Tử vi

Lời kết cuốn tử vi mệnh vận phân tích

市面上流传的紫微斗数派别很多,大部份是后人妄自追加的,就好像当初释迦摩尼佛祖初创佛教时一样,后来由于有众多优秀的弟子分别以不同的角度阐释佛祖理念,因而衍生出不同的教派,紫微斗数也是如此,经过二千多年来的演绎发展也分成若干流派,市面上较流行的派别有:飞星派、占验派、三合派、流年派、小限派、星化派等。

Bộ mặt hiện nay trong giới tử vi đẩu số bè phái rất nhiều,hầu hết là người sau tự lăng xê lên.Giống như lúc ban đầu Thíc ca mâu ni phật thuyết phật pháp vậy sau đó tăng đoàn đông đảo đã chia rẽ lấy quan điểm góc độ bất đồng giải thích sai Pháp thuyết.Cho nên sinh ra bất đồng phái,tử vi cũng vậy trải qua hơn ngàn năm diễn dịch tạo nên nhiều lưu phái,trong giới có mấy phái như:Phái phi tinh,phái chiêm nghiệm,phái tam hợp, phái lưu niên,phái  tiểu hạn,phái tứ hóa các loại.

到底这些流派的推命规则是否符合紫微斗数初创时的面目?由于师承即是飞星派且对于其它派别所知不深,故就以师承之飞星紫微斗数论命之内涵和大家做一解释,有人以为本派只以四化在命盘形成的角度来论命运吉凶,这是错误的,我们在衡量事件的面貌和其严重程度时,各个宫位星宿组合也是具有举足轻重的影响力的,在「时间、空间、事件」三要素之间,「星宿、四化、宫位」等命盘符号各代表不同之意涵,不可偏废某一符号在推演命盘时所担当的机能,相同的,其它流派也应如是观,因此,研究命理若偏执一宗,则往往误入歧途,在初入门之时,如能建立正确方向,可以减少许多摸索时间,笔者有鉴于市坊现有书籍,有些误导同好研究方向,乃将个人心得公布出来,尽量以教科书的方式来编写,将推演命盘牵涉到各个相关的因素皆纳入本书范围,希望“万流归宗”,架构研究紫微斗数的原理和推演规则,以建立一个比较正确而健全的研究基础,不再不同流派间众说纷纭莫衷一是,但是命理之学浩瀚无涯,有挂一漏万之处,还请各位读者先进来函指正。

Bạn đang xem: Lời kết cuốn tử vi mệnh vận phân tích

Rốt cục những phái này phát triển quy tắc hay đối với đẩu số ban đầu không phù hợp?Bởi vì thày tôi truyền là phi tinh phái đối với các phái khác không biết sâu,nên lấy phi tinh luận mệnh bên trong bàn với mọi người mà giải thích.Có người cho là bản môn chỉ lấy tứ hóa ở mệnh bàn  hình thành góc độ luận số mệnh lành dữ là sai lầm.Chúng ta đang cân nhắc  mặt sự kiện cùng mức độ nghiem trọng,các tinh tú tổ hợp cũng có ảnh hưởng nặng nhẹ,ở”thời gian,không gian, sự kiện’’ giữa ba yếu tố.”tinh tú,tứ hóa,cung vị” ký hiệu trên mệnh bàn đại biểu bất đồng hàm ý,không thể tự  bỏ một ký hiệu lúc suy đoán mệnh bàn vì chúng đảm nhiệm chức năng nào đó.Giống vậy các chi phái khác cũng có quan niệm tương đồng.nghiên cứu số mệnh mà cứ khăng khăng một phái thì thường lầm vào đường rẽ,ở ngay lúc mới vào cửa.Nêu có thể lập phương hướng chính xác thì giảm thiểu rất nhiều thời gian tìm kiếm.Người viết thấy rằng trên phố sách có rất nhiều sách,có chút sai lầm phương hướng nghiên cứu kỹ.bèn đem tâm đắc cá nhân công bố ra,biên soạn làm sách giáo khoa đường lối đem đường lối cùng nhân tố tương quan gộp chung vào phạm vi quyển sách hi vọng”Vạn lưu quy tong”( lưu lâu dài thì thành 1 mối) cơ cấu nguyên lý tử vi và nguyên tắc suy đoán,lập so sánh chính xác mà thành vững nền móng.Hiện nay bất đồng thuyết của nhiều lưu phái đang không sao  đưa ra kết luận được, nhưng biển học vô bờ,có nhiều chỗ sai mong bạn đọc gởi thư tới chỉ bảo.

个人研究紫微斗数已经二十多年了,年少时之狂热,及至中年学习面临瓶颈的彷徨与困惑,甚至想放弃,到知

天命之年

豁然开通而坚持鼎续斗数之绝学,一路走来颠颠仆仆,甘苦尝尽,幸好有家人的支持与同事之切磋相辅相成,慕然回首已是两鬓飞白,时常上网观察许多后起之秀,仍孜孜不倦地学习紫微斗数,乃兴启将所学心得做一完整的整理,供大家研讨切磋的念头,以使紫微斗数的研究日益精进。

Tôi nghiên cứu đẩu số đã hơn 20 năm,lúc đầu học rất nhiệt tình,tới lúc giữa  đối mặt bình cảnh bang hoàng không biết phải làm thế nào,thậm chí muốn bỏ.Sau biết

thiên mệnh chi niên

mà đột nhiên ngộ ra vững vàng  theo đẩu số tuyệt học.Một đường đi vui mừng có mà mệt mỏi có,ngọt đắng nếm hết.May có người nhà ủng hộ, đồng nghiệp hỗ trợ nhau.Hâm mộ quay đầu đã là tóc mai bạc cả,Có một tính thường xuyên quan sát những nhân tài mới nổi,vẫn càn mẫn siêng năng học tử vi đảu số.Đem tâm đắc hoàn chỉnh sửa lại cho mọi người nghiên cứu thảo luận,điều ấy khiến cho tử vi nghiên cứu sẽ ngày càng tinh tiến.

当然紫微斗数并非唯一的预知学,尚有四柱推命术、西洋占星术等都是以个人出生时间为基准来推算命运的预知学,网络上有许多的争辩到底谁准或谁是谁非等,笔者也曾研究过西洋占星术,并和斯界前辈讨论推命之结构,发觉各有所擅也各有其缺憾,譬如紫微斗数就能精确地推算事件的因果关系,如你一搬家钱财就进来或你一嫁过去对方阿嬷三个月内去世等的推断,但是描述一个人的内心想法或个性就不如西洋占星术来得精确细腻,至于紫微斗数共盘的问题在西洋占星术而言是不存在的,虽然紫微斗数也可解决此一问题,但比起西洋占星术只用一个盘就要繁复的多了。

Dĩ nhiên tử vi không phải là môn học dự đoán duy nhất,còn có tứ trụ thôi toán mệnh,chiêm tinh phương tây, đều lấy lúc người ra đời mà suy đoán vận mệnh.Trên internet có rất nhiều tranh luận ai đúng ai sai,người viết cũng từng nghiên cứu chiêm tinh,cùng tiền bối thảo luận kết cấu suy đoán phát giác có thiếu sót,tỷ dụ tử vi có thể chính xác suy tinh sự kiện cùng quan hệ nhân quả như anh dọn nhà thì tiền liền tới,hay gả cho đối phương ba tháng mẹ chồng qua đời.Nhưng miêu tả cá tính một người cùng nội tâm thì không được rõ ràng như tây dương chiêm tinh.Như đẩu số dung nhiều bàn để toán với tây dương là không đồng nhất,tuy tử vi có thể giải câu hỏi này,nhưng so với chiêm tinh sử dụng 1 cái bàn tính là tương đói phức tạp hơn nhiều.

还有一个问题是历法制度的问题,四柱推命术与西洋占星术都是采用太阳历,唯有紫微斗数采用太阴历,就是俗称之阴历或农历,由于岁差的关系每十七年要置七个闰月,闰月造成很多的困扰,到底出生于闰月者其出生月份是要算上个月或是次月呢?虽然紫微斗数界普遍地以闰月的十五日为分界点,十五日前算上个月,十五日后算下个月来论,但总是众说纷纭,没有一套令人信服的理由,只能由实务论命中去推敲「可能」的规则,假如在历法问题上不能有清楚的定义,经年累月地累积起来的误差,将会逐年增大,那么紫微斗数就如会流沙之塔般,很快地被淹没在历史的长河中。

Còn một vấn đề là lịch pháp,tứ trụ cùng chiêm tinh sử dụng thái dương lịch, chỉ tử vi là dung âm lịch tục xưng là can chi lịch hay âm lịch.Vì mỗi 17 năm lại nhuận 1 lần,tháng nhuận làm ta suy đoán rất cực ,người sinh tháng nhuận thì coi là tháng trước hay tháng sau?.Mặc dù tử vi lấy ngày 15 làm giới điểm,trước 15 luận tháng trước,sau 15 luận tháng sau nhưng mà có vô số người phân vân,chỉ có thể trực đoán mới đưa ra “khả năng” quy tắc.Nếu ở lịch pháp định nghĩa không rõ,thì năm  tháng tích lũy sai số,từng năm một lớn dần.Như vậy tử vi đẩu số sẽ như tháp cát chảy vậy dần dà sẽ bị vùi theo năm tháng.

在命运是由「时间、空间、事件」三要素构成的基础上,架构出命盘和其推算命运的结构,并将此三要素纳入运算因子的只有紫微斗数,但是紫微斗数的排盘规则至今仍是个谜?为何有天府星系和紫微星系的顺行逆行?起寅首的规则如何而来?五行局是如何订定下来的?排星宿时为何要空一或隔二?……等等都是大可探究的题目,笔者相信这里面含有紫微斗数形成的秘密,假如能破解其中的奥妙,那么要精进紫微斗数的精确度将不是难题。

Số mệnh do” không gian,thời gian,sự kiện” ba yếu tố căn bản cấu thành, cơ cấu ra mệnh bàn cùng kết cấu suy tính đem ba yếu tố này nạp vào vận toán(operation) nhân tử thì chỉ có tử vi đẩu số.Thế nhưng quy tắc an sao tới nay vẫn là bí ẩn? vì sao có thiên phủ tinh hệ cùng tử vi thuận nghịch ngược chiều?Ngũ dần thủ quy tắc ra sao?Ngũ hành cục cái gì quyết định?Tinh tú xếp hàng vì sao phải cách 1 cách 2…?đều có thể là đề tài nghiên cứu,người viết tin tưởng những cái này chứa đựng bí mật hình thành đẩu số,nếu phá giải được ảo diệu bên trong tin rằng tinh tiến độ chính xác tử vi không phải là điều khó khăn.

笔者深信以现代知识较之于古代更丰富多样,辅助工具如计算机等也日新月异,应当可以拆解其中谜团,能知道其中原理,就能改进目前之缺失,或另行发展出一套能更精确预知个人命运的学术;现代有很多人提出批评紫微斗数,但是从未见其能发展出一套比古人更精准的命运推理系统,其中之症结值得大家思考!

什么叫科学?科学是人类运用智慧探索自然而得到经验的累积,演化成各种学问,如:化学、物理学、统计学……等,是先有智慧才有科学,对大自然的万事万物都存疑,进而深入探索,才发明各种事物,而不是人类先以既有之知识将万事万物分类,指定哪一个是有益的要发展,哪一个是无益的要消灭,事实上证明,有很多有益于人类的发明都是由似乎无益的事物上找出来的,例如水蛭曾经是人见人厌,恨不得除之而后快的吸血虫,但是从它身上却提炼出来抗凝血剂,成为治疗血管疾病的药方;所以,以科学的立场,任何探索未知的事物都是值得鼓励的,预知人未知的未来也是一项充满挑战性的研究课题,经济景气状况的预测沿用经济学的观念,气象预报由观察云层、气团的移动而推测,这些学术对改善人类生活发挥很大的作用,假如在当初萌芽阶段就被斥为迷信停止研究,今日也就不会有「气象预报」或「景气预测」了。

Người viết tin rằng hiện đại kiến thức so với cổ đại kiến thức phong phú hơn nhiều,máy tính ngày càng tối tân hẳn có thẻ hóa giải câu đố biết bí mật bên trong có thể cải tiến thiếu sót hoặc phát triển một thuật chính xác hơn.Hiện đại có nhiều người chê tử vi đẩu số nhưng so với cổ nhân thì không tạo ra một thuật nào chính xác hơn.Trong đó giá trị mấu chốt có được mọi người tự hỏi!.

Cái gọi là khoa học.Khoa học là nhân loại vận dụng trí khôn thăm dò tự nhiên tạo kinh nghiệm tích lũy.Diễn hóa thành các loại học vấn như:Hóa học,vật lý,thống kê.Có trí tuệ mới có khoa học,Đối với tự nhiên vạn vật sinh tồn nghi mà đi sâu vào thăm dò mới phát minh ra các loại sự vật.Mà không phải nhân loại đem  tri thức vạn vật phân loại,cái nào tốt thì phát triển,cái nào không tốt thì diệt trừ.Thực tế có rất nhiều thứ hữu ích từ vô ích mà tìm ra được như con đỉa nhìn là thấy ghê tởm,hận không diệt trừ được giống trùng hút máu này,nhưng từ trên người nó điều chế được chất chống đông máu,trở thành phương thuốc trị bệnh về đường huyết.Cho nên trên lập trường khoa học, thăm dò tìm hiểu sự chưa biết là phải khích lệ,nghiên cứu dự đoán tương lai cũng là một chủ đề lớn,kinh tế khởi sắc tình trạng dung quan niệm kinh tế học,Khí tượng dự báo là do quan sát mây trên trời,khối không khí di động mà dự đoán.Những dự đoán này cải thiện cuộc sống nhân loại khá đáng kể,nếu giai đoạn ban đầu liền cho là mê tín mà dừng phát triển nghiên cứu,thì  hôm nay cũng không có khí tượng dự báo hoặc dự báo kinh tế.

所以,希望大家都能以「探讨」、「求知」的心态来研究紫微斗数,面对问题时常以5W1H来探索,而不要凡事相信或凡事否定,抱持这种心态才能使每一件事物获得真善美的发展,否则有很多可能形成的知识就在萌芽中夭折了,这是人类探索未知的损失。

Cho nên hy vọng lớn có thể lấy “tham khảo,cầu tri’’tâm trạng để nghiên cứu đẩu số,đối mặt với vấn đề thường xuyên lấy 5W1H thăm dò, không quá cả tin và cũng không phủ định mọi chuyện,thì mọi chuyện mới thật là tuyệt mỹ phát triển,nếu không có thể kiến thức vừa manh nha đã chết yểu,thiệt hại trong việc tìm tòi.

我相信二十一世纪的科学研究将会加强探究「人」的世界,人类已花了太多时间、金钱于物质科学,但对于「人」却了解得太少,中共中央科学院在特异功能、意识传感、行为预测等方面已有重大成就,记得曾在报纸上看过一篇报导,其大意如下:

在上海将具有图像及文字的文件,利用具有意识传感能力者发送,在北京也有一具有此能力者接收,即使他们都不懂上面所写文字(俄文),但都在能不透过无线电或电传的既有设备上正确的发送与接收。

Tôi tin tưởng thế kỷ 21 khoa học sẽ tăng cường nghiên cứu về con người,nhân loại đã dung nhiều thời gian khám phá tiền bạc,vật chất nhưng với con người thì hiểu quá ít.Trung quốc viện công năng đặc dị(khí công), ý thức truyền cảm,hành động dự đoán có nhiều thành tựu,từng xem trên báo chí xem qua một thiên báo cáo  đại ý như sau:

Tại thượng hải có đem văn kiện,hình ảnh lợi dụng người có năng lực truyền ý nghĩ truyền đi,tại bắc kinh có người cũng có năng lực như vậy tiếp thu,cho dù bọn họ không biết phía trên có viết chữ (nga văn),mà không phải dung qua vô tuyến hay thiết bị thu phát dữ liệu.

在国内也有研究机构专门探究特异功能或超能力,人类具有意识超能力已被证实,且被科学界重视投入研究,不再以荒诞不经、

怪力乱神视之

,以前所谓的迷信或是灵异现象,未来将是热门的研究主题,只要你具有洞悉未来的智慧,你就能成为未来科学研究的先驱者。

Trong nước cũng có cơ quan chuyên môn nghiên cứu những người có công năng đặc dị,nhân loại cổ có ý thức về siêu năng lực,nay được khoa học đem ra nghiên cứu không cho là vô lý hoang đường,

đối xử quái lực loạn thần

.Trước kia gọi mê tín hoặc hiện tượng siêu linh,tương lai là chủ đề hấp dẫn để nghiên cứu,nếu bạn có trí tuệ hoàn toàn có thể là người dẫn đường nghiên cứu khoa học trong tương lai.

古人说得好:欲穷千里目,更上一层楼。而不是叫人砍去所有彷碍的事物,宇宙之所以伟大,在于它能兼容并蓄万事万物,让所有都能各有发展的空间,而人类穷千年智慧之结晶,对于宇宙的所知仍如沧海之一粟;由历史演进之轨迹来看,能融汇各种文化的朝代一定是富强的朝代,如初唐时之盛世,反之清朝以天国自居、视欧美各国为蛮夷之邦,排斥西方事物,因此清朝末年国势积弱不振,成为列强宰割凌虐的对象,何不让我们敞开胸怀,接纳万事万物,研究其中之道理、探索未解之谜呢?

Cổ nhân nói rất đúng: dục cùng thiên lý mục,canh thượng nhất tằng lâu,mà không phải để cho người bỏ tất cả những sự vật chướng ngại,vũ trụ sở dĩ rộng lớn ở chỗ có thể kiêm dung mọi vật, có không gian cho mọi vật đều phát triển,mà kết tinh trí khôn nhan loại đối với vũ trụ chỉ như giọt nước trong biển cả.Nhìn vào quỹ tích lịch sử có thể thấy các triều đại lớn là các triều đại có thẻ dung hợp các loại văn hóa.Như thời sơ Đường,Ngược lại triều Thanh coi mình là nhất,coi âu mỹ các nước đều là man di,bài xích nước ngoài.Vì vậy Thanh triều những năm cuối cùng thành miếng mồi cho các nước mạnh phân chia,sao chúng ta không mở rộng lòng dạ, tiếp nạp vạn vật,nghiên cứu đường lối trong đó,thăm dò giải đáp những mê muội chứ?

笔者深信,成功属于那些:“我相信,所以我将看得到”“I believe,I’II see!”的人。从古以来,那些探险家、科学家、创作者、发明家等,都是在「没有既成事物」的道路上,找出崭新的东西来,他们能孜孜不倦、锲而不舍的在创新开发的漫漫长路上独行,所凭借的正是一股坚毅的“我相信,所以我将看得到”信念,所以能创造历史名垂不朽,我们今日也才能享受他们所创造出来的事物,像:张骞、蔡伦、哥伦布、爱因斯坦、爱迪生等,这些都是出类拔粹的创新型人物,对全人类的福趾作出伟大的贡献。

而那些:“我看见,所以我才相信”“I see,Therefore I believe!”的人,永远只能当个「追随者」,在后面追逐“我相信,所以我将看得到”的人的足迹,享受先知先觉创造出来的成果。

Người viết rất tin tưởng thành công thuộc về những người :”ta tin tưởng,cho nên ta nhìn thấy’’” I believe,I will see!”.Từ cổ chí kim những nhà thám hiểm,sáng tác,phát minh đều là từ không thành có,để tìm ra sự mới bọn họ có thể một lòng không nản,siêng năng mới khai phá từ từ một mình đi trên con đường dài.Bằng vào ý chí kiên định “ta tin tưởng nên ta nhìn thấy” tạo nên thanh danh bất hủ,ngày hôm nay chúng ta mới có thể hưởng thụ thành quả của bọn họ,như: trương khiên,thái luân,Columbus,edinstein,Edison đây đều là những người có tính sáng tạo,những thứ họ tạo ra  đối với loài người là cống hiến vĩ đại.

Mà những người” ta nhìn thấy ,nên ta mới tin””I see,therefore I believe” vĩnh viễn chỉ có thể làm một người theo đuổi phía sau những người” tôi tin,nên tôi thấy” hưởng thụ thành quả những người sáng lập ra.

所以希望看完本书后,您也能成为一位“我相信,所以我将看得到”的人,在所有可能探索的领域中,成为独领风骚的「创新者」。

Cho nên hi vọng xem xong quyển sách này,bạn cũng có thể thành một người” ta tin,nên ta nhìn thấy”ở trong lĩnh vực thăm dò,trở thành người khai sáng.

最后谨以:“信命不如无命,唯有「创造」才能突破命运的束缚!”献给本书读者作为结尾。

Cuối cùng trịnh trọng:” tín mệnh bất như vô mệnh,chỉ có sáng tạo mới có thể đột phá vận mệnh trói buộc.” Tặng bạn đọc thay cho lời kết.

(Tử vi mệnh vận phân tích – Từ Tăng Sinh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lời kết cuốn tử vi mệnh vận phân tích

市面上流传的紫微斗数派别很多,大部份是后人妄自追加的,就好像当初释迦摩尼佛祖初创佛教时一样,后来由于有众多优秀的弟子分别以不同的角度阐释佛祖理念,因而衍生出不同的教派,紫微斗数也是如此,经过二千多年来的演绎发展也分成若干流派,市面上较流行的派别有:飞星派、占验派、三合派、流年派、小限派、星化派等。

Bộ mặt hiện nay trong giới tử vi đẩu số bè phái rất nhiều,hầu hết là người sau tự lăng xê lên.Giống như lúc ban đầu Thíc ca mâu ni phật thuyết phật pháp vậy sau đó tăng đoàn đông đảo đã chia rẽ lấy quan điểm góc độ bất đồng giải thích sai Pháp thuyết.Cho nên sinh ra bất đồng phái,tử vi cũng vậy trải qua hơn ngàn năm diễn dịch tạo nên nhiều lưu phái,trong giới có mấy phái như:Phái phi tinh,phái chiêm nghiệm,phái tam hợp, phái lưu niên,phái  tiểu hạn,phái tứ hóa các loại.

到底这些流派的推命规则是否符合紫微斗数初创时的面目?由于师承即是飞星派且对于其它派别所知不深,故就以师承之飞星紫微斗数论命之内涵和大家做一解释,有人以为本派只以四化在命盘形成的角度来论命运吉凶,这是错误的,我们在衡量事件的面貌和其严重程度时,各个宫位星宿组合也是具有举足轻重的影响力的,在「时间、空间、事件」三要素之间,「星宿、四化、宫位」等命盘符号各代表不同之意涵,不可偏废某一符号在推演命盘时所担当的机能,相同的,其它流派也应如是观,因此,研究命理若偏执一宗,则往往误入歧途,在初入门之时,如能建立正确方向,可以减少许多摸索时间,笔者有鉴于市坊现有书籍,有些误导同好研究方向,乃将个人心得公布出来,尽量以教科书的方式来编写,将推演命盘牵涉到各个相关的因素皆纳入本书范围,希望“万流归宗”,架构研究紫微斗数的原理和推演规则,以建立一个比较正确而健全的研究基础,不再不同流派间众说纷纭莫衷一是,但是命理之学浩瀚无涯,有挂一漏万之处,还请各位读者先进来函指正。

Rốt cục những phái này phát triển quy tắc hay đối với đẩu số ban đầu không phù hợp?Bởi vì thày tôi truyền là phi tinh phái đối với các phái khác không biết sâu,nên lấy phi tinh luận mệnh bên trong bàn với mọi người mà giải thích.Có người cho là bản môn chỉ lấy tứ hóa ở mệnh bàn  hình thành góc độ luận số mệnh lành dữ là sai lầm.Chúng ta đang cân nhắc  mặt sự kiện cùng mức độ nghiem trọng,các tinh tú tổ hợp cũng có ảnh hưởng nặng nhẹ,ở”thời gian,không gian, sự kiện’’ giữa ba yếu tố.”tinh tú,tứ hóa,cung vị” ký hiệu trên mệnh bàn đại biểu bất đồng hàm ý,không thể tự  bỏ một ký hiệu lúc suy đoán mệnh bàn vì chúng đảm nhiệm chức năng nào đó.Giống vậy các chi phái khác cũng có quan niệm tương đồng.nghiên cứu số mệnh mà cứ khăng khăng một phái thì thường lầm vào đường rẽ,ở ngay lúc mới vào cửa.Nêu có thể lập phương hướng chính xác thì giảm thiểu rất nhiều thời gian tìm kiếm.Người viết thấy rằng trên phố sách có rất nhiều sách,có chút sai lầm phương hướng nghiên cứu kỹ.bèn đem tâm đắc cá nhân công bố ra,biên soạn làm sách giáo khoa đường lối đem đường lối cùng nhân tố tương quan gộp chung vào phạm vi quyển sách hi vọng”Vạn lưu quy tong”( lưu lâu dài thì thành 1 mối) cơ cấu nguyên lý tử vi và nguyên tắc suy đoán,lập so sánh chính xác mà thành vững nền móng.Hiện nay bất đồng thuyết của nhiều lưu phái đang không sao  đưa ra kết luận được, nhưng biển học vô bờ,có nhiều chỗ sai mong bạn đọc gởi thư tới chỉ bảo.

个人研究紫微斗数已经二十多年了,年少时之狂热,及至中年学习面临瓶颈的彷徨与困惑,甚至想放弃,到知

天命之年

豁然开通而坚持鼎续斗数之绝学,一路走来颠颠仆仆,甘苦尝尽,幸好有家人的支持与同事之切磋相辅相成,慕然回首已是两鬓飞白,时常上网观察许多后起之秀,仍孜孜不倦地学习紫微斗数,乃兴启将所学心得做一完整的整理,供大家研讨切磋的念头,以使紫微斗数的研究日益精进。

Tôi nghiên cứu đẩu số đã hơn 20 năm,lúc đầu học rất nhiệt tình,tới lúc giữa  đối mặt bình cảnh bang hoàng không biết phải làm thế nào,thậm chí muốn bỏ.Sau biết

thiên mệnh chi niên

mà đột nhiên ngộ ra vững vàng  theo đẩu số tuyệt học.Một đường đi vui mừng có mà mệt mỏi có,ngọt đắng nếm hết.May có người nhà ủng hộ, đồng nghiệp hỗ trợ nhau.Hâm mộ quay đầu đã là tóc mai bạc cả,Có một tính thường xuyên quan sát những nhân tài mới nổi,vẫn càn mẫn siêng năng học tử vi đảu số.Đem tâm đắc hoàn chỉnh sửa lại cho mọi người nghiên cứu thảo luận,điều ấy khiến cho tử vi nghiên cứu sẽ ngày càng tinh tiến.

当然紫微斗数并非唯一的预知学,尚有四柱推命术、西洋占星术等都是以个人出生时间为基准来推算命运的预知学,网络上有许多的争辩到底谁准或谁是谁非等,笔者也曾研究过西洋占星术,并和斯界前辈讨论推命之结构,发觉各有所擅也各有其缺憾,譬如紫微斗数就能精确地推算事件的因果关系,如你一搬家钱财就进来或你一嫁过去对方阿嬷三个月内去世等的推断,但是描述一个人的内心想法或个性就不如西洋占星术来得精确细腻,至于紫微斗数共盘的问题在西洋占星术而言是不存在的,虽然紫微斗数也可解决此一问题,但比起西洋占星术只用一个盘就要繁复的多了。

Dĩ nhiên tử vi không phải là môn học dự đoán duy nhất,còn có tứ trụ thôi toán mệnh,chiêm tinh phương tây, đều lấy lúc người ra đời mà suy đoán vận mệnh.Trên internet có rất nhiều tranh luận ai đúng ai sai,người viết cũng từng nghiên cứu chiêm tinh,cùng tiền bối thảo luận kết cấu suy đoán phát giác có thiếu sót,tỷ dụ tử vi có thể chính xác suy tinh sự kiện cùng quan hệ nhân quả như anh dọn nhà thì tiền liền tới,hay gả cho đối phương ba tháng mẹ chồng qua đời.Nhưng miêu tả cá tính một người cùng nội tâm thì không được rõ ràng như tây dương chiêm tinh.Như đẩu số dung nhiều bàn để toán với tây dương là không đồng nhất,tuy tử vi có thể giải câu hỏi này,nhưng so với chiêm tinh sử dụng 1 cái bàn tính là tương đói phức tạp hơn nhiều.

还有一个问题是历法制度的问题,四柱推命术与西洋占星术都是采用太阳历,唯有紫微斗数采用太阴历,就是俗称之阴历或农历,由于岁差的关系每十七年要置七个闰月,闰月造成很多的困扰,到底出生于闰月者其出生月份是要算上个月或是次月呢?虽然紫微斗数界普遍地以闰月的十五日为分界点,十五日前算上个月,十五日后算下个月来论,但总是众说纷纭,没有一套令人信服的理由,只能由实务论命中去推敲「可能」的规则,假如在历法问题上不能有清楚的定义,经年累月地累积起来的误差,将会逐年增大,那么紫微斗数就如会流沙之塔般,很快地被淹没在历史的长河中。

Còn một vấn đề là lịch pháp,tứ trụ cùng chiêm tinh sử dụng thái dương lịch, chỉ tử vi là dung âm lịch tục xưng là can chi lịch hay âm lịch.Vì mỗi 17 năm lại nhuận 1 lần,tháng nhuận làm ta suy đoán rất cực ,người sinh tháng nhuận thì coi là tháng trước hay tháng sau?.Mặc dù tử vi lấy ngày 15 làm giới điểm,trước 15 luận tháng trước,sau 15 luận tháng sau nhưng mà có vô số người phân vân,chỉ có thể trực đoán mới đưa ra “khả năng” quy tắc.Nếu ở lịch pháp định nghĩa không rõ,thì năm  tháng tích lũy sai số,từng năm một lớn dần.Như vậy tử vi đẩu số sẽ như tháp cát chảy vậy dần dà sẽ bị vùi theo năm tháng.

在命运是由「时间、空间、事件」三要素构成的基础上,架构出命盘和其推算命运的结构,并将此三要素纳入运算因子的只有紫微斗数,但是紫微斗数的排盘规则至今仍是个谜?为何有天府星系和紫微星系的顺行逆行?起寅首的规则如何而来?五行局是如何订定下来的?排星宿时为何要空一或隔二?……等等都是大可探究的题目,笔者相信这里面含有紫微斗数形成的秘密,假如能破解其中的奥妙,那么要精进紫微斗数的精确度将不是难题。

Số mệnh do” không gian,thời gian,sự kiện” ba yếu tố căn bản cấu thành, cơ cấu ra mệnh bàn cùng kết cấu suy tính đem ba yếu tố này nạp vào vận toán(operation) nhân tử thì chỉ có tử vi đẩu số.Thế nhưng quy tắc an sao tới nay vẫn là bí ẩn? vì sao có thiên phủ tinh hệ cùng tử vi thuận nghịch ngược chiều?Ngũ dần thủ quy tắc ra sao?Ngũ hành cục cái gì quyết định?Tinh tú xếp hàng vì sao phải cách 1 cách 2…?đều có thể là đề tài nghiên cứu,người viết tin tưởng những cái này chứa đựng bí mật hình thành đẩu số,nếu phá giải được ảo diệu bên trong tin rằng tinh tiến độ chính xác tử vi không phải là điều khó khăn.

笔者深信以现代知识较之于古代更丰富多样,辅助工具如计算机等也日新月异,应当可以拆解其中谜团,能知道其中原理,就能改进目前之缺失,或另行发展出一套能更精确预知个人命运的学术;现代有很多人提出批评紫微斗数,但是从未见其能发展出一套比古人更精准的命运推理系统,其中之症结值得大家思考!

什么叫科学?科学是人类运用智慧探索自然而得到经验的累积,演化成各种学问,如:化学、物理学、统计学……等,是先有智慧才有科学,对大自然的万事万物都存疑,进而深入探索,才发明各种事物,而不是人类先以既有之知识将万事万物分类,指定哪一个是有益的要发展,哪一个是无益的要消灭,事实上证明,有很多有益于人类的发明都是由似乎无益的事物上找出来的,例如水蛭曾经是人见人厌,恨不得除之而后快的吸血虫,但是从它身上却提炼出来抗凝血剂,成为治疗血管疾病的药方;所以,以科学的立场,任何探索未知的事物都是值得鼓励的,预知人未知的未来也是一项充满挑战性的研究课题,经济景气状况的预测沿用经济学的观念,气象预报由观察云层、气团的移动而推测,这些学术对改善人类生活发挥很大的作用,假如在当初萌芽阶段就被斥为迷信停止研究,今日也就不会有「气象预报」或「景气预测」了。

Người viết tin rằng hiện đại kiến thức so với cổ đại kiến thức phong phú hơn nhiều,máy tính ngày càng tối tân hẳn có thẻ hóa giải câu đố biết bí mật bên trong có thể cải tiến thiếu sót hoặc phát triển một thuật chính xác hơn.Hiện đại có nhiều người chê tử vi đẩu số nhưng so với cổ nhân thì không tạo ra một thuật nào chính xác hơn.Trong đó giá trị mấu chốt có được mọi người tự hỏi!.

Cái gọi là khoa học.Khoa học là nhân loại vận dụng trí khôn thăm dò tự nhiên tạo kinh nghiệm tích lũy.Diễn hóa thành các loại học vấn như:Hóa học,vật lý,thống kê.Có trí tuệ mới có khoa học,Đối với tự nhiên vạn vật sinh tồn nghi mà đi sâu vào thăm dò mới phát minh ra các loại sự vật.Mà không phải nhân loại đem  tri thức vạn vật phân loại,cái nào tốt thì phát triển,cái nào không tốt thì diệt trừ.Thực tế có rất nhiều thứ hữu ích từ vô ích mà tìm ra được như con đỉa nhìn là thấy ghê tởm,hận không diệt trừ được giống trùng hút máu này,nhưng từ trên người nó điều chế được chất chống đông máu,trở thành phương thuốc trị bệnh về đường huyết.Cho nên trên lập trường khoa học, thăm dò tìm hiểu sự chưa biết là phải khích lệ,nghiên cứu dự đoán tương lai cũng là một chủ đề lớn,kinh tế khởi sắc tình trạng dung quan niệm kinh tế học,Khí tượng dự báo là do quan sát mây trên trời,khối không khí di động mà dự đoán.Những dự đoán này cải thiện cuộc sống nhân loại khá đáng kể,nếu giai đoạn ban đầu liền cho là mê tín mà dừng phát triển nghiên cứu,thì  hôm nay cũng không có khí tượng dự báo hoặc dự báo kinh tế.

所以,希望大家都能以「探讨」、「求知」的心态来研究紫微斗数,面对问题时常以5W1H来探索,而不要凡事相信或凡事否定,抱持这种心态才能使每一件事物获得真善美的发展,否则有很多可能形成的知识就在萌芽中夭折了,这是人类探索未知的损失。

Cho nên hy vọng lớn có thể lấy “tham khảo,cầu tri’’tâm trạng để nghiên cứu đẩu số,đối mặt với vấn đề thường xuyên lấy 5W1H thăm dò, không quá cả tin và cũng không phủ định mọi chuyện,thì mọi chuyện mới thật là tuyệt mỹ phát triển,nếu không có thể kiến thức vừa manh nha đã chết yểu,thiệt hại trong việc tìm tòi.

我相信二十一世纪的科学研究将会加强探究「人」的世界,人类已花了太多时间、金钱于物质科学,但对于「人」却了解得太少,中共中央科学院在特异功能、意识传感、行为预测等方面已有重大成就,记得曾在报纸上看过一篇报导,其大意如下:

在上海将具有图像及文字的文件,利用具有意识传感能力者发送,在北京也有一具有此能力者接收,即使他们都不懂上面所写文字(俄文),但都在能不透过无线电或电传的既有设备上正确的发送与接收。

Tôi tin tưởng thế kỷ 21 khoa học sẽ tăng cường nghiên cứu về con người,nhân loại đã dung nhiều thời gian khám phá tiền bạc,vật chất nhưng với con người thì hiểu quá ít.Trung quốc viện công năng đặc dị(khí công), ý thức truyền cảm,hành động dự đoán có nhiều thành tựu,từng xem trên báo chí xem qua một thiên báo cáo  đại ý như sau:

Tại thượng hải có đem văn kiện,hình ảnh lợi dụng người có năng lực truyền ý nghĩ truyền đi,tại bắc kinh có người cũng có năng lực như vậy tiếp thu,cho dù bọn họ không biết phía trên có viết chữ (nga văn),mà không phải dung qua vô tuyến hay thiết bị thu phát dữ liệu.

在国内也有研究机构专门探究特异功能或超能力,人类具有意识超能力已被证实,且被科学界重视投入研究,不再以荒诞不经、

怪力乱神视之

,以前所谓的迷信或是灵异现象,未来将是热门的研究主题,只要你具有洞悉未来的智慧,你就能成为未来科学研究的先驱者。

Trong nước cũng có cơ quan chuyên môn nghiên cứu những người có công năng đặc dị,nhân loại cổ có ý thức về siêu năng lực,nay được khoa học đem ra nghiên cứu không cho là vô lý hoang đường,

đối xử quái lực loạn thần

.Trước kia gọi mê tín hoặc hiện tượng siêu linh,tương lai là chủ đề hấp dẫn để nghiên cứu,nếu bạn có trí tuệ hoàn toàn có thể là người dẫn đường nghiên cứu khoa học trong tương lai.

古人说得好:欲穷千里目,更上一层楼。而不是叫人砍去所有彷碍的事物,宇宙之所以伟大,在于它能兼容并蓄万事万物,让所有都能各有发展的空间,而人类穷千年智慧之结晶,对于宇宙的所知仍如沧海之一粟;由历史演进之轨迹来看,能融汇各种文化的朝代一定是富强的朝代,如初唐时之盛世,反之清朝以天国自居、视欧美各国为蛮夷之邦,排斥西方事物,因此清朝末年国势积弱不振,成为列强宰割凌虐的对象,何不让我们敞开胸怀,接纳万事万物,研究其中之道理、探索未解之谜呢?

Cổ nhân nói rất đúng: dục cùng thiên lý mục,canh thượng nhất tằng lâu,mà không phải để cho người bỏ tất cả những sự vật chướng ngại,vũ trụ sở dĩ rộng lớn ở chỗ có thể kiêm dung mọi vật, có không gian cho mọi vật đều phát triển,mà kết tinh trí khôn nhan loại đối với vũ trụ chỉ như giọt nước trong biển cả.Nhìn vào quỹ tích lịch sử có thể thấy các triều đại lớn là các triều đại có thẻ dung hợp các loại văn hóa.Như thời sơ Đường,Ngược lại triều Thanh coi mình là nhất,coi âu mỹ các nước đều là man di,bài xích nước ngoài.Vì vậy Thanh triều những năm cuối cùng thành miếng mồi cho các nước mạnh phân chia,sao chúng ta không mở rộng lòng dạ, tiếp nạp vạn vật,nghiên cứu đường lối trong đó,thăm dò giải đáp những mê muội chứ?

笔者深信,成功属于那些:“我相信,所以我将看得到”“I believe,I’II see!”的人。从古以来,那些探险家、科学家、创作者、发明家等,都是在「没有既成事物」的道路上,找出崭新的东西来,他们能孜孜不倦、锲而不舍的在创新开发的漫漫长路上独行,所凭借的正是一股坚毅的“我相信,所以我将看得到”信念,所以能创造历史名垂不朽,我们今日也才能享受他们所创造出来的事物,像:张骞、蔡伦、哥伦布、爱因斯坦、爱迪生等,这些都是出类拔粹的创新型人物,对全人类的福趾作出伟大的贡献。

而那些:“我看见,所以我才相信”“I see,Therefore I believe!”的人,永远只能当个「追随者」,在后面追逐“我相信,所以我将看得到”的人的足迹,享受先知先觉创造出来的成果。

Người viết rất tin tưởng thành công thuộc về những người :”ta tin tưởng,cho nên ta nhìn thấy’’” I believe,I will see!”.Từ cổ chí kim những nhà thám hiểm,sáng tác,phát minh đều là từ không thành có,để tìm ra sự mới bọn họ có thể một lòng không nản,siêng năng mới khai phá từ từ một mình đi trên con đường dài.Bằng vào ý chí kiên định “ta tin tưởng nên ta nhìn thấy” tạo nên thanh danh bất hủ,ngày hôm nay chúng ta mới có thể hưởng thụ thành quả của bọn họ,như: trương khiên,thái luân,Columbus,edinstein,Edison đây đều là những người có tính sáng tạo,những thứ họ tạo ra  đối với loài người là cống hiến vĩ đại.

Mà những người” ta nhìn thấy ,nên ta mới tin””I see,therefore I believe” vĩnh viễn chỉ có thể làm một người theo đuổi phía sau những người” tôi tin,nên tôi thấy” hưởng thụ thành quả những người sáng lập ra.

所以希望看完本书后,您也能成为一位“我相信,所以我将看得到”的人,在所有可能探索的领域中,成为独领风骚的「创新者」。

Cho nên hi vọng xem xong quyển sách này,bạn cũng có thể thành một người” ta tin,nên ta nhìn thấy”ở trong lĩnh vực thăm dò,trở thành người khai sáng.

最后谨以:“信命不如无命,唯有「创造」才能突破命运的束缚!”献给本书读者作为结尾。

Cuối cùng trịnh trọng:” tín mệnh bất như vô mệnh,chỉ có sáng tạo mới có thể đột phá vận mệnh trói buộc.” Tặng bạn đọc thay cho lời kết.

(Tử vi mệnh vận phân tích – Từ Tăng Sinh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button