Tử vi

Lục thập tinh hệ – 1

TỬ VI LỤC THẬP TINH HỆ

Tập sách gồm 60 bài, của đại gia tử vi VDChi viết, gom góp tại nhiều thư mục sách, là những tinh túy cách cục biến hóa của “Trung châu phái”, thuộc giáo trình nâng cao, đọc kĩ sẽ hiểu được đặc tính của sao, mục đích “lục thập tinh hệ” giới thiệu, chủ yếu là các phản ứng đặc thù khi tổ hợp tinh hệ vận hành qua 12 cung. xin lưu ý, chỉ giới thiệu một phản ứng đặc thù, vì vậy sẽ không còn [tam phương tứ chính] Để minh họa cho tình hình chung.

 

Bạn đang xem: Lục thập tinh hệ – 1

Cái được gọi là trường hợp bình thường, hội Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật, Lộc Mã là TỐT.

hội Hỏa Linh, Kình Đà, Không Kiếp là XẤU, những suy luận đã được Tác giả ghi chú thêm vào [Tử vi đẩu số giảng nghĩa] của Lục Triệu Bân tiên sinh. Có thể thành một tư liệu tham khảo..

ở phần mô tả về đặc thù phản ứng (tính chất đặc biệt), Nguyên tắc chỉ có thể được sử dụng để giới thiệu, Không có khả năng trong sáu mươi tinh hệ, mười hai cung phản ứng khác nhau mọi điều nói rõ. làm như vậy sẽ có 8640 nguyên tắc phải mô tả, gia thêm “Phụ Tá, Sát, Hóa cùng sao Lưu” hội lại sẽ làm tất cả rối tung ngoài sức tưởng tượng được.

Vì vậy dự đoán chỉ giới hạn ở Mệnh cung là chính, làm thế nào đem bản chất của mệnh cung để đoán các cung khác? Chỉ có thể dựa vào thí dụ của mỗi tinh hệ, để từng cung có một giải thích chi tiết hơn.

Người học Tử vi đẩu số thật ra có 2 cách để giải quyết, một là [tín hiệu dữ liệu], lấy kinh nghiệm của những người thâm cứu không xem đó là bí mật bất truyền (thiên cơ bất khả lộ). Hai là [phản ứng nguyên tắc], tôi tin chương nói về [lục thập tinh hệ] này, là nguyên tắc thứ nhất, cũng là lần đầu truyền dạy những tinh hoa của đẩu số. nếu không biết [lục thập tinh hệ] có [phản ứng nguyên tắc] độc đáo của nó, có thể (đưa đến) lạm dụng [tín hiệu dữ liệu]. biết rằng những nguyên tắc về sau, thường được bổ sung từ những dữ liệu không đầy đủ, vì vậy tôi hy vọng người đọc sẽ nghiên cứu thâm sâu, thông qua những kinh nghiệm tập trung, về lâu sau có thể thấu suốt [tín hiệu dữ liệu], và không cần tín hiệu cũng có thể có một luận đoán chuẩn xác

Ví dụ, khi bản gốc, In ra tất cả các trường hợp tinh bàn, để tiện duyệt đọc, Nhưng sau đó đã quyết định hủy bỏ, hiện hữu bởi một phần độc giả muốn đọc, một phần muốn viết tinh bàn mệnh của họ, Để tăng thêm phần ấn tượng, nếu thiếu kiên nhẫn để tự an tinh bàn, ắt không thể tiến nhập vào cảnh giới đoán mệnh cao cấp được.

Tử vi tọa Tí Ngọ quan hệ tinh thần / vật chất ***

2. Phá quân tọa dần thân bạn nghịch / thuận tòng

3. Liêm Phủ tọa thìn tuất cảm tình / lý trí

4. Thái âm tọa tị hợi phát xạ / thu liễm

5. Tham lang tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

6. Đồng Cự tọa sửu mùi minh láng / âm ám

7. Vũ Tướng tọa dần thân quá cương / quá nhu

8. Nhật Lương tọa mão dậu tường hòa / cô kị

9. Thất sát tọa thìn tuất lý tưởng / huyễn tưởng

10. Thiên cơ tọa tị hợi cơ biến / cơ mưu

11. Tử Phá tọa Sửu Mùi bất ổn / an định ***

12. Thiên phủ tọa mão dậu trì trọng / cẩn thận

13. Thái âm tọa thìn tuất mục tiêu / manh động

14. Liêm Tham tọa tị hợi tình cảm / vật dục

15. Cự môn tọa tí ngọ nội liễm / nghi kị

16. Thiên tướng tọa sửu mùi ưu nhã / dung tục

17. Đồng Lương tọa dần thân lãng mạn / nguyên tắc

18. Vũ Sát tọa mão dậu quyết đoạn / đoản lự

19. Thái dương tọa thìn tuất bất tha luy / tha luy

20. Thiên cơ tọa tí ngọ dương cương / âm nhu***

21. Tử Phủ tọa dần thân chủ động / bị động ***

22. Thái âm tọa mão dậu kiên cường / bạc nhược***

23. Tham lang tọa thìn tuất kiên nhẫn / táo tiến

24. Cự môn tọa tị hợi thâm trầm / xung động

25. Liêm Tướng tọa tí ngọ cương nghị / thúy nhược

26. Thiên lương tọa sửu mùi chính trực / tinh minh

27. Thất sát tọa dần thân cô cao / uy quyền

28. Thiên đồng tọa mão dậu không hư / sung thật

29. Vũ khúc tọa thìn tuất nhân tuần / tiến thủ

30. Thái dương tọa tị hợi tích cực / tiêu cực

31. Phá quân tọa tí ngọ ngoan hiêu / quả cảm

32. Thiên cơ tọa sửu mùi thượng tiến / hạ du

33. Tử Tham tọa mão dậu vật dục / tình dục ***

34. Cự môn tọa thìn tuất kích phát / tao kị

35. Thiên tướng tọa tị hợi khai sang lực / nhân nhân thành sự

36. Thiên lương tọa tí ngọ cô khắc / dung hòa

37. Liêm Sát tọa sửu mùi phấn phát / cương lệ

38 Thiên đồng tọa thìn tuất khoáng đạt / đoản chí

39. Vũ Phá tọa tị hợi thích ứng / phản ảo

40. Thái dương tọa tí ngọ hư phù / trầm ổn

41. Thiên phủ tọa sửu mùi khiêm hòa / khiếp nhược.

42. Cơ Âm tọa dần thân lý trí / tình tự

43. Tử Tướng tọa thìn tuất hữu tình / vô tình ***

44. Thiên lương tọa tị hợi phù đãng / ổn định

45. Thất sát tọa tí ngọ quyền uy / khắc kị

46. Liêm trinh tọa dần thân mẫn cảm / đạp thật

47. Phá quân tọa thìn tuất thiên khô / điều hòa

48. Thiên đồng tọa tị hợi bạc nhược / kiên cường

49. Vũ Phủ tọa tí ngọ sanh tài / lý tài

50. Âm Dương tọa sửu mùi khai láng / trầm uất.

51. Tham Lang tọa dần thân vật dục / tình dục

52. Cơ Cự tọa mão dậu ổn trọng / phù bạc

53. Tử Sát tọa tị hợi quyền uy / chuyên quyền ***

54. Liêm Phá tọa mão dậu phụng công / tư lợi

55. Thiên phủ tọa tị hợi tường hòa / quyền thuật

56. Đồng Âm tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

57. Vũ Tham tọa sửu mùi dục vọng / dã tâm

58. Cự Nhật tọa dần thân đắc trợ / cô lập

59. Thiên tướng tọa mão dậu chính trực / tuần tư

60. Cơ Lương tọa thìn tuất tiêm khắc / minh đoạn

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lục thập tinh hệ - 1

TỬ VI LỤC THẬP TINH HỆ

Tập sách gồm 60 bài, của đại gia tử vi VDChi viết, gom góp tại nhiều thư mục sách, là những tinh túy cách cục biến hóa của “Trung châu phái”, thuộc giáo trình nâng cao, đọc kĩ sẽ hiểu được đặc tính của sao, mục đích “lục thập tinh hệ” giới thiệu, chủ yếu là các phản ứng đặc thù khi tổ hợp tinh hệ vận hành qua 12 cung. xin lưu ý, chỉ giới thiệu một phản ứng đặc thù, vì vậy sẽ không còn [tam phương tứ chính] Để minh họa cho tình hình chung.

 

Cái được gọi là trường hợp bình thường, hội Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật, Lộc Mã là TỐT.

hội Hỏa Linh, Kình Đà, Không Kiếp là XẤU, những suy luận đã được Tác giả ghi chú thêm vào [Tử vi đẩu số giảng nghĩa] của Lục Triệu Bân tiên sinh. Có thể thành một tư liệu tham khảo..

ở phần mô tả về đặc thù phản ứng (tính chất đặc biệt), Nguyên tắc chỉ có thể được sử dụng để giới thiệu, Không có khả năng trong sáu mươi tinh hệ, mười hai cung phản ứng khác nhau mọi điều nói rõ. làm như vậy sẽ có 8640 nguyên tắc phải mô tả, gia thêm “Phụ Tá, Sát, Hóa cùng sao Lưu” hội lại sẽ làm tất cả rối tung ngoài sức tưởng tượng được.

Vì vậy dự đoán chỉ giới hạn ở Mệnh cung là chính, làm thế nào đem bản chất của mệnh cung để đoán các cung khác? Chỉ có thể dựa vào thí dụ của mỗi tinh hệ, để từng cung có một giải thích chi tiết hơn.

Người học Tử vi đẩu số thật ra có 2 cách để giải quyết, một là [tín hiệu dữ liệu], lấy kinh nghiệm của những người thâm cứu không xem đó là bí mật bất truyền (thiên cơ bất khả lộ). Hai là [phản ứng nguyên tắc], tôi tin chương nói về [lục thập tinh hệ] này, là nguyên tắc thứ nhất, cũng là lần đầu truyền dạy những tinh hoa của đẩu số. nếu không biết [lục thập tinh hệ] có [phản ứng nguyên tắc] độc đáo của nó, có thể (đưa đến) lạm dụng [tín hiệu dữ liệu]. biết rằng những nguyên tắc về sau, thường được bổ sung từ những dữ liệu không đầy đủ, vì vậy tôi hy vọng người đọc sẽ nghiên cứu thâm sâu, thông qua những kinh nghiệm tập trung, về lâu sau có thể thấu suốt [tín hiệu dữ liệu], và không cần tín hiệu cũng có thể có một luận đoán chuẩn xác

Ví dụ, khi bản gốc, In ra tất cả các trường hợp tinh bàn, để tiện duyệt đọc, Nhưng sau đó đã quyết định hủy bỏ, hiện hữu bởi một phần độc giả muốn đọc, một phần muốn viết tinh bàn mệnh của họ, Để tăng thêm phần ấn tượng, nếu thiếu kiên nhẫn để tự an tinh bàn, ắt không thể tiến nhập vào cảnh giới đoán mệnh cao cấp được.

Tử vi tọa Tí Ngọ quan hệ tinh thần / vật chất ***

2. Phá quân tọa dần thân bạn nghịch / thuận tòng

3. Liêm Phủ tọa thìn tuất cảm tình / lý trí

4. Thái âm tọa tị hợi phát xạ / thu liễm

5. Tham lang tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

6. Đồng Cự tọa sửu mùi minh láng / âm ám

7. Vũ Tướng tọa dần thân quá cương / quá nhu

8. Nhật Lương tọa mão dậu tường hòa / cô kị

9. Thất sát tọa thìn tuất lý tưởng / huyễn tưởng

10. Thiên cơ tọa tị hợi cơ biến / cơ mưu

11. Tử Phá tọa Sửu Mùi bất ổn / an định ***

12. Thiên phủ tọa mão dậu trì trọng / cẩn thận

13. Thái âm tọa thìn tuất mục tiêu / manh động

14. Liêm Tham tọa tị hợi tình cảm / vật dục

15. Cự môn tọa tí ngọ nội liễm / nghi kị

16. Thiên tướng tọa sửu mùi ưu nhã / dung tục

17. Đồng Lương tọa dần thân lãng mạn / nguyên tắc

18. Vũ Sát tọa mão dậu quyết đoạn / đoản lự

19. Thái dương tọa thìn tuất bất tha luy / tha luy

20. Thiên cơ tọa tí ngọ dương cương / âm nhu***

21. Tử Phủ tọa dần thân chủ động / bị động ***

22. Thái âm tọa mão dậu kiên cường / bạc nhược***

23. Tham lang tọa thìn tuất kiên nhẫn / táo tiến

24. Cự môn tọa tị hợi thâm trầm / xung động

25. Liêm Tướng tọa tí ngọ cương nghị / thúy nhược

26. Thiên lương tọa sửu mùi chính trực / tinh minh

27. Thất sát tọa dần thân cô cao / uy quyền

28. Thiên đồng tọa mão dậu không hư / sung thật

29. Vũ khúc tọa thìn tuất nhân tuần / tiến thủ

30. Thái dương tọa tị hợi tích cực / tiêu cực

31. Phá quân tọa tí ngọ ngoan hiêu / quả cảm

32. Thiên cơ tọa sửu mùi thượng tiến / hạ du

33. Tử Tham tọa mão dậu vật dục / tình dục ***

34. Cự môn tọa thìn tuất kích phát / tao kị

35. Thiên tướng tọa tị hợi khai sang lực / nhân nhân thành sự

36. Thiên lương tọa tí ngọ cô khắc / dung hòa

37. Liêm Sát tọa sửu mùi phấn phát / cương lệ

38 Thiên đồng tọa thìn tuất khoáng đạt / đoản chí

39. Vũ Phá tọa tị hợi thích ứng / phản ảo

40. Thái dương tọa tí ngọ hư phù / trầm ổn

41. Thiên phủ tọa sửu mùi khiêm hòa / khiếp nhược.

42. Cơ Âm tọa dần thân lý trí / tình tự

43. Tử Tướng tọa thìn tuất hữu tình / vô tình ***

44. Thiên lương tọa tị hợi phù đãng / ổn định

45. Thất sát tọa tí ngọ quyền uy / khắc kị

46. Liêm trinh tọa dần thân mẫn cảm / đạp thật

47. Phá quân tọa thìn tuất thiên khô / điều hòa

48. Thiên đồng tọa tị hợi bạc nhược / kiên cường

49. Vũ Phủ tọa tí ngọ sanh tài / lý tài

50. Âm Dương tọa sửu mùi khai láng / trầm uất.

51. Tham Lang tọa dần thân vật dục / tình dục

52. Cơ Cự tọa mão dậu ổn trọng / phù bạc

53. Tử Sát tọa tị hợi quyền uy / chuyên quyền ***

54. Liêm Phá tọa mão dậu phụng công / tư lợi

55. Thiên phủ tọa tị hợi tường hòa / quyền thuật

56. Đồng Âm tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

57. Vũ Tham tọa sửu mùi dục vọng / dã tâm

58. Cự Nhật tọa dần thân đắc trợ / cô lập

59. Thiên tướng tọa mão dậu chính trực / tuần tư

60. Cơ Lương tọa thìn tuất tiêm khắc / minh đoạn

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button