Tử vi

Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu trong tử vi Lương Phái

Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu là trường hợp khi cung A phi Lộc/Kỵ nhập sao X tọa cung B đồng thời cung C cũng phi Lộc/Kỵ nhập sao X tọa cung B. Khi đó tùy trường hợp mà tốt xấu khác nhau. Vì như bạn biết hai cung phi Lộc đến cùng một cung gọi là giao Lộc thể hiện sự tốt đẹp, tùy theo giao Lộc trên cùng một tinh diệu hay khác tinh diệu mà có khác nhau, nhưng cơ bản ta hiểu trường hợp này là tốt đẹp. Ngược lại hai cung cùng phi Kỵ tới một cung, ta hiểu là giao Kỵ hàm ý có sự va chạm và xấu xa. Hai trường hợp đó thì tốt xấu rõ ràng, chỉ có trường hợp Lộc Kỵ cùng gặp trên một tinh diệu trong cùng một cung mới cần phân định tốt (thành song Lộc) hay xấu (thành song Kỵ). Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu là thủ pháp quan trọng sử dụng khi xem vận, đánh giá sự tương tác tốt xấu giữa các cung liên quan, sự tốt xấu đó xảy ra tại cung mà Lộc Kỵ hợp tham và có thể chuyển Kỵ gây ảnh hưởng sang cung khác.

Đầu tiên cần phân ra tha cung và ngã cung. Ngã cung là cung của ta hàm ý nội, hàm ý bên trong. Tha cung là cung của người hàm ý ngoại, hàm ý bên ngoài. Có hai cách phân tha ngã cung, tùy bạn có thể lựa chọn sử dụng.

Cách 1: Tha cung là 6 cung Phúc Di Phối Phụ Tử Nô, Ngã cung là 6 cung Mệnh Tài Quan Điền Tật Bào.

Bạn đang xem: Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu trong tử vi Lương Phái

Cách 2: Tha cung là 6 cung huynh đệ Di Phối Phụ Tử Nô, ngã cung là 6 cung Mệnh Tài Quan Điền Tật Phúc.

Tử vi đẩu số có 12 cung chia thành 4 tam hợp. Tam hợp mệnh tài quan là chủ quản. Tam hợp Phúc Di Phối cho biết nhân quả. Tam hợp Điền Tật Bào là cung thu tàng cất giữ. Tam hợp Phụ Tử Nô cho biết sự giao tiếp.

Lộc Kỵ đồng tham có những trường hợp sau:

1. Mệnh phi Lộc nhập Điền, Bào phi Kỵ nhập Điền. Cung huynh đệ còn thể hiện thu nhập. Ở đây là ba ngã cung tương tác với nhau. Ta cần kiệm tích lũy cho gia đình (điền) và ta có thu nhập (bào) tốt.

Mệnh phi Lộc nhập Điền, Điền tọa niên Kỵ: gia đình là trách nhiệm của ta khi gia đình cần thì ta sẽ cung ứng.

Khi cả ba cung đều là ngã cung thì ta hiểu mọi chuyện dù Lộc Kỵ cũng nằm trong tầm tay ta quản lý, cho nên đều là tốt đẹp dù biến hóa thế nào. Khi cả ba cung đều là tha cung thì cho dù tốt xấu cũng ít ảnh hưởng trực tiếp tới ta. Nếu ngã cung phi Kỵ nhập tha cung, là ta đang quan tâm chuyên chú vào điều đó. Nếu tha cung phi Kỵ nhập ngã cung, là người khác có rình rập lấy mất của ta điều gì đó.

2. Ngã cung mệnh phi Lộc nhập ngã cung Điền, tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Điền (đương nhiên trên cùng tinh diệu): ta tạo được gia sản và bằng hữu tới lấy của ta.

3. Tha cung nô hóa Lộc nhập ngã cung Điền, ngã cung Mệnh hóa Kỵ nhập ngã cung Điền: ta lo cho gia đình và bằng hữu giúp đỡ ta. Nô hóa Lộc nhập Điền, Điền tọa niên Kỵ: gia đình là trách nhiệm của ta. Bằng hữu giúp ta khi túng thiếu.

4. Tha cung Nô hóa Lộc nhập Ngã cung điền, Tha cung di hóa Kỵ nhập ngã cung Điền: ta làm ăn kém, ta quản lý kém gây thất thoát, bằng hữu tới giúp ta hòa vốn.

5. Ngã cung mệnh phi cần kiềm quản lý gia đình, Kỵ nhập ngã cung Điền, ngã cung huynh đệ phi Lộc nhập ngã cung Điền: ta ta có may mắn tăng tài Lộc.

6. Ngã cung mệnh phi Kỵ nhập tha cung nô, ngã cung tài phi Lộc nhập tha cung Nô: ta mang tiền giúp bạn, khoản tiền này nằm trong tầm tay ta.

7. Ngã cung mệnh phi Kỵ nhập tha cung nô, tha cung thê phi Lộc nhập tha cung nô: ta giúp bạn, vợ ta ủng hộ ta trong chuyện này.

8. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Điền, ngã cung mệnh phi Lộc nhập ngã cung điền: ta lỏng lẻo quản lý tiền bạc tài sản và bị bạn bè lấy mất.

9. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Tài và tha cung Phụ phi Lộc nhập ngã cung Tài: ta nhiều lần bị tiểu nhân hại nhưng phụ mẫu (bề trên nói chung) giúp đỡ ta vượt qua khó khăn.

10. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Phụ và ngã cung mệnh phi Lộc nhập tha cung Phụ: bằng hữu có thái độ xấu với ta (phụ mẫu là cung giao tiếp của ta, cung di của tật) nhưng ta luôn bỏ qua.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu trong tử vi Lương Phái

Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu là trường hợp khi cung A phi Lộc/Kỵ nhập sao X tọa cung B đồng thời cung C cũng phi Lộc/Kỵ nhập sao X tọa cung B. Khi đó tùy trường hợp mà tốt xấu khác nhau. Vì như bạn biết hai cung phi Lộc đến cùng một cung gọi là giao Lộc thể hiện sự tốt đẹp, tùy theo giao Lộc trên cùng một tinh diệu hay khác tinh diệu mà có khác nhau, nhưng cơ bản ta hiểu trường hợp này là tốt đẹp. Ngược lại hai cung cùng phi Kỵ tới một cung, ta hiểu là giao Kỵ hàm ý có sự va chạm và xấu xa. Hai trường hợp đó thì tốt xấu rõ ràng, chỉ có trường hợp Lộc Kỵ cùng gặp trên một tinh diệu trong cùng một cung mới cần phân định tốt (thành song Lộc) hay xấu (thành song Kỵ). Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu là thủ pháp quan trọng sử dụng khi xem vận, đánh giá sự tương tác tốt xấu giữa các cung liên quan, sự tốt xấu đó xảy ra tại cung mà Lộc Kỵ hợp tham và có thể chuyển Kỵ gây ảnh hưởng sang cung khác.

Đầu tiên cần phân ra tha cung và ngã cung. Ngã cung là cung của ta hàm ý nội, hàm ý bên trong. Tha cung là cung của người hàm ý ngoại, hàm ý bên ngoài. Có hai cách phân tha ngã cung, tùy bạn có thể lựa chọn sử dụng.

Cách 1: Tha cung là 6 cung Phúc Di Phối Phụ Tử Nô, Ngã cung là 6 cung Mệnh Tài Quan Điền Tật Bào.

Cách 2: Tha cung là 6 cung huynh đệ Di Phối Phụ Tử Nô, ngã cung là 6 cung Mệnh Tài Quan Điền Tật Phúc.

Tử vi đẩu số có 12 cung chia thành 4 tam hợp. Tam hợp mệnh tài quan là chủ quản. Tam hợp Phúc Di Phối cho biết nhân quả. Tam hợp Điền Tật Bào là cung thu tàng cất giữ. Tam hợp Phụ Tử Nô cho biết sự giao tiếp.

Lộc Kỵ đồng tham có những trường hợp sau:

1. Mệnh phi Lộc nhập Điền, Bào phi Kỵ nhập Điền. Cung huynh đệ còn thể hiện thu nhập. Ở đây là ba ngã cung tương tác với nhau. Ta cần kiệm tích lũy cho gia đình (điền) và ta có thu nhập (bào) tốt.

Mệnh phi Lộc nhập Điền, Điền tọa niên Kỵ: gia đình là trách nhiệm của ta khi gia đình cần thì ta sẽ cung ứng.

Khi cả ba cung đều là ngã cung thì ta hiểu mọi chuyện dù Lộc Kỵ cũng nằm trong tầm tay ta quản lý, cho nên đều là tốt đẹp dù biến hóa thế nào. Khi cả ba cung đều là tha cung thì cho dù tốt xấu cũng ít ảnh hưởng trực tiếp tới ta. Nếu ngã cung phi Kỵ nhập tha cung, là ta đang quan tâm chuyên chú vào điều đó. Nếu tha cung phi Kỵ nhập ngã cung, là người khác có rình rập lấy mất của ta điều gì đó.

2. Ngã cung mệnh phi Lộc nhập ngã cung Điền, tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Điền (đương nhiên trên cùng tinh diệu): ta tạo được gia sản và bằng hữu tới lấy của ta.

3. Tha cung nô hóa Lộc nhập ngã cung Điền, ngã cung Mệnh hóa Kỵ nhập ngã cung Điền: ta lo cho gia đình và bằng hữu giúp đỡ ta. Nô hóa Lộc nhập Điền, Điền tọa niên Kỵ: gia đình là trách nhiệm của ta. Bằng hữu giúp ta khi túng thiếu.

4. Tha cung Nô hóa Lộc nhập Ngã cung điền, Tha cung di hóa Kỵ nhập ngã cung Điền: ta làm ăn kém, ta quản lý kém gây thất thoát, bằng hữu tới giúp ta hòa vốn.

5. Ngã cung mệnh phi cần kiềm quản lý gia đình, Kỵ nhập ngã cung Điền, ngã cung huynh đệ phi Lộc nhập ngã cung Điền: ta ta có may mắn tăng tài Lộc.

6. Ngã cung mệnh phi Kỵ nhập tha cung nô, ngã cung tài phi Lộc nhập tha cung Nô: ta mang tiền giúp bạn, khoản tiền này nằm trong tầm tay ta.

7. Ngã cung mệnh phi Kỵ nhập tha cung nô, tha cung thê phi Lộc nhập tha cung nô: ta giúp bạn, vợ ta ủng hộ ta trong chuyện này.

8. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Điền, ngã cung mệnh phi Lộc nhập ngã cung điền: ta lỏng lẻo quản lý tiền bạc tài sản và bị bạn bè lấy mất.

9. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Tài và tha cung Phụ phi Lộc nhập ngã cung Tài: ta nhiều lần bị tiểu nhân hại nhưng phụ mẫu (bề trên nói chung) giúp đỡ ta vượt qua khó khăn.

10. Tha cung nô phi Kỵ nhập ngã cung Phụ và ngã cung mệnh phi Lộc nhập tha cung Phụ: bằng hữu có thái độ xấu với ta (phụ mẫu là cung giao tiếp của ta, cung di của tật) nhưng ta luôn bỏ qua.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button