Tử vi

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC

Trong Tử Vi khoa, hai sao Long Trì Phượng Các đi song song như Tả Hữu, Xương Khúc, Kiếp Không, Quang Quí, Thai Phụ…

Long Phượng cùng đứng theo thế hiệp giáp làm thành con người thông tuệ. Long Phượng cũng đem cho nữ mạng nhan sắc phong thái diễm lệ yêu kiều và uy nghi. Long Phượng đứng với Khôi Việt Xương Khúc khiến nam mạng thành tài trí thông minh có tiếng tăm.

Long Phượng giáp cung Tài Bạch hoặc cung Sự Nghiệp, mà không có Tả Hữu hoặc Xương Khúc giáp cung, chủ về có danh tiếng trước, tiền của đến sau, hoặc tiền của do danh tiếng mà có, nhờ tài nghệ mà có tiền của

Bạn đang xem: LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC

Long Phượng gặp Diêu Hỉ càng tăng thêm điều vui. Long Phượng gặp Hoa Cái, Bạch Hổ làm thành bộ “tứ linh” có nhiều may mắn thành tựu.

Sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: “Tại Tật Ách cung mà Thất Sát đứng với Long Trì thì bị chứng âm hư, tai điếc, cũng cung này Thất Sát Phá Quân gặp Phượng Các thì lo bệnh nơi con mắt”

 

Những câu phú về Long Trì Phượng Các:

 

Nữ Mệnh Long Phượng ôn lương

(Số nữ có Long Phượng tính tình ôn lương)

Nữ Mệnh Long Phượng dị đắc quí nhân phối

(Mệnh nữ có Long Phượng dễ lấy chồng sang quí)

Phượng hàm Thư nhi phùng Nhật Nguyệt, tam kỳ lai nhập tử

Sinh nam tất uy bá quyền danh, nữ tất danh đằng xương vũ

(cung Tử Tức có Phượng Các đứng với Tấu Thư, Nhật Nguyệt và Tam Hóa đẻ con trai nên danh phận, con gái tăm tiếng trên nghệ thuật)

Long Phượng giáp Quan, thân cư cẩm thất

(Cung Quan giáp Long Phượng là người có chức tước)

Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái

(Cung Mệnh cung Quan giáp Long Phượng thường được đời nghe danh và mến chuộng)

Phượng Long Tả Hữu Mệnh viên chung thân phú quí

(Mệnh có Tả Hữu Long Phượng lúc nào cũng sang cả)

Phượng Long Mão Dậu ấy ai

Trước sau vinh hiển trong ngoài nổi danh

 

Long Trì Phượng Các gồm hai

Đoài Đông Phụ Bật mấy ai một chồng

(Cung Phu có Long Phượng Phụ Bật số nữ khó lòng một đời chồng)

Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu

 

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

(đây là nói về cung Phối ngẫu)

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công

 

Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long

Công danh quyền thế lẫy lừng một phen

 

Giáp Long giáp Phượng đôi nơi

Tả Hữu Thai Tọa lầu đài thiếu niên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC

Trong Tử Vi khoa, hai sao Long Trì Phượng Các đi song song như Tả Hữu, Xương Khúc, Kiếp Không, Quang Quí, Thai Phụ…

Long Phượng cùng đứng theo thế hiệp giáp làm thành con người thông tuệ. Long Phượng cũng đem cho nữ mạng nhan sắc phong thái diễm lệ yêu kiều và uy nghi. Long Phượng đứng với Khôi Việt Xương Khúc khiến nam mạng thành tài trí thông minh có tiếng tăm.

Long Phượng giáp cung Tài Bạch hoặc cung Sự Nghiệp, mà không có Tả Hữu hoặc Xương Khúc giáp cung, chủ về có danh tiếng trước, tiền của đến sau, hoặc tiền của do danh tiếng mà có, nhờ tài nghệ mà có tiền của

Long Phượng gặp Diêu Hỉ càng tăng thêm điều vui. Long Phượng gặp Hoa Cái, Bạch Hổ làm thành bộ “tứ linh” có nhiều may mắn thành tựu.

Sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: “Tại Tật Ách cung mà Thất Sát đứng với Long Trì thì bị chứng âm hư, tai điếc, cũng cung này Thất Sát Phá Quân gặp Phượng Các thì lo bệnh nơi con mắt”

 

Những câu phú về Long Trì Phượng Các:

 

Nữ Mệnh Long Phượng ôn lương

(Số nữ có Long Phượng tính tình ôn lương)

Nữ Mệnh Long Phượng dị đắc quí nhân phối

(Mệnh nữ có Long Phượng dễ lấy chồng sang quí)

Phượng hàm Thư nhi phùng Nhật Nguyệt, tam kỳ lai nhập tử

Sinh nam tất uy bá quyền danh, nữ tất danh đằng xương vũ

(cung Tử Tức có Phượng Các đứng với Tấu Thư, Nhật Nguyệt và Tam Hóa đẻ con trai nên danh phận, con gái tăm tiếng trên nghệ thuật)

Long Phượng giáp Quan, thân cư cẩm thất

(Cung Quan giáp Long Phượng là người có chức tước)

Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái

(Cung Mệnh cung Quan giáp Long Phượng thường được đời nghe danh và mến chuộng)

Phượng Long Tả Hữu Mệnh viên chung thân phú quí

(Mệnh có Tả Hữu Long Phượng lúc nào cũng sang cả)

Phượng Long Mão Dậu ấy ai

Trước sau vinh hiển trong ngoài nổi danh

 

Long Trì Phượng Các gồm hai

Đoài Đông Phụ Bật mấy ai một chồng

(Cung Phu có Long Phượng Phụ Bật số nữ khó lòng một đời chồng)

Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu

 

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

(đây là nói về cung Phối ngẫu)

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công

 

Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long

Công danh quyền thế lẫy lừng một phen

 

Giáp Long giáp Phượng đôi nơi

Tả Hữu Thai Tọa lầu đài thiếu niên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button