Tử vi

Lời tựa cuốn Trần Đoàn phi tinh đẩu số của tác giả Hồng Khánh biên soạn

“Thiên” trong nền văn hóa Hoa Hạ cổ đại là vũ trụ, là thế giới tự nhiên, và cũng là hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sống. Hoàn cảnh xã hội mà mỗi người chúng ta sinh sống rất khác nhau. Ví dụ thôn quê và thànhh thị khác nhau, những tao ngộ gặp gỡ trong cuộc đời và hạnh  phúc hay đau  khổ của mỗi người cũng khác nhau. Hoàn cảnh sống khác nhau, nên những cơ duyên gặp gỡ cũng khác nhau, vì vậy mà có số mạng khác nhau.

Người xưa nói “Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt không bằng cơ hội tốt”, mà cơ hội chính là “duyên”, là tổ hợp của thời gian và không gian, cũng còn gọi là cơ duyên. Cơ duyên một khi vuột khỏi là mất, khó rìm lại được. Thế nên chúng ta rất cần biết cách nắm lấy và vận dụng nó. Người tri mệnh là người khéo nắm bắt và vận dụng cơ duyên. Khi nào có được cơ duyên? Nơi nào có được cơ duyên? Đó chính là lý do mà chúng ta cần phải nghiên cứu môn Phi Tinh Đẩu Số.

Đạo sĩ Trần Đoàn ẩn cư ở Hoa Sơn đã ngộ ra chân lý “thiên nhân hợp nhất” (Trời và người hợp thành một), mà sáng tạo ra môn Phi Tinh Đẩu Số. Nhưng các bí quyết của Phi Tinh Đẩu Số hầu như đều là mật truyền, nhất là bí quyết về tứ hóa phi cung và cách xem kết nối tam bàn thiên địa nhân. Để đáp ứng nhu cầu của người nghiên cứu Đẩu Số, nội dung sách này phần lớn là diễn giải khẩu quyết Phi Tinh của phái Hà Lạc, đồng thời cũng tổng hợp tinh hoa của phái Nhất Diệp Tri Thu, tập trung diễn giải những phần khó nắm bắt trong môn học này.

Bạn đang xem: Lời tựa cuốn Trần Đoàn phi tinh đẩu số của tác giả Hồng Khánh biên soạn

Tác giả cẩn bút
Hồng Khánh

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lời tựa cuốn Trần Đoàn phi tinh đẩu số của tác giả Hồng Khánh biên soạn

“Thiên” trong nền văn hóa Hoa Hạ cổ đại là vũ trụ, là thế giới tự nhiên, và cũng là hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sống. Hoàn cảnh xã hội mà mỗi người chúng ta sinh sống rất khác nhau. Ví dụ thôn quê và thànhh thị khác nhau, những tao ngộ gặp gỡ trong cuộc đời và hạnh  phúc hay đau  khổ của mỗi người cũng khác nhau. Hoàn cảnh sống khác nhau, nên những cơ duyên gặp gỡ cũng khác nhau, vì vậy mà có số mạng khác nhau.

Người xưa nói “Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt không bằng cơ hội tốt”, mà cơ hội chính là “duyên”, là tổ hợp của thời gian và không gian, cũng còn gọi là cơ duyên. Cơ duyên một khi vuột khỏi là mất, khó rìm lại được. Thế nên chúng ta rất cần biết cách nắm lấy và vận dụng nó. Người tri mệnh là người khéo nắm bắt và vận dụng cơ duyên. Khi nào có được cơ duyên? Nơi nào có được cơ duyên? Đó chính là lý do mà chúng ta cần phải nghiên cứu môn Phi Tinh Đẩu Số.

Đạo sĩ Trần Đoàn ẩn cư ở Hoa Sơn đã ngộ ra chân lý “thiên nhân hợp nhất” (Trời và người hợp thành một), mà sáng tạo ra môn Phi Tinh Đẩu Số. Nhưng các bí quyết của Phi Tinh Đẩu Số hầu như đều là mật truyền, nhất là bí quyết về tứ hóa phi cung và cách xem kết nối tam bàn thiên địa nhân. Để đáp ứng nhu cầu của người nghiên cứu Đẩu Số, nội dung sách này phần lớn là diễn giải khẩu quyết Phi Tinh của phái Hà Lạc, đồng thời cũng tổng hợp tinh hoa của phái Nhất Diệp Tri Thu, tập trung diễn giải những phần khó nắm bắt trong môn học này.

Tác giả cẩn bút
Hồng Khánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button