Tử vi

Luận bàn cách cục họa cha mẹ

a. Cha mẹ chết sớm: biểu hiện qua những đặc điểm chính sau:

– cung Phúc xấu hoặc tầm thường;

– cung Phụ bị Tuần, Triệt đồng cung trấn thủ;

Bạn đang xem: Luận bàn cách cục họa cha mẹ

– cung Phụ có Âm, Dương sáng bị Tuần, Triệt;

– cung Phụ, cung Mệnh có hao bại tinh, đặc biệt là Tang Môn, Bạch Hổ;

– cung có Thái Dương (cha), cung có Thái Âm (mẹ) có Tang Hổ, Đại Tiểu Hao gặp sát tinh;

– số của cha, mẹ có cách yểu.

Vị trí của Âm Dương cùng với giờ sinh có thể giúp đoán được cha hay mẹ mất trước, cụ thể như sau:

– Âm Dương đều sáng sủa: cha mẹ thọ (thông thường)

– Dương sáng, Âm mờ: mẹ mất trước cha

– Dương mờ, Âm sáng: cha mất trước mẹ

– Âm Dương cùng sáng: sinh ban ngày: mẹ mất trước; sinh ban đêm: cha mất trước

– Âm Dương cùng mờ: sinh ban ngày: cha mất trước; sinh ban đêm: mẹ mất trước

– Âm Dương đồng cung ở Sửu Mùi: không có Tuần, Triệt đồng cung: sinh ngày – mẹ mất trước, sinh đêm – cha mất trước; gặp Tuần hay Triệt đồng cung: sinh ngày – cha mất trước, sinh đêm – mẹ mất trước.

Việc mất trước không bắt buộc là mất sớm. Việc tính sớm, trễ phải dựa vào cung Phụ Mẫu, qua những bộ sao dưới đây:

– Tử Vi, Phá Quân đồng cung

– Tử Vi, Tham Lang đồng cung

– Liêm Trinh ở Dần, Thân

– Liêm Trinh, Thất Sát đồng cung

– Liêm Trinh, Tham Lang đồng cung

– Thiên Đồng ở Thìn, Tuất

– Thiên Đồng, Cự Môn đồng cung

– Vũ Khúc

– Vũ Khúc, Phá Quân đồng cung

– Thái Dương ở Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý

– Thiên Cơ, Thái Âm ở Dần

– Thiên Cơ, Cự Môn đồng cung

– Thiên Phủ ở Sửu, Mùi, Mão, Dậu

– Thái Âm ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dần

– Tham Lang

– Cự Môn ở Tỵ, Thìn, Tuất

– Thiên Lương ở Tỵ, Hợi

– Thất Sát ở Thìn, Tuất

– Phá Quân

– Phá Quân ở Thìn, Tuất

– Hỏa Tinh, Linh Tinh, Phá Quân đồng cung

– Kình Dương, Đà La, Thất Sát đồng cung

– Thiên Mã, Đà La và sát tinh

– Cô Thần, Quả Tú và sát tinh

– Tuần, Triệt tại cung Phụ Mẫu

Ngoài ra, năm sinh và giờ sinh của mình đôi khi có ảnh hưởng đến sự vắn số của cha mẹ trong 3 trường hợp sau:

– sinh năm Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì rất độc: mồ côi sớm;

– sinh năm Dần, Hợi, Tỵ, giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi: khắc cha từ lúc còn nhỏ tuổi nhưng nếu qua 16 tuổi mà chưa mồ côi cha thì coi như không mồ côi sớm nữa;

– sinh năm Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi giờ Tý, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu: khắc mẹ trước.

Ba trường hợp trên phải được tính phối hợp với các sao ở cung Phụ Mẫu kể trên để có thêm yếu tố quyết đoán.

b. Cha mẹ chia ly: không kể mỗi người đi làm ăn một phương rồi thỉnh thoảng gặp lại, tình trạng chia ly ở đây được hiểu là xa cách hẳn nhau, không tái họp vì những nguyên nhân như ly thân, ly hôn, tử biệt. Có thể tham chiếu đoạn nói về vợ chồng chia ly để khảo sát tình trạng chia ly của cha mẹ. Mặt khác, đôi khi tình trạng chia ly gần giống tình trạng chết sớm. Ngoài ra, những họa xảy ra cho cá nhân đều có thể ứng cho Phụ Mẫu nếu những bộ sao đó đóng ở cung Phụ.

c. Cha mẹ để nợ cho con cái: thể hiện qua các sao tài lộc bị sát tinh đi kèm, đôi khi bị hao bại tinh đi kèm. Mặt khác, cung Tài của đương số cũng có hao bại tinh, nhất là Tuần, Triệt, ngụ ý rằng chậm có tiền.

d. Cha mẹ bệnh tật nặng: xem trong cách bệnh, tật.

8. Họa cho anh em, chị em: ảnh hưởng đến sự yểu chiết, sự hư đốn của anh chi em, sự hình khắc bất hòa, tranh chấp giữa anh chị em, ruột hay nuôi hay ghẻ. Các bộ sao nói lên tình trạng trên đều tương tự với các bộ sao yểu, hư, hình khắc … giữa vọ chồng, con cái hay cha mẹ.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận bàn cách cục họa cha mẹ

a. Cha mẹ chết sớm: biểu hiện qua những đặc điểm chính sau:

– cung Phúc xấu hoặc tầm thường;

– cung Phụ bị Tuần, Triệt đồng cung trấn thủ;

– cung Phụ có Âm, Dương sáng bị Tuần, Triệt;

– cung Phụ, cung Mệnh có hao bại tinh, đặc biệt là Tang Môn, Bạch Hổ;

– cung có Thái Dương (cha), cung có Thái Âm (mẹ) có Tang Hổ, Đại Tiểu Hao gặp sát tinh;

– số của cha, mẹ có cách yểu.

Vị trí của Âm Dương cùng với giờ sinh có thể giúp đoán được cha hay mẹ mất trước, cụ thể như sau:

– Âm Dương đều sáng sủa: cha mẹ thọ (thông thường)

– Dương sáng, Âm mờ: mẹ mất trước cha

– Dương mờ, Âm sáng: cha mất trước mẹ

– Âm Dương cùng sáng: sinh ban ngày: mẹ mất trước; sinh ban đêm: cha mất trước

– Âm Dương cùng mờ: sinh ban ngày: cha mất trước; sinh ban đêm: mẹ mất trước

– Âm Dương đồng cung ở Sửu Mùi: không có Tuần, Triệt đồng cung: sinh ngày – mẹ mất trước, sinh đêm – cha mất trước; gặp Tuần hay Triệt đồng cung: sinh ngày – cha mất trước, sinh đêm – mẹ mất trước.

Việc mất trước không bắt buộc là mất sớm. Việc tính sớm, trễ phải dựa vào cung Phụ Mẫu, qua những bộ sao dưới đây:

– Tử Vi, Phá Quân đồng cung

– Tử Vi, Tham Lang đồng cung

– Liêm Trinh ở Dần, Thân

– Liêm Trinh, Thất Sát đồng cung

– Liêm Trinh, Tham Lang đồng cung

– Thiên Đồng ở Thìn, Tuất

– Thiên Đồng, Cự Môn đồng cung

– Vũ Khúc

– Vũ Khúc, Phá Quân đồng cung

– Thái Dương ở Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý

– Thiên Cơ, Thái Âm ở Dần

– Thiên Cơ, Cự Môn đồng cung

– Thiên Phủ ở Sửu, Mùi, Mão, Dậu

– Thái Âm ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dần

– Tham Lang

– Cự Môn ở Tỵ, Thìn, Tuất

– Thiên Lương ở Tỵ, Hợi

– Thất Sát ở Thìn, Tuất

– Phá Quân

– Phá Quân ở Thìn, Tuất

– Hỏa Tinh, Linh Tinh, Phá Quân đồng cung

– Kình Dương, Đà La, Thất Sát đồng cung

– Thiên Mã, Đà La và sát tinh

– Cô Thần, Quả Tú và sát tinh

– Tuần, Triệt tại cung Phụ Mẫu

Ngoài ra, năm sinh và giờ sinh của mình đôi khi có ảnh hưởng đến sự vắn số của cha mẹ trong 3 trường hợp sau:

– sinh năm Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì rất độc: mồ côi sớm;

– sinh năm Dần, Hợi, Tỵ, giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi: khắc cha từ lúc còn nhỏ tuổi nhưng nếu qua 16 tuổi mà chưa mồ côi cha thì coi như không mồ côi sớm nữa;

– sinh năm Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi giờ Tý, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu: khắc mẹ trước.

Ba trường hợp trên phải được tính phối hợp với các sao ở cung Phụ Mẫu kể trên để có thêm yếu tố quyết đoán.

b. Cha mẹ chia ly: không kể mỗi người đi làm ăn một phương rồi thỉnh thoảng gặp lại, tình trạng chia ly ở đây được hiểu là xa cách hẳn nhau, không tái họp vì những nguyên nhân như ly thân, ly hôn, tử biệt. Có thể tham chiếu đoạn nói về vợ chồng chia ly để khảo sát tình trạng chia ly của cha mẹ. Mặt khác, đôi khi tình trạng chia ly gần giống tình trạng chết sớm. Ngoài ra, những họa xảy ra cho cá nhân đều có thể ứng cho Phụ Mẫu nếu những bộ sao đó đóng ở cung Phụ.

c. Cha mẹ để nợ cho con cái: thể hiện qua các sao tài lộc bị sát tinh đi kèm, đôi khi bị hao bại tinh đi kèm. Mặt khác, cung Tài của đương số cũng có hao bại tinh, nhất là Tuần, Triệt, ngụ ý rằng chậm có tiền.

d. Cha mẹ bệnh tật nặng: xem trong cách bệnh, tật.

8. Họa cho anh em, chị em: ảnh hưởng đến sự yểu chiết, sự hư đốn của anh chi em, sự hình khắc bất hòa, tranh chấp giữa anh chị em, ruột hay nuôi hay ghẻ. Các bộ sao nói lên tình trạng trên đều tương tự với các bộ sao yểu, hư, hình khắc … giữa vọ chồng, con cái hay cha mẹ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button