Tử vi

Luận đàm cách cục tử vi chính yếu

Luận đàm cách cục tử vi chính yếu

Ngày trước trò có biết trên diễn đàn về phái Tử Vân bên Đài Loan, họ chỉ dùng 14 chính tinh, lục Sát tinh, lục Cát tinh và Hóa khí mà vẫn đoán đúng được. Đó là do nghe nói, tuy nhiên trò cũng thấy rằng việc học cần quay lại gốc, đúng như thầy nói, việc xem lá số cũng như khắc họa một bức tranh, khắc họa từ nét ban đầu là quan trọng nhất. Trò may mắn học được lý thuyết đúng, nhưng việc áp dụng vào thì chưa có kinh nghiệm, việc dùng các cặp sao lẻ không cho ý nghĩa khi luận đoán. Nhất là với những người khác nhau sẽ có số mệnh và cuộc đời khác nhau vậy, điều đó chỉ thực nghiệm mới biết, trò may mắn khi gặp được thầy, mong thầy không chê trò dốt nát mà kiên nhẫn ạ. Trò có vài thắc mắc ạ:

Bạn đang xem: Luận đàm cách cục tử vi chính yếu

Thứ nhất về Mệnh đương số là mệnh Thổ, THẤT SÁT tọa thủ cung Mệnh là hành Kim, Thổ sinh Kim, tính chất sao THẤT SÁT được tăng mạnh, hợp với bản mệnh. Tuy nhiên nếu mệnh đương số là Thủy thì sẽ hợp với PHÁ QUÂN và Mộc sẽ hợp với THAM LANG phải không thầy? Trong trường hợp đó tuy Mệnh đóng tại THẤT SÁT nhưng tính chất PHÁ QUÂN/THAM LANG nổi bật?

Ngũ hành mệnh liên quan tới việc chịu ảnh hưởng của Chính Tinh là đúng. Đương số sẽ chịu tác động của bản cung là mạnh nhất, tam hợp cần lưu ý rằng tam hợp khác hoàn toàn với bản cung, chỉ có tác dụng khi xét chung một quá trình tư tưởng. Như vậy Sát Phá Tham với Thất Sát là Kim, Tham Lang là Mộc, Phá Quân là Thủy là ngũ hành. Bản cung ta là Thất Sát. Trong một quá trình tư tưởng, ai cũng có tính chất của tất cả các sao trong tính cách ( Cũng như không có mệnh Tử Vi nhưng mọi người đều có lý tưởng riêng, không có Thiên Phủ nhưng ai cũng biết quan tâm tới tình cảm, bảo trợ, yêu thương cha mẹ. Khi có tại mệnh thì tính cách ấy nổi bật hơn, đó là ý nghĩa của Mệnh và tùy theo phối hợp mà định cách ), thì người có Sát Phá Tham thủ mệnh như sau cho một quá trình hành động hoàn chỉnh đặc trưng. Từ tham muốn của Tham Lang, tham muốn nhỏ như có được đủ ăn, tham muốn lớn như có thiên hạ. Từ nghiên cứu, ưa khám phá của Phá Quân, thay đổi không ưa ổn định của sao này mà thường được tín nhiệm, có khả năng lãnh đạo về đường lối ý tưởng, kết hợp với tham muốn mà hình thành lý tưởng của bản thân. Thất Sát đóng vai trò thực hiện, đảm nhiệm hành động với toàn cách cục. Như vậy toàn cách Sát Phá Tham hoàn chỉnh một quá trình công việc hay tư tưởng. Mệnh tạo ở vị trí Thất Sát là ứng với hành động, vẫn chịu tác động của hai sao Phá Quân và Tham Lang do ở tam hợp nhưng không phải là bản tính. Cũng như cách Cự Cơ Đồng rõ rệt nhất. Khi ở vị trí Thiên Cơ bản tính của ta tính toán tới lợi ích của bản thân trong cộng đồng, trong khi Thiên Đồng hướng tới cái chung, tập thể lên trên. Do đó xung đột là Cự Môn. Bản thân ta ở Thiên Đồng thì ứng với tính chất sao này trong toàn quá trình tư tưởng của nhóm sao. Sự trái nghịch của Thiên Cơ và Thiên Đồng ngay trong một bố cục tam hợp sẽ làm rõ về bản cung và tam hợp. Và xét đây là xét riêng. Xét chung làm gì?. Xét chung toàn tổ hợp để xét về tính chất tốt đẹp hay xấu, tính chất đặc trưng của toàn tổ hợp. Như trong Cự Cơ Đồng xét chung đắc trọng điểm, tổ chức của ta ở vị trí rất cao trong xã hội, một doanh nghiệp lớn, hay nội bộ một tổ chức chính trị lớn. Cự Cơ Đồng như ngộ Kình Hao thì tổ chức này có đặc điểm là thay đổi chủ động, ưa kháng cự với khó khăn tìm cái mới. Nếu ta là Cự Môn thì ta có thể là người lãnh đạo, hoặc là một người chống đối tùy theo đắc cách của Cự Môn, đó là xét riêng. Nếu ta là Thiên Cơ thì ta là người tính toán, mưu cơ cho tổ chức, có thể đứng đầu hay không là do trợ tinh cát hóa, nếu Cự Cơ Đồng mà Thiên Cơ đứng đầu thì ứng hợp với Cự Môn là phản kháng, do Cự Môn là sao ưa đứng đầu. Nếu ta tức bản cung Mệnh là Thiên Đồng đứng đầu thì ta hướng tới cái tập thể, hai cái Thiên Cơ tức có kẻ khác làm quân sư, tính toán riêng tư khi ta hướng tới cái tập thể, cũng có kẻ là Cự Môn phản kháng. Nếu ta là Cự Cơ đứng đầu thì ta là người đưa ra chiến lược cho tổ chức, cũng là người sáng tạo với Cự khi tốt hướng cái bất mãn sang tổ chức khác, cấp trên hay đối thủ cạnh tranh. Nếu mệnh là Cự Đồng đứng đầu thì ta là người hướng tới tập thể, hướng tới cái chung hơn lợi ích mỗi người, tuy nhiên điểm xấu có thể ta là người chia rẽ nội bộ. Đây là cái riêng trong cái chung. Tổ hợp xét chung là toàn cách cục là cái hướng toàn bộ chuỗi tư tưởng, cát hóa toàn cục hoặc suy bại. Tổ hợp xét riêng là cái bên trong, do đó bản cung mệnh tốt nhưng tam hợp xấu như mệnh Thất Sát là ta hành động chính xác, làm việc tốt nhưng cái tham muốn ban đầu đã sai lầm, như tham muốn tiền bạc mà vi phạm pháp luật dẫn tới buôn lậu, việc buôn lậu thực hiện thành công tức Thất Sát tốt nhưng cuối cùng do Phá Quân xấu nghiên cứu, khám phá kẽ hở sai mà thành thất bại. Nếu bản cung tức xét riêng xấu mà toàn cách cục tốt. Ta là Thất Sát hành động kém do thiếu quan sát, nhưng Tham Lang tốt tham muốn hướng tới cái to lớn, Phá Quân tốt khám phá tốt và toàn ý nghĩa xét chung tốt thì kết quả cuối cùng là tốt, đặc biệt khi nhập vận. Thực chất không nên để tâm vào ứng với sao này trong tam hợp hay sao kia ở bản cung vì toàn tổ hợp mệnh là của bản thân ta, đánh giá cát hung. Chỉ xét riêng mới cần thiết ngũ hành mệnh. Thực lý khi xét với bản cung, nếu ngũ hành khắc sao bản mệnh thì luận xét chung làm trọng yếu, xét riêng để có cái nhìn rõ hơn về toàn cục. Các trường hợp còn lại luận phối hợp cách. 

Thứ 2, về khắc họa bức tranh từ ban đầu, trò có lập lá số bằng tay trên giấy, trò nhận thấy xét bố cục chính tinh thì nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM có TỬ TƯỚNG tọa LA VÕNG bất lợi, tinh hệ SÁT PHÁ THAM nắm lệnh. Tuy nhiên chỉ có vị trí THẤT SÁT là có lợi, vị trí PHÁ QUÂN tại Thìn Tuất bất lợi. Các vị trí ĐỒNG LƯƠNG xung chiều tại Tị Hợi, hạnh 1 nơi mà phúc 1 ngả ngó nhau, cũng là vị trí không hay. Xét chung chỉ có vị trí THẤT SÁT và vị trí nhóm CỰ CƠ là đắc lợi, tạo thành nhiều ý nghĩa hay, nhất là vị trí CỰ CƠ.

Với tinh hệ Tử Tướng cư Thìn Tuất, nhập cung độ Thiên La khác với Địa Võng. Với nhóm Tử Vũ Liêm có Phủ Tướng nên khá ổn định. Ở cung độ Thìn Tuất có điểm đặc biệt là chỉ thích hợp cho nhóm sao ưa động, tính chủ động thích nghi với tác động của hoàn cảnh. La Võng ý nghĩa là lưới trời, chủ vấp ngã, vướng mắc có tính bất ngờ do hoàn cảnh tạo ra. Nhập cung độ La Võng với Phá Quân tùy bố cục xác định. Tử Tướng tính chất khá tốt, tuy nhiên khó dung hợp được bàng tinh do tính bất hợp khi giao hội với bàng tinh của cặp sao này. Tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở đây mạnh không yếu. Sát Phá Tham nắm lệnh, tương đương Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, tức trên lá số chính tà bất phân, Phá Quân cầm đầu nhóm Sát Phá Tham có lý tưởng tốt không xấu. Do đó Tử Tướng đứng lên đối đầu với Phá Quân là cách xung chiếu mạnh. Mệnh cách nhập nhóm Sát Phá Tham và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đều tốt. Ở cách Tử Tướng giao hội với Vũ Phủ đồng độ tính chất phò tá, trợ lực tốt. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm chỉ cần được giao hội Phủ Tướng ở các trường hợp đều là cách cục mạnh, do ý nghĩa nhóm sao này là tổ chức có quản lý, có người đứng đầu, phân lập trật tự rõ ràng với từng trách nhiệm riêng, có việc giám sát, đạo đức hướng tới cái nhân nghĩa, tương trợ, Sát cách bất vượng nên luận là bố cục hoàn chỉnh. Với Sát Phá Tham toàn tổ hợp ở đây dẫn đầu bởi Phá Quân ưa phá bỏ, phá vỡ những điều sai lầm. Cổ nhân luận, phát sinh một kẻ tốt, phát sinh một kẻ đối lập. Phát sinh kẻ chính, ắt hiện cái tà. Chính tà bất phân. Do đó Tử Tướng và Phá Quân là thời điểm chính tà bất phân, thay đổi liên tục, xung chiếu nhau. Khác với Tử Vi độc tọa cư Tí Ngọ hay Tử Phủ cư Dần Thân. Hai nhóm sao dẫn đầu bởi hai lý tưởng, một chứa tính chất nhanh mạnh hoạch phát, thay đổi. Một chứa tính ổn định, vững bền. Ngay ở thiên hướng đã khác biệt, có kẻ tính trầm ổn định cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với tình cảm, vững bền là cứu cánh. Có kẻ tính ưa thay đổi, phát triển đột biến lấy Sát Phá Tham với Sát cách làm cứu cảnh lấy làm lý tưởng của bản thân. Khi Sát Phá Tham ổn định hoàn chỉnh và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thì phát sinh mâu thuẫn là Cự Cơ Đồng và Âm Dương Lương. Với cách Đồng Lương xung chiếu thì có phần không hay bằng Đồng Lương giao hội cũng do chữ ổn định và bất ổn định. Thường nhiều người luận rằng Thất Sát cư Tí Ngọ là tốt đẹp, cư Dần Thân là hay với tên nghe Thất Sát ngưỡng đẩu và Thất Sát triều đẩu. Thực chất nguyên tắc ở đây không phải ghi nhớ vị trí như vậy. Sát Phá Tham hoàn chỉnh là tốt. Thất Sát bất nhập Thìn Tuất do đây là sao chủ hành động, quan sát, nắm Sát khí thực hiện gặp vị trí La Võng ắt có nguy hiểm, dễ mất hơn được. Khi Thất Sát nhập Thìn Tuất cũng chính do tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm mạnh nhất, nắm lệnh vì tính ổn định, trường tồn, chính nghĩa, Cự Môn bất nội phản. Do đó Thất Sát cư Tí Ngọ khác với Dần Thân khi Phá Quân hay Tham Lang nhập La Võng, và toàn bộ các tổ hợp khác đặc biệt Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Đồng Lương ở đây không hay là đúng, vì ở đây vấn đề tình cảm, hay hạnh phúc sẽ gặp khó khăn với đương số. 

Trò có đọc trong bài thấy 1 câu rất hay của thầy đó là Đại vận khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp mang ý nghĩa khác, khi tuổi trung niên mang ý nghĩa khác, mở rộng ra khi còn đi học sẽ có ý nghĩa khác và khi tuổi trung niên cũng có ý nghĩa khác. Ở đây bộ CỰ CƠ ở vị trí tuổi từ 35 đến 44, cũng là độ tuổi chín chắn của con người, lại gặp tam HÓA KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC TỒN ẤN HỎA TUẦN luận là tốt cho sự nghiệp là rất hợp lý. Thế nhưng ở vị trí này nếu là hạn thứ 2 và thứ 3 thì trò vẫn chưa biết luận ra sao, đó là tuổi đi học, tuổi mới ra trường. Cái hay ở đây là CỰ CƠ hợp với sao HAO, bản Mệnh đương số cũng có ĐẠI HAO, nên hạn đến đó tự nhiên những cái thiếu được bổ sung đầy đủ và những năm lưu song HAO tại Đại vận CỰ CƠ là những năm tốt đẹp.

Trò trước chỉ luận chung chung cả bố cục, gọi là võ vẽ, luận chung thì người ta muốn biết sâu, muốn biết tôi có mấy con, trai hay gái, chồng giàu hay nghèo, mấy đời chồng……Những cái đó có những người đoán rất trúng nhưng họ đoán thứ khác lại sai.

Nhìn lá số tử vi như một bức tranh hay nói dễ hiểu hơn cuộc đời mỗi người và một bức tranh. Ở bất cứ giai đoạn nào cũng có thể tạo ra đột phá như các nét vẽ xuất thần. Nhưng cũng có khi một thời điểm sai lầm thực sự sai lầm gây ra phá hỏng cả bức tranh. Các giai đoạn đã qua thì không xóa được để lại ký ức trong tâm thức cũng như gốc để thực hiện hành vi sau này. Sau nét vẽ phác của cá tính sẽ bắt đầu phát triển. Nếu Cự Cơ ở đây nhập vận thứ hai thì khi đó bức tranh có thể sáng hơn rất nhiều nếu các vận sau Sát cách được chế hóa, ở đại vận thứ ba hay thứ tư vẫn vậy. Nếu Cự Cơ ấy ở đại vận thứ 6 khi tàn cuộc thì không còn ý nghĩa lớn, như phần an ủi khi cuộc đời sắp hoàn thành tùy quan niệm mỗi người. Lá số tử vi tốt phải nhập đại vận tốt trước trung niên. Xét lá số tử vi và hành vận như một quá trình. Thành tựu tốt sớm nhưng sau vận đó phát triển tiếp hay thoái lui. Thành tựu muộn nhưng khí hình vận trước do Sát cách tác họa nhưng vẫn rất vượng thì thành tựu lập tức rất mạnh khi nhập vận. Khí hình chính đại diện cho tiềm năng có thể thành tựu hay không, là dòng khí và hình chờ ứng hợp với ý nghĩa cách cục từng vận. Thường các vận không tạo thành cách tổ hợp cung trọng điểm thì luận phức tạp hơn do phân bổ bố cục qua các vận. Tuy nhiên nếu hình thành tổ hợp mạnh khí hình cực vượng thì luận chắc chắn thành tựu đột biến. Nếu vận Cự Cơ đắc cách vậy nhập vận thứ hai là giai đoạn học hỏi và trưởng thành, bố cục này sẽ khiến tâm thay đổi và khí hình nhập vượng sớm có lợi hơn nếu về tình cảm và học hỏi kiến thức. Ở vận thứ ba là giai đoạn trưởng thành, bắt đầu định hướng sự nghiệp nên nhập đại vận ở giai đoạn này nữ mệnh sẽ thành tựu sớm, tuy nhiên cuộc đời vẫn thăng trầm, ta gặp rất nhiều người thành công sớm rồi nửa cuộc đời về sau sống trong bóng của chính mình. Hay việc lắm kẻ thành tựu sớm sau đó phải phá sản sau đó lại vực dậy lại. Cuộc sống có bao nhiêu biến hóa tử vi cũng có biến hóa như vậy. Việc đoán trai gái hay những thứ luận sâu về có bao nhiêu nhà tử vi đông a không luận. Có luận cũng chỉ là gọt chân vừa giày. Những ngày gần đây có vụ việc cháy chung cư khiến nhiều người thiệt mạng, có những người đang giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, do đó không phải tất cả đều ở vận chết, nhiều người thậm chí đang ở vận tốt đẹp. Vận tốt đẹp khác với vận phát may. Trong trường hợp này bố cục như cách Lương Sinh ngộ Linh Thanh lại có ý nghĩa rất tốt đẹp để thoát khỏi tai họa. Bản tính và linh tính là những cách cục rất hay khiến ta thoát khỏi nhiều tai họa. Như mệnh cách có Cơ Kình Diêu Kỵ nhập vận Tướng Mộc đặc biệt xấu khi có Không Kiếp là cách cục rất dễ mắc suy giảm miễn dịch Hiv. Cách cục này trước đây không gặp hay chỉ luận bệnh hoa liễu. Trong môi trường xuất hiện mầm mống bệnh tật nan y này hiện nay thì bố cục trên lại dễ ứng hợp với các mắc bệnh án tử này. Vẫn có các bố cục cát hóa rất mạnh khiến cách cục dù trong hoàn cảnh bên ngoài Sát khí vượng như trong chiến tranh hay dịch bệnh lớn đương số vẫn có thể thoát nạn. 

Thứ 3 là về cách gọi tổ hợp cách cục sao. Gọi chung thì trò có nắm được như SÁT PHÁ THAM ngộ ĐÀ HAO với TUẾ HỔ PHÙ không có PHƯỢNG KHỐC lại giao hội HÌNH DIÊU có KIẾP ngộ TUẦN TRIỆT. Xét bản cung cụ thể có PHÁ ĐÀ TUẾ LỰC TRIỆT, trò gọi 2 cung kia là THẤT SÁT ngộ HỔ TẤU DIÊU KIẾP TUẦN, THAM HAO HÌNH có đúng không ạ?

Điều này thường rất dễ nhầm với người nghiên cứu tử vi lý thuyết chưa luận nhiều lá số để định cách. Tất cả các sao nằm trong một cung ta luận bổ trợ bàng tinh cho Chính Tinh trong bản cung. Thứ tới kết hợp toàn bộ tổ hợp của Chính Tinh ra ý nghĩa cơ bản của toàn cách cục phối hợp. Nếu xét chung thì định cách theo các nhóm sao bổ trợ như trên. Xét bản cung như vậy là đúng cách, lấy bản cung nội cách làm trọng, bên ngoài tức tam hợp là tác động vào bên trong khi xét riêng. 

Xét bố cục chung là SÁT PHÁ THAM ngộ ĐÀ ĐẠI là cách thay đổi, biến động một cách bị động do ĐÀ chủ theo, tiếp theo là TUẾ HỔ PHÙ chủ quan điểm, lập trường bộc lộ ra bên ngoài, cách cục ngôn ngữ, ưa sáng, công khai, cách cục HÌNH DIÊU chủ tính chất cương cường, hình khắc, tin tưởng. Mệnh cung là tính cách thường trực, ẩn chứa năng lực của mỗi người, do đó ta có thể luận đương số là người có tính cách cương cường, cứng rắn trong thái độ, bảo vệ quan điểm một cách mạnh mẽ. Nhưng một người như vậy mà lại thay đổi một cách bị động (ĐÀ LA) thì cách nói đúng là khó khăn ạ.

Đúng vậy nữ mệnh tính cách chính xác là luôn tồn tại mâu thuẫn hai bản cách trong một bản tính, mỗi hoàn cảnh tác động mà phản ứng bởi cách cục. Xét toàn bố cục thì Phá đi với Đà Tuế Triệt khá hay chủ thay đổi thực sự, phá bỏ cản trở, khi nhẫn nhịn, phát lộ là cách cục tốt. Tuế ngộ Lưỡng La tại đây cản trở, có Phá Triệt là hay. Từ đó xét được ý nghĩa của Phá Quân, phối hợp với ý nghĩa của Thất Sát và Tham Lang khi biến đổi ra ý nghĩa tổ hợp. 

Xét bố cục từng cung độ ta có THẤT SÁT ngộ HỔ TẤU DIÊU KIẾP TUẦN gia PHÁ ĐÀ TUẾ LỰC TRIỆT và THAM HAO HÌNH, trò học các cặp sao lẻ nên nếu kết hợp lại thì đúng là rất rối và không khoa học như HỔ TẤU trong câu phú HỔ mà gặp TẤU đồng cung, công danh thi cử nên công dễ dàng, ít nhất cũng là người có khả năng nói viết rồi đã. Ý nghĩa chung chung là một người giỏi nói giỏi viết vì ham muốn, kế hoặc thay đổi mà PHÁ QUÂN phải gắng sức theo, nắm lấy cái quan điểm thái độ đó. Thế mới thấy viết Tử vi như giải bản mật mã, chọn lọc từ ngữ rất khó khăn, nhất là với mỗi người một số phận. Kể cả có chung chung như vậy, người xem tử vi vẫn không hài lòng và họ muốn hỏi các vấn đề cụ thể hơn với bản thân họ.

Các nhóm sao khác là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM ngộ KÌNH TIỂU HAO có ĐƯỜNG PHÙ với TANG HƯ MÃ có PHƯỢNG KHỐC lại giao hội THIÊN KHÔNG HÓA KỴ, tóm gọn lại là KHÔNG KÌNH KỴ TANG KHỐC. Hay là nhóm CỰ ĐỒNG CƠ ngộ KHOA QUYỀN LỘC XƯƠNG KHÚC với LỘC ẤN BỆNH + ĐÀO VIỆT TUẦN TRIỆT có HỎA TINH tóm gọn thành CỰ ĐỒNG CƠ ngộ KHOA QUYỀN LỘC XƯƠNG KHÚC TỒN ẤN HỎA TUẦN.

Trò chưa hiểu cách gọi lắm, vẫn còn khô cứng như công thức các sao lẻ, mong thầy chỉ bảo thêm ở vấn đề này ạ, như nhóm sao ÂM DƯƠNG LƯƠNG ngộ TẢ HỮU THAI TỌA CÁO PHỤ với THANH PHI PHỤC + HỒNG KHÔI với LINH TINH tóm gọn lại là gì thưa thầy?

Âm Dương Lương ngộ Tả Hữu, Tả Phụ tại đâu Hữu Bật tại đâu. Hai sao ý nghĩa khác nhau đồng độ từng chính tinh mang ý nghĩa khác nhau. Tương tự bởi các sao còn lại. Cần xét mạnh yếu, chính phụ. Chính tinh là chính bất biến nắm vai trò định cách. Như với Thái Âm tức âm thầm, âm trong âm dương, âm phúc là chủ định chính, bàng tinh làm rõ nghĩa. Xét bố cục này cần viết lại theo thứ tự trước sau. Nhóm sao an theo Thiên Can là bộc lộ bên ngoài, mang tính thời định, khí định. Nhóm sao an theo Địa Chi là tính cách. Ở đây xét tổ hợp như sau. Âm Dương Lương ngộ Thanh Phi Phục giao hội Hồng Khôi, Tả Hữu Thai Tọa có Linh. Toàn cách cục tức Âm Dương Lương chủ nam nữ, ngày tháng, mối quan hệ. Giao hội Thanh Phi Phục là sự yên ổn, thanh bình, chờ đợi thời cơ, phục vụ mang tính ổn định. Giao hội Hồng Khôi Tả Hữu tức có tính chất tình cảm, tương trợ tại đây. Linh Tinh chủ linh tính, linh ứng, không luận theo ý nghĩa xa cách. Toàn cách cục trên mang ý nghĩa ngày tháng yên ổn, có được trợ giúp, tương trợ, mối quan hệ xã hội, nam nữ tốt đẹp. Xét các vấn đề như Quan cách thì hướng bố cục theo ý nghĩa Quan cách. Tài cách hay tình cảm cũng như vậy. 

Một điểm rất hay trò học được từ thầy là mệnh hay Hạn có lục cát tinh hội họp tất có nguy hiểm, nguyên nhân là sẽ có Sát tinh hội họp tại cung nào đó tại thành tổ hợp Sát vượng, ở lá số đương số thì may mắn Sát tinh phân bố trải đều lá số, lại gặp được trợ cách chế hóa Sát nên thành tựu lớn, lá số rất quý ở cách cục chế hóa vì THẤT SÁT hoàn toàn có khả năng vượt qua KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH nếu không hội họp thành Tam Không có ĐÀO HOA. Nhưng trò thắc mắc là khi đến vận TỬ TƯỚNG cư LA VÕNG đó, bộ Tam KHÔNG và KIẾP KỴ HÌNH sẽ đủ bộ, cái may mắn là không có ĐÀO HOA nên vẫn vượt qua được đúng không ạ?

Thiên Tướng là sao đặc biệt dụng Không Kiếp bằng chữ tương trợ, nhân nghĩa. Ngoài đời ta gặp thực tế kẻ Sát khí thường đặt trọng tình cảm huynh đệ, nhân nghĩa, chí khí. Có Đào Hoa ở đây vẫn là cách cục hoạch phát hoạch phá, không gặp nguy hiểm. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận đàm cách cục tử vi chính yếu

Luận đàm cách cục tử vi chính yếu

Ngày trước trò có biết trên diễn đàn về phái Tử Vân bên Đài Loan, họ chỉ dùng 14 chính tinh, lục Sát tinh, lục Cát tinh và Hóa khí mà vẫn đoán đúng được. Đó là do nghe nói, tuy nhiên trò cũng thấy rằng việc học cần quay lại gốc, đúng như thầy nói, việc xem lá số cũng như khắc họa một bức tranh, khắc họa từ nét ban đầu là quan trọng nhất. Trò may mắn học được lý thuyết đúng, nhưng việc áp dụng vào thì chưa có kinh nghiệm, việc dùng các cặp sao lẻ không cho ý nghĩa khi luận đoán. Nhất là với những người khác nhau sẽ có số mệnh và cuộc đời khác nhau vậy, điều đó chỉ thực nghiệm mới biết, trò may mắn khi gặp được thầy, mong thầy không chê trò dốt nát mà kiên nhẫn ạ. Trò có vài thắc mắc ạ:

Thứ nhất về Mệnh đương số là mệnh Thổ, THẤT SÁT tọa thủ cung Mệnh là hành Kim, Thổ sinh Kim, tính chất sao THẤT SÁT được tăng mạnh, hợp với bản mệnh. Tuy nhiên nếu mệnh đương số là Thủy thì sẽ hợp với PHÁ QUÂN và Mộc sẽ hợp với THAM LANG phải không thầy? Trong trường hợp đó tuy Mệnh đóng tại THẤT SÁT nhưng tính chất PHÁ QUÂN/THAM LANG nổi bật?

Ngũ hành mệnh liên quan tới việc chịu ảnh hưởng của Chính Tinh là đúng. Đương số sẽ chịu tác động của bản cung là mạnh nhất, tam hợp cần lưu ý rằng tam hợp khác hoàn toàn với bản cung, chỉ có tác dụng khi xét chung một quá trình tư tưởng. Như vậy Sát Phá Tham với Thất Sát là Kim, Tham Lang là Mộc, Phá Quân là Thủy là ngũ hành. Bản cung ta là Thất Sát. Trong một quá trình tư tưởng, ai cũng có tính chất của tất cả các sao trong tính cách ( Cũng như không có mệnh Tử Vi nhưng mọi người đều có lý tưởng riêng, không có Thiên Phủ nhưng ai cũng biết quan tâm tới tình cảm, bảo trợ, yêu thương cha mẹ. Khi có tại mệnh thì tính cách ấy nổi bật hơn, đó là ý nghĩa của Mệnh và tùy theo phối hợp mà định cách ), thì người có Sát Phá Tham thủ mệnh như sau cho một quá trình hành động hoàn chỉnh đặc trưng. Từ tham muốn của Tham Lang, tham muốn nhỏ như có được đủ ăn, tham muốn lớn như có thiên hạ. Từ nghiên cứu, ưa khám phá của Phá Quân, thay đổi không ưa ổn định của sao này mà thường được tín nhiệm, có khả năng lãnh đạo về đường lối ý tưởng, kết hợp với tham muốn mà hình thành lý tưởng của bản thân. Thất Sát đóng vai trò thực hiện, đảm nhiệm hành động với toàn cách cục. Như vậy toàn cách Sát Phá Tham hoàn chỉnh một quá trình công việc hay tư tưởng. Mệnh tạo ở vị trí Thất Sát là ứng với hành động, vẫn chịu tác động của hai sao Phá Quân và Tham Lang do ở tam hợp nhưng không phải là bản tính. Cũng như cách Cự Cơ Đồng rõ rệt nhất. Khi ở vị trí Thiên Cơ bản tính của ta tính toán tới lợi ích của bản thân trong cộng đồng, trong khi Thiên Đồng hướng tới cái chung, tập thể lên trên. Do đó xung đột là Cự Môn. Bản thân ta ở Thiên Đồng thì ứng với tính chất sao này trong toàn quá trình tư tưởng của nhóm sao. Sự trái nghịch của Thiên Cơ và Thiên Đồng ngay trong một bố cục tam hợp sẽ làm rõ về bản cung và tam hợp. Và xét đây là xét riêng. Xét chung làm gì?. Xét chung toàn tổ hợp để xét về tính chất tốt đẹp hay xấu, tính chất đặc trưng của toàn tổ hợp. Như trong Cự Cơ Đồng xét chung đắc trọng điểm, tổ chức của ta ở vị trí rất cao trong xã hội, một doanh nghiệp lớn, hay nội bộ một tổ chức chính trị lớn. Cự Cơ Đồng như ngộ Kình Hao thì tổ chức này có đặc điểm là thay đổi chủ động, ưa kháng cự với khó khăn tìm cái mới. Nếu ta là Cự Môn thì ta có thể là người lãnh đạo, hoặc là một người chống đối tùy theo đắc cách của Cự Môn, đó là xét riêng. Nếu ta là Thiên Cơ thì ta là người tính toán, mưu cơ cho tổ chức, có thể đứng đầu hay không là do trợ tinh cát hóa, nếu Cự Cơ Đồng mà Thiên Cơ đứng đầu thì ứng hợp với Cự Môn là phản kháng, do Cự Môn là sao ưa đứng đầu. Nếu ta tức bản cung Mệnh là Thiên Đồng đứng đầu thì ta hướng tới cái tập thể, hai cái Thiên Cơ tức có kẻ khác làm quân sư, tính toán riêng tư khi ta hướng tới cái tập thể, cũng có kẻ là Cự Môn phản kháng. Nếu ta là Cự Cơ đứng đầu thì ta là người đưa ra chiến lược cho tổ chức, cũng là người sáng tạo với Cự khi tốt hướng cái bất mãn sang tổ chức khác, cấp trên hay đối thủ cạnh tranh. Nếu mệnh là Cự Đồng đứng đầu thì ta là người hướng tới tập thể, hướng tới cái chung hơn lợi ích mỗi người, tuy nhiên điểm xấu có thể ta là người chia rẽ nội bộ. Đây là cái riêng trong cái chung. Tổ hợp xét chung là toàn cách cục là cái hướng toàn bộ chuỗi tư tưởng, cát hóa toàn cục hoặc suy bại. Tổ hợp xét riêng là cái bên trong, do đó bản cung mệnh tốt nhưng tam hợp xấu như mệnh Thất Sát là ta hành động chính xác, làm việc tốt nhưng cái tham muốn ban đầu đã sai lầm, như tham muốn tiền bạc mà vi phạm pháp luật dẫn tới buôn lậu, việc buôn lậu thực hiện thành công tức Thất Sát tốt nhưng cuối cùng do Phá Quân xấu nghiên cứu, khám phá kẽ hở sai mà thành thất bại. Nếu bản cung tức xét riêng xấu mà toàn cách cục tốt. Ta là Thất Sát hành động kém do thiếu quan sát, nhưng Tham Lang tốt tham muốn hướng tới cái to lớn, Phá Quân tốt khám phá tốt và toàn ý nghĩa xét chung tốt thì kết quả cuối cùng là tốt, đặc biệt khi nhập vận. Thực chất không nên để tâm vào ứng với sao này trong tam hợp hay sao kia ở bản cung vì toàn tổ hợp mệnh là của bản thân ta, đánh giá cát hung. Chỉ xét riêng mới cần thiết ngũ hành mệnh. Thực lý khi xét với bản cung, nếu ngũ hành khắc sao bản mệnh thì luận xét chung làm trọng yếu, xét riêng để có cái nhìn rõ hơn về toàn cục. Các trường hợp còn lại luận phối hợp cách. 

Thứ 2, về khắc họa bức tranh từ ban đầu, trò có lập lá số bằng tay trên giấy, trò nhận thấy xét bố cục chính tinh thì nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM có TỬ TƯỚNG tọa LA VÕNG bất lợi, tinh hệ SÁT PHÁ THAM nắm lệnh. Tuy nhiên chỉ có vị trí THẤT SÁT là có lợi, vị trí PHÁ QUÂN tại Thìn Tuất bất lợi. Các vị trí ĐỒNG LƯƠNG xung chiều tại Tị Hợi, hạnh 1 nơi mà phúc 1 ngả ngó nhau, cũng là vị trí không hay. Xét chung chỉ có vị trí THẤT SÁT và vị trí nhóm CỰ CƠ là đắc lợi, tạo thành nhiều ý nghĩa hay, nhất là vị trí CỰ CƠ.

Với tinh hệ Tử Tướng cư Thìn Tuất, nhập cung độ Thiên La khác với Địa Võng. Với nhóm Tử Vũ Liêm có Phủ Tướng nên khá ổn định. Ở cung độ Thìn Tuất có điểm đặc biệt là chỉ thích hợp cho nhóm sao ưa động, tính chủ động thích nghi với tác động của hoàn cảnh. La Võng ý nghĩa là lưới trời, chủ vấp ngã, vướng mắc có tính bất ngờ do hoàn cảnh tạo ra. Nhập cung độ La Võng với Phá Quân tùy bố cục xác định. Tử Tướng tính chất khá tốt, tuy nhiên khó dung hợp được bàng tinh do tính bất hợp khi giao hội với bàng tinh của cặp sao này. Tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở đây mạnh không yếu. Sát Phá Tham nắm lệnh, tương đương Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, tức trên lá số chính tà bất phân, Phá Quân cầm đầu nhóm Sát Phá Tham có lý tưởng tốt không xấu. Do đó Tử Tướng đứng lên đối đầu với Phá Quân là cách xung chiếu mạnh. Mệnh cách nhập nhóm Sát Phá Tham và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đều tốt. Ở cách Tử Tướng giao hội với Vũ Phủ đồng độ tính chất phò tá, trợ lực tốt. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm chỉ cần được giao hội Phủ Tướng ở các trường hợp đều là cách cục mạnh, do ý nghĩa nhóm sao này là tổ chức có quản lý, có người đứng đầu, phân lập trật tự rõ ràng với từng trách nhiệm riêng, có việc giám sát, đạo đức hướng tới cái nhân nghĩa, tương trợ, Sát cách bất vượng nên luận là bố cục hoàn chỉnh. Với Sát Phá Tham toàn tổ hợp ở đây dẫn đầu bởi Phá Quân ưa phá bỏ, phá vỡ những điều sai lầm. Cổ nhân luận, phát sinh một kẻ tốt, phát sinh một kẻ đối lập. Phát sinh kẻ chính, ắt hiện cái tà. Chính tà bất phân. Do đó Tử Tướng và Phá Quân là thời điểm chính tà bất phân, thay đổi liên tục, xung chiếu nhau. Khác với Tử Vi độc tọa cư Tí Ngọ hay Tử Phủ cư Dần Thân. Hai nhóm sao dẫn đầu bởi hai lý tưởng, một chứa tính chất nhanh mạnh hoạch phát, thay đổi. Một chứa tính ổn định, vững bền. Ngay ở thiên hướng đã khác biệt, có kẻ tính trầm ổn định cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với tình cảm, vững bền là cứu cánh. Có kẻ tính ưa thay đổi, phát triển đột biến lấy Sát Phá Tham với Sát cách làm cứu cảnh lấy làm lý tưởng của bản thân. Khi Sát Phá Tham ổn định hoàn chỉnh và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thì phát sinh mâu thuẫn là Cự Cơ Đồng và Âm Dương Lương. Với cách Đồng Lương xung chiếu thì có phần không hay bằng Đồng Lương giao hội cũng do chữ ổn định và bất ổn định. Thường nhiều người luận rằng Thất Sát cư Tí Ngọ là tốt đẹp, cư Dần Thân là hay với tên nghe Thất Sát ngưỡng đẩu và Thất Sát triều đẩu. Thực chất nguyên tắc ở đây không phải ghi nhớ vị trí như vậy. Sát Phá Tham hoàn chỉnh là tốt. Thất Sát bất nhập Thìn Tuất do đây là sao chủ hành động, quan sát, nắm Sát khí thực hiện gặp vị trí La Võng ắt có nguy hiểm, dễ mất hơn được. Khi Thất Sát nhập Thìn Tuất cũng chính do tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm mạnh nhất, nắm lệnh vì tính ổn định, trường tồn, chính nghĩa, Cự Môn bất nội phản. Do đó Thất Sát cư Tí Ngọ khác với Dần Thân khi Phá Quân hay Tham Lang nhập La Võng, và toàn bộ các tổ hợp khác đặc biệt Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Đồng Lương ở đây không hay là đúng, vì ở đây vấn đề tình cảm, hay hạnh phúc sẽ gặp khó khăn với đương số. 

Trò có đọc trong bài thấy 1 câu rất hay của thầy đó là Đại vận khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp mang ý nghĩa khác, khi tuổi trung niên mang ý nghĩa khác, mở rộng ra khi còn đi học sẽ có ý nghĩa khác và khi tuổi trung niên cũng có ý nghĩa khác. Ở đây bộ CỰ CƠ ở vị trí tuổi từ 35 đến 44, cũng là độ tuổi chín chắn của con người, lại gặp tam HÓA KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC TỒN ẤN HỎA TUẦN luận là tốt cho sự nghiệp là rất hợp lý. Thế nhưng ở vị trí này nếu là hạn thứ 2 và thứ 3 thì trò vẫn chưa biết luận ra sao, đó là tuổi đi học, tuổi mới ra trường. Cái hay ở đây là CỰ CƠ hợp với sao HAO, bản Mệnh đương số cũng có ĐẠI HAO, nên hạn đến đó tự nhiên những cái thiếu được bổ sung đầy đủ và những năm lưu song HAO tại Đại vận CỰ CƠ là những năm tốt đẹp.

Trò trước chỉ luận chung chung cả bố cục, gọi là võ vẽ, luận chung thì người ta muốn biết sâu, muốn biết tôi có mấy con, trai hay gái, chồng giàu hay nghèo, mấy đời chồng……Những cái đó có những người đoán rất trúng nhưng họ đoán thứ khác lại sai.

Nhìn lá số tử vi như một bức tranh hay nói dễ hiểu hơn cuộc đời mỗi người và một bức tranh. Ở bất cứ giai đoạn nào cũng có thể tạo ra đột phá như các nét vẽ xuất thần. Nhưng cũng có khi một thời điểm sai lầm thực sự sai lầm gây ra phá hỏng cả bức tranh. Các giai đoạn đã qua thì không xóa được để lại ký ức trong tâm thức cũng như gốc để thực hiện hành vi sau này. Sau nét vẽ phác của cá tính sẽ bắt đầu phát triển. Nếu Cự Cơ ở đây nhập vận thứ hai thì khi đó bức tranh có thể sáng hơn rất nhiều nếu các vận sau Sát cách được chế hóa, ở đại vận thứ ba hay thứ tư vẫn vậy. Nếu Cự Cơ ấy ở đại vận thứ 6 khi tàn cuộc thì không còn ý nghĩa lớn, như phần an ủi khi cuộc đời sắp hoàn thành tùy quan niệm mỗi người. Lá số tử vi tốt phải nhập đại vận tốt trước trung niên. Xét lá số tử vi và hành vận như một quá trình. Thành tựu tốt sớm nhưng sau vận đó phát triển tiếp hay thoái lui. Thành tựu muộn nhưng khí hình vận trước do Sát cách tác họa nhưng vẫn rất vượng thì thành tựu lập tức rất mạnh khi nhập vận. Khí hình chính đại diện cho tiềm năng có thể thành tựu hay không, là dòng khí và hình chờ ứng hợp với ý nghĩa cách cục từng vận. Thường các vận không tạo thành cách tổ hợp cung trọng điểm thì luận phức tạp hơn do phân bổ bố cục qua các vận. Tuy nhiên nếu hình thành tổ hợp mạnh khí hình cực vượng thì luận chắc chắn thành tựu đột biến. Nếu vận Cự Cơ đắc cách vậy nhập vận thứ hai là giai đoạn học hỏi và trưởng thành, bố cục này sẽ khiến tâm thay đổi và khí hình nhập vượng sớm có lợi hơn nếu về tình cảm và học hỏi kiến thức. Ở vận thứ ba là giai đoạn trưởng thành, bắt đầu định hướng sự nghiệp nên nhập đại vận ở giai đoạn này nữ mệnh sẽ thành tựu sớm, tuy nhiên cuộc đời vẫn thăng trầm, ta gặp rất nhiều người thành công sớm rồi nửa cuộc đời về sau sống trong bóng của chính mình. Hay việc lắm kẻ thành tựu sớm sau đó phải phá sản sau đó lại vực dậy lại. Cuộc sống có bao nhiêu biến hóa tử vi cũng có biến hóa như vậy. Việc đoán trai gái hay những thứ luận sâu về có bao nhiêu nhà tử vi đông a không luận. Có luận cũng chỉ là gọt chân vừa giày. Những ngày gần đây có vụ việc cháy chung cư khiến nhiều người thiệt mạng, có những người đang giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, do đó không phải tất cả đều ở vận chết, nhiều người thậm chí đang ở vận tốt đẹp. Vận tốt đẹp khác với vận phát may. Trong trường hợp này bố cục như cách Lương Sinh ngộ Linh Thanh lại có ý nghĩa rất tốt đẹp để thoát khỏi tai họa. Bản tính và linh tính là những cách cục rất hay khiến ta thoát khỏi nhiều tai họa. Như mệnh cách có Cơ Kình Diêu Kỵ nhập vận Tướng Mộc đặc biệt xấu khi có Không Kiếp là cách cục rất dễ mắc suy giảm miễn dịch Hiv. Cách cục này trước đây không gặp hay chỉ luận bệnh hoa liễu. Trong môi trường xuất hiện mầm mống bệnh tật nan y này hiện nay thì bố cục trên lại dễ ứng hợp với các mắc bệnh án tử này. Vẫn có các bố cục cát hóa rất mạnh khiến cách cục dù trong hoàn cảnh bên ngoài Sát khí vượng như trong chiến tranh hay dịch bệnh lớn đương số vẫn có thể thoát nạn. 

Thứ 3 là về cách gọi tổ hợp cách cục sao. Gọi chung thì trò có nắm được như SÁT PHÁ THAM ngộ ĐÀ HAO với TUẾ HỔ PHÙ không có PHƯỢNG KHỐC lại giao hội HÌNH DIÊU có KIẾP ngộ TUẦN TRIỆT. Xét bản cung cụ thể có PHÁ ĐÀ TUẾ LỰC TRIỆT, trò gọi 2 cung kia là THẤT SÁT ngộ HỔ TẤU DIÊU KIẾP TUẦN, THAM HAO HÌNH có đúng không ạ?

Điều này thường rất dễ nhầm với người nghiên cứu tử vi lý thuyết chưa luận nhiều lá số để định cách. Tất cả các sao nằm trong một cung ta luận bổ trợ bàng tinh cho Chính Tinh trong bản cung. Thứ tới kết hợp toàn bộ tổ hợp của Chính Tinh ra ý nghĩa cơ bản của toàn cách cục phối hợp. Nếu xét chung thì định cách theo các nhóm sao bổ trợ như trên. Xét bản cung như vậy là đúng cách, lấy bản cung nội cách làm trọng, bên ngoài tức tam hợp là tác động vào bên trong khi xét riêng. 

Xét bố cục chung là SÁT PHÁ THAM ngộ ĐÀ ĐẠI là cách thay đổi, biến động một cách bị động do ĐÀ chủ theo, tiếp theo là TUẾ HỔ PHÙ chủ quan điểm, lập trường bộc lộ ra bên ngoài, cách cục ngôn ngữ, ưa sáng, công khai, cách cục HÌNH DIÊU chủ tính chất cương cường, hình khắc, tin tưởng. Mệnh cung là tính cách thường trực, ẩn chứa năng lực của mỗi người, do đó ta có thể luận đương số là người có tính cách cương cường, cứng rắn trong thái độ, bảo vệ quan điểm một cách mạnh mẽ. Nhưng một người như vậy mà lại thay đổi một cách bị động (ĐÀ LA) thì cách nói đúng là khó khăn ạ.

Đúng vậy nữ mệnh tính cách chính xác là luôn tồn tại mâu thuẫn hai bản cách trong một bản tính, mỗi hoàn cảnh tác động mà phản ứng bởi cách cục. Xét toàn bố cục thì Phá đi với Đà Tuế Triệt khá hay chủ thay đổi thực sự, phá bỏ cản trở, khi nhẫn nhịn, phát lộ là cách cục tốt. Tuế ngộ Lưỡng La tại đây cản trở, có Phá Triệt là hay. Từ đó xét được ý nghĩa của Phá Quân, phối hợp với ý nghĩa của Thất Sát và Tham Lang khi biến đổi ra ý nghĩa tổ hợp. 

Xét bố cục từng cung độ ta có THẤT SÁT ngộ HỔ TẤU DIÊU KIẾP TUẦN gia PHÁ ĐÀ TUẾ LỰC TRIỆT và THAM HAO HÌNH, trò học các cặp sao lẻ nên nếu kết hợp lại thì đúng là rất rối và không khoa học như HỔ TẤU trong câu phú HỔ mà gặp TẤU đồng cung, công danh thi cử nên công dễ dàng, ít nhất cũng là người có khả năng nói viết rồi đã. Ý nghĩa chung chung là một người giỏi nói giỏi viết vì ham muốn, kế hoặc thay đổi mà PHÁ QUÂN phải gắng sức theo, nắm lấy cái quan điểm thái độ đó. Thế mới thấy viết Tử vi như giải bản mật mã, chọn lọc từ ngữ rất khó khăn, nhất là với mỗi người một số phận. Kể cả có chung chung như vậy, người xem tử vi vẫn không hài lòng và họ muốn hỏi các vấn đề cụ thể hơn với bản thân họ.

Các nhóm sao khác là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM ngộ KÌNH TIỂU HAO có ĐƯỜNG PHÙ với TANG HƯ MÃ có PHƯỢNG KHỐC lại giao hội THIÊN KHÔNG HÓA KỴ, tóm gọn lại là KHÔNG KÌNH KỴ TANG KHỐC. Hay là nhóm CỰ ĐỒNG CƠ ngộ KHOA QUYỀN LỘC XƯƠNG KHÚC với LỘC ẤN BỆNH + ĐÀO VIỆT TUẦN TRIỆT có HỎA TINH tóm gọn thành CỰ ĐỒNG CƠ ngộ KHOA QUYỀN LỘC XƯƠNG KHÚC TỒN ẤN HỎA TUẦN.

Trò chưa hiểu cách gọi lắm, vẫn còn khô cứng như công thức các sao lẻ, mong thầy chỉ bảo thêm ở vấn đề này ạ, như nhóm sao ÂM DƯƠNG LƯƠNG ngộ TẢ HỮU THAI TỌA CÁO PHỤ với THANH PHI PHỤC + HỒNG KHÔI với LINH TINH tóm gọn lại là gì thưa thầy?

Âm Dương Lương ngộ Tả Hữu, Tả Phụ tại đâu Hữu Bật tại đâu. Hai sao ý nghĩa khác nhau đồng độ từng chính tinh mang ý nghĩa khác nhau. Tương tự bởi các sao còn lại. Cần xét mạnh yếu, chính phụ. Chính tinh là chính bất biến nắm vai trò định cách. Như với Thái Âm tức âm thầm, âm trong âm dương, âm phúc là chủ định chính, bàng tinh làm rõ nghĩa. Xét bố cục này cần viết lại theo thứ tự trước sau. Nhóm sao an theo Thiên Can là bộc lộ bên ngoài, mang tính thời định, khí định. Nhóm sao an theo Địa Chi là tính cách. Ở đây xét tổ hợp như sau. Âm Dương Lương ngộ Thanh Phi Phục giao hội Hồng Khôi, Tả Hữu Thai Tọa có Linh. Toàn cách cục tức Âm Dương Lương chủ nam nữ, ngày tháng, mối quan hệ. Giao hội Thanh Phi Phục là sự yên ổn, thanh bình, chờ đợi thời cơ, phục vụ mang tính ổn định. Giao hội Hồng Khôi Tả Hữu tức có tính chất tình cảm, tương trợ tại đây. Linh Tinh chủ linh tính, linh ứng, không luận theo ý nghĩa xa cách. Toàn cách cục trên mang ý nghĩa ngày tháng yên ổn, có được trợ giúp, tương trợ, mối quan hệ xã hội, nam nữ tốt đẹp. Xét các vấn đề như Quan cách thì hướng bố cục theo ý nghĩa Quan cách. Tài cách hay tình cảm cũng như vậy. 

Một điểm rất hay trò học được từ thầy là mệnh hay Hạn có lục cát tinh hội họp tất có nguy hiểm, nguyên nhân là sẽ có Sát tinh hội họp tại cung nào đó tại thành tổ hợp Sát vượng, ở lá số đương số thì may mắn Sát tinh phân bố trải đều lá số, lại gặp được trợ cách chế hóa Sát nên thành tựu lớn, lá số rất quý ở cách cục chế hóa vì THẤT SÁT hoàn toàn có khả năng vượt qua KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH nếu không hội họp thành Tam Không có ĐÀO HOA. Nhưng trò thắc mắc là khi đến vận TỬ TƯỚNG cư LA VÕNG đó, bộ Tam KHÔNG và KIẾP KỴ HÌNH sẽ đủ bộ, cái may mắn là không có ĐÀO HOA nên vẫn vượt qua được đúng không ạ?

Thiên Tướng là sao đặc biệt dụng Không Kiếp bằng chữ tương trợ, nhân nghĩa. Ngoài đời ta gặp thực tế kẻ Sát khí thường đặt trọng tình cảm huynh đệ, nhân nghĩa, chí khí. Có Đào Hoa ở đây vẫn là cách cục hoạch phát hoạch phá, không gặp nguy hiểm. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button