu có tham vọng lớn. Phá Quân tại cung Thiên Di khiến việc thay đổi để cải tiến tốt hơn. Tuy nhiên Thiên Tướng bị tác động mạnh bởi Thiên Cơ tại vị trí lục hội, Cơ là nguyên nhân, là cơ hội thay đổi trong khi Tướng ưa thích sự an toàn. Vũ Khúc cư Thìn Tuất nhập La Võng là bố cục khá hợp lí cho tài năng tạo ra tiền bạc. Vũ Khúc nhập La Võng càng tăng tính chất mưu kế, quyền biến. Với Tử Vi đi cùng Thiên Phủ, bộ sao này có tính chất vừa khai sáng, vừa bảo thủ, cẩn trọng. Người có Mệnh Liêm Tướng thích hợp làm chủ, cũng có cơ hội được làm chủ vì hưởng đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tuy nhiên, đối cung là Phá Quân, bộ Sát Phá Tham cũng mạnh ngang ngửa và khả năng đổi mới, thích ứng nhanh hơn. Phá Quân cư Tí Ngọ ở đối cung nếu tốt sẽ trở thành đối tác tài giỏi, nếu xấu trở thành đối thủ nguy hiểm. Cách Liêm Tướng có tính chất ưa giữ cũ, không thích sự thay đổi theo xu hướng. Như vậy, nếu đi kinh doanh thường đóng vai trò quản lí hành chính bằng khả năng lãnh đạo tốt hơn vai trò khai sáng, định hướng. Bộ Liêm Tướng khi ngộ Triệt tùy việc ngũ hành Mệnh ăn vào chính tinh nào, nếu về Thiên Tướng thì không tốt khi Phủ Tướng ẩn mới có thể dụng, nếu về Liêm Trinh hình thành cách Liêm Triệt tốt vì Liêm chủ đạo đức cần được triệt để, cũng hình thành cách lộ khuyết điểm dễ bị xử lí nếu Liêm xấu, cách này cũng ảnh hưởng tới Mệnh vì Thiên Tướng cũng tác động tới Mệnh. Liêm Tướng cần thiết có Phụ Bật, Khôi Việt, Xương Khúc, Tam Hóa, Hỏa Linh, Kình, Lộc Tồn, Tuế Hổ Phù, Thanh Long,… trừ vị trí Bạch Hổ gây hại cho Liêm Trinh. Liêm Tướng theo võ cách cần thiết nhất bộ Binh Tướng, đặc biệt là Binh Hình Tướng Ấn, Kình cư Tứ Mộ có Mã, cách Kình Phượng, Linh Kỵ Quyền, Quyên Khốc đều thích hợp khiến Liêm Tướng nổi danh. Tùy thêm các sao chủ quan trọng tụ hội mà phân định thêm cao thấp. Cách cục này có thể một phần chế ngự được Không Kiếp đơn thủ, hoặc không gặp thêm Sát Kỵ Hình tinh. Liêm Tướng rất kỵ việc kiến Hóa Kỵ, tuổi Bính với Liêm hóa thành Kỵ làm xấu đi cách cục. Sự thành công của Liêm Tướng cần nhiều bàng tinh trợ lực và hạn hành tốt đẹp vì tính chất ban đầu không nhiều quý.

Bạn đang xem: Liêm Tướng đồng cung Tí Ngọ luận

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Tướng đồng cung Tí Ngọ luận

Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ thủ mệnh

Liêm Trinh và Thiên Tướng là hai sao thuộc tính chất Hỏa và Thủy. Khi đồng cung có mang khuyết điểm xung đột tính cách. Liêm Trinh chủ cương quyết, liêm khiết, ưa thích quyền lực và chính trị. Thiên Tướng chủ tương trợ, giúp đỡ, có âm tính. Cách này cho thấy việc dung hòa hai tính chất trở nên phù hợp với Mệnh khá khó khăn. Vì vậy, đây là lúc nhìn tới ngũ hành bản Mệnh. Cũng như cách giao thoa giữa Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, lý tưởng và hoạt động của hai nhóm sao khác nhau. Như hình thành cách Liêm Sát đồng cung tại Sửu Mùi cần chú ý đến ngũ hành Mệnh nếu thuộc Kim lấy theo nhóm Sát Phá Tham làm tư tưởng, nếu thuộc Hỏa lấy theo nhóm Tử Vũ Liêm làm tư tưởng. Thuộc các hành khác như hành Thổ thì có tính chất cả hai bộ trong bản tính. Liêm Tướng thủ Mệnh đưa ra các tính chất riêng của cách cục này. Lưu ý việc có Tử Phủ cư Dần Thân trong trường hợp này liên quan mật thiết tới Mệnh. Tuy nhiên tính chất của bộ Liêm Tướng vẫn chiếm phần lớn. Mệnh có Liêm Tướng là tổ hợp của cách chính trị, Liêm Trinh là dò xét, ham muốn quyền lực, hành pháp, tổ chức xã hội. Thiên Tướng chủ tiếp tục thực hiện việc làm của Tử Vi. Thiên Tướng là sao chủ công khai, tướng chính là khuôn mặt. Cách này hay đứng trước công chúng, thuộc cách ngoại giao, tạo mối quan hệ. Liêm Trinh không thích hợp với các sao chủ lộ, ưa các chính tinh chủ ẩn vì đặc tính mạnh bạo, dễ gây phản cảm vì hành động, lại liên quan tới hình luật nên được gọi là Tù Tinh. Với trường hợp này, Liêm Tướng thường tham gia một tổ chức, thường đắc cách hoạch phát võ nghiệp, cao nhất như thời xưa là Vua, bây giờ là đại tướng. Nhìn chung qua nghiệm lí người có bộ sao này thêm Sát Hình đa phần trong lực lượng vũ trang.

Liêm Tướng thủ mệnh thường có khuôn mặt đẹp, đặc biệt khi đồng cung với Phượng Các, Hoa Cái, Đào Hồng. Liêm Tướng nếu theo đường kinh thương cũng là cách hay, chủ là người đứng đầu có tham vọng lớn. Phá Quân tại cung Thiên Di khiến việc thay đổi để cải tiến tốt hơn. Tuy nhiên Thiên Tướng bị tác động mạnh bởi Thiên Cơ tại vị trí lục hội, Cơ là nguyên nhân, là cơ hội thay đổi trong khi Tướng ưa thích sự an toàn. Vũ Khúc cư Thìn Tuất nhập La Võng là bố cục khá hợp lí cho tài năng tạo ra tiền bạc. Vũ Khúc nhập La Võng càng tăng tính chất mưu kế, quyền biến. Với Tử Vi đi cùng Thiên Phủ, bộ sao này có tính chất vừa khai sáng, vừa bảo thủ, cẩn trọng. Người có Mệnh Liêm Tướng thích hợp làm chủ, cũng có cơ hội được làm chủ vì hưởng đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tuy nhiên, đối cung là Phá Quân, bộ Sát Phá Tham cũng mạnh ngang ngửa và khả năng đổi mới, thích ứng nhanh hơn. Phá Quân cư Tí Ngọ ở đối cung nếu tốt sẽ trở thành đối tác tài giỏi, nếu xấu trở thành đối thủ nguy hiểm. Cách Liêm Tướng có tính chất ưa giữ cũ, không thích sự thay đổi theo xu hướng. Như vậy, nếu đi kinh doanh thường đóng vai trò quản lí hành chính bằng khả năng lãnh đạo tốt hơn vai trò khai sáng, định hướng. Bộ Liêm Tướng khi ngộ Triệt tùy việc ngũ hành Mệnh ăn vào chính tinh nào, nếu về Thiên Tướng thì không tốt khi Phủ Tướng ẩn mới có thể dụng, nếu về Liêm Trinh hình thành cách Liêm Triệt tốt vì Liêm chủ đạo đức cần được triệt để, cũng hình thành cách lộ khuyết điểm dễ bị xử lí nếu Liêm xấu, cách này cũng ảnh hưởng tới Mệnh vì Thiên Tướng cũng tác động tới Mệnh. Liêm Tướng cần thiết có Phụ Bật, Khôi Việt, Xương Khúc, Tam Hóa, Hỏa Linh, Kình, Lộc Tồn, Tuế Hổ Phù, Thanh Long,… trừ vị trí Bạch Hổ gây hại cho Liêm Trinh. Liêm Tướng theo võ cách cần thiết nhất bộ Binh Tướng, đặc biệt là Binh Hình Tướng Ấn, Kình cư Tứ Mộ có Mã, cách Kình Phượng, Linh Kỵ Quyền, Quyên Khốc đều thích hợp khiến Liêm Tướng nổi danh. Tùy thêm các sao chủ quan trọng tụ hội mà phân định thêm cao thấp. Cách cục này có thể một phần chế ngự được Không Kiếp đơn thủ, hoặc không gặp thêm Sát Kỵ Hình tinh. Liêm Tướng rất kỵ việc kiến Hóa Kỵ, tuổi Bính với Liêm hóa thành Kỵ làm xấu đi cách cục. Sự thành công của Liêm Tướng cần nhiều bàng tinh trợ lực và hạn hành tốt đẹp vì tính chất ban đầu không nhiều quý.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button