Tử vi

Liêm Tướng Tý Ngọ Cách

Đây thuộc tinh hệ Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ ở Dần Thân cung, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được đầy đủ và Sát Phá Tham ở đối cung hoàn chỉnh. Cung tài bạch là Tử Phủ Dần Thân, cung Quan Lộc là Vũ Khúc độc tọa. Liêm Trinh có ngũ hành Âm Hỏa, thuộc nhóm Bắc Đẩu, đặc tính là theo dõi, giám sát một cách âm thầm cho nhóm Tử Phủ, là sao chủ trong sáng và liêm khiết. Thiên Tướng ngũ hành là Dương Thủy, thuộc nhóm Nam Đẩu, hóa khí là “Ấn”, giàu tình cảm, có lòng trắc ẩn, tính công bằng cao, thích giúp đỡ yêu thương người yếu thế. Mệnh tổ hợp 2 sao Liêm Tướng chủ tiếp nối, nếu về địa vị là nối tiếp chức vụ mà người đi trước đã tạo dựng, nếu về vật chất là tiếp nối, thừa kế gia sản. Hạn đến bộ sao này cũng luận như vậy. Tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở đây có bố cục hợp lý, Liêm Trinh chủ bền vững, dài lâu khi hợp cách. Mệnh Liêm Tướng luôn phải nhắc đến chữ ” Liêm Khiết”, xấu là vô đạo đức, vô liêm sỉ. Liêm Trinh hóa khí là ” Tù”, rất ngại thêm các sao “Tù Tinh” như Bạch Hổ, Kỵ Hình chủ vi phạm pháp luật mà dẫn đến đáng tiếc lớn trong sự nghiệp và cả cuộc đời.

Mệnh Liêm Tướng Tý Ngọ rất ưa thích được đồng độ với sao Lộc Tồn, hoặc tam hợp cũng chủ bền vững, những thứ bền vững như tiền bạc ( Vũ Phủ ), danh lợi ( Tử Vi ). Nếu Lộc Tồn không bị phá cách thì hơn cả đắc bộ Tam Hóa. Mệnh Liêm Tướng không sợ Tuần Không, ngược lại rất ái mộ chủ trung thành tuyệt đối, nếu có Tuần Kiếp chủ mắc trọng nạn do quan sát, đạo đức mà ra. Thiên Tướng ngộ Tuần có niềm yêu thương rộng lớn, nhưng kỵ gặp Triệt vì Thiên Tướng chủ lộ mặt, nếu thêm Bạch Hổ, Đà La,… có thể đoán là chắc chắn ngồi tù do không giấu được bộ mặt khi hành động. Với Triệt Không thì Liêm Trinh thì không ngại, chủ là lộ ra đạo đức của mệnh tạo. Mệnh Liêm Trinh lực chế hóa hung tinh không lớn, đa phần gặp các sao nhỏ cũng có thể gây ra phá cách lớn, con đường chính trị là đa số với người Liêm Trinh. Nếu có Tả Phụ và Hữu Bật ở bản cung hoặc tam hợp thì chủ được trợ giúp trên con đường chính trị là lớn, ví dụ như được thượng cấp trọng dụng, nâng đỡ khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng bất cát khi bị Hóa Kỵ ở tuổi Bính, chủ luôn có sự nghi ngờ về nội bộ hoặc bên ngoài về vấn đề đạo đức. Liêm Trinh được mệnh danh là Hùng Tinh, có tính cách mạnh mẽ và khả năng diễn đạt cùng với sự quan sát rất tốt. Vì vậy, những vị trí ngoại giao khi làm chính trị đa số đều được sao này thủ mệnh. Nếu Liêm Trinh gặp Hóa Quyền hoặc tự Hóa Lộc sẽ chủ có quyền uy lớn trong công việc và từ công việc là theo dõi, đạo đức kiếm ra tiền bạc. Lãnh đạo là luôn phải theo dõi, là phải có đạo đức lớn, có uy quyền, nên một Liêm Trinh đắc cách là làm quan rất to. Liêm Trinh kỵ cả Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, gặp một trong bốn sao nếu không có trợ cách chế ngự sát tinh, hóa hung thành quyền thì thường gây thêm những vất vả không đáng có cho cặp sao này. Liêm Trinh Hóa Kỵ tuy là lực hung không lớn nhưng lại không có thêm một hóa nào vì an tứ hóa : Đồng – Cơ – Xương – Liêm, may mắn thì được Văn Xương Hóa Khoa tạo cách Khoa Kỵ giúp quan sát, cấm đoán đúng phương pháp, theo dõi không bị nghi ngờ. Mệnh khi ở Tuổi Bính thì không bị Triệt ở bản cung vì tuổi Bính thì Triệt an ở Thìn Tỵ. Không bị lo bộ sao đế tinh Thiên Phủ và Tử Vi bị phá cách bởi Triệt, nhưng có thể bị Tuần, càng lo ngại khi có Không Vong ở đây thì do Thanh Long cư Tý ở đối cung thì mệnh có Bệnh Phù, không thể cứu giải cho cung Tài Bạch, tài sản sẽ phá tán không tụ.

Bạn đang xem: Liêm Tướng Tý Ngọ Cách

Với tuổi Giáp, mệnh Liêm Trinh được lợi rất lớn khi Hóa Lộc, Vũ Khúc cung Quan Lộc Hóa Khoa và Phá Quân xung Hóa Quyền. Lộc Tồn tuổi Giáp cư Dần, nếu Mệnh cư ở Ngọ cung thì đây chính xác là cách cục ” Hùng Tú Triều Viên”, sao vừa có tính hùng mạnh, vừa đẹp nên gọi là tú. Mệnh khi đó thuộc thượng cách, tổ hợp rất vững chắc, bộ Tử Phủ cư Dần được Lộc Tồn gia thêm Hóa Lộc ở mệnh được Song Lộc rất quý, thuộc cách cục giàu có bền vững, nếu hạn đẹp có thể giàu phú gia địch quốc, của cải không phải do hoạch phát mà do hoạch định, đến hạn tốt phát triển rất lớn, tính bao trùm rộng. Vũ Khúc cư Quan Lộc Hóa Khoa chủ người có tài năng lớn, các cơ hội ngắn đến nắm bắt vững chắc, mệnh khi đó không bị dính Kình Đà. Chỉ cần như vậy là đủ lá số ở mức độ thượng cách. Nếu gia thêm các trợ tinh thì lực trợ giúp lớn theo cấp số nhân. Có thêm Tả Hữu ắt là người có quyền cao chức trọng trong bộ máy nhà nước, tiền bạc kiếm được vô số, vàng bạc chất đầy nhà. Tuy nhiên, do bộ Âm Dương trên lá số không ở vị trí tốt, nếu không có Tuần Triệt án ngữ để phục hồi sức sáng thì thường phát danh lộc trung niên, khoảng ngoài ngũ tuần. Nếu bị Hỏa Linh cũng không quá đáng ngại, kỵ nhất là Không Kiếp tọa thủ bản cung hoặc tam hợp. Khi đó, các cách đã xác lập sẽ bị phá chuyển hướng về phía Không Kiếp. Tên đầy đủ của hai sao này là Thiên Không Không Vong và Địa Kiếp Chi Thần, là bộ đôi công phá rất mạnh các chính tinh, các cách cục đẹp dẫn đến những bại cách trầm trọng, tuy vậy nếu không có đồng đảng thì việc phá bại chỉ xảy ra ở hạn xấu, những hạn tốt vẫn có thể lên cao. Mệnh tuổi Giáp không bị Triệt do Triệt an tại Thân Dậu, vẫn có thể bị Tuần.

Nếu ở tuổi Giáp, mệnh lập ở Tý thì không được Lộc Tồn ở tam hợp mệnh, mà ở bên ngoài tức phía bộ Sát Phá Tham không thích hợp với sao này, nhất là cách Phá Quân ngộ Lộc Tồn. Khôi Việt ở Sửu Mùi nên Giáp mệnh không có bộ sao này, tuy vậy có thể được Thái Tuế trong tổ hợp Tuế Hổ Phù và nếu đắc thì được luôn bộ tứ linh. Mệnh lập ở Tý có Thanh Long tọa thủ ngay bản cung, bộ Âm Dương sáng nên danh vọng sẽ sớm đến, tuy vậy lực không mạnh bằng ở Ngọ. Thanh Long cư Tý tuổi Giáp là rất hay, chỉ xếp sau hai tuổi Đinh Kỷ với Thanh Long cư Thìn, Long cư long vị. Mệnh có Khoa, Lộc tam hợp và xung chiếu là Phá Quân Hóa Quyền, không phải tam hóa nhưng sức mạnh cũng hiển hiện, nếu không có thêm Không Kiếp thì có thể luận là lá số rất tốt, hạn đến Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là lúc tranh đua với đời. Nhất là khi Hạn đến gặp Tử Phủ Dần Thân, nhưng nếu có Tuần án ngữ tại ngay ở Dần Thân thì rất dễ phải chuộc lấy họa do gánh vác trách nhiệm, địa vị lãnh đạo sẽ bị lung lay. Nếu chỉ gặp mình Thiên Không ( Địa Không theo nam phái ) mà không có Địa Kiếp tạo thành sao đôi thì Thanh Long có thể khiến Thiên Không trở nên phản vi cách.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Tướng Tý Ngọ Cách

Đây thuộc tinh hệ Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ ở Dần Thân cung, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được đầy đủ và Sát Phá Tham ở đối cung hoàn chỉnh. Cung tài bạch là Tử Phủ Dần Thân, cung Quan Lộc là Vũ Khúc độc tọa. Liêm Trinh có ngũ hành Âm Hỏa, thuộc nhóm Bắc Đẩu, đặc tính là theo dõi, giám sát một cách âm thầm cho nhóm Tử Phủ, là sao chủ trong sáng và liêm khiết. Thiên Tướng ngũ hành là Dương Thủy, thuộc nhóm Nam Đẩu, hóa khí là “Ấn”, giàu tình cảm, có lòng trắc ẩn, tính công bằng cao, thích giúp đỡ yêu thương người yếu thế. Mệnh tổ hợp 2 sao Liêm Tướng chủ tiếp nối, nếu về địa vị là nối tiếp chức vụ mà người đi trước đã tạo dựng, nếu về vật chất là tiếp nối, thừa kế gia sản. Hạn đến bộ sao này cũng luận như vậy. Tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở đây có bố cục hợp lý, Liêm Trinh chủ bền vững, dài lâu khi hợp cách. Mệnh Liêm Tướng luôn phải nhắc đến chữ ” Liêm Khiết”, xấu là vô đạo đức, vô liêm sỉ. Liêm Trinh hóa khí là ” Tù”, rất ngại thêm các sao “Tù Tinh” như Bạch Hổ, Kỵ Hình chủ vi phạm pháp luật mà dẫn đến đáng tiếc lớn trong sự nghiệp và cả cuộc đời.

Mệnh Liêm Tướng Tý Ngọ rất ưa thích được đồng độ với sao Lộc Tồn, hoặc tam hợp cũng chủ bền vững, những thứ bền vững như tiền bạc ( Vũ Phủ ), danh lợi ( Tử Vi ). Nếu Lộc Tồn không bị phá cách thì hơn cả đắc bộ Tam Hóa. Mệnh Liêm Tướng không sợ Tuần Không, ngược lại rất ái mộ chủ trung thành tuyệt đối, nếu có Tuần Kiếp chủ mắc trọng nạn do quan sát, đạo đức mà ra. Thiên Tướng ngộ Tuần có niềm yêu thương rộng lớn, nhưng kỵ gặp Triệt vì Thiên Tướng chủ lộ mặt, nếu thêm Bạch Hổ, Đà La,… có thể đoán là chắc chắn ngồi tù do không giấu được bộ mặt khi hành động. Với Triệt Không thì Liêm Trinh thì không ngại, chủ là lộ ra đạo đức của mệnh tạo. Mệnh Liêm Trinh lực chế hóa hung tinh không lớn, đa phần gặp các sao nhỏ cũng có thể gây ra phá cách lớn, con đường chính trị là đa số với người Liêm Trinh. Nếu có Tả Phụ và Hữu Bật ở bản cung hoặc tam hợp thì chủ được trợ giúp trên con đường chính trị là lớn, ví dụ như được thượng cấp trọng dụng, nâng đỡ khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng bất cát khi bị Hóa Kỵ ở tuổi Bính, chủ luôn có sự nghi ngờ về nội bộ hoặc bên ngoài về vấn đề đạo đức. Liêm Trinh được mệnh danh là Hùng Tinh, có tính cách mạnh mẽ và khả năng diễn đạt cùng với sự quan sát rất tốt. Vì vậy, những vị trí ngoại giao khi làm chính trị đa số đều được sao này thủ mệnh. Nếu Liêm Trinh gặp Hóa Quyền hoặc tự Hóa Lộc sẽ chủ có quyền uy lớn trong công việc và từ công việc là theo dõi, đạo đức kiếm ra tiền bạc. Lãnh đạo là luôn phải theo dõi, là phải có đạo đức lớn, có uy quyền, nên một Liêm Trinh đắc cách là làm quan rất to. Liêm Trinh kỵ cả Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, gặp một trong bốn sao nếu không có trợ cách chế ngự sát tinh, hóa hung thành quyền thì thường gây thêm những vất vả không đáng có cho cặp sao này. Liêm Trinh Hóa Kỵ tuy là lực hung không lớn nhưng lại không có thêm một hóa nào vì an tứ hóa : Đồng – Cơ – Xương – Liêm, may mắn thì được Văn Xương Hóa Khoa tạo cách Khoa Kỵ giúp quan sát, cấm đoán đúng phương pháp, theo dõi không bị nghi ngờ. Mệnh khi ở Tuổi Bính thì không bị Triệt ở bản cung vì tuổi Bính thì Triệt an ở Thìn Tỵ. Không bị lo bộ sao đế tinh Thiên Phủ và Tử Vi bị phá cách bởi Triệt, nhưng có thể bị Tuần, càng lo ngại khi có Không Vong ở đây thì do Thanh Long cư Tý ở đối cung thì mệnh có Bệnh Phù, không thể cứu giải cho cung Tài Bạch, tài sản sẽ phá tán không tụ.

Với tuổi Giáp, mệnh Liêm Trinh được lợi rất lớn khi Hóa Lộc, Vũ Khúc cung Quan Lộc Hóa Khoa và Phá Quân xung Hóa Quyền. Lộc Tồn tuổi Giáp cư Dần, nếu Mệnh cư ở Ngọ cung thì đây chính xác là cách cục ” Hùng Tú Triều Viên”, sao vừa có tính hùng mạnh, vừa đẹp nên gọi là tú. Mệnh khi đó thuộc thượng cách, tổ hợp rất vững chắc, bộ Tử Phủ cư Dần được Lộc Tồn gia thêm Hóa Lộc ở mệnh được Song Lộc rất quý, thuộc cách cục giàu có bền vững, nếu hạn đẹp có thể giàu phú gia địch quốc, của cải không phải do hoạch phát mà do hoạch định, đến hạn tốt phát triển rất lớn, tính bao trùm rộng. Vũ Khúc cư Quan Lộc Hóa Khoa chủ người có tài năng lớn, các cơ hội ngắn đến nắm bắt vững chắc, mệnh khi đó không bị dính Kình Đà. Chỉ cần như vậy là đủ lá số ở mức độ thượng cách. Nếu gia thêm các trợ tinh thì lực trợ giúp lớn theo cấp số nhân. Có thêm Tả Hữu ắt là người có quyền cao chức trọng trong bộ máy nhà nước, tiền bạc kiếm được vô số, vàng bạc chất đầy nhà. Tuy nhiên, do bộ Âm Dương trên lá số không ở vị trí tốt, nếu không có Tuần Triệt án ngữ để phục hồi sức sáng thì thường phát danh lộc trung niên, khoảng ngoài ngũ tuần. Nếu bị Hỏa Linh cũng không quá đáng ngại, kỵ nhất là Không Kiếp tọa thủ bản cung hoặc tam hợp. Khi đó, các cách đã xác lập sẽ bị phá chuyển hướng về phía Không Kiếp. Tên đầy đủ của hai sao này là Thiên Không Không Vong và Địa Kiếp Chi Thần, là bộ đôi công phá rất mạnh các chính tinh, các cách cục đẹp dẫn đến những bại cách trầm trọng, tuy vậy nếu không có đồng đảng thì việc phá bại chỉ xảy ra ở hạn xấu, những hạn tốt vẫn có thể lên cao. Mệnh tuổi Giáp không bị Triệt do Triệt an tại Thân Dậu, vẫn có thể bị Tuần.

Nếu ở tuổi Giáp, mệnh lập ở Tý thì không được Lộc Tồn ở tam hợp mệnh, mà ở bên ngoài tức phía bộ Sát Phá Tham không thích hợp với sao này, nhất là cách Phá Quân ngộ Lộc Tồn. Khôi Việt ở Sửu Mùi nên Giáp mệnh không có bộ sao này, tuy vậy có thể được Thái Tuế trong tổ hợp Tuế Hổ Phù và nếu đắc thì được luôn bộ tứ linh. Mệnh lập ở Tý có Thanh Long tọa thủ ngay bản cung, bộ Âm Dương sáng nên danh vọng sẽ sớm đến, tuy vậy lực không mạnh bằng ở Ngọ. Thanh Long cư Tý tuổi Giáp là rất hay, chỉ xếp sau hai tuổi Đinh Kỷ với Thanh Long cư Thìn, Long cư long vị. Mệnh có Khoa, Lộc tam hợp và xung chiếu là Phá Quân Hóa Quyền, không phải tam hóa nhưng sức mạnh cũng hiển hiện, nếu không có thêm Không Kiếp thì có thể luận là lá số rất tốt, hạn đến Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là lúc tranh đua với đời. Nhất là khi Hạn đến gặp Tử Phủ Dần Thân, nhưng nếu có Tuần án ngữ tại ngay ở Dần Thân thì rất dễ phải chuộc lấy họa do gánh vác trách nhiệm, địa vị lãnh đạo sẽ bị lung lay. Nếu chỉ gặp mình Thiên Không ( Địa Không theo nam phái ) mà không có Địa Kiếp tạo thành sao đôi thì Thanh Long có thể khiến Thiên Không trở nên phản vi cách.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button