Tử vi

Lộc kị giao triền

飞星漫谈四十四】「飞星格局」禄忌交缠

四十四【一、五、九、十之飞忌与来禄交缠】两败俱伤

今次是谈之前很少提及不同宫所飞出之禄忌成交缠的现象。

Bạn đang xem: Lộc kị giao triền

本命一、五、九、十(命宫、财帛宫、官禄宫和田宅宫)飞忌入的宫,如果同一时间

其他宫也飞禄进来,那就会形成「禄忌交缠」的现象,损之在命主。

例如,本命兄弟飞禄入本命夫妻,而本命田宅也同时飞忌入本命夫妻宫,那么命主要

尽量避免跟人合伙做房产的买卖。

「禄忌交缠」有别于其他的飞星法则,是在同一个平面显示的现象。

[Phi tinh mạn đàm bốn mươi bốn] – “Phi tinh cách cục” lộc kị giao triền (Dgc:

Giao triền: Quấn quít, lẫn vào nhau)

44. [Phi kị của 1,5,9,10 cùng tới lộc giao triền] – Lưỡng bại câu thương

Những lần luận bàn trước, rất ít khi đề cập đến các cung khác nhau phi xuất lộc kỵ thành hiện tượng giao triền.

Bản mệnh một, năm, chín, mười (cung Mệnh, cung Tài bạch, cung Quan lộc cùng cung Điền trạch) phi hóa kỵ nhập cung, nếu như cùng thời điểm đó cung khác cũng phi lộc tiến đến, vậy thì sẽ tạo thành hiện tượng “Lộc kỵ giao triền”, mệnh chủ bị tổn hại.

Ví dụ, bản mệnh Huynh đệ phi lộc nhập bản mệnh Phu thê, mà bản mệnh Điền trạch cũng đồng thời phi kỵ nhập bản mệnh Phu thê, như vậy mệnh chủ phải cực kỳ tránh việc góp vốn mua bán bất động sản với người khác.

“Lộc kỵ giao triền” khác biệt với những cách cục phi tinh khác, là hiện tượng biểu hiện ở cùng một tầng.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc kị giao triền

飞星漫谈四十四】「飞星格局」禄忌交缠

四十四【一、五、九、十之飞忌与来禄交缠】两败俱伤

今次是谈之前很少提及不同宫所飞出之禄忌成交缠的现象。

本命一、五、九、十(命宫、财帛宫、官禄宫和田宅宫)飞忌入的宫,如果同一时间

其他宫也飞禄进来,那就会形成「禄忌交缠」的现象,损之在命主。

例如,本命兄弟飞禄入本命夫妻,而本命田宅也同时飞忌入本命夫妻宫,那么命主要

尽量避免跟人合伙做房产的买卖。

「禄忌交缠」有别于其他的飞星法则,是在同一个平面显示的现象。

[Phi tinh mạn đàm bốn mươi bốn] – “Phi tinh cách cục” lộc kị giao triền (Dgc:

Giao triền: Quấn quít, lẫn vào nhau)

44. [Phi kị của 1,5,9,10 cùng tới lộc giao triền] – Lưỡng bại câu thương

Những lần luận bàn trước, rất ít khi đề cập đến các cung khác nhau phi xuất lộc kỵ thành hiện tượng giao triền.

Bản mệnh một, năm, chín, mười (cung Mệnh, cung Tài bạch, cung Quan lộc cùng cung Điền trạch) phi hóa kỵ nhập cung, nếu như cùng thời điểm đó cung khác cũng phi lộc tiến đến, vậy thì sẽ tạo thành hiện tượng “Lộc kỵ giao triền”, mệnh chủ bị tổn hại.

Ví dụ, bản mệnh Huynh đệ phi lộc nhập bản mệnh Phu thê, mà bản mệnh Điền trạch cũng đồng thời phi kỵ nhập bản mệnh Phu thê, như vậy mệnh chủ phải cực kỳ tránh việc góp vốn mua bán bất động sản với người khác.

“Lộc kỵ giao triền” khác biệt với những cách cục phi tinh khác, là hiện tượng biểu hiện ở cùng một tầng.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button