Tử vi

Lộc hồi quy, đại hạn mạnh nhất đời người

【飞星漫谈二十一】「飞星格局」禄回归一生人最强的大限

二十一【大限命官财化禄回本命命官财】人生的高峰

「石中隐玉」、「君臣庆会」或「三奇嘉会」等等的紫微斗数格局,大家都能琅琅上

Bạn đang xem: Lộc hồi quy, đại hạn mạnh nhất đời người

口。有人问我,为什么偏偏飞星紫微不见有格局呢?其实飞星的确是有格局的,但其

格局以流盘格局居多,本命格局比较少;再加上,没有遇上一位文采好的人为这些格

局取个好名字,所以鲜有人提及。

在【飞星漫谈 十二】中所提及的「忌星归位」其实可以视作飞星格局。今日所讲的

「禄回归」是异曲同工的格局,只是这个格局不单论财,也论整体运势。

类似【飞星漫谈 十三】中所提及的「财禄入限」,但方向相反:如果大限命宫宫干化

禄飞回本命命宫,就称为「禄回归」。例如以下命例(1979 年阳历 11 月 6 日生,女

命),45-54 岁大限宫干甲化本命命宫廉贞星禄,为之「禄回归」。

[Phi tinh mạn đàm 21] “Phi tinh cách cục” – Lộc hồi quy, đại hạn mạnh nhất đời người.

21. [Đại hạn mệnh tài quan hóa lộc quay về mệnh tài quan bản mệnh] – đỉnh cao của đời người.

Các loại cách cục Tử vi đẩu số như “Thạch trung ẩn ngọc”, “Quần thần khánh hội” hoặc “Tam kỳ gia hội” ..v.v, mọi người vẫn cứ nói vanh vách suốt ngày. Có người hỏi ta, tại sao chẳng bao giờ thấy tử vi phi tinh có cách cục ? Thật ra thì phi tinh đích thực là có cách cục, nhưng đa số cách cục là cách cục lưu bàn, cách cục nguyên bàn tương đối ít. Hơn nữa, không có người nào văn hay chữ tốt lấy cái tên mỹ miều cho những cách cục này, cho nên mới chưa có người đề cập đến.

Ở trong Phi tinh mạn đàm 12, có nói đến “Kị tinh quy vị” thật ra có thể xem như là một cách cục phi tinh. Hôm nay nói đến “Lộc hồi quy” là cách cục cũng có tác dụng tương tự như vậy, chẳng qua là cách cục này không chỉ bàn về tiền tài, mà còn bàn về vận thế cả đời nữa.

Tương tự, Phi tinh mạn đàm 13 có nói đến “Tài lộc nhập hạn”, nhưng có phương hướng ngược lại: Nếu như cung Mệnh đại vận hóa lộc bay trở về cung Mệnh nguyên bàn, được gọi là “Lộc hồi quy”. Tỷ như ví dụ dưới đây: Nữ sinh 6/11/1979 Dương lịch, Đại vận 45-54 tuổi, can cung đại vận là Giáp làm Mệnh nguyên cục Liêm trinh hóa lộc, là “Lộc hồi quy”.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc hồi quy, đại hạn mạnh nhất đời người

【飞星漫谈二十一】「飞星格局」禄回归一生人最强的大限

二十一【大限命官财化禄回本命命官财】人生的高峰

「石中隐玉」、「君臣庆会」或「三奇嘉会」等等的紫微斗数格局,大家都能琅琅上

口。有人问我,为什么偏偏飞星紫微不见有格局呢?其实飞星的确是有格局的,但其

格局以流盘格局居多,本命格局比较少;再加上,没有遇上一位文采好的人为这些格

局取个好名字,所以鲜有人提及。

在【飞星漫谈 十二】中所提及的「忌星归位」其实可以视作飞星格局。今日所讲的

「禄回归」是异曲同工的格局,只是这个格局不单论财,也论整体运势。

类似【飞星漫谈 十三】中所提及的「财禄入限」,但方向相反:如果大限命宫宫干化

禄飞回本命命宫,就称为「禄回归」。例如以下命例(1979 年阳历 11 月 6 日生,女

命),45-54 岁大限宫干甲化本命命宫廉贞星禄,为之「禄回归」。

[Phi tinh mạn đàm 21] “Phi tinh cách cục” – Lộc hồi quy, đại hạn mạnh nhất đời người.

21. [Đại hạn mệnh tài quan hóa lộc quay về mệnh tài quan bản mệnh] – đỉnh cao của đời người.

Các loại cách cục Tử vi đẩu số như “Thạch trung ẩn ngọc”, “Quần thần khánh hội” hoặc “Tam kỳ gia hội” ..v.v, mọi người vẫn cứ nói vanh vách suốt ngày. Có người hỏi ta, tại sao chẳng bao giờ thấy tử vi phi tinh có cách cục ? Thật ra thì phi tinh đích thực là có cách cục, nhưng đa số cách cục là cách cục lưu bàn, cách cục nguyên bàn tương đối ít. Hơn nữa, không có người nào văn hay chữ tốt lấy cái tên mỹ miều cho những cách cục này, cho nên mới chưa có người đề cập đến.

Ở trong Phi tinh mạn đàm 12, có nói đến “Kị tinh quy vị” thật ra có thể xem như là một cách cục phi tinh. Hôm nay nói đến “Lộc hồi quy” là cách cục cũng có tác dụng tương tự như vậy, chẳng qua là cách cục này không chỉ bàn về tiền tài, mà còn bàn về vận thế cả đời nữa.

Tương tự, Phi tinh mạn đàm 13 có nói đến “Tài lộc nhập hạn”, nhưng có phương hướng ngược lại: Nếu như cung Mệnh đại vận hóa lộc bay trở về cung Mệnh nguyên bàn, được gọi là “Lộc hồi quy”. Tỷ như ví dụ dưới đây: Nữ sinh 6/11/1979 Dương lịch, Đại vận 45-54 tuổi, can cung đại vận là Giáp làm Mệnh nguyên cục Liêm trinh hóa lộc, là “Lộc hồi quy”.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button