Tử vi

Luận giải các sao

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH

Bạn đang xem: Luận giải các sao

Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu

· Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi

· Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương

· Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ

· Quý tinh: quan lộc, Thái Dương

· Phú tinh: của cải, Thái Âm

· Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát

· Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ

· Đào hoa tinh: Liêm Trinh

· Ám tinh: cản trở, Cự Môn

· Hung tinh:

o dâm tinh, Tham Lang

o hao tinh, Phá Quân

o tù tinh, Liêm Trinh

LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH

Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu

Các sao tốt

· Quý tinh:

o Lộc Tồn

o Ân Quang

o Thiên Khôi

o Hóa Lộc

o Thiên Quý

o Thiên Việt

o Long Trì

o Tấu Thư

o Phượng Các

o Thiên Mã

· Phú tinh:

o Lộc Tồn

o Hóa Lộc

· Quyền tinh:

o Hóa Quyền

o Quốc Ấn

o Quan Đới

o Tướng Quân

o Phong Cáo

o Đường Phù

· Phúc tinh:

o Ân Quang

o Hóa Khoa

o Thiên Hỷ

o Thiên Quý

o Thiên Giải

o Thiếu Dương

o Thiên Quan

o Địa Giải

o Thiếu Âm

o Thiên Phúc

o Giải Thần

o Hỷ Thần

o Thiên Thọ

o Thiên Đức

o Bác Sỹ

o Tràng Sinh

o Nguyệt Đức

o Đẩu Quân

o Đế Vượng

o Long Đức

o Thiên Y

o Thanh Long

o Phúc Đức

o Thiên Trù

· Văn tinh:

o Thiên Khôi

o Văn Xương

o Phong Cáo

o Thiên Việt

o Văn Khúc

o Quốc Ấn

o Hóa Khoa

o Lưu niên văn tinh

o Thai Phụ

· Đài các tinh:

o Tam Thai

o Bát Tọa

o Lâm Quan

o Hoa Cái

o Đường Phù

· Đào hoa tinh:

o Đào Hoa

o Hồng Loan

Các sao xấu

· Sát tinh:

o Địa Kiếp

o Thiên Không

o Hỏa Tinh

o Địa Không

o Kiếp Sát

o Linh Tinh

o Kình Dương

o Đà La

· Bại tinh:

o Đại Hao

o Thiên Khốc

o Suy

o Tiểu Hao

o Thiên Hư

o Bệnh

o Tang Môn

o Lưu Hà

o Tử

o Bạch Hổ

o Phá Toái

o Mộ

o Thiên La

o Tử Phù

o Tuyệt

o Địa Võng

o Bệnh Phù

o Thiên Thương

o Thiên Sứ

o Quan Phù

o Tuế Phá

· Ám tinh:

o Hóa Kỵ

o Thiên Riêu

o Thiên Thương

o Phục Binh

o Thiên Sứ

o Quan Phù

o Cô Thần

o Quả Tú

o Quan Phủ

· Dâm tinh:

o Thiên Riêu

o Hoa Cái

o Mộ

o Mộc Dục

o Thai

· Hình tinh:

o Thiên Hình

o Quan Phù

o Thái Tuế

Các sao không tốt, không xấu

· Tả Phù

· Dưỡng

· Triệt

· Hữu Bật

· Tuần

Nguồn: www.thuvienkhoahoc.com

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải các sao

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH

Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu

· Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi

· Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương

· Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ

· Quý tinh: quan lộc, Thái Dương

· Phú tinh: của cải, Thái Âm

· Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát

· Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ

· Đào hoa tinh: Liêm Trinh

· Ám tinh: cản trở, Cự Môn

· Hung tinh:

o dâm tinh, Tham Lang

o hao tinh, Phá Quân

o tù tinh, Liêm Trinh

LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH

Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu

Các sao tốt

· Quý tinh:

o Lộc Tồn

o Ân Quang

o Thiên Khôi

o Hóa Lộc

o Thiên Quý

o Thiên Việt

o Long Trì

o Tấu Thư

o Phượng Các

o Thiên Mã

· Phú tinh:

o Lộc Tồn

o Hóa Lộc

· Quyền tinh:

o Hóa Quyền

o Quốc Ấn

o Quan Đới

o Tướng Quân

o Phong Cáo

o Đường Phù

· Phúc tinh:

o Ân Quang

o Hóa Khoa

o Thiên Hỷ

o Thiên Quý

o Thiên Giải

o Thiếu Dương

o Thiên Quan

o Địa Giải

o Thiếu Âm

o Thiên Phúc

o Giải Thần

o Hỷ Thần

o Thiên Thọ

o Thiên Đức

o Bác Sỹ

o Tràng Sinh

o Nguyệt Đức

o Đẩu Quân

o Đế Vượng

o Long Đức

o Thiên Y

o Thanh Long

o Phúc Đức

o Thiên Trù

· Văn tinh:

o Thiên Khôi

o Văn Xương

o Phong Cáo

o Thiên Việt

o Văn Khúc

o Quốc Ấn

o Hóa Khoa

o Lưu niên văn tinh

o Thai Phụ

· Đài các tinh:

o Tam Thai

o Bát Tọa

o Lâm Quan

o Hoa Cái

o Đường Phù

· Đào hoa tinh:

o Đào Hoa

o Hồng Loan

Các sao xấu

· Sát tinh:

o Địa Kiếp

o Thiên Không

o Hỏa Tinh

o Địa Không

o Kiếp Sát

o Linh Tinh

o Kình Dương

o Đà La

· Bại tinh:

o Đại Hao

o Thiên Khốc

o Suy

o Tiểu Hao

o Thiên Hư

o Bệnh

o Tang Môn

o Lưu Hà

o Tử

o Bạch Hổ

o Phá Toái

o Mộ

o Thiên La

o Tử Phù

o Tuyệt

o Địa Võng

o Bệnh Phù

o Thiên Thương

o Thiên Sứ

o Quan Phù

o Tuế Phá

· Ám tinh:

o Hóa Kỵ

o Thiên Riêu

o Thiên Thương

o Phục Binh

o Thiên Sứ

o Quan Phù

o Cô Thần

o Quả Tú

o Quan Phủ

· Dâm tinh:

o Thiên Riêu

o Hoa Cái

o Mộ

o Mộc Dục

o Thai

· Hình tinh:

o Thiên Hình

o Quan Phù

o Thái Tuế

Các sao không tốt, không xấu

· Tả Phù

· Dưỡng

· Triệt

· Hữu Bật

· Tuần

Nguồn: www.thuvienkhoahoc.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button