Tử vi

Luận đoán tài vận

Cung Tài Bạch biểu thị phương thức kiếm tiền, cách vận dụng tiền của; chủ yếu dùng để xem năng lực và cơ hội kiếm tiền và tình hình kiểm soát tiền bạc, mức độ tiền kiếm được. Xem tài vận, phải lấy cung Tài Bạch của nguyên cục và cung Tài Bạch của vận hạn là chính. Cung Tài Bạch tốt, không nhất định là rất giàu có, nhưng không thiếu tiền xài, vận dụng tiền bạc rất tốt, chỉ hơi vất vả mà thôi.

Muốn xem tài vận của nhóm người đi làm lãnh lương, thì lấy hai cung Mệnh quan là chính, sự nghiệp tốt thì tài vận tự nhiên tốt, sự nghiệp hung thì tài vận cũng kém theo. Những người thuộc nhóm nghề nghiệp hoạt động bên ngoài hay lưu động như bán hàng, chào hàng, môi giới, v.v… Muốn xem tài vận phải lấy cung Thiên Di là chính, cung Thiên Di tốt thì tài vận tốt, cung Thiên Di hung thì tài vận kém.

Xem mức độ giàu có, khá phức tạp, phải xem cùng lúc các cung Mệnh thân, Phúc Đức, Tài Bạch, Điền Trạch, Quan Lộc. Có trường hợp cung Tài Bạch xấu nhưng người này lại giàu, đó là vì các cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc có nhiều sao cát tụ tập, tọa cát hóa cát. Có làm quan là có tiền, có một số quan lại phát tài còn hơn người kinh doanh làm ăn (hiển nhiên đây không phải là quan tốt), cho nên hai cung Mệnh quan cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tài vận. Ngược lại, cung Tài Bạch cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Có một người, cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Kị, cung Quan Lộc không ra làm sao, tổ hợp ở cung Tài Bạch thành cách cục Hỏa Tham, không có sát tinh còn có Tả Phụ và Hóa Quyền, lúc đầu sự nghiệp im hơi lặng tiếng, về sau đột nhiên vận đỏ ùn ùn kéo tói, thăng chức, phát tài, có tiếng tăm, đứng là lúc vận may đến sắt cũng thành vàng!

Bạn đang xem: Luận đoán tài vận

Hai cung Tài Phúc đối nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, phải xem phối hợp, xem ảnh hưởng của cung Phúc Đức đối với cung Tài Bạch, để biết kiếm tiền khó hay dễ, nguồn để kiếm tiền dồi dào hay ít ỏi, thuộc loại không vất vả mà được hay phải lao tâm tốn sức; Xem ảnh hưởng của cung Tài Bạch đối với cung Phúc Đức để biết tình hình hưởng thụ, có tiền để chi vào chuyện hưởng thụ và lý tưởng hay không, hay là có tiền mà không được hưởng thụ, hay là muốn hưởng thụ mà không có tiền, hay là không có nhiều tiền nhưng biết tri túc. Cung Phúc Đức biểu thị nhân quả báo ứng của kiếp trước, cung Phúc Đức tốt là có phúc báo, có nhiều đường kiếm tiền, tiền đến mà không cần cưỡng cầu, tự nhiên mà được, không vất vả mà có, tốt nhất là nên đầu tư để người khác thay mình kinh doanh; cung Phúc Đức không tốt, là phúc mỏng, thiếu nguồn để kiếm tiền, dù cung Tài Bạch tốt, cũng chỉ chủ về giỏi vận dụng tiền, có kế hoạch kiếm tiền tốt, nhưng kiếm được tiền phần nhiều phải gian khổ vất vả, không tụ tài, hoặc chỉ đắc lợi ngắn hạn.

Cung Quan Lộc là phương thức và nghề nghiệp kiếm tiền. Cung Tài Bạch mạnh hơn cung Quan Lộc, sự nghiệp không khởi sắc, chức vị không cao, không nên cố xuất đầu lộ diện, không nên hợp tác và làm quan, cũng không nên tham gia chính sự, nhưng lợi về làm ăn kiếm tiền, nên kinh doanh buôn bán, làm nghề bán lẻ. Cung Quan Lộc mạnh hơn cung Tài Bạch, nên làm công chức hoặc hợp tác làm ăn.

Cung Tài Bạch biểu thị tài vận tốt hay xấu, mức độ giàu có; cung Mệnh hay thân thì hiển thị cách cục “quý khí thành tựu” cao hay thấp, là nền tảng của phú quý. Quan hệ giữa cung Mệnh và cung Tài Bạch cũng tương tự như quan hệ cung Mệnh và cung Quan Lộc, có thể xem phối hợp. Cung Mệnh còn xem thái độ tiêu xài tiền. Ví dụ, Tham Lang là vua tiêu xài tiền, muốn tiêu xài là tiêu xài, muốn vui chơi là vui chơi, không chút tiết chế; kế đến là Phá Quân, là nhóm người theo đuổi cái mới, không biết tiếc tiền, cũng thường xuyên làm hỏng đồ mà hao tài; rồi đến Tử Vi, ưa so sánh hơn thua, thích phô trương, ưa xài đồ cao cấp sang trọng, đương nhiên cách tiêu xài tiền cũng rộng rãi; Thái Dương thì tiêu xài tiền rộng rãi, không mặc cả trả giá, cũng dễ bị lừa mà hao tài.

Hai cung Mệnh thân tốt, biểu thị có tiền mà không tốn sức, tự nhiên mà được, như trúng số…; nhưng được tiền nhiều hay ít, còn phải xem cung Tài Bạch, lấy số cục ngũ hành của cung để định. Cung Mệnh hay thân không tốt, nhưng hai cung Tài Phúc tốt, thì có nhiều đường kiếm tiền, giỏi vận dụng tiền bạc, nhưng thường hay gặp sóng gió, trắc trở, phải trải qua phấn đấu gian khổ tiền mới vào tay, nếu có thể nỗ lực cũng có khả năng thành giàu có.

Cung Điền Trạch là kho tiền, đại biểu cho bất động sản; cho nên lúc xem tài vận cũng phải xem phối hợp cung Điền Trạch. Muốn biết có tích lũy được tiền hay không, phải xem cung Điền Trạch, nếu chính tinh thất hãm còn gặp các sao sát kị thủ hoặc chiếu, cung Tài Bạch dù tốt cũng khó giữ được tiền, thường ngầm hao nhiều tiền. Hai cung Tài Quan không tốt nhưng cung Điền Trạch tốt, có thể lấy việc giao dịch bất động sản để tích tụ tiền và giữ tiền, hoặc mở tiệm kinh doanh để mưu sinh, vì cung Điền Trạch cũng đại biểu cho cửa tiệm kinh doanh. Cung Tài Bạch cát hung lẫn lộn, có khuynh hướng hoạnh phát hoạnh phá, bạo phát bạo tàn; nếu cung Điền Trạch tốt, có thể lấy việc giao dịch bất động sản làm cách hóa giải. Cung Điền Trạch có Lộc Tồn, sao Hóa Lộc hay sao Hóa Quyền đồng cung, sẽ có rất nhiều bất động sản, nhà sang trọng, biệt thự; nhưng trong số bất động sản này có thể là di sản của cha ông. Cung Điền Trạch có sao Hóa Kị, là người rất biết giấu tiền riêng, nhưng khó tụ số tiền lớn.

Xem tài vận mạnh hay yếu, là phải xem cung Tài Bạch manh hay yếu, và xem có sao tiền tài (Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ, Lộc Tồn là các sao tiền tài chính, mạnh nhất là Vũ Khúc Hóa Lộc) nhập bản cung và tam phương tứ chính hay không. Cung Tài Bạch mạnh, còn có sao tài, lại không có các sao Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, nguồn để kiếm tiền trong đời rất suôn sẻ, tiền bạc dồi dào. Cung Tài Bạch có sao Hóa Lộc, sao Hóa Quyền, rất có năng lực kiếm tiền, cuộc đời gặp khá nhiều thời cơ kiếm tiền, dễ phát tài và trở nên giàu có. Cung Tài Bạch mạnh và không có sao sát kị, cuộc đời sẽ không mắc nợ, dễ thu nợ; cung Tài Bạch yếu hoặc có các sao sát kị, tài vận một đời nhiều biến động, không ổn định, tụ tán bất thường, tiền đến tiền đi, còn chủ về kiếm tiền khá gian khổ hoặc dễ gặp bất hòa, tranh chấp, thu nợ thường gặp trở ngại.

Cung Tài Bạch của nguyên cục và đại vận có Hỏa Tinh và Tham Lang, hay Hỏa Tinh và Thái Âm, không có sao hung sát, thường gặp cơ hội bạo phát, gặp Hóa Lộc càng giàu đột ngột. Liêm Trinh Hóa Lộc, có cát tinh và không có sao hung sát, cũng dễ bạo phát, nhưng nếu có sao hung sát thì sẽ bạo tàn, thất bại đột ngột. Cung Tài Bạch có sao Hóa Kị, là liều mạng theo đuổi tiền tài, có thể kiếm tiền trong loạn lạc hoặc trong thị phi; nếu tổ hợp sao tốt cũng gặp cơ hội hoạnh phát.

Chính tinh (sao tiền tài) ở cung Tài Bạch nếu có một sao tọa thủ, lại có thêm cát tinh phụ trợ, tam phương có cát tinh hội chiếu là tốt; nếu có hai chính tinh cùng tọa thủ, là tiền phải cạnh tranh mới có. Cung Tài Bạch và sao tiền tài kị gặp Tuần Không, Triệt Không, Địa Không.

Cung Tài Bạch của nguyên cục biểu thị kiếm được tiên ở phương diện nào đó, còn cung Tài Bạch, của đại vận hoặc lưu niên thì biểu thị tài vận trong đại vận hoặc lưu niên này, hay thời gian phá tán thất bại.

Thiên Lương tọa cung Mệnh của nguyên cục hoặc của vận hạn có song lộc giao trì, đều dễ trúng thưởng, trúng số và gặp cơ hội có tiền bất ngờ.

Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang nhập miếu địa, Vũ Khúc nhập miếu địa và Thiên Phủ tọa cung Mệnh, đều có thể phát tài rất lớn.

Thái Dương có Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, Thiên Mã hội Lộc Tồn, lợi về phát tài ở nơi khác.

Lộc Tồn ở cung Tài Bạch, chính tinh nhập miếu, là có thể tụ tài; nếu hội hợp thêm Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ không vất vả mà có được; nếu hội hợp thêm tứ sát tinh, Không Kiếp, là vất vả mà có được, cần phải từ từ tích lũy mới có được một số tiền; gặp Địa Không, Địa Kiếp thì trước giàu sau nghèo. Lộc Tồn, Thiên Mã giao hội mới chủ về kiếm được tiền và hanh thông.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

——————————–

Đoạn bình trong sách hay quá mình đăng lại chia sẻ cùng mọi người.

Đại để nó tập trung vào 2 ý:

1. Vai trò của các cung trong lá số.

2. Một số quy tắc khi so sánh các cung để đưa ra lời khuyên cho đương số.

Hai cái trên thì có thể hiểu được. Nhưng mạnh yếu các cung được đánh giá thế nào? Khá là khó. Nhưng có một cách khá đơn giản đó là dùng Điểm Huyền Khí của hệ thống PGVN. Điểm huyền khí dùng để tạm đánh giá cung chức đó mạnh hay yếu.

Lấy ví dụ lá số của ông sinh 21/12/1985 giờ Sửu để minh họa.

Lá số Thân cư Phúc. Có thông tin Điểm “huyền khí” của các cung:

– Các cung tốt: Phúc đức (4.25), Quan lộc (1.5), Nô bộc (1.25), Thiên di (1), Tử tức (2), Phu thê (1), Huynh đệ (0.5)

– Các cung xấu: Điền trạch (-1), Tật ách (-2), Tài bạch (-0.5)

Từ đây trích rút ra từ đoạn trên:

1. Quan lộc mạnh hơn Tài bạch ==> nên làm công chức hoặc hợp tác làm ăn.

2. Cung Phúc Đức tốt là có phúc báo, có nhiều đường kiếm tiền, tiền đến mà không cần cưỡng cầu, tự nhiên mà được, không vất vả mà có, tốt nhất là nên đầu tư để người khác thay mình kinh doanh

3. Cung Phúc đức tốt hơn cung Tài Bạch ==> không có nhiều tiền nhưng biết tri túc (Tri túc hiểu nôm na là biết đủ, không ham muốn quá đáng)

Sơ sơ như vậy. Mình xin chia sẻ với các bạn. Lưu ý “Điểm Huyền Khí” dùng của hệ thống PGVN nhé. Các trang khác đạo nhái sai ý tưởng Cổ Học thì mình không khuyến cáo sử dụng.

(Phù Cừ Cổ Học)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận đoán tài vận

Cung Tài Bạch biểu thị phương thức kiếm tiền, cách vận dụng tiền của; chủ yếu dùng để xem năng lực và cơ hội kiếm tiền và tình hình kiểm soát tiền bạc, mức độ tiền kiếm được. Xem tài vận, phải lấy cung Tài Bạch của nguyên cục và cung Tài Bạch của vận hạn là chính. Cung Tài Bạch tốt, không nhất định là rất giàu có, nhưng không thiếu tiền xài, vận dụng tiền bạc rất tốt, chỉ hơi vất vả mà thôi.

Muốn xem tài vận của nhóm người đi làm lãnh lương, thì lấy hai cung Mệnh quan là chính, sự nghiệp tốt thì tài vận tự nhiên tốt, sự nghiệp hung thì tài vận cũng kém theo. Những người thuộc nhóm nghề nghiệp hoạt động bên ngoài hay lưu động như bán hàng, chào hàng, môi giới, v.v… Muốn xem tài vận phải lấy cung Thiên Di là chính, cung Thiên Di tốt thì tài vận tốt, cung Thiên Di hung thì tài vận kém.

Xem mức độ giàu có, khá phức tạp, phải xem cùng lúc các cung Mệnh thân, Phúc Đức, Tài Bạch, Điền Trạch, Quan Lộc. Có trường hợp cung Tài Bạch xấu nhưng người này lại giàu, đó là vì các cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc có nhiều sao cát tụ tập, tọa cát hóa cát. Có làm quan là có tiền, có một số quan lại phát tài còn hơn người kinh doanh làm ăn (hiển nhiên đây không phải là quan tốt), cho nên hai cung Mệnh quan cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tài vận. Ngược lại, cung Tài Bạch cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Có một người, cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Kị, cung Quan Lộc không ra làm sao, tổ hợp ở cung Tài Bạch thành cách cục Hỏa Tham, không có sát tinh còn có Tả Phụ và Hóa Quyền, lúc đầu sự nghiệp im hơi lặng tiếng, về sau đột nhiên vận đỏ ùn ùn kéo tói, thăng chức, phát tài, có tiếng tăm, đứng là lúc vận may đến sắt cũng thành vàng!

Hai cung Tài Phúc đối nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, phải xem phối hợp, xem ảnh hưởng của cung Phúc Đức đối với cung Tài Bạch, để biết kiếm tiền khó hay dễ, nguồn để kiếm tiền dồi dào hay ít ỏi, thuộc loại không vất vả mà được hay phải lao tâm tốn sức; Xem ảnh hưởng của cung Tài Bạch đối với cung Phúc Đức để biết tình hình hưởng thụ, có tiền để chi vào chuyện hưởng thụ và lý tưởng hay không, hay là có tiền mà không được hưởng thụ, hay là muốn hưởng thụ mà không có tiền, hay là không có nhiều tiền nhưng biết tri túc. Cung Phúc Đức biểu thị nhân quả báo ứng của kiếp trước, cung Phúc Đức tốt là có phúc báo, có nhiều đường kiếm tiền, tiền đến mà không cần cưỡng cầu, tự nhiên mà được, không vất vả mà có, tốt nhất là nên đầu tư để người khác thay mình kinh doanh; cung Phúc Đức không tốt, là phúc mỏng, thiếu nguồn để kiếm tiền, dù cung Tài Bạch tốt, cũng chỉ chủ về giỏi vận dụng tiền, có kế hoạch kiếm tiền tốt, nhưng kiếm được tiền phần nhiều phải gian khổ vất vả, không tụ tài, hoặc chỉ đắc lợi ngắn hạn.

Cung Quan Lộc là phương thức và nghề nghiệp kiếm tiền. Cung Tài Bạch mạnh hơn cung Quan Lộc, sự nghiệp không khởi sắc, chức vị không cao, không nên cố xuất đầu lộ diện, không nên hợp tác và làm quan, cũng không nên tham gia chính sự, nhưng lợi về làm ăn kiếm tiền, nên kinh doanh buôn bán, làm nghề bán lẻ. Cung Quan Lộc mạnh hơn cung Tài Bạch, nên làm công chức hoặc hợp tác làm ăn.

Cung Tài Bạch biểu thị tài vận tốt hay xấu, mức độ giàu có; cung Mệnh hay thân thì hiển thị cách cục “quý khí thành tựu” cao hay thấp, là nền tảng của phú quý. Quan hệ giữa cung Mệnh và cung Tài Bạch cũng tương tự như quan hệ cung Mệnh và cung Quan Lộc, có thể xem phối hợp. Cung Mệnh còn xem thái độ tiêu xài tiền. Ví dụ, Tham Lang là vua tiêu xài tiền, muốn tiêu xài là tiêu xài, muốn vui chơi là vui chơi, không chút tiết chế; kế đến là Phá Quân, là nhóm người theo đuổi cái mới, không biết tiếc tiền, cũng thường xuyên làm hỏng đồ mà hao tài; rồi đến Tử Vi, ưa so sánh hơn thua, thích phô trương, ưa xài đồ cao cấp sang trọng, đương nhiên cách tiêu xài tiền cũng rộng rãi; Thái Dương thì tiêu xài tiền rộng rãi, không mặc cả trả giá, cũng dễ bị lừa mà hao tài.

Hai cung Mệnh thân tốt, biểu thị có tiền mà không tốn sức, tự nhiên mà được, như trúng số…; nhưng được tiền nhiều hay ít, còn phải xem cung Tài Bạch, lấy số cục ngũ hành của cung để định. Cung Mệnh hay thân không tốt, nhưng hai cung Tài Phúc tốt, thì có nhiều đường kiếm tiền, giỏi vận dụng tiền bạc, nhưng thường hay gặp sóng gió, trắc trở, phải trải qua phấn đấu gian khổ tiền mới vào tay, nếu có thể nỗ lực cũng có khả năng thành giàu có.

Cung Điền Trạch là kho tiền, đại biểu cho bất động sản; cho nên lúc xem tài vận cũng phải xem phối hợp cung Điền Trạch. Muốn biết có tích lũy được tiền hay không, phải xem cung Điền Trạch, nếu chính tinh thất hãm còn gặp các sao sát kị thủ hoặc chiếu, cung Tài Bạch dù tốt cũng khó giữ được tiền, thường ngầm hao nhiều tiền. Hai cung Tài Quan không tốt nhưng cung Điền Trạch tốt, có thể lấy việc giao dịch bất động sản để tích tụ tiền và giữ tiền, hoặc mở tiệm kinh doanh để mưu sinh, vì cung Điền Trạch cũng đại biểu cho cửa tiệm kinh doanh. Cung Tài Bạch cát hung lẫn lộn, có khuynh hướng hoạnh phát hoạnh phá, bạo phát bạo tàn; nếu cung Điền Trạch tốt, có thể lấy việc giao dịch bất động sản làm cách hóa giải. Cung Điền Trạch có Lộc Tồn, sao Hóa Lộc hay sao Hóa Quyền đồng cung, sẽ có rất nhiều bất động sản, nhà sang trọng, biệt thự; nhưng trong số bất động sản này có thể là di sản của cha ông. Cung Điền Trạch có sao Hóa Kị, là người rất biết giấu tiền riêng, nhưng khó tụ số tiền lớn.

Xem tài vận mạnh hay yếu, là phải xem cung Tài Bạch manh hay yếu, và xem có sao tiền tài (Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ, Lộc Tồn là các sao tiền tài chính, mạnh nhất là Vũ Khúc Hóa Lộc) nhập bản cung và tam phương tứ chính hay không. Cung Tài Bạch mạnh, còn có sao tài, lại không có các sao Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, nguồn để kiếm tiền trong đời rất suôn sẻ, tiền bạc dồi dào. Cung Tài Bạch có sao Hóa Lộc, sao Hóa Quyền, rất có năng lực kiếm tiền, cuộc đời gặp khá nhiều thời cơ kiếm tiền, dễ phát tài và trở nên giàu có. Cung Tài Bạch mạnh và không có sao sát kị, cuộc đời sẽ không mắc nợ, dễ thu nợ; cung Tài Bạch yếu hoặc có các sao sát kị, tài vận một đời nhiều biến động, không ổn định, tụ tán bất thường, tiền đến tiền đi, còn chủ về kiếm tiền khá gian khổ hoặc dễ gặp bất hòa, tranh chấp, thu nợ thường gặp trở ngại.

Cung Tài Bạch của nguyên cục và đại vận có Hỏa Tinh và Tham Lang, hay Hỏa Tinh và Thái Âm, không có sao hung sát, thường gặp cơ hội bạo phát, gặp Hóa Lộc càng giàu đột ngột. Liêm Trinh Hóa Lộc, có cát tinh và không có sao hung sát, cũng dễ bạo phát, nhưng nếu có sao hung sát thì sẽ bạo tàn, thất bại đột ngột. Cung Tài Bạch có sao Hóa Kị, là liều mạng theo đuổi tiền tài, có thể kiếm tiền trong loạn lạc hoặc trong thị phi; nếu tổ hợp sao tốt cũng gặp cơ hội hoạnh phát.

Chính tinh (sao tiền tài) ở cung Tài Bạch nếu có một sao tọa thủ, lại có thêm cát tinh phụ trợ, tam phương có cát tinh hội chiếu là tốt; nếu có hai chính tinh cùng tọa thủ, là tiền phải cạnh tranh mới có. Cung Tài Bạch và sao tiền tài kị gặp Tuần Không, Triệt Không, Địa Không.

Cung Tài Bạch của nguyên cục biểu thị kiếm được tiên ở phương diện nào đó, còn cung Tài Bạch, của đại vận hoặc lưu niên thì biểu thị tài vận trong đại vận hoặc lưu niên này, hay thời gian phá tán thất bại.

Thiên Lương tọa cung Mệnh của nguyên cục hoặc của vận hạn có song lộc giao trì, đều dễ trúng thưởng, trúng số và gặp cơ hội có tiền bất ngờ.

Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang nhập miếu địa, Vũ Khúc nhập miếu địa và Thiên Phủ tọa cung Mệnh, đều có thể phát tài rất lớn.

Thái Dương có Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, Thiên Mã hội Lộc Tồn, lợi về phát tài ở nơi khác.

Lộc Tồn ở cung Tài Bạch, chính tinh nhập miếu, là có thể tụ tài; nếu hội hợp thêm Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ không vất vả mà có được; nếu hội hợp thêm tứ sát tinh, Không Kiếp, là vất vả mà có được, cần phải từ từ tích lũy mới có được một số tiền; gặp Địa Không, Địa Kiếp thì trước giàu sau nghèo. Lộc Tồn, Thiên Mã giao hội mới chủ về kiếm được tiền và hanh thông.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

——————————–

Đoạn bình trong sách hay quá mình đăng lại chia sẻ cùng mọi người.

Đại để nó tập trung vào 2 ý:

1. Vai trò của các cung trong lá số.

2. Một số quy tắc khi so sánh các cung để đưa ra lời khuyên cho đương số.

Hai cái trên thì có thể hiểu được. Nhưng mạnh yếu các cung được đánh giá thế nào? Khá là khó. Nhưng có một cách khá đơn giản đó là dùng Điểm Huyền Khí của hệ thống PGVN. Điểm huyền khí dùng để tạm đánh giá cung chức đó mạnh hay yếu.

Lấy ví dụ lá số của ông sinh 21/12/1985 giờ Sửu để minh họa.

Lá số Thân cư Phúc. Có thông tin Điểm “huyền khí” của các cung:

– Các cung tốt: Phúc đức (4.25), Quan lộc (1.5), Nô bộc (1.25), Thiên di (1), Tử tức (2), Phu thê (1), Huynh đệ (0.5)

– Các cung xấu: Điền trạch (-1), Tật ách (-2), Tài bạch (-0.5)

Từ đây trích rút ra từ đoạn trên:

1. Quan lộc mạnh hơn Tài bạch ==> nên làm công chức hoặc hợp tác làm ăn.

2. Cung Phúc Đức tốt là có phúc báo, có nhiều đường kiếm tiền, tiền đến mà không cần cưỡng cầu, tự nhiên mà được, không vất vả mà có, tốt nhất là nên đầu tư để người khác thay mình kinh doanh

3. Cung Phúc đức tốt hơn cung Tài Bạch ==> không có nhiều tiền nhưng biết tri túc (Tri túc hiểu nôm na là biết đủ, không ham muốn quá đáng)

Sơ sơ như vậy. Mình xin chia sẻ với các bạn. Lưu ý “Điểm Huyền Khí” dùng của hệ thống PGVN nhé. Các trang khác đạo nhái sai ý tưởng Cổ Học thì mình không khuyến cáo sử dụng.

(Phù Cừ Cổ Học)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button