Tử vi

Luận các sao thất hãm bần tiện ở 12 cung

Sửu Mùi Cự Cơ vi trị phúc,

Thất hãm thử nguyệt phúc tu khinh,

Mão Dậu bất hỉ phùng Dương Nhận,

Bạn đang xem: Luận các sao thất hãm bần tiện ở 12 cung

Thìn Tuất Tử Phá triều la võng,

Thìn hưu Tuất tù Tham Trinh hãm,

Ngọ cung Âm Cự bất kham xưng,

Thân cung hợp Vũ vi hạ cách,

Dậu phùng Cơ Cự Nhật vô tinh,

Mão Thìn Tị Ngọ phùng Âm tú,

Tuất Hợi phùng Dương diệc bất dung,

Tham Sát Tị Hợi cư hãm địa,

Phá Quân Mão Dậu bất vi thanh,

Gia Sát ngộ Kiếp vi gian đạo,

Thử thị hình tà bất tất luận,

Tham Lang hóa lộc cư tứ mộ,

Túng nhiên ngộ cát diệc trung bình,

Mệnh triền nhược địa hưu phùng Kị,

Không Kiếp Kình Dương gia Hỏa Linh,

Nhược phi yểu chiết chủ hạ tiện,

Lục súc chi mệnh bất khả bình,

Vượng địa phát phúc chung viễn đại,

Hãm địa tranh vanh đáo để khuynh,

Nhị luận bất quá ngũ bách tự,

Phú quý bần tiện biệt đắc minh.

Sửu Mùi Cơ Cự là gặp phúc

Ở đó Nguyệt hãm phúc nhẹ tênh

Mão Dậu chẳng vui gặp Kình vậy

Thìn Tuất, Tử, Phá chầu La Võng,

Thìn hưu, Tuất Tù, Liêm, Tham hãm

Ngọ cung Nguyệt, Cự, chẳng xứng đáng

Thân cung hợp Vũ là hạ cách

Dậu phùng Cơ Cự, Nhật vô minh,

Mão Thìn Tị Ngọ, gặp Thái Âm

Tuất Hợi gặp Nhật cũng chẳng cần

Tham, Sát Tị Hợi, cư hãm địa

Phá Quân Mão Dậu, không sáng đâu,

Thêm Sát gặp Kiếp là gian đạo

Như vậy tà gian khỏi cần luận

Tham Lang hóa Lộc cư tứ Mộ

Đúng là gặp cát cũng trung bình,

Mệnh vào nhược địa đừng gặp Kị

Không Kiếp, Kình Dương với Hỏa Linh

Nếu không chết yểu thì hạ tiện

Số của súc sinh chẳng muốn bình,

Vượng địa, phát phúc sau càng lớn

Hãm địa, cao ngất rồi cũng nghiêng

Hai phần luận ấy năm trăm chữ

Phú quý bần tiện, chia mà biết.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận các sao thất hãm bần tiện ở 12 cung

Sửu Mùi Cự Cơ vi trị phúc,

Thất hãm thử nguyệt phúc tu khinh,

Mão Dậu bất hỉ phùng Dương Nhận,

Thìn Tuất Tử Phá triều la võng,

Thìn hưu Tuất tù Tham Trinh hãm,

Ngọ cung Âm Cự bất kham xưng,

Thân cung hợp Vũ vi hạ cách,

Dậu phùng Cơ Cự Nhật vô tinh,

Mão Thìn Tị Ngọ phùng Âm tú,

Tuất Hợi phùng Dương diệc bất dung,

Tham Sát Tị Hợi cư hãm địa,

Phá Quân Mão Dậu bất vi thanh,

Gia Sát ngộ Kiếp vi gian đạo,

Thử thị hình tà bất tất luận,

Tham Lang hóa lộc cư tứ mộ,

Túng nhiên ngộ cát diệc trung bình,

Mệnh triền nhược địa hưu phùng Kị,

Không Kiếp Kình Dương gia Hỏa Linh,

Nhược phi yểu chiết chủ hạ tiện,

Lục súc chi mệnh bất khả bình,

Vượng địa phát phúc chung viễn đại,

Hãm địa tranh vanh đáo để khuynh,

Nhị luận bất quá ngũ bách tự,

Phú quý bần tiện biệt đắc minh.

Sửu Mùi Cơ Cự là gặp phúc

Ở đó Nguyệt hãm phúc nhẹ tênh

Mão Dậu chẳng vui gặp Kình vậy

Thìn Tuất, Tử, Phá chầu La Võng,

Thìn hưu, Tuất Tù, Liêm, Tham hãm

Ngọ cung Nguyệt, Cự, chẳng xứng đáng

Thân cung hợp Vũ là hạ cách

Dậu phùng Cơ Cự, Nhật vô minh,

Mão Thìn Tị Ngọ, gặp Thái Âm

Tuất Hợi gặp Nhật cũng chẳng cần

Tham, Sát Tị Hợi, cư hãm địa

Phá Quân Mão Dậu, không sáng đâu,

Thêm Sát gặp Kiếp là gian đạo

Như vậy tà gian khỏi cần luận

Tham Lang hóa Lộc cư tứ Mộ

Đúng là gặp cát cũng trung bình,

Mệnh vào nhược địa đừng gặp Kị

Không Kiếp, Kình Dương với Hỏa Linh

Nếu không chết yểu thì hạ tiện

Số của súc sinh chẳng muốn bình,

Vượng địa, phát phúc sau càng lớn

Hãm địa, cao ngất rồi cũng nghiêng

Hai phần luận ấy năm trăm chữ

Phú quý bần tiện, chia mà biết.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button