Tử vi

Luận định số người tàn tật.

Đầu tiên khán sao ở cung Mệnh có lạc hãm hay không, xem thêm các sát hung tinh như Kình

Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hóa Kị, rồi lại khán Tật Ách cung có sao miếu hãm thế nào, phần

cát hung thì có thể đoán được vậy.

Bạn đang xem: Luận định số người tàn tật.

Mệnh trung Dương Đà Sát thủ Thân,

Hỏa Linh tọa chiếu họa phi khinh,

Bình sinh nhược bất thường niên ngọa,

Dã tác đà yêu khúc bối nhân.

Kình Đà trong Mệnh, Sát nơi Thân

Hỏa Linh thủ chiếu họa vô ngần

Bình sinh nếu chẳng nằm một chỗ

Thì cũng gù lưng dị tật nhân.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận định số người tàn tật.

Đầu tiên khán sao ở cung Mệnh có lạc hãm hay không, xem thêm các sát hung tinh như Kình

Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hóa Kị, rồi lại khán Tật Ách cung có sao miếu hãm thế nào, phần

cát hung thì có thể đoán được vậy.

Mệnh trung Dương Đà Sát thủ Thân,

Hỏa Linh tọa chiếu họa phi khinh,

Bình sinh nhược bất thường niên ngọa,

Dã tác đà yêu khúc bối nhân.

Kình Đà trong Mệnh, Sát nơi Thân

Hỏa Linh thủ chiếu họa vô ngần

Bình sinh nếu chẳng nằm một chỗ

Thì cũng gù lưng dị tật nhân.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button