Tử vi

Luận định người nhất thân bác tạp

Cát diệu tương phù hung diệu lâm,

Bách ban xảo nghệ bất hanh thông,

Nhược phùng Thân Mệnh ngộ ác diệu,

Bạn đang xem: Luận định người nhất thân bác tạp

Chích tố đồ ngưu tể mã nhân.

Cát diệu hung tinh cùng chiếu đến

Trăm nghề dù khéo chẳng hanh thông

Nếu mà Thân Mệnh thêm ác sát

Chỉ làm đồ tể cả đời thôi.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận định người nhất thân bác tạp

Cát diệu tương phù hung diệu lâm,

Bách ban xảo nghệ bất hanh thông,

Nhược phùng Thân Mệnh ngộ ác diệu,

Chích tố đồ ngưu tể mã nhân.

Cát diệu hung tinh cùng chiếu đến

Trăm nghề dù khéo chẳng hanh thông

Nếu mà Thân Mệnh thêm ác sát

Chỉ làm đồ tể cả đời thôi.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button