Tử vi

Lời nói đầu cuốn Sổ tử vi kinh nghiệm

VÀI LỜI GIỚI THIỆU

Thưa độc-giả,

Ong Quản – xuân – thịnh tức Cả – Thịnh là một nhà rất tinh thông về khoa Lý-Số TỬ-VI đã từng giàu kinh-nghiệm từ trước đến nay, và Ông Trịnh–Quang-Đạt một nhà văn kiêm khảo cứu khoa Đẩu-học Á-Đông, nay hợp-tác viết quyển “SỔ TỬ VI KINH NGHIỆM” trong lúc sách khảo-cứu về loại này rất hiếm và giúp ích cho những ai đang muốn tìm hiểu hoặc nghiên-cứu thêm về Sổ TỬ-VI.

Bạn đang xem: Lời nói đầu cuốn Sổ tử vi kinh nghiệm

Vào lúc thế gian loạn lạc, con người còn phải tranh đấu để dành phần công lý cho mình, chúng ta nghĩ đến khảo cứu số có được hợp thời chăng? Thưa rằng: “NƯỚC CÓ VẬN, NGƯỜI CÓ SỐ, TỨC MỌI VIỆC TRÊN ĐỜI ĐỀU CÓ SỐ-MỆNH CẢ”.

Nhưng chúng ta đã hiểu thế nào là “SỐ-MỆNH” để lựa chọn đường đi của cuộc đời chưa? Vậy nên hảy tìm hiểu triết-lý số mệnh tức là cuộc đời chìm nồi của chúng ta. Nó giản dị như sau đây: đời người là một cuộc chiến đấu không lúc nào ngừng, vì những lúc nó ngừng, tức là ta không còn phải chiến đấu nữa, và đã còn để lại trên đời một “SỰ NGHIỆP” mà người sau ta mới có thể đánh giá nó, tức là gọi cái “SỐ-MỆNH” của ta đó.

Ơ đây chúng tôi muốn gạt bỏ sự mê-tín dị đoan một bên, mà chủ trương một biện pháp về tâm-linh, về tinh thần, nếu muốn tìm hiểu Lý-Số TỬ-VI. Vì khoa học TỬ-VI trừu-tượng, huyền-bí, không có giải-pháp cụ-thể nào dễ cho phải duy-vật nhận thấy mà không công kích cho được. Chúng ta phải chọn đúng trước một sự bí mật của TẠO-HOÁ mà chúng ta không thể khám phá ra nổi. Nếu ta khám phá đựơc tuyệt-đối khoa lý-số thì thử hỏi cuộc đời mà ta mừơi phần biết được chín rưỡi, phỏng có ích già cho ta không, hay trái lại chúng ta sẽ chán đời hết cả và cuộc đời hết cả lẽ chiến đấu.

Khoa học TỬ-VI qua bao thời đại và tồn tại đến được ngày nay vì nó đã ứng nghiệm biết bao nhiêu điều mà người đời đều tin là rất đúng. Một số nhiều các học giả phương Đông đều tin lý-số và ra công nghiên cứu thêm hoặc chiêm-nghiệm ngay cuộc đời mình hay là xem cho các người khác, để kinh-nghiệm, từ các bậc danh nhân cái thế đến thường nhân, đều nhận thấy nhiều điều rất huyền bí và linh riệu. Cổ nhân có câu: “TỪ MỘT MIẾN ĂN ĐẾN HỚP UỐNG CŨNG LÀ TIỀN ĐỊNH CẢ.” Thì đủ hiểu các thánh-hiền, xưa thấm-nhuần triết-lý số mệnh đến tuyệt-đích rồi!

Khoa lý-số lại là môn học tâm-lý và triết-lý áp dụng ngay cuộc đời chúng ta nữa kia, từ vua chúa đến các danh nhân cận đại, thường chả lấy số tìm phương tiện chỉ-nam, hoặc để tự tìm an-ủi phần nào, lý lẽ thắng-bại hưng-vong của mình và của thiên-hạ ư ?

Nói về khoa học thực-tế con người ta sinh ra tất bị ảnh-hưởng ngay sinh khí của trời đất, nơi sinh, địa-hình, phong-thổ. Lại nữa lý lẽ các vị tinh-tú giờ phút lúc đó an vị ra sao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận-mệnh kẻ ra đời lúc ấy.

Lập nên là số theo trong sách này thì rất dễ nhưng, đoán lá số cho trúng thật phải có tài cao đoán và giàu kinh nghiệm lắm. Phải xem hiểu vị trí các sao đã an vị, tính cách, phép đối chiếu, lấy lý lẽ âm-dương, ngũ-hành sinh-khắc chế-biến, nó khoa-học và huyền diệu vô cùng, để luận thành bài giải đoán tiên-tri cuộc đời một người.

Đó là một bài toán không có giải-pháp nhất định nhưng làtheo cách xuy luận của lý-trí và dựa theo kinh-nghiệm đã lượm được từ trước đến nay.

Quyển sách này không thể nói được là đầy đủ, nhưng nó cũng có giúp được một phần nào cho sự gốp nhặt vào khoa lý-số TỬ-VI, ước ao nó là màn đầu cho những quyển sau đầy đủ hơn của các ví vị có tài uyên-bác hơn muốn bổ-cứu thêm.

Còn nếu cứ nhắm mắt bài bác hoài nghi hết cả, thì chỉ là người có ý hẹp hòi; chỉ cố giữ tính tự-tôn, tự-mãn, không có sự ngay thẳng ngang tàng tìm kiếm lý lẽ để hiểu biết thêm!

Các bạn đọc-giả đọc sách này sẽ rất chóng hiểu cách lấy số và đoán số TỬ-VI; vì các tác-giả viết có mạch-lạc dản- dị và dể hiểu. Nếu các bạn đã có lá số viết chữ nho sẳn rồi, các bạn cho dịch ra quốc-ngữ rồi thực hành theo những điều đã đọc trong sách, rồi dựa theo lý-luận thông minh các bạn, các bạn tự xem số cho các bạn và biết đâu chẳng khám phá ra những điều mới mẽ nữa.

Vì thực ra chi có các bạn xem số cho các bạn là đúng hơn cả các thầy số ở trên thế gian này, và làm cho các bạn yên tâm vui vẽ nhận chân lấy cuộc đời là một “CUỘC PHIÊU-LƯU MẠO-HIỂM và ĐẦY TRIẾT-LÝ”.

Mong các bạn đọc-giả thân mếm luận xét và tự hiểu được khoa số TỬ-VI để chiêm-nghiệm tự đánh giá một cách lý-thú cuộc đời mình sau này khi đã đầu bạc răng long, cuộc đời mãn chiếu xế bóng.

HÀ NỘI, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1919

NGUYỄN TỬ QUÂN

(Sổ tử vi kinh nghiệm – Quản Xuân Thịnh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lời nói đầu cuốn Sổ tử vi kinh nghiệm

VÀI LỜI GIỚI THIỆU

Thưa độc-giả,

Ong Quản – xuân – thịnh tức Cả – Thịnh là một nhà rất tinh thông về khoa Lý-Số TỬ-VI đã từng giàu kinh-nghiệm từ trước đến nay, và Ông Trịnh–Quang-Đạt một nhà văn kiêm khảo cứu khoa Đẩu-học Á-Đông, nay hợp-tác viết quyển “SỔ TỬ VI KINH NGHIỆM” trong lúc sách khảo-cứu về loại này rất hiếm và giúp ích cho những ai đang muốn tìm hiểu hoặc nghiên-cứu thêm về Sổ TỬ-VI.

Vào lúc thế gian loạn lạc, con người còn phải tranh đấu để dành phần công lý cho mình, chúng ta nghĩ đến khảo cứu số có được hợp thời chăng? Thưa rằng: “NƯỚC CÓ VẬN, NGƯỜI CÓ SỐ, TỨC MỌI VIỆC TRÊN ĐỜI ĐỀU CÓ SỐ-MỆNH CẢ”.

Nhưng chúng ta đã hiểu thế nào là “SỐ-MỆNH” để lựa chọn đường đi của cuộc đời chưa? Vậy nên hảy tìm hiểu triết-lý số mệnh tức là cuộc đời chìm nồi của chúng ta. Nó giản dị như sau đây: đời người là một cuộc chiến đấu không lúc nào ngừng, vì những lúc nó ngừng, tức là ta không còn phải chiến đấu nữa, và đã còn để lại trên đời một “SỰ NGHIỆP” mà người sau ta mới có thể đánh giá nó, tức là gọi cái “SỐ-MỆNH” của ta đó.

Ơ đây chúng tôi muốn gạt bỏ sự mê-tín dị đoan một bên, mà chủ trương một biện pháp về tâm-linh, về tinh thần, nếu muốn tìm hiểu Lý-Số TỬ-VI. Vì khoa học TỬ-VI trừu-tượng, huyền-bí, không có giải-pháp cụ-thể nào dễ cho phải duy-vật nhận thấy mà không công kích cho được. Chúng ta phải chọn đúng trước một sự bí mật của TẠO-HOÁ mà chúng ta không thể khám phá ra nổi. Nếu ta khám phá đựơc tuyệt-đối khoa lý-số thì thử hỏi cuộc đời mà ta mừơi phần biết được chín rưỡi, phỏng có ích già cho ta không, hay trái lại chúng ta sẽ chán đời hết cả và cuộc đời hết cả lẽ chiến đấu.

Khoa học TỬ-VI qua bao thời đại và tồn tại đến được ngày nay vì nó đã ứng nghiệm biết bao nhiêu điều mà người đời đều tin là rất đúng. Một số nhiều các học giả phương Đông đều tin lý-số và ra công nghiên cứu thêm hoặc chiêm-nghiệm ngay cuộc đời mình hay là xem cho các người khác, để kinh-nghiệm, từ các bậc danh nhân cái thế đến thường nhân, đều nhận thấy nhiều điều rất huyền bí và linh riệu. Cổ nhân có câu: “TỪ MỘT MIẾN ĂN ĐẾN HỚP UỐNG CŨNG LÀ TIỀN ĐỊNH CẢ.” Thì đủ hiểu các thánh-hiền, xưa thấm-nhuần triết-lý số mệnh đến tuyệt-đích rồi!

Khoa lý-số lại là môn học tâm-lý và triết-lý áp dụng ngay cuộc đời chúng ta nữa kia, từ vua chúa đến các danh nhân cận đại, thường chả lấy số tìm phương tiện chỉ-nam, hoặc để tự tìm an-ủi phần nào, lý lẽ thắng-bại hưng-vong của mình và của thiên-hạ ư ?

Nói về khoa học thực-tế con người ta sinh ra tất bị ảnh-hưởng ngay sinh khí của trời đất, nơi sinh, địa-hình, phong-thổ. Lại nữa lý lẽ các vị tinh-tú giờ phút lúc đó an vị ra sao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận-mệnh kẻ ra đời lúc ấy.

Lập nên là số theo trong sách này thì rất dễ nhưng, đoán lá số cho trúng thật phải có tài cao đoán và giàu kinh nghiệm lắm. Phải xem hiểu vị trí các sao đã an vị, tính cách, phép đối chiếu, lấy lý lẽ âm-dương, ngũ-hành sinh-khắc chế-biến, nó khoa-học và huyền diệu vô cùng, để luận thành bài giải đoán tiên-tri cuộc đời một người.

Đó là một bài toán không có giải-pháp nhất định nhưng làtheo cách xuy luận của lý-trí và dựa theo kinh-nghiệm đã lượm được từ trước đến nay.

Quyển sách này không thể nói được là đầy đủ, nhưng nó cũng có giúp được một phần nào cho sự gốp nhặt vào khoa lý-số TỬ-VI, ước ao nó là màn đầu cho những quyển sau đầy đủ hơn của các ví vị có tài uyên-bác hơn muốn bổ-cứu thêm.

Còn nếu cứ nhắm mắt bài bác hoài nghi hết cả, thì chỉ là người có ý hẹp hòi; chỉ cố giữ tính tự-tôn, tự-mãn, không có sự ngay thẳng ngang tàng tìm kiếm lý lẽ để hiểu biết thêm!

Các bạn đọc-giả đọc sách này sẽ rất chóng hiểu cách lấy số và đoán số TỬ-VI; vì các tác-giả viết có mạch-lạc dản- dị và dể hiểu. Nếu các bạn đã có lá số viết chữ nho sẳn rồi, các bạn cho dịch ra quốc-ngữ rồi thực hành theo những điều đã đọc trong sách, rồi dựa theo lý-luận thông minh các bạn, các bạn tự xem số cho các bạn và biết đâu chẳng khám phá ra những điều mới mẽ nữa.

Vì thực ra chi có các bạn xem số cho các bạn là đúng hơn cả các thầy số ở trên thế gian này, và làm cho các bạn yên tâm vui vẽ nhận chân lấy cuộc đời là một “CUỘC PHIÊU-LƯU MẠO-HIỂM và ĐẦY TRIẾT-LÝ”.

Mong các bạn đọc-giả thân mếm luận xét và tự hiểu được khoa số TỬ-VI để chiêm-nghiệm tự đánh giá một cách lý-thú cuộc đời mình sau này khi đã đầu bạc răng long, cuộc đời mãn chiếu xế bóng.

HÀ NỘI, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1919

NGUYỄN TỬ QUÂN

(Sổ tử vi kinh nghiệm – Quản Xuân Thịnh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button