Tử vi

Luận đoán về hạn chết

Khi các bạn đã biết cách xem và rõ mọi cách xung phá, tính tinh hung cát; sự tương quan giữa năm hạn với tuổi như phần III trên đây đã vạch ra, thì tất nhiên bạn có điều kiện tìm xem:

  1. Trong các Đại hạn của lá số, Đại hạn nào xung khắc với tuổi nhất, và có những hung tinh hãm hại nhiều nhất để cân nhắc thật kỹ Đại hạn ấy rồi mới tìm Tiểu hạn.
  2. Tiểu hạn nào bị mờ ám nhất trong vòng Đại hạn nói trên tất nhiên năm ấy khó thoát được sự ra đi vĩnh viễn
  3. Khi rõ Tiểu hạn phải lưu Nguyệt để xem tháng hạn và lưu Nhật để xem ngay hạn. Khi lưu nên chú trọng sao nào ngày tháng nào khắc với tuổi của người có lá số nhất thì việc đoán mới mong xác thực được.

Sau đây; tôi xin trình bày thêm phú đoán chết để tham vào cách suy đoán:

Lại xem sinh tử toàn viên,

Bạn đang xem: Luận đoán về hạn chết

Vận cung Thái tuế lưu niên cung nào.

Sát, Dương (Kình) Thương; Phục; Không Hao:

Hỏa, Linh, Kỵ, Kiếp chiếm vào hạn trung

Dở thay Đại, Tiểu (Đại hạn và Tiểu Hạn) trùng phùng

Đế tinh thụ ám không vong đó mà

Ấy là vận hạn khó qua;

Lại tham, Sát, Phá: Trúc la thoát nào (Hạn Trúc la)

Đế tướng Tam hợp chiếu vào

Hoạ may không chết bở sao cát phù.

CHÚ Ý: Khi biết Đại hạn chết, muốn tìm Tiểu hạn phải căn cứ ở Thiên bàn (vòng bên trong) tính tuổi. Ví dụ tuổi Mùi thì căn cứ ở năm Mùi của Thiên bàn là 1 tiếp đến là 13, 25, 37, 49, 61 v. v.

. .. Khi đến giáp nào gặp tuổi ở Đại hạn xấu thì tính tiếp từ đó từng năm lẽ đến cung nào mà gặp phải KÌNH ĐÀ CỰ KỴ, KIẾP SÁT, THIÊN KHÔNG thì phải chú ý lưu niên Thái tuế và xem kỹ đến các chính tinh, Tả Hữu, Hồng, Đào. Vì Tả Hữu Hồng, Đào về già rất xấu. Cứ thế luận xem thật cẩn thận ắt không sai. Sau đó lưu Nhật và lưu Nguyệt cũng đến cung xấu ấy khắc rõ thời gian chết.

(Chép theo cuốn Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận đoán về hạn chết

Khi các bạn đã biết cách xem và rõ mọi cách xung phá, tính tinh hung cát; sự tương quan giữa năm hạn với tuổi như phần III trên đây đã vạch ra, thì tất nhiên bạn có điều kiện tìm xem:

  1. Trong các Đại hạn của lá số, Đại hạn nào xung khắc với tuổi nhất, và có những hung tinh hãm hại nhiều nhất để cân nhắc thật kỹ Đại hạn ấy rồi mới tìm Tiểu hạn.
  2. Tiểu hạn nào bị mờ ám nhất trong vòng Đại hạn nói trên tất nhiên năm ấy khó thoát được sự ra đi vĩnh viễn
  3. Khi rõ Tiểu hạn phải lưu Nguyệt để xem tháng hạn và lưu Nhật để xem ngay hạn. Khi lưu nên chú trọng sao nào ngày tháng nào khắc với tuổi của người có lá số nhất thì việc đoán mới mong xác thực được.

Sau đây; tôi xin trình bày thêm phú đoán chết để tham vào cách suy đoán:

Lại xem sinh tử toàn viên,

Vận cung Thái tuế lưu niên cung nào.

Sát, Dương (Kình) Thương; Phục; Không Hao:

Hỏa, Linh, Kỵ, Kiếp chiếm vào hạn trung

Dở thay Đại, Tiểu (Đại hạn và Tiểu Hạn) trùng phùng

Đế tinh thụ ám không vong đó mà

Ấy là vận hạn khó qua;

Lại tham, Sát, Phá: Trúc la thoát nào (Hạn Trúc la)

Đế tướng Tam hợp chiếu vào

Hoạ may không chết bở sao cát phù.

CHÚ Ý: Khi biết Đại hạn chết, muốn tìm Tiểu hạn phải căn cứ ở Thiên bàn (vòng bên trong) tính tuổi. Ví dụ tuổi Mùi thì căn cứ ở năm Mùi của Thiên bàn là 1 tiếp đến là 13, 25, 37, 49, 61 v. v.

. .. Khi đến giáp nào gặp tuổi ở Đại hạn xấu thì tính tiếp từ đó từng năm lẽ đến cung nào mà gặp phải KÌNH ĐÀ CỰ KỴ, KIẾP SÁT, THIÊN KHÔNG thì phải chú ý lưu niên Thái tuế và xem kỹ đến các chính tinh, Tả Hữu, Hồng, Đào. Vì Tả Hữu Hồng, Đào về già rất xấu. Cứ thế luận xem thật cẩn thận ắt không sai. Sau đó lưu Nhật và lưu Nguyệt cũng đến cung xấu ấy khắc rõ thời gian chết.

(Chép theo cuốn Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button