Tử vi

Lời tựa cuốn đẩu số luận mệnh của Tử Vân

Rất nhiều bằng hữu nghiên cứu Tử vi lâu năm chẳng những học hỏi danh sư mà còn đọc rất nhiều thư tịch, nhưng khi đứng trước một lá số Tử vi lại cảm thán nói không hiểu gì. Đạo lý không có gì ngoài thiếu hụt quan niệm chính xác về Tử vi, thêm nữa là phương pháp suy luận sai lầm, cho nên coi như học cả đời, hoặc bái hết tất cả danh sư, cuối cùng vẫn là nhìn lá số mà khóc, nói không hiểu gì.

Người viết đã nhiều lần nhấn mạnh trong cuốn Đẩu số và Nhân sinh rằng Tử vi cũng như các môn học thuật khác, trước hết phải có quan niệm chính xác mới có thể có phương pháp chính xác, mới có thể tiến hành theo chất lượng khi mờ khi tỏ, rồi sau đó mới có thể dung hội quán thông, lấy ra suy luận, trong đại thiên thế giới, đông đảo chúng sinh họa phúc và hung thịnh.

Trong sách Đẩu số và Nhân sinh, người viết đưa ra một chút quan niệm cơ bản về Tử vi. Còn trong sách Đẩu số luận Danh nhân lại đem lý luận Tử vi nhập với phương pháp suy diễn để giới thiệu quan niệm và phương pháp suy diễn mệnh lý chính xác. Có lẽ vì có chút khuynh hướng lý luận học thuật, cho nên đối với người mới học, mới luyện sẽ có chút cao thâm khó dò, không thể hiểu hết; vì thế mới quyết định lại lần nữa chấp bút, cố gắng viết cực kỳ dễ hiểu, ngôn từ bình dân, thí dụ cụ thể, đưa ra các án đặc biệt, phân tích lý luận tường tận và giải thích phương pháp suy diễn thực tế. Lầu cao vạn trượng là xây từ đất bằng, có lẽ ổn hơn.
 
Việc luận lá số đơn giản dễ hiểu này có thể giúp người mới học tương đối dễ hiểu, có quan hệ với quan niệm và phương pháp suy diễn Tử vi chính xác.

Bạn đang xem: Lời tựa cuốn đẩu số luận mệnh của Tử Vân

Trong Tử vi có tổng cộng hơn một trăm sao, thường dùng khoảng gần bốn mươi sao, vì mỗi sao đều có nhiều tác dụng, bởi vậy khi suy diễn mệnh lý thực tế, đối với người mới học, thường sẽ không biết sử dụng như thế nào. Đặc biệt là tác dụng của tổ hợp sao lại càng không biết được giữa chúng có sinh ra tác dụng đặc thù nào đối với mệnh lý không, bởi vậy thường thì kết quả suy diễn mệnh lý và sự thật cực khác nhau.

Tử vi mệnh lý ngoại trừ cung Mệnh (Thân) còn có mười một cung vị khác. Mười hai cung vị đều có tác dụng đặc biệt, nhưng trong mười hai cung vị, lại có sự liên quan lẫn nhau. Loại thể thức thiết kế lá số phức tạp này, trong suy luận mệnh lý tuy có đặc điểm trật tự rõ ràng, nhưng nếu không thể nắm giữ ý chính trong đó thì sẽ vì tính chất phức tạp mà khiến suy luận mệnh lý giống như rút ra thiên ti vạn lũ, không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng như rơi vào mây mù.

Chuyện cuộc đời, có người nói, các như kỳ diện, đều có khác biệt. Cũng có người nói, nhân sinh như đánh cờ, cục cục mới. Cuộc sống, trừ mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ và sinh, lão, bệnh, tử người người giống nhau, cơ hồ không có hai người nào có cuộc sống giống nhau. Lấy một người tới nói, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều biến đổi khôn lường, biến ảo khó lường. Trong cuộc sống thương hải tang điền, vận dụng lá số Tử vi để suy luận những biến ảo khó lường trong cuộc sống này như thế nào, nếu quan niệm không chính xác, phương pháp sai lầm thì không có khả năng nói được chuyện gì xảy ra.

Tử vi mệnh lý là một loại “Lý”, như những môn học thuật khác, tất nhiên có Đạo lý và Trật tự. Nhưng tổng quan cổ kim đến nay luận giải vô số vẫn rất khó để người ta từ trong nghị luận hiểu được đạo lý lập luận. Ngược lại mỗi quyển sách đều vô cùng huyền ảo và quỷ quyệt; khiến mọi người hoài nghi loại thuật số này không phải thường nhân qua học tập mà có thể hiểu được học thuật chính thống. Tử vi mệnh lý học thiên cổ đến nay do đó bị người lên án, trì trệ không tiến, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân trọng đại.

Tuế nguyệt chuyển dời, văn minh đi theo thời đại, không ngừng biến chuyển tiến bộ từng ngày. Thế kỷ 20, thập niên 90, xã hội sớm đã đa nguyên hóa. Trong xã hội đông đảo chúng sinh, cuộc sống của mọi người tuyệt đối không phải thời đại tổ tông sử dụng xe bò có thể so sánh. Bỏ qua một bên vũ trụ khoa học kỹ thuật đỉnh cao không nói, để giữ gìn điển chương chế độ xã hội tiến bộ, cũng vì thời đại khác biệt mà cổ kim có cải biến khác hẳn nhau. Tất cả quan niệm luân lý tương quan trong xã hội văn minh cũng đều đang không ngừng diễn tiến. Bởi vậy quan niệm mệnh lý và phương pháp luận nếu không sửa đổi và tiến bộ theo, sẽ bị trào lưu văn minh bao phủ.

Để tiến cử tao ngộ cuộc sống thực tế, trong Tử vi nghiên cứu quan niệm và phương pháp chính xác, trong bộ luận, khai thác phương thức án đặc biệt; từ trong lá số đặc biệt khác nhau, nghiên cứu thảo luận chủ đề mệnh lý khác biệt. Loại phương thức này, đối với người mới học có thể từ đó hiểu được yếu quyết của Tử vi chính thống. Có lẽ so với học hành ép buộc phí phạm hoặc mua hàng đống man thư sẽ có giá trị hơn.

Học mà không nghĩ thì không thông, trong một loạt tác phẩm, trong những ví dụ đặc biệt, làm một chút “hoạt động trí não” với những ví dụ chưa được giải quyết. Những ví dụ chưa được giải quyết (huyền án) này phương pháp suy luận đều cực kỳ đơn giản. Học Tử vi cũng như các môn học khác, người mới học có thể không ngừng tiến bộ. Đối với mấy cái ví dụ chưa được giải quyết này, nếu mãi vẫn không hiểu được thì lại mời tôn sư chỉ giáo sẽ có thể đạt được một ít thu hoạch đặc biệt, không có sư thừa mà toàn tự mình nghiên cứu, nếu mãi chưa có đáp án, đành phải kiên nhẫn chờ đợi, trong một loạt luận tập, lại chờ người viết công bố đáp án.

(Đẩu số luận mệnh – Tử Vân)

 

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lời tựa cuốn đẩu số luận mệnh của Tử Vân

Rất nhiều bằng hữu nghiên cứu Tử vi lâu năm chẳng những học hỏi danh sư mà còn đọc rất nhiều thư tịch, nhưng khi đứng trước một lá số Tử vi lại cảm thán nói không hiểu gì. Đạo lý không có gì ngoài thiếu hụt quan niệm chính xác về Tử vi, thêm nữa là phương pháp suy luận sai lầm, cho nên coi như học cả đời, hoặc bái hết tất cả danh sư, cuối cùng vẫn là nhìn lá số mà khóc, nói không hiểu gì.

Người viết đã nhiều lần nhấn mạnh trong cuốn Đẩu số và Nhân sinh rằng Tử vi cũng như các môn học thuật khác, trước hết phải có quan niệm chính xác mới có thể có phương pháp chính xác, mới có thể tiến hành theo chất lượng khi mờ khi tỏ, rồi sau đó mới có thể dung hội quán thông, lấy ra suy luận, trong đại thiên thế giới, đông đảo chúng sinh họa phúc và hung thịnh.

Trong sách Đẩu số và Nhân sinh, người viết đưa ra một chút quan niệm cơ bản về Tử vi. Còn trong sách Đẩu số luận Danh nhân lại đem lý luận Tử vi nhập với phương pháp suy diễn để giới thiệu quan niệm và phương pháp suy diễn mệnh lý chính xác. Có lẽ vì có chút khuynh hướng lý luận học thuật, cho nên đối với người mới học, mới luyện sẽ có chút cao thâm khó dò, không thể hiểu hết; vì thế mới quyết định lại lần nữa chấp bút, cố gắng viết cực kỳ dễ hiểu, ngôn từ bình dân, thí dụ cụ thể, đưa ra các án đặc biệt, phân tích lý luận tường tận và giải thích phương pháp suy diễn thực tế. Lầu cao vạn trượng là xây từ đất bằng, có lẽ ổn hơn.
 
Việc luận lá số đơn giản dễ hiểu này có thể giúp người mới học tương đối dễ hiểu, có quan hệ với quan niệm và phương pháp suy diễn Tử vi chính xác.

Trong Tử vi có tổng cộng hơn một trăm sao, thường dùng khoảng gần bốn mươi sao, vì mỗi sao đều có nhiều tác dụng, bởi vậy khi suy diễn mệnh lý thực tế, đối với người mới học, thường sẽ không biết sử dụng như thế nào. Đặc biệt là tác dụng của tổ hợp sao lại càng không biết được giữa chúng có sinh ra tác dụng đặc thù nào đối với mệnh lý không, bởi vậy thường thì kết quả suy diễn mệnh lý và sự thật cực khác nhau.

Tử vi mệnh lý ngoại trừ cung Mệnh (Thân) còn có mười một cung vị khác. Mười hai cung vị đều có tác dụng đặc biệt, nhưng trong mười hai cung vị, lại có sự liên quan lẫn nhau. Loại thể thức thiết kế lá số phức tạp này, trong suy luận mệnh lý tuy có đặc điểm trật tự rõ ràng, nhưng nếu không thể nắm giữ ý chính trong đó thì sẽ vì tính chất phức tạp mà khiến suy luận mệnh lý giống như rút ra thiên ti vạn lũ, không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng như rơi vào mây mù.

Chuyện cuộc đời, có người nói, các như kỳ diện, đều có khác biệt. Cũng có người nói, nhân sinh như đánh cờ, cục cục mới. Cuộc sống, trừ mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ và sinh, lão, bệnh, tử người người giống nhau, cơ hồ không có hai người nào có cuộc sống giống nhau. Lấy một người tới nói, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều biến đổi khôn lường, biến ảo khó lường. Trong cuộc sống thương hải tang điền, vận dụng lá số Tử vi để suy luận những biến ảo khó lường trong cuộc sống này như thế nào, nếu quan niệm không chính xác, phương pháp sai lầm thì không có khả năng nói được chuyện gì xảy ra.

Tử vi mệnh lý là một loại “Lý”, như những môn học thuật khác, tất nhiên có Đạo lý và Trật tự. Nhưng tổng quan cổ kim đến nay luận giải vô số vẫn rất khó để người ta từ trong nghị luận hiểu được đạo lý lập luận. Ngược lại mỗi quyển sách đều vô cùng huyền ảo và quỷ quyệt; khiến mọi người hoài nghi loại thuật số này không phải thường nhân qua học tập mà có thể hiểu được học thuật chính thống. Tử vi mệnh lý học thiên cổ đến nay do đó bị người lên án, trì trệ không tiến, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân trọng đại.

Tuế nguyệt chuyển dời, văn minh đi theo thời đại, không ngừng biến chuyển tiến bộ từng ngày. Thế kỷ 20, thập niên 90, xã hội sớm đã đa nguyên hóa. Trong xã hội đông đảo chúng sinh, cuộc sống của mọi người tuyệt đối không phải thời đại tổ tông sử dụng xe bò có thể so sánh. Bỏ qua một bên vũ trụ khoa học kỹ thuật đỉnh cao không nói, để giữ gìn điển chương chế độ xã hội tiến bộ, cũng vì thời đại khác biệt mà cổ kim có cải biến khác hẳn nhau. Tất cả quan niệm luân lý tương quan trong xã hội văn minh cũng đều đang không ngừng diễn tiến. Bởi vậy quan niệm mệnh lý và phương pháp luận nếu không sửa đổi và tiến bộ theo, sẽ bị trào lưu văn minh bao phủ.

Để tiến cử tao ngộ cuộc sống thực tế, trong Tử vi nghiên cứu quan niệm và phương pháp chính xác, trong bộ luận, khai thác phương thức án đặc biệt; từ trong lá số đặc biệt khác nhau, nghiên cứu thảo luận chủ đề mệnh lý khác biệt. Loại phương thức này, đối với người mới học có thể từ đó hiểu được yếu quyết của Tử vi chính thống. Có lẽ so với học hành ép buộc phí phạm hoặc mua hàng đống man thư sẽ có giá trị hơn.

Học mà không nghĩ thì không thông, trong một loạt tác phẩm, trong những ví dụ đặc biệt, làm một chút “hoạt động trí não” với những ví dụ chưa được giải quyết. Những ví dụ chưa được giải quyết (huyền án) này phương pháp suy luận đều cực kỳ đơn giản. Học Tử vi cũng như các môn học khác, người mới học có thể không ngừng tiến bộ. Đối với mấy cái ví dụ chưa được giải quyết này, nếu mãi vẫn không hiểu được thì lại mời tôn sư chỉ giáo sẽ có thể đạt được một ít thu hoạch đặc biệt, không có sư thừa mà toàn tự mình nghiên cứu, nếu mãi chưa có đáp án, đành phải kiên nhẫn chờ đợi, trong một loạt luận tập, lại chờ người viết công bố đáp án.

(Đẩu số luận mệnh – Tử Vân)

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button