Tử vi

Luận giải cung phu thê bằng sao chính tinh

Bản dịch:

Tử vi đẩu số tương mệnh tạo cả người sinh cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, đã ngoài thuật mười hai cung phán định nội dung, là tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, tá đến đây có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu chờ số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận các cung thì, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, sở dĩ trước hết dĩ cung mệnh làm trung tâm hậu, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận và sự thực không hợp tình huống.

Cung phu thê ở tử vi mười hai cung trung là một thập phần trọng yếu cung vị. Chủ yếu miêu tả một thân và phối ngẫu quan hệ giữa, có thể phản ánh tình cảm vợ chồng các loại tình hình. Tỷ như do cung phu thê đó có thể thấy được phối ngẫu hình dạng, phối ngẫu công tác hành nghiệp tính chất, khỏe mạnh trạng huống, xuất thân thế nào, thuộc về tuân thủ nguyên tắc nhân liền lại có lẽ quen biết cũ kết hợp, hôn nhân tình cảm có hay không hoà thuận, trước khi cưới nam nữ quan hệ thế nào chờ một chút.

Bạn đang xem: Luận giải cung phu thê bằng sao chính tinh

Cung phu thê ở nghịch sổ đệ tam đại hạn, thuận số đệ tam đại hạn cũng và cung phu thê tương hợp, sở dĩ nhân trung năm sinh hoạt trạng huống thụ cung phu thê ảnh hưởng tựu khá lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cung phu thê tầm quan trọng.

Tử vi đẩu số cung vị phối trí tương đương công đạo, cung phu thê của tam hợp cung là cung thiên di, quan lục cung, cung phúc đức, giá ba cung vị cát hung trực tiếp ảnh hưởng cung phu thê, sở dĩ cung phu thê suy đoán nhưng dĩ tam phương tứ chánh hình thành cách thức là việc chính.

(1) cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thái dương, mặt trăng, lộc tồn chờ, chủ phu phụ tập mục vô khắc; nếu như có vũ khúc, liêm trân, cự môn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác Tinh, chủ phu thê bất hòa, chia lìa.

(2) các Tinh nếu và dương đà hỏa linh không kiếp hình kị hoặc không vong chờ ác ở lại cùng giá trị, khắc người việt khắc, phi khắc người thì chủ sanh ly hoặc khiếm và.

(3) các ác Tinh thủ giá trị cung phu thê, nếu được chúng cát tam phương vây quanh chiếu hoặc tứ chính gia hội, nặng khắc người có thể khinh, khinh người có thể chủ không thể.

(4) phán định ái tình, hôn nhân thật là tốt phôi, trừ tựu cung phu thê tiến hành quan sát ngoại, thượng cần phải phối hợp cung phu thê đối cung và tam hợp cung, mới có thể có ra càng chính xác kết luận.

(5) đã kết hôn người, trừ xem xét tự thân cung phu thê kỳ cực kỳ đối cung, tam hợp cung cát hung ngoại, hay nhất tống ra phối ngẫu tự thân mệnh bàn, tổng hợp lại bình phán.

(6) cũng có người cung phu thê có cát, vô ác Tinh, vô sát, mà hôn nhân không đẹp người, tất là bản nhân mệnh cung nhiều Tinh bất lợi hôn nhân, mới có đến đây ứng với. Như giết, phá, lang, liêm trân, vũ khúc, cự môn, Tứ Sát, không kiếp, Hóa kị ở mệnh viên, có sát diệu, đào hoa nhiều diệu đồng cung hội hợp, ngay cả cung phu thê ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng không tốt đầy phán đoán của. Hoặc cung mệnh Tinh hãm địa gia sát, tam hợp không cát, tung tạm được tài mỹ của phu hoặc thê nhân bất tương xứng mà chết dồn sanh ly. Như người nào đó vô tài vô đức, nhất phó uất ức tướng, cũng sẽ không tránh bạc hoa, nếu thật đòi một đẹp như thiên tiên, tài hoa hơn người lão bà, ở đương thời giảng “Kinh tế” xã hội, sợ rằng yếu không được bao lâu sẽ hướng ngươi nói thanh “Cúi chào”. Hoặc chuyện gì nghiệp hình gia ái tình hình lão công một khi phát đạt, càng xem càng nghĩ trong nhà cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng không vừa mắt, nói không chừng cũng tới một “Ám độ trần chiếm giữ”, cầm sắt biệt đạn. Đã ngoài nói vạn vật khinh thị.

(7) cần phải lưu ý một loại quần thể và một loại khác quần thể sai biệt, như ở xa xôi vùng núi, gặp ở ngoài, ly hôn đến tột cùng là số rất ít, mà ở kinh tế phát đạt thành phố lớn, ly hôn tỉ lệ rõ ràng khá cao, ở Quảng Đông triều sán to như vậy khu, là không tồn tại ly hôn chuyện này. Theo xã hội kinh tế không trúng phán đoán phát triển, hôn nhân vỡ tan tỉ lệ tất nhiên sẽ từ từ tăng, ở văn minh trình độ càng cao địa phương, ly hôn nhân số của thì càng nhiều. Văn nghệ giới, chính giới, thương giới, đội sản xuất, già trẻ biên nghèo chờ một chút bất đồng quần thể, kỳ phán định tiêu chuẩn phải làm là có sở co duỗi. Cho nên luận mệnh người, vừa đương nhân địa vực, chủng tộc, văn hóa tập quán mà nói. Đến đây không chỉ… mà còn chỉ là ở hôn nhân phương diện.

(8) chiếu tử vi đẩu số mệnh lý đẩy tới, chân chính hôn nhân ngọt ngào mà mỹ mãn thật sự là quá ít. Một người ái tình và hôn nhân, điều không phải có vấn đề như vậy hay vấn đề như vậy, thực sự khó có thể nói hết. Mà cuộc sống thực tế là, phần lớn phu thê là thích hợp sống. Ở giữa người và người gặp gỡ ngày càng mật thiết xã hội bây giờ, giả như điều kiện kinh tế cho phép, phạm đào hoa chuyện tình là càng ngày càng nhiều, thậm chí chiêm rất lớn một bộ phận tỉ lệ, “Nam nhân có tiền (có lẽ có địa vị) tựu đồi bại (nói đúng là hội hoa tâm)”, đây là không đổi của để ý. Cho nên hôn nhân và ái tình tốt hay xấu tiêu chuẩn vấn đề, có đúng hay không cần tác có chút tu chỉnh ni?

(9) đẩu quân ở nguyên bàn cung phu thê quá độ, phùng chúng cát chiếu đến chủ quan hệ vợ chồng một năm khoa giảo hoà thuận, vô tai vô khắc; gặp ác Tinh thì chủ phối ngẫu hoặc tình nhân có tai ách, tịnh hình khắc, bất hòa. Bản mệnh nếu hôn nhân không đẹp, đến đây năm chỉ có hình thương, chia lìa việc, bản mệnh trợ từ, dùng ở đầu câu phụ không thể, thì đến đây năm phối ngẫu có tai.

Tử vi Tinh ở cung phu thê

Phối ngẫu tính cương, có thống trị dục, gia sát tại gia bá đạo, khiếm khuyết trao đổi cảm tình, phải hôn nhân muộn, lại vừa giai lão. Gia dương đà hỏa linh kiếp không, chủ khắc, cực vãn kết hôn phương miễn khắc.

Tử vi tại tí ngọ ngồi một mình, phối ngẫu nhiều khéo kỷ, ở ngọ cũng chủ kết hôn muộn. Không gia sát, chủ hiền lương, đoan trang, tú lệ, giai lão. Gia kình dương hỏa linh một trong, tất ly.

Tử vi phá quân ở xấu vị, không gia sát cũng chủ khắc, tịnh đa khắc khẩu, gia sát tất ly, cung phu thê tam phương hội sát cũng chủ ly. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, tất có gặp ở ngoài, sanh ly.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, cũng không phải là điềm lành, đa đồng sàng dị mộng, có thể tái hôn. Gia sát ly hôn, không cứng rắn khắc hình thương. Gặp tả hữu xương khúc đồng cung có thể chiếu, phối ngẫu và tự thân đều có gặp ở ngoài, tịnh chủ chia lìa hiện ra.

Tử vi tham lang ở mão dậu, phối ngẫu đa ra ngoài công tác hoặc giao tế rộng, tịnh chủ có gặp ở ngoài tình nhân hiện ra (chính không nhất định biết được). Không gia sát có thể giai lão, gia sát chủ sanh ly.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, nên tiểu phối (tức tuổi tác tiểu với mình). Phối ngẫu dịu ngoan, nhưng phu phụ bạc tình, đồng sàng dị mộng. Gia đà la phu phụ tướng đả, tất ly, thậm chí tam hôn tứ giá.

Tử vi thất sát ở tị hợi, phối ngẫu kiên cường, đa tranh chấp. Hôn nhân muộn miễn khắc, ưa chúng cát hóa giải. Đa số nhất kiến chung tình của hôn nhân.

Thiên cơ Tinh ở cung phu thê

Nam chủ vợ con, thân thể xinh xắn lanh lợi, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, luyến ái cập hôn nhân hơi sớm; nữ chủ phu trưởng. Gia hội cự môn, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, Hóa kị nhiều ác sanh ly bất hòa, bị chiếm đóng kết hôn muộn có thể cát. Đi qua số lớn mệnh bàn chứng thực, thiên cơ nhập cung phu thê, hôn nhân dễ có khúc chiết, cũng không phải là điềm lành, luôn luôn kẻ khác tiếc nuối chỗ, hoặc là khẩu thiệt đa, phu phụ khắc khẩu không khỏi, hoặc nhất phương nhiều lần ra ngoài, bên kia một mình trông phòng, gia sát ly dị.

Thiên cơ tại tí ngọ ngồi một mình, tốt đẹp, nam chủ thê nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh cần lao thiện công việc quản gia, nữ chủ phu có tài có đức.

Thiên cơ ở xấu vị ngồi một mình, phối ngẫu lớn tuổi phu phụ không thể, hoặc tiểu ngũ tuổi đã ngoài, tốt đẹp. Gia sát bất hòa đa tranh chấp, sát sống lại ly.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nam lấy vợ mỹ thê, vợ. Nữ giá tuấn phu. Yêu sớm, hôn nhân lãng mạn, nhưng phòng phối ngẫu có tư tình gặp ở ngoài. Gia sát hoặc Hóa kị, bất hòa sanh ly, kiến tả hữu xương khúc cũng nan đầu bạc.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, nữ chủ phối thông minh hơn người của phu, nam chủ thê vội vàng xao động, tâm đa tính toán, phu thê lắm lời lưỡi tranh chấp, tình cảm sẽ không mỹ mãn, kiến cát hóa thê thiện công việc quản gia. Gia sát hình khắc.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, phối ngẫu mặn nên lớn tuổi lại vừa giai lão. Gia sát trì lấy vợ, trước khi cưới có thất yêu hoặc từ hôn việc.

Thiên cơ ở tị hợi ngồi một mình, chủ hòa mỹ, kiến đà la hỏa linh kiếp không sanh ly.

Thái dương tinh ở cung phu thê

Chủ hòa, gia Tứ Sát nam nữ giai khắc, hôn nhân muộn thì cát, hội ngộ chúng cát nam mệnh chủ thê tính hào sảng, gấp gáp, có nam tử chí khí, được vợ, nhà vợ kinh tế vị không sai, nhân thê được đắt, nữ mệnh nguyên nhân chính phu được quang vinh. Thái dương nhập miếu vượng không gia sát mỹ mãn, gia sát bất hòa. Thái dương lạc hãm không cát, gia sát hình khắc, nếu không ly dị, có phối ngẫu ốm yếu, bị thương tàn phế hoặc bị khắc chết khả năng. Hóa kị, phối ngẫu gấp gáp đa nghi, nữ mệnh chủ phu có bệnh. Thái dương hãm địa gia sát Hóa kị, cực đoan không cát.

Thái dương tại tí, tung không gia sát cũng không cùng, có khắc, gia dương hỏa linh không kiếp chủ sanh ly. Hóa kị phu phụ thành thù, sanh ly.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, nam nữ giai chủ yêu sớm, mối tình đầu vô kết quả. Dương đà hỏa linh Hóa kị đồng cung hội tái hôn. Hóa lộc quyền khoa ân ái hỗ trợ. Nam chủ có tài có đức mỹ vợ giai lão, hội ngôi sao may mắn dũ tốt. Gia sát nên kết hôn muộn lại vừa đến già. Nữ chủ người yêu đa mà lại tất có thất tình, không gia sát giai lão, gia sát dâm đãng, hôn nhân không đẹp.

Thái dương cự môn ở dần thân, phu phụ lắm lời lưỡi, không phùng sát kị năng lực giai lão. Tung thêm cát, nếu phùng Hóa kị cũng chủ phối ngẫu có ngoại tình, sanh ly. Kiến đà la hỏa linh sao Hóa kỵ, tất ly. Nữ mệnh giá trị đến đây, ở nhà thường tác úy thê như hổ.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, nam nên trường thê, nữ nên ít phu. Kiến khôi việt xương khúc lộc tồn, nam lấy vợ nhà giàu của nữ, nữ giá tài vượng của phu. Không gia sát có thể giai lão. Kiến kình dương Hóa kị sanh ly, hỏa linh cũng khắc bất hòa, ngờ vực vô căn cứ nặng.

Thái dương ở thìn tị ngọ, không gia sát, nam nhân thê được đắt, nữ phối hiền lương phú quý của phu. Thái dương hóa lộc, cát mà có tài. Thái dương hóa quyền, phối ngẫu tính cương, khẩu thiệt không khỏi, có thể giai lão. Hóa kị bất hòa, gia sát sanh ly. Ngọ cung kiến dương hỏa linh, phu phụ các có dị tâm, thậm chí quyền cước tương gia.

Thái dương ở tuất hợi, không cát hiện ra. Hôn nhân muộn có thể miễn hình phạt khắc, tảo hôn bất hòa. Hóa kị có thể dương đà, nữ giá người tầm thường, nam chủ thê bệnh, tính tình kiên cường, sanh ly. Thái dương ở tuất, ly hôn tỉ lệ rất cao.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Vũ khúc nhập cung phu thê đa số không cát hiện ra, vô luận kiến cát hay không giai chủ hình khắc bất hòa, chỉ là không cát của nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Vũ khúc ở cung phu thê, đại thể hôn nhân so sánh trì. Nói chung gia đình sinh hoạt bình thản, phu phụ trong lúc đó ít có tình thú. Chỉ có kết hôn muộn lại vừa miễn vu hình khắc, nữ mệnh tung có chồng, cũng thường một mình trông phòng, đồng thời cũng nên nhà kề hoặc phi pháp ở chung lại vừa hóa giải. Phu phụ tuổi tác tương đương. Nam chủ thê đoạt phu quyền, mà lại gấp gáp, nữ chủ phu đắt, gia Tứ Sát sanh ly khắc hại, nên hôn nhân muộn. Thêm cát Tinh nam nguyên nhân chính thê được tài. Phàm vũ khúc kiến Tứ Sát một trong hoặc Hóa kị giai chủ ly hôn, sát đa ly hôn hoàn không chỉ một lần.

Vũ khúc Thiên phủ tại tí ngọ, phu phụ bất hòa lắm lời lưỡi, hôn nhân muộn miễn khắc. Kiến nhiều cát, phối ngẫu tài vận tốt. Gia dương hỏa linh không kiếp Hóa kị tất ly, kiến hình diêu cũng chủ sanh ly, bản cung tham lang có Tứ Sát cùng thủ, cũng chủ ly hôn.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, vô luận nam nữ giai chủ yêu sớm, mà lại là không cát của ám chỉ. Phối ngẫu ra ngoài giao tế đa, không thích trở về nhà. Gia sát kị nam nữ hình khắc, mà lại có tư tình dâm dục, tất ly hôn. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, tất có bên thứ ba chen chân, nếu chính chính phái, thì phối ngẫu có đào hoa.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phu phụ cùng năm hoặc tuổi tác không kém nhiều, có thanh mai trúc mã luyến ái hoặc hôn nhân trải qua nhân tác hợp mà thành. Vô sát hoặc có cát chủ có thể bạch đầu giai lão. Kiến đà la hỏa linh Hóa kị kiếp không chủ sanh ly.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, hôn nhân vận cực độ ác liệt hiện ra, phối ngẫu thái độ xúc phạm, phu phụ quyền cước tương hướng, tung không gia sát cũng chủ hình khắc bất hòa. Gặp Tứ Sát kiếp không tất ly, tịnh hội nhân phối ngẫu mà dồn họa, tái phùng Hóa kị, nam mệnh tam lấy vợ, nữ mệnh tất giá người tầm thường, nên tác nhà kề, không phải tất tam hôn tứ giá, ngay cả như vậy cũng chung thân không được mỹ mãn.

Vũ khúc ở thìn tuất, kiến xương khúc hoặc hóa khoa, nam chủ thê tử già giặn, am hiểu để ý gia tịnh tài năng ở ngoại kiếm tiền, nữ chủ trượng phu phú quý, mặn nên hôn nhân muộn. Kiến tả hữu xương khúc, có thể dương đà hỏa linh, ly hôn hiện ra, mà lại chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Gặp dương đà hỏa linh sao Hóa kỵ, hình khắc rất nặng.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, hôn nhân vận soa, phu phụ không mục, phối ngẫu ngoan cố, vội vàng xao động, nhân duyên không tốt. Hình khắc rất nặng, nam nữ giai chủ tam hôn, gia sát noãn luân bại tục. Phùng lộc mã hội hợp, phối ngẫu du đãng đa dâm.

Thiên đồng Tinh ở cung phu thê

Phối ngẫu dịu ngoan. Nam chủ vợ con, thông tuấn sớm lấy vợ, thê tử lo cho gia đình, dịu ngoan, có chút tiểu tính tình. Nữ chủ phu trưởng giai lão, phu tại gia lười biếng, không thương làm việc. Hãm địa chủ khắc, gia Tứ Sát nhiều ác khiếm và mà lại chủ sanh ly. Miếu vượng tập mục không thể. Hãm địa hội Tứ Sát kiếp không thiên hình, phu thê có hình khắc, hoặc ở riêng, hoặc bệnh thương, hoặc ly dị.

Thiên đồng mặt trăng tại tí, nam tất lấy vợ mỹ thê, nữ giá tuấn phu, giai lão. Gia sát bất hòa.

Thiên đồng mặt trăng ở ngọ, dễ phùng thất tình, hoặc không hề giữa lúc của thân thể quan hệ, tiên thông hậu lấy vợ.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, nam chủ thê cần lao, dung mạo bình thường, phu phụ khiếm và, tự thân hoặc phối ngẫu tất có gặp ở ngoài. Không gia sát có thể giai lão. Bất luận nam nữ, phối ngẫu mặn nên so sánh kỷ lớn tuổi, có lẽ trước khi cưới sẽ cùng người đã kết hôn luyến ái.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, hài hòa, không thể. Phối ngẫu nên lớn tuổi. Kiến lộc mã, phu phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Kiến tả hữu xương khúc là ngoại tình hiện ra. Gia sát lánh lấy vợ thì có thể được hiền thê.

Thiên đồng ở mão dậu, chủ có tình yêu tay ba, đa số kết hôn muộn. Phối ngẫu có thể sẽ có đào hoa.

Thiên đồng ở thìn tuất, phối ngẫu lớn tuổi. Không gia sát giai lão. Gia sát khẩu thiệt đa, hôn nhân không mỹ mãn.

Thiên đồng ở tị hợi, phu phụ hữu tình, hôn nhân tốt đẹp. Gia đà la ly hôn.

Liêm trân Tinh ở cung phu thê

Ái tình không mỹ mãn của dấu hiệu, luyến ái hơi sớm, phối ngẫu tính cương, dễ đi cực đoan, phu phụ không mục. Tung không gia sát, cũng chủ phu phụ tình mỏng, hoặc là vợ chồng bất hoà, nam khắc thê lánh lấy vợ, nữ khắc phu tái giá, gia Tứ Sát Hóa kị hình khắc vưu hung, ưa vào nước cung tịnh và thủy diệu cùng đáng giá vây quanh chiếu tai khinh. Liêm trân hóa lộc, cố nhiên phu phụ dạ thụ, tình cảm rừng rực, nhưng phòng bản thân có diễm ngộ. Liêm trân Hóa kị, không chỉ hội ly hôn, hơn nữa và khác giới cũng không thiếu tình cảm gút mắt.

Liêm trân thiên tướng tại tí ngọ, thiên tướng thủy chế liêm trân hỏa, không gia sát, không thể, chủ nhiều phối ngẫu có thành tựu, có thể giai lão, nên kết hôn muộn. Gia sát hình khắc sanh ly.

Liêm trân thất sát ở xấu vị, nam mệnh chủ thê tử tính cách cương nghị, thiếu ôn nhu. Hôn nhân không hề tình thú, phu thê bất hòa đa tranh, gia Tứ Sát Hóa kị tất ly. Kết hôn muộn có thể miễn, nhưng không mỹ mãn.

Liêm trân ở dần thân, phối ngẫu cường hãn, cãi nhau không trúng phán đoán, phối ngẫu có ngoại tình hoặc kết hôn có thể miễn khắc, gia sát Hóa kị tam độ hôn nhân, gia lộc tồn cũng khắc. Gia tả hữu xương khúc khôi việt, tư thông không khỏi, sanh ly.

Liêm trân phá quân ở mão dậu, hôn nhân không đẹp, phu phụ bạc tình, gia đình vô tình thú đáng nói, gia sát ly dị.

Liêm trân Thiên phủ ở thìn tuất, phối ngẫu kiên cường, bất hòa, không gia sát không thể, gia đà la hỏa linh Hóa kị một trong tất ly, gia tả hữu xương khúc chỉ có ngoại tình, cũng ly.

Liêm trân tham lang ở tị hợi, nam nữ giai yêu sớm. Quan hệ hôn nhân không bình thường, không gia sát cũng là ly hôn hiện ra, song phương đều có tư tình gặp ở ngoài việc, nhất là phối ngẫu phong tao, gia sát ba lần hôn nhân.

Thiên phủ Tinh ở cung phu thê

Chủ cát, nói chung chủ phối ngẫu có khả năng, nam mệnh thê thiện công việc quản gia, hội rất tốt chưởng quản tiền tài, tại ngoại cũng có nhất định sự nghiệp thành tựu. Đồng thời nam chủ thê so sánh chính năm tiểu, tịnh chủ được hiền thê, nhân thê được trợ giúp, thê mập mạp. Nữ chủ phu trưởng, hôn nhân tốt đẹp. Gia sát nhưng không khỏi có khắc. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, luyến ái hoặc hôn nhân trung tất có bên thứ ba tham gia.

Thiên phủ ở xấu vị, không gia sát chủ cát, phu phụ đầu bạc. Gia dương đà phối ngẫu quật cường, hảo ra lệnh, sanh ly, nam lấy vợ la phu có phu, nữ giá có phụ của phu thì có thể miễn vu hình khắc. Gia hỏa linh cũng ly, hôn nhân muộn miễn khắc. Kiến xương khúc, bản thân hội nhiều lần luyến ái, song phương các hữu tư tình.

Thiên phủ ở mão dậu, cung mệnh tất là liêm trân tham lang, chính phong tao thành tính, đối cung vũ khúc thất sát, không gia sát cũng chủ bất hòa, hoặc sanh ly, gia ác sát tất ly.

Thiên phủ ở tị hợi, không gia sát chủ cát, giai lão. Gặp Tứ Sát không kiếp thiên hình, sanh ly, bản thân sẽ có gặp ở ngoài, nam chủ nạp thiếp, nữ chủ mình cùng nhân tư thông. Cung mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc Tứ Sát cũng chủ ly dị.

Thái âm tinh ở cung phu thê

Nhập miếu nam lấy vợ thông minh hoặc khuôn mặt đẹp của thê, thê còn trẻ, kiến xương khúc đồng cung chủ thê dung tư tú lệ; nữ chủ phu trưởng, giá anh tuấn của phu, hôn nhân viên mãn. Gia Tứ Sát chủ sanh ly, bị chiếm đóng chủ hung, nam nữ giai khắc, ưa cát mổ. Nam mệnh mặt trăng nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở cung phu thê, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được có tài có đức mỹ của thê, nhân thê mà làm giàu dồn đắt. Mặt trăng hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp, nhưng có lúc đã có “Ăn bám” của ngại. Được tả hữu khôi việt và mặt trăng đồng cung, dễ có tình yêu tay ba hoặc bên thứ ba chen chân.

Mặt trăng ở mão thìn tị hãm địa khiếm cát, không mỹ mãn, hội chiếu dương đà hỏa linh thiên hình đại hao không kiếp Hóa kị người, chủ sanh ly, hoặc phối ngẫu bệnh tai. Mặt trăng hãm địa, chủ một thân thường gặp thất tình đả kích, mà lại nữ mệnh chủ phu dung thường, tiêu cực, sớm già.

Mặt trăng ở dậu tuất hợi miếu vượng chủ cát, kiến Tứ Sát kiếp không Hóa kị bất hòa hoặc sanh ly, nếu là kết hôn muộn, thì có thể miễn ly hôn của ưu, nhưng nhưng không hề và.

Tham lang Tinh ở cung phu thê

Thực phi điềm lành, chủ hình khắc hoặc sanh ly, nam chủ thê trì có thể cát, tảo hôn có khắc, gia Tứ Sát sanh ly; nữ chủ phu trưởng, cũng cần phải hôn nhân muộn phương mỹ. Bị chiếm đóng gặp sát nam nữ giai tam độ.

Phàm tham lang ở cung phu thê người, giai chủ phối ngẫu thân thể no đủ, dĩ hôn nhân muộn hoặc trước khi cưới luyến ái sổ gặp trở ngại khúc chiết, hoặc hôn sự tằng gặp phá hư người là nên, bằng không khắc thương. Dương đà hỏa linh đồng cung có thể chiếu chủ ly dị. Hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trân Hóa kị người, chủ có đào sắc tranh cãi.

Nam mệnh gia đào hoa tinh diệu, tự thân có gặp ở ngoài, hoặc có tài sau đó phạm đào hoa.

Nữ mệnh cung phu thê có tham lang, chủ hình khắc hoặc ở riêng, trượng phu có gặp ở ngoài có thể miễn cứng rắn khắc, nên nhà kề, phi pháp ở chung hoặc trước phải tử hậu giá, hoặc trường phối trì giá. Gia đào hoa tinh diệu, trượng phu có gặp ở ngoài, tự thân cũng nan thuần khiết.

Riên chỉ tham lang cùng trời hình, khoảng không diệu (kiếp không, tuần khoảng không, tiệt không) cùng thủ cung phu thê, có thể miễn ly hôn, nhưng nhưng khiếm tốt đẹp.

Tham lang Hóa kị, sanh ly, vô luận nam nữ, giai chủ đối phối ngẫu bất mãn, hai người học thức, gia thế, tuổi tác hoặc diện mạo, không hề tương đương chỗ.

Cự môn Tinh ở cung phu thê

Nên trường phối. Phu thê không mục, tịnh lắm lời lưỡi phản bội, hôn nhân không đẹp, gia sát sinh ly tử biệt, hoặc bề ngoài hoà thuận, nội bộ cũng không miễn ô danh thất tiết, chính vô tư tình thì phối ngẫu cũng sẽ có tư tình, hoặc song phương đều có gặp ở ngoài. Nam hình phạt chính thê, đây đó tính cương có đúng không trì, trường kỳ bất hòa, chung thân toàn gia không được an bình; nữ chủ phu lớn tuổi có thể lấy được cát, gia Tứ Sát sanh ly, gặp xương khúc cũng chủ khắc ly.

Cự lục nhập cung phu thê, không ít tình huống là phối ngẫu so sánh chính lớn tuổi. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi của thê, nữ mệnh nên giá tuổi già của phu, dĩ phu phụ tuổi tác chênh lệch trọng đại cho thỏa đáng. Kỳ rõ ràng đặc tính là phu phụ đa khắc khẩu, phối ngẫu cá tính cực đoan, tự cho là đúng. Lộc tồn đồng cung, phối ngẫu ích kỷ keo kiệt, tài hề hề.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền, hoặc có lộc tồn tả hữu nhiều ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ cát không thể.

Cự môn và Tứ Sát kiếp không cô thần quả tú đồng cung có thể chiếu, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt. Cự môn ở thìn tuất xấu không có quả tú, ở dần thân tị hợi có cô thần, đây là “Cách sừng”, chủ ở riêng, sanh ly. Cự môn Hóa kị, phối ngẫu keo kiệt, đa nghi, nhâm tín, dối trá, tranh cãi ầm ĩ không trúng phán đoán, hỗ là oán tăng, sanh ly. Cự môn tại tí ngọ có tả phụ hoặc hữu bật đồng cung cũng chủ ở riêng, ly dị.

Thiên tướng Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai cát, kỳ hôn nhân đối tượng phần nhiều là đồng sự hoặc cùng học, hoặc từ nhỏ quen thuộc người, hoặc trải qua thân hữu tuyên truyền giới thiệu trước tác hợp mà thành người, tức thời cổ hầu nhân nói đích thân lên thành thân ý.

Nam nên thê trường có lẽ tuổi tác không kém nhiều, thê tử phần nhiều là hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, nội tại khí chất hảo, hướng nội có tài có đức tuệ, không nhiều lắm nói; nữ giá thành thật đoan chính của phu, tình cảm lâu ngày di kiên, vô sát có thể giai lão. Ưa chúng cát vây quanh chiếu, gia dương đà hình khắc.

Thiên tướng ở mão dậu (đối cung liêm phá) tị hợi (đối cung vũ phá) ngồi một mình, gia Tứ Sát kiếp không chủ hình khắc, sanh ly, là tái hôn mệnh, thậm chí phối ngẫu nhiều khó khăn.

Thiên lương Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai cát, nam chủ thê trường, hiển đạt tịnh cương nghị, nữ nên phu trưởng cũng tính cương, gia quyền lộc cát, kiến tả hữu khôi việt cũng cát. Gặp Tứ Sát khiếm và, sát lâu thì sanh ly. Nam mệnh sẽ tìm mụ mụ hình lão bà, nữ mệnh sẽ tìm ba ba hình trượng phu.

Thiên lương nhập cung phu thê, nam tử chủ lấy vợ lớn tuổi nhị ba tuổi của thê, hoặc tiểu bát tuổi đã ngoài, thê ổn trọng lão thành, hiền thục vợ. Nữ mệnh chủ phu so sánh kỷ lớn tuổi, thanh cao, từ ái, phu phụ tốt đẹp.

Thất sát Tinh ở cung phu thê

Không cát hiện ra, phu phụ tính cách phân kỳ, đa khắc khẩu. Chỉ có kết hôn muộn có thể lấy được cát tường, có thể giai lão. Tảo hôn nam nữ giai khắc, gia Tứ Sát, hôn nhân bi thảm, nam khắc tam thê nữ khắc tam phu.

Thất sát tại tí ngọ dần thân, gia lộc tồn tịnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa, chủ phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, có thể được kỳ trợ lực. Nhưng nhưng chủ luyến ái không thuận, trước khi cưới có nhiều cản trở, không phải sau khi cưới cũng không cú mỹ mãn. Kiến tả hữu khôi việt, chủ phối ngẫu tính nặng có uy, biết dùng người kính phục, phu phụ hỗ trợ. Đã ngoài nhưng cần phải hôn nhân muộn lại vừa giai lão, đồng thời phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc có phần cư đích tình hình xuất hiện, phương miễn hình phạt khắc, sanh ly. Gia dương đà hỏa linh một trong, đã chủ tái hôn, tạm biệt Hóa kị, thiên hình, không kiếp, đại hao nhiều ác diệu, nam nữ giai tam độ, tịnh mới có thể phối ngẫu bệnh thương, lao ngục, tử vong, nếu song phương tốt đẹp, phối ngẫu bệnh thương không khỏi, trung niên tử vong.

Có kình dương, linh Tinh và thất sát cùng giá trị cung phu thê, không chỉ tái hôn, hơn nữa bản một đời người đào hoa đa.

Thất sát ở thìn tuất, tình cảm loãng, ở riêng, ly dị. Thất sát tại tí ngọ, phối ngẫu cá tính cường liệt. Thất sát tại tí ngọ dần thân, và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng cung, tình cảm mình cũng không phải là chuyên nhất, khả năng phối ngẫu cũng sẽ có gặp ở ngoài, tịnh chủ tái hôn. Nữ mệnh vũ khúc tọa mệnh mà thất sát ở cung phu thê, ly dị hậu có bão độc thân chủ nghĩa khuynh hướng.

Nữ mệnh thất sát thủ cung phu thê, trượng phu cá tính cường mà cố chấp, bảo thủ, chích nên kết hôn muộn, phi pháp ở chung, giá đã ly dị người của hoặc khâm phục phụ, nhà kề. Nam mệnh thê đoạt phu quyền, phụ nhân tham gia vào chính sự. Bất luận nam nữ, mối tình đầu định vô kết quả, tịnh đơn giản nhất kiến chung tình, hội thiểm điện dường như kết hôn, kiến xương khúc canh nghiệm.

Phá quân Tinh ở cung phu thê

Ác triệu, hôn nhân không đẹp, hữu danh vô thực. Nam nữ giai khắc, Tứ Sát đồng cung, gặp ở ngoài, sanh ly, trùng hôn. Nam mệnh luyến ái không thuận, phu phụ khắc khẩu không mục, thê tính bảo thủ, chỉ đoạt phu quyền, cuộc sống hôn nhân không có tình thú, cũng không được thê trợ giúp. Nữ mệnh chủ yêu sớm, trượng phu tính cách quật cường, dịch nộ, bất thông tình lý. Tình cảm vợ chồng bình thản, không hề kích tình. Vô luận nam nữ luyến ái hoặc hôn sự sẽ gặp thân hữu phản đối, mặn nên kết hôn muộn, sau khi cưới ở riêng, cho nhau lễ nhượng phương miễn hình phạt khắc của ưu.

Phá quân tại tí ngọ dần thân thìn tuất, là ngồi một mình, và dương đà hỏa linh kiếp không đồng cung giai chủ hình khắc, sanh ly, kiến giúp đỡ khôi việt chủ phối ngẫu gặp ở ngoài, kiến xương khúc phối ngẫu mới có tình thú. Nữ mệnh cung phu thê có phá quân ở thìn tuất hóa lộc, trượng phu du đãng, đa dâm.

Phàm phá quân nhập cung phu thê, hôn nhân tuyệt không hội bình thường, trước khi cưới sau khi cưới có cùng người ở chung của hiện tượng. Tất nhiên ly hôn, hoặc phối ngẫu chết trước, chính mai nở nhị độ.

Văn khúc, văn xương Tinh ở cung phu thê

Nam chủ thê còn trẻ, nữ chủ phu lớn tuổi. Luyến ái hôn nhân có lãng mạn khuynh hướng, phối ngẫu thông minh ưu nhã thú vị vị. Miếu vượng không gia sát giai lão, gia sát sanh ly. Lạc hãm phối ngẫu thượng không khẩu thuyết, lời nói và việc làm khoa trương, gia sát đa tranh, hình khắc, ly dị. Văn xương ở cung phu thê, nam mệnh thê tất còn trẻ, nữ mệnh phu đáng quý quang vinh. Văn khúc ở cung phu thê, chủ tảo hôn, nam mệnh thê có tài có đức, và miếu vượng của mặt trăng cùng thủ, năng lực nhân thê hoặc nữ nhân trợ giúp mà thành nhận việc nghiệp. Nữ mệnh chủ phu trưởng.

Nam mệnh văn xương văn khúc cùng nhập cung phu thê, chủ hữu tình phụ, gặp ở ngoài. Văn xương hoặc văn khúc và hóa lộc, hóa quyền, thiên cơ, mặt trăng đồng cung cũng có gặp ở ngoài, nữ mệnh trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái kinh lịch hoặc sau khi cưới bất an vu thất, không phải trượng phu không trân.

Bất luận miếu hãm, gia Tứ Sát kiếp không Hóa kị giai chủ sanh ly, Hóa kị phu thê hình tụng.

Hỏa Tinh, linh sao ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát, nam nữ giai khắc, mà lại đại thể hôn nhân muộn. Luyến ái không thuận, sau khi cưới ác ngôn tương hướng, quyền cước tương gia. Chỉ có hôn nhân muộn có thể mổ, nhưng không mục, gặp hung tinh nhưng chủ chia lìa. Nếu gặp chính Tinh hãm yếu nơi đồng cung tất ly, gia kình dương, đà la, Địa kiếp, bầu trời, Hóa kị, vũ khúc, liêm trân, cự môn, thất sát, phá quân, tham lang, bất luận miếu hãm, tất hình khắc, sanh ly. Hỏa linh hãm địa chủ khắc. Phàm hỏa linh nhập cung phu thê, tất chủ sinh ly tử biệt, kẻ goá bụa cô đơn.

Và vũ khúc, liêm trân, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, dương đà, kiếp không, Hóa kị đồng cung, là ly hôn của tuyệt đối sẽ tín hiệu.

Tả phụ, hữu bật Tinh ở cung phu thê

Có tình yêu tay ba khuynh hướng, phối ngẫu dung tư đoan chính, tâm tính rộng thùng thình, phu phụ hỗ trợ viên mãn. Nam mệnh chủ thê còn trẻ đôn hậu, kiến xương khúc mạo mỹ, mỗi ngày cơ, mặt trăng hoặc tam hợp thiên cơ, mặt trăng, chủ bản thân có gặp ở ngoài, gia sát xuân sắc cho hấp thụ ánh sáng.

Phàm tả phụ hoặc hữu bật nhập cung phu thê, nam nữ bất luận có hay không sát tinh cùng độ, đều chủ 2 lần kết hôn. Hai sao cùng nhập xấu vị cung, hoặc hai sao ở thìn tuất cung xung chiếu, vô luận có hay không sát tinh, cũng chủ 2 lần kết hôn. Và thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trân, cự môn, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa kiếp, bầu trời, Hóa kị đồng cung, tái hôn không thể nghi ngờ. Nếu kết hôn muộn hoặc trước khi cưới luyến ái đa tỏa người, có thể miễn sanh ly.

Thiên khôi, thiên việt Tinh ở cung phu thê

Nam chủ lấy vợ nhà giàu sang của nữ, nữ chủ trượng phu phú quý, gia đình ấm áp tốt đẹp, giai lão. Không thích hợp kiến Tứ Sát hoặc kiến không kiếp, thì trái lại cát là hung, nam nữ bất hòa, nặng người sanh ly.

Phàm khôi việt nhập cung phu thê, lúc còn trẻ chỉ hội yêu say đắm so với chính mình lớn tuổi của khác giới.

Kình dương, đà la Tinh ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát, nam nữ giai khắc, phu thê tướng đả. Tảo hôn không cát, kết hôn muộn có thể giảm hung. Nhập miếu hình thương, bất hòa, tình cảm thì hảo thì phôi. Và hãm yếu của chính Tinh đồng cung, tất nhiên hình khắc sanh ly. Và tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trân, Thiên phủ, mặt trăng, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, Hóa kị đồng cung, ly hôn tỉ lệ rất cao. Sát đa dũ hung, nam quan nữ quả. Phàm dương đà nhập cung phu thê, đều vì ly hôn hiện ra, chung thân bất năng mỹ mãn, và vũ khúc, liêm trân, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, hỏa linh, Hóa kị, kiếp không đồng cung, là ly hôn của tuyệt đối tín hiệu.

Địa kiếp, bầu trời Tinh ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát. Miếu vượng giao nhau chúng cát, nam nữ có thể cát, riên chỉ cũng cần phải hôn nhân muộn phương hảo, gia Tứ Sát, liêm trân, thất sát, phá quân tất nặng khắc, sinh ly tử biệt.

Kiếp không nhập cung phu thê, sau khi cưới khiếm khuyết kích tình, tình cảm hội từ từ xu vu lãnh đạm. Phối ngẫu có bi quan hoặc trống rỗng khuynh hướng, gia hung tinh đồng cung, phối ngẫu hư gạt, lãng phí.

Lộc tồn Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai chủ hôn nhân muộn thì cát, nữ gia thất sát tác nhà kề, gia hỏa linh kiếp không tất khắc, sanh ly, phùng gặp tiệt không hoặc không kiếp nam nữ nan giá lấy vợ, hôn nhân trì.

Lộc tích trữ ở cung phu thê, phối ngẫu thân thể no đủ mập mạp, hảo dự trữ, tiếc rẻ tiền tài, không thích lãng phí, thái độ làm người ổn trọng có kế hoạch tính. Lộc biên lai gửi tiền thủ, phối ngẫu là thần giữ của, nhất mao không bát, cuộc sống hôn nhân đơn điệu, phu phụ ở chung cảm giác không hề tình thú, hôn nhân không đẹp, mệnh có hung tinh chủ sanh ly.

Hóa lộc

Được địa không phùng kiếp không đại hao vong thần Hóa kị, tịnh được chúng cát vây quanh chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc, chia lìa.

Phối ngẫu hài hước thiện xã giao, có nhân duyên, danh lợi giai tốt, không phùng sát kị, hôn nhân hạnh phúc.

Hóa quyền

Được địa không phùng kiếp không đại hao vong thần Hóa kị, tịnh được chúng cát vây quanh chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc, chia lìa.

Phối ngẫu hành sự ổn trọng, thái độ làm người cố chấp, ở gia đình trung có vung tay múa chân, tịnh có cầm giữ gia chính của khuynh hướng.

Hóa khoa

Nam chủ vợ con, thông minh mạo mỹ, nữ chủ phu tuấn quang vinh phát đạt. Miếu vượng giao nhau xương khúc khôi việt vưu cát, gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc.

Hóa kị

Hóa kị là đa quản chi thần, chủ hung không chủ cát, chủ nhiều tái hôn, phu phụ không mục, khẩu thiệt không trúng phán đoán. Nhiều Tinh vu hãm địa Hóa kị rất là không cát, tối kỵ vũ khúc, liêm trân, cự môn, văn xương, văn khúc Hóa kị. Chỉ có miếu vượng vu tử sửu cung, và ngôi sao may mắn cùng giá trị, phục được chúng cát tam phương vây quanh chiếu, nam nữ có thể cát, tịnh kết hôn muộn, nhiều lần ở riêng có thể miễn khắc.

Phối ngẫu có tố chất thần kinh, đa nghi, ích kỷ, keo kiệt, lời nói dối, bệnh thương, và vũ khúc, cự môn, liêm trân, thất sát, phá quân đồng cung, tất nhiên hình khắc ly dị. Phùng gặp Tứ Sát không kiếp nhiều ác, nam nữ mẹ goá con côi.

Nam mệnh Hóa kị ở phu thê, chính hỏi nhiều dài ngắn, nghi kỵ đa nghi. Nữ mệnh Hóa kị ở phu thê, chính đa ưu lo ngại, quản chế đối phương lời nói và việc làm, hảo đố kỵ, sinh sự từ việc không đâu.

Thiên mã Tinh ở cung phu thê

Nam chủ lấy vợ già giặn của thê, thêm cát Tinh, chủ được nhà vợ trợ giúp lực, hoặc được thê tài, hoặc nhân thê trợ giúp mà được tài. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát Tinh, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của cải đắt, là phu nhân mệnh. Gia chúng cát nam nữ giai đắt mỹ, gặp lộc Tinh tối cát. Gia sát kị không kiếp, nam nữ mẹ goá con côi, sanh ly. Thiên mã nhập phu thê, chủ phối ngẫu tại gia chịu khó, tại ngoại bôn ba, có khá lâu ở riêng dấu hiệu.

Thiên hình Tinh ở cung phu thê

(giờ mẹo sinh ra, thiên hình tất nhập cung phu thê) miếu vượng nam chủ hôn nhân muộn mà thê tính cương, nữ chủ lấn phu, gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ giai mẹ goá con côi, được ngôi sao may mắn cùng viên nhưng khiếm và. Thiên hình nhập phu thê chủ phối ngẫu bản thân có chứa vết thương.

Thiên diêu Tinh ở cung phu thê

(giờ hợi sinh ra, thiên diêu tất nhập cung phu thê) cuộc sống hôn nhân hữu tình thú, bản thân chỉ có du tình gặp ở ngoài việc. Nếu chính đoan chính thì phối ngẫu phong tao, đa nghi, hảo ăn diện, thì có tà dâm chi niệm.

Bầu trời, Địa kiếp nhập cung phu thê

Bầu trời Tinh chủ tinh thần, Địa kiếp Tinh chủ vật chất, đối tình cảm dễ không hề lợi của hiện tượng. Bầu trời Tinh ở cung phu thê, chủ đối phối ngẫu của vấn đề hôn nhân quá độ quan tâm, tối hậu biến thành phiền não. Hôn nhân lúc đầu tình cảm không sai, dũ cửu tình cảm dũ hỏi nhiều đề. Bầu trời Tinh và sát tinh đồng cung hội giảm thấp một ít sát khí khí lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn trung hoà. Bầu trời nếu và tiệt không ngồi chung cung phu thê thì, không có hôn nhân có khả năng tựu phi thường lớn liễu. Địa kiếp tọa cung phu thê có hiển tượng phối ngẫu xuất thân gia cảnh bất hảo, phối ngẫu dạ dày nghèo nàn của khả năng. Địa kiếp ở cung phu thê phối ngẫu có tài lai tài đi hiện tượng, hoặc phu thê trong lúc đó nhân tài vụ mà sinh trưởng ngắn. Bầu trời, Địa kiếp ở cung phu thê, phối ngẫu phải có trang bị kỹ thuật đặc biệt là tốt; giáp cung phu thê thì, chủ hôn nhân có phiền não, biệt ly thì vừa hội nghị thường kỳ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, không chỉ có tinh thần có phiền não cũng chủ có tài vật thượng thất hao tổn.

Cái khác ất cấp Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Ất cấp Tinh nhập cung phu thê thì, giai dĩ cai Tinh đứng đầu tính gia tăng vu phu thê thượng, hung người tăng kỳ hung tính, cát người tăng kỳ cát tính, nhưng còn phải xem chủ tinh mạnh yếu mà định, không thể đến đây sao nhỏ là việc chính yếu phân tích đối tượng. Trong đó, hung tinh nếu so với ngôi sao may mắn lực ảnh hưởng đại. Mà lại vừa dĩ thiên hình, âm sát đáng sợ nhất, thiên hình, âm sát là tư nhân quả nghiệp lực chi thần, ở cung phu thê đều có sự khác nhau, có hình khắc, có bóng ma, nếu vì thiên hình, âm sát sở giáp thì, canh đơn giản có không bình thường của quan hệ hôn nhân. Tiệt không nhập cung phu thê người, mình kết hôn ý nguyện rất thấp, nếu không có ngôi sao may mắn thì canh hội sản sinh âm ngại tác dụng. Cô, quả ở cung phu thê thì sẽ ảnh hưởng phu thê song phương tình cảm, phối ngẫu biểu đạt lời nói ngon ngọt năng lực tương đối hơi thấp. Giả như cung phu thê có mui xe, thiên hư, thiên hình, âm sát, phối ngẫu đơn giản có tôn giáo tín ngưỡng. Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu đa buồn việc thiện cảm, mà lại ở cuộc sống hôn nhân trung phối ngẫu tổng hội có chút sự nhượng bi thương hoặc tức giận. Khốc, hư đơn thủ hoàn hảo, nếu khốc, hư đồng cung hoặc giáp cung phu thê, chủ nhiều sinh ly tử biệt. Hàm trì, thiên diêu, hồng loan đều là đào hoa Tinh, chủ phối ngẫu tình cảm phong phú, nếu đương sự người sơ sẩy phối ngẫu tình cảm thì, phối ngẫu đơn giản bất an vu thất. Nhưng cung thân tọa cung phu thê thì, đơn giản do với mình đào hoa mà cấp phối ngẫu mang đến hoang mang.

Tương tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Đeo sao: Chủ phối ngẫu vũ đắt, lợi quan võ. Phùng hóa tạm thời hội tăng phối ngẫu kiên cường võ đoán của cá tính.

Phàn yên: Lợi cho phối ngẫu công danh, có gặp dữ hóa lành công năng. Ưa phùng hóa khoa tăng phối ngẫu của quý khí.

Tuổi dịch: Tức thiên mã, chủ được phối ngẫu trợ giúp lực, hơn nữa chủ phối ngẫu là người bên ngoài.

Hơi thở thần: Chủ phối ngẫu tính tình im miệng không nói trầm tĩnh, không quá sẽ tức giận, không thích cùng sát tinh đồng cung. Phối ngẫu trung niên hậu có thể so với so sánh khuyết thiếu tinh thần phấn chấn.

Mui xe: Phối ngẫu có tôn giáo tín ngưỡng, mà lại chịu khó, nhưng cần phải khán chủ tinh phối hợp.

Kiếp sát: Chủ phối ngẫu tiền tài có tổn hại, cập công tác bất lợi. Trung niên lúc tương đối quên.

Tai sát: Chủ phối ngẫu ở tiền tài phương diện phạm tiểu nhân, thậm chí phối ngẫu nhà vận bất an ninh.

Thiên sát: Nữ mệnh so sánh bất lợi cho phối ngẫu, nam mệnh không ảnh hưởng.

Chỉ bối: Chủ phối ngẫu có người phỉ báng, thường gặp tiểu nhân chỉ chỉ chõ chõ.

Hàm trì: Phối ngẫu sĩ diện, ưa giao tế, nếu và đào hoa Tinh đồng cung, tăng phối ngẫu đào hoa có khả năng.

Nguyệt sát: Nam mệnh bất lợi cho phối ngẫu, nữ mệnh không ảnh hưởng.

Vong thần: Chủ phối ngẫu hao tổn bại tiền tài, đồng thời liên quan có quan phi tranh cãi.

Tuổi tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Tuổi xây: Chủ một năm cát hung, ưa và lục ngôi sao may mắn hoặc hữu lực chủ tinh đồng cung, nhập cung phu thê tịnh không có gì đặc thù phản ứng hiện tượng.

Xui: Chủ phối ngẫu không hề thuận lợi việc tình mà lại đối tâm tình có ảnh hưởng, tâm tình nhiều lần, có lúc thì phạm tiểu nhân.

Tang Môn: Nếu tinh thần đái sát suy nhược, chủ phối ngẫu còn nhỏ có hình tang đồ tang, chủ tinh cường thì miễn luận.

Quán sách: Chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình có trở ngại ngại, kị mỗi ngày hình, âm sát, Hóa kị, phòng quan phi tù tai.

Quan phù: Chủ phối ngẫu khả năng có tố tụng, như gặp hung tinh, sẽ trở thành sự thực.

Tiểu hao: Chủ phối ngẫu có tiểu tổn thất, kị mỗi ngày khoảng không, Địa kiếp, Hóa kị.

Tuổi phá: Chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình hội ngộ lần trước tương đối lớn trắc trở, cần phải ngôi sao may mắn hóa giải.

Long đức: Chủ phối ngẫu có gặp dữ hóa lành việc, có quý nhân trợ giúp lực.

Bạch hổ: Chủ phối ngẫu không hề cát sự, tối kỵ hội chiếu Tang Môn, người đi viếng, quan phù chờ Tinh. Đồng thời hiển tượng phối ngẫu cá tính vội vàng xao động, mà lại có hình khắc.

Thiên đức: Chủ phối ngẫu tổ tiên tích đức, mà lại có quý nhân tương trợ.

Người đi viếng: Có tang, treo hoặc không thuận việc, đến đây Tinh tác dụng tương đối nhỏ, không cần tận lực chú trọng.

Bệnh phù: Chủ có bệnh tai, phạ kiến khốc, hư, Hóa kị dây dưa.

Mười hai sống mãi đối cung phu thê ảnh hưởng

Sống mãi: Là một viên rất có tức giận, chủ sinh sôi tinh diệu, tọa cung phu thê, tăng phối ngẫu phát đạt khí lực, cùng với hăng hái nỗ lực của tinh thần.

Tắm rửa: Là đào hoa Tinh, ưa tọa cung phu thê, chủ khuê phòng hài hòa, nhưng không thích cùng cái khác đào hoa tinh diệu cập lục sát tinh, Hóa kị Tinh ngồi chung cung phu thê, đối tình cảm có ảnh hưởng. Nếu tắm rửa phùng đào hoa Tinh đồng cung, cần phải phòng phối ngẫu tình cảm sinh sự.

Quán đái: Chủ vui mừng, nhân phối ngẫu sự nghiệp thành tựu mà có việc vui.

Lâm quan: Chủ vui mừng. Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu thăng chức, tăng lương chờ việc vui, ưa kiến hóa khoa đồng cung.

Đế vượng: Chủ phối ngẫu khí thế và thân cường tráng, và ngoại hạng chủ tinh, lục ngôi sao may mắn tọa cung phu thê thì, có thể hiển hiện khí lực, tăng cung phu thê khí lực.

Suy: Chủ phối ngẫu đơn giản chán chường, không hề tiến thủ hiện tượng, nếu phùng hữu lực chủ tinh cập lục ngôi sao may mắn thì suy Tinh bất năng tác họa.

Bệnh: Chủ tật ách, đến đây Tinh và “Bệnh phù” bất đồng, bệnh phù có chứa dài ngắn, “Bệnh” thì thuần túy là bản thân suy nhược. Chủ phối ngẫu người yếu, kị bệnh và “Bệnh phù” đồng cung, phối ngẫu sẽ có tật bệnh của khốn.

Tử: Cũng không phải là biểu thị tử vong, chủ vô sanh khí, chủ phối ngẫu thì ở tiêu cực chán chường trung sinh hoạt, nếu chủ tinh cường có thể rơi chậm lại kỳ lực ảnh hưởng.

Mộ: Chủ phối ngẫu gia nghiệp cập thành tựu so sánh mạn phát đạt.

Tuyệt: Tính cô độc, tọa cung phu thê, chủ phối ngẫu cá tính không hợp đàn, phạ phùng sát tinh trùng điệp của cung vị.

Thai: Ngôi sao may mắn, có tăng của giống, chủ phối ngẫu có tiến thủ khả năng lực cập thâm tàng bất lậu công phu.

Nuôi: Lợi cho bồi dưỡng dựng dục, mong muốn vô cùng, chủ phối ngẫu có hay không triển của tiềm lực.

Lộc tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Bác sĩ: Chủ phối ngẫu thông minh thiện hảo văn nghệ, nếu và văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành chờ Tinh ngồi chung có thể phát huy khí lực.

Lực sĩ: Đến đây Tinh đối hóa quyền Tinh có giúp đỡ, Nếu như phu thê trong cung có chủ Tinh hóa quyền, thì tăng kỳ huy. Mà lại hiển tượng phối ngẫu có nhiệt tình.

Thanh long: Chủ có việc thiện, lưu niên phùng của, chủ nhà có thai sự hoặc phối ngẫu thăng chức tăng lương.

Tiểu hao: Vu tài vật bất lợi, lưu niên phùng của, chủ phối ngẫu đánh rơi tài vật, hoặc tiền tài thượng bị tổn thất.

Chiếu tướng: Chủ có uy phong, đa biểu hiện vu tâm tình, ưa kiến hóa quyền tăng phối ngẫu của bốc đồng, nhưng là khiến cho cá tính so sánh cường.

Tấu thư: Chủ phối ngẫu nhân văn tự hoặc viết có tự đắc việc, như viết cảo có đăng cơ hội, hoặc bị người tán thưởng.

Phi liêm: Chủ phối ngẫu có gặp kị hoặc người khác bịa đặt hiện tượng, đối hôn nhân có dài ngắn và bất an sự tình phát sinh.

Ưa thần: Chủ may mắn việc vui, kỳ khí lực so sánh thiên hỉ Tinh tiểu, mà lại không mang theo đào hoa.

Bệnh phù: Chủ tai bệnh, tọa cung phu thê nếu có sát tinh đồng cung, lưu nguyệt, lưu nhật phùng của hơi nhẹ dễ sinh bệnh.

Đại hao: Là phá hao tổn ngôi sao, chủ phối ngẫu nan thừa tổ nghiệp, hoặc thì có thất vật, hoặc so sánh vô chỉnh lý vật phẩm tập quán. Nếu phùng đào hoa Tinh, Hóa kị Tinh, chủ phối ngẫu có nguyên nhân sắc mất tiền hoặc phiền não hiện tượng.

Phục binh: Tính chất và đà la Tinh xấp xỉ, khí lực không bằng đà la Tinh cường, nhưng phạm tiểu nhân, có dài ngắn là khó tránh khỏi.

Quan phù: Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu có tố sự, quan phi, không thích cùng thất sát, bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng chờ Tinh cùng hội. Nếu chủ tinh cát có thể miễn.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以上所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

夫妻宫在紫微十二宫中是一个十分重要的宫位. 主要描述其人与配偶间的关系, 可反映夫妻感情的各种情形. 比如由夫妻宫可以看出配偶的样貌, 配偶工作行业的性质, 健康状况, 出身怎么, 属于伐柯人缀合或者旧识结合, 婚姻感情是否和顺, 婚前男女关系怎么等等.

夫妻宫在逆数第三大限, 顺数第三大限亦与夫妻宫相合, 所以人中年的生活状况受夫妻宫影响就比较大, 由此亦可看出夫妻宫的重要性.

紫微斗数的宫位配置相当公道, 夫妻宫之三合宫为迁移宫, 官碌宫, 福德宫, 这三个宫位的吉凶直接影响夫妻宫, 所以夫妻宫的推断仍以三方四正形成之格式为主.

(1) 夫妻宫有吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 太阳, 太阴, 禄存等, 主夫妇辑穆无克;如有武曲, 廉珍, 巨门, 贪狼, 七杀, 破军, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星等恶星, 主夫妻不和, 分离.

(2) 各星若与羊陀火铃空劫刑忌或空亡等恶宿同值, 克者越克, 非克者则主生离或欠和.

(3) 各恶星守值夫妻宫, 若得众吉三方拱照或四正加会, 重克者可轻, 轻者可主不克.

(4) 判定爱情, 婚姻的好坏, 除就夫妻宫进行观察外, 尚须配合夫妻宫的对宫和三合宫, 才能得出更为精确的结论.

(5) 已经结婚者, 除审自身夫妻宫其及其对宫, 三合宫之吉凶外, 最好排出配偶自身的命盘, 综合评判.

(6) 亦有人夫妻宫有吉, 无恶星, 无煞, 而婚姻不美者, 必是本人命宫诸星不利婚姻, 方有此应. 如杀, 破, 狼, 廉珍, 武曲, 巨门, 四煞, 空劫, 化忌在命垣, 有煞曜, 桃花诸曜同宫会合, 纵然夫妻宫吉星坐守, 亦不作美满断之. 或命宫星陷地加煞, 三合不吉, 纵暂得才美之夫或妻因不相般配而终致生离. 如某人无才无德, 一副窝囊相, 又不会挣银子花, 若真讨了个美如天仙, 才华过人的老婆, 在时下讲“经济”的社会, 恐怕要不了多久就会向你道声“拜拜”.或某事业型加爱情型的老公一朝发达了, 越看越觉得家中那个黄脸婆不顺眼, 说不定也会来个“暗渡陈仓”, 琴瑟别弹. 以上所言万勿轻视.

(7) 须留意一种群体与另一种群体的差异, 如在偏远的山区, 外遇, 离婚的究竟是极少数, 而在经济发达的大城市, 离婚比例明显较高, 在广东潮汕等地区, 是不存在离婚这一回事的. 随着社会经济的不中断发展, 婚姻破裂的比例必然会逐渐增加, 在文明程度越高的地方, 离婚的人数就越多. 文艺界, 政界, 商界, 生产队, 老少边穷等等不同的群体, 其判定的标准应当是有所伸缩的. 故论命者, 又当因地域, 种族, 文化习惯而论. 此不单指的是在婚姻方面.

(8) 照紫微斗数命理推来, 真正婚姻甜蜜而美满的实在是太少了. 一个人的爱情与婚姻, 不是有这样的问题就是那样的问题, 实在难以尽述. 而现实生活是, 大部份夫妻是凑合着过日子. 在人与人之间的交往日益密切的现在社会, 假如经济条件许可, 犯桃花的事情是越来越多, 甚至占很大一部份比例, “男人有钱 (或者有地位) 就变坏 (就是说会花心) ”, 这是不易之理. 故婚姻与爱情是好是坏的标准问题, 是不是需要作某些修正呢?

(9) 斗君在原盘夫妻宫过度, 逢众吉照临主夫妻关系一年夸姣和顺, 无灾无克;遇恶星则主配偶或晴仁有灾厄, 并刑克, 不和. 本命若婚姻不美, 此年恐有刑伤, 分离之事, 本命若夫妇不克, 则此年配偶有灾.
紫微星在夫妻宫

配偶性刚, 有统治欲, 加煞在家霸道, 欠缺感情交流, 必须迟婚, 方可偕老. 加羊陀火铃劫空, 主克, 极晚结婚方免克.

紫微在子午独坐, 配偶多年长于己, 在午亦主晚婚. 不加煞, 主贤良, 端庄, 秀丽, 偕老. 加擎羊火铃之一, 必离.
紫微破军在丑未, 不加煞亦主克, 并多争吵, 加煞必离, 夫妻宫三方会煞亦主离. 见左右昌曲魁钺, 必有外遇, 生离.
紫微天府在寅申, 并非吉兆, 多同床异梦, 或会再婚. 加煞离婚, 不硬克刑伤. 遇左右昌曲同宫或会照, 配偶和自身皆有外遇, 并主分离之兆.
紫微贪狼在卯酉, 配偶多外出工作或交际广, 并主有外遇晴仁之兆 (自己不一定知晓). 不加煞可偕老, 加煞主生离.
紫微天相在辰戌, 宜小配 (即年岁小于自己). 配偶温顺, 但夫妇薄情, 同床异梦. 加陀罗夫妇相打, 必离, 甚至三婚四嫁.
紫微七杀在巳亥, 配偶刚强, 多争执. 迟婚免克, 喜众吉化解. 多为一见钟情之婚姻.

天机星在夫妻宫

男主妻小, 体态娇小玲珑, 性刚机巧, 恋爱及婚姻较早;女主夫长. 加会巨门, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 化忌诸恶生离不和, 失陷晚婚可吉. 通过大量的命盘证实, 天机入夫妻宫, 婚姻易有波折, 并非吉兆, 总有令人遗憾之处, 或是口舌多, 夫妇争吵不免, 或一方频繁外出, 另一方独守空房, 加煞离异.

天机在子午独坐, 和美, 男主妻娇小, 聪明勤劳善持家, 女主夫贤.
天机在丑未独坐, 配偶年长夫妇不克, 或小五岁以上, 和美. 加煞不和多争执, 煞重生离.
天机太阴在寅申, 男娶美妻, 内助. 女嫁俊夫. 早恋, 婚姻浪漫, 但防配偶有私情外遇. 加煞或化忌, 不和生离, 见左右昌曲亦难白头.
天机巨门在卯酉, 女主配聪明过人之夫, 男主妻急躁, 心多计较, 夫妻多口舌争执, 感情不会美满, 见吉化妻善持家. 加煞刑克.
天机天梁在辰戌, 配偶咸宜年长方可偕老. 加煞迟娶, 婚前有失恋或退婚之事.
天机在巳亥独坐, 主和美, 见陀罗火铃劫空生离.

太阳星在夫妻宫

主和, 加四煞男女皆克, 迟婚则吉, 会遇众吉男命主妻性豪爽, 性急, 有男子志气, 得内助, 妻家经济地位不错, 因妻得贵, 女命主因夫得荣. 太阳入庙旺不加煞美满, 加煞不和. 太阳落陷不吉, 加煞刑克, 若不离异, 有配偶病弱, 伤残或被克死的可能. 化忌, 配偶性急多疑, 女命主夫有病. 太阳陷地加煞化忌, 极端不吉.

太阳在子, 纵不加煞也不和, 有克, 加羊火铃空劫主生离. 化忌夫妇成仇, 生离.
太阳太阴在丑未, 男女皆主早恋, 初恋无结果. 羊陀火铃化忌同宫会再婚. 化禄权科恩爱互助. 男主贤美内助偕老, 会吉星愈佳. 加煞宜晚婚方可到老. 女主恋人多且必有失恋, 不加煞偕老, 加煞淫荡, 婚姻不美.
太阳巨门在寅申, 夫妇多口舌, 不逢煞忌能偕老. 纵加吉, 若逢化忌亦主配偶有外情, 生离. 见陀罗火铃忌星, 必离. 女命值此, 居家常作畏妻如虎.
太阳天梁在卯酉, 男宜长妻, 女宜少夫. 见魁钺昌曲禄存, 男娶富家之女, 女嫁财旺之夫. 不加煞可偕老. 见擎羊化忌生离, 火铃亦克不和, 猜疑重.
太阳在辰巳午, 不加煞, 男因妻得贵, 女配贤良富贵之夫. 太阳化禄, 吉而有财. 太阳化权, 配偶性刚, 口舌不免, 可偕老. 化忌不和, 加煞生离. 午宫见羊火铃, 夫妇各有异心, 甚至拳脚相加.
太阳在戌亥, 不吉之兆. 迟婚可免刑克, 早婚不和. 化忌或会羊陀, 女嫁庸夫, 男主妻病, 脾气刚硬, 生离. 太阳在戌, 离婚的比例很高.

武曲星在夫妻宫

武曲入夫妻宫多为不吉之兆, 无论见吉与否皆主刑克不和, 只是不吉之轻重各异而已. 武曲在夫妻宫, 大多婚姻较迟. 一般而言家庭生活平淡, 夫妇之间少有情趣. 唯有晚婚方可免于刑克, 女命纵已婚, 也常独守空房, 同时亦宜偏房或非法同居方可化解. 夫妇年龄相当. 男主妻夺夫权, 且性急, 女主夫贵, 加四煞生离克害, 宜迟婚. 加吉星男主因妻得财. 凡武曲见四煞之一或化忌皆主离婚, 煞多离婚还不止一次.

武曲天府在子午, 夫妇不和多口舌, 迟婚免克. 见诸吉, 配偶财运佳. 加羊火铃空劫化忌必离, 见刑姚亦主生离, 本宫贪狼有四煞同守, 亦主离婚.
武曲贪狼在丑未, 无论男女皆主早恋, 且为不吉之暗示. 配偶外出交际多, 不喜归家. 加煞忌男女刑克, 且有私情淫欲, 必离婚. 见左右昌曲魁钺, 必有第三者插足, 若自己正派, 则配偶有桃花.
武曲天相在寅申, 夫妇同年或年岁相差不大, 有青梅竹马的恋爱或婚姻经人撮合而成. 无煞或有吉主可白头偕老. 见陀罗火铃化忌劫空主生离.
武曲七杀在卯酉, 婚姻运极度恶劣之兆, 配偶态度蛮横, 夫妇拳脚相向, 纵不加煞也主刑克不和. 遇四煞劫空必离, 并会因配偶而致祸, 再逢化忌, 男命三娶, 女命必嫁庸夫, 宜作偏房, 不然必三婚四嫁, 纵然如此亦终身不得美满.
武曲在辰戌, 见昌曲或化科, 男主妻子贤能, 擅长理家并能在外挣钱, 女主丈夫富贵, 咸宜迟婚. 见左右昌曲, 或会羊陀火铃, 离婚之兆, 且主配偶有外遇. 遇羊陀火铃忌星, 刑克甚重.
武曲破军在巳亥, 婚姻运差, 夫妇不睦, 配偶顽固, 急躁, 人缘不佳. 刑克极重, 男女皆主三婚, 加煞卵仑败俗. 逢禄马会合, 配偶游荡多淫.

天同星在夫妻宫

配偶温顺. 男主妻小, 聪俊早娶, 妻子顾家, 温顺, 某些小脾气. 女主夫长偕老, 夫在家懒惰, 不爱做事. 陷地主克, 加四煞诸恶欠和且主生离. 庙旺辑穆不克. 陷地会四煞劫空天刑, 夫妻有刑克, 或分居, 或病伤, 或离异.

天同太阴在子, 男必娶美妻, 女嫁俊夫, 偕老. 加煞不和.
天同太阴在午, 易逢失恋, 或有不正当之肉体关系, 先通后娶.
天同巨门在丑未, 男主妻勤劳, 容貌平常, 夫妇欠和, 自身或配偶必有外遇. 不加煞可偕老. 不论男女, 配偶咸宜较己年长, 或者婚前会与已婚者恋爱.
天同天梁在寅申, 和谐, 不克. 配偶宜年长. 见禄马, 夫妇聚少离多. 见左右昌曲为外情之兆. 加煞另娶则能得贤妻.
天同在卯酉, 主有三角恋爱, 多为晚婚. 配偶可能会有桃花.
天同在辰戌, 配偶年长. 不加煞偕老. 加煞口舌多, 婚姻不美满.
天同在巳亥, 夫妇有情, 婚姻和美. 加陀罗离婚.

廉珍星在夫妻宫

爱情不美满之征兆, 恋爱较早, 配偶性刚, 易走极端, 夫妇不睦. 纵不加煞, 也主夫妇情薄, 或为怨偶, 男克妻另娶, 女克夫再嫁, 加四煞化忌刑克尤凶, 喜入水宫并与水曜同值得拱照灾轻. 廉珍化禄, 固然夫妇恩受, 感情炽烈, 但防本人有艳遇. 廉珍化忌, 不但会离婚, 而且与异性还有不少感情纠葛.

廉珍天相在子午, 天相水制廉珍火, 不加煞, 不克, 多主配偶有成就, 可偕老, 宜晚婚. 加煞刑克生离.
廉珍七杀在丑未, 男命主妻子性格刚毅, 不够温柔. 婚姻毫无情趣, 夫妻不和多争, 加四煞化忌必离. 晚婚可免, 仍不美满.
廉珍在寅申, 配偶强悍, 吵架不中断, 配偶有外情或婚史可免克, 加煞化忌三度婚姻, 加禄存亦克. 加左右昌曲魁钺, 私通不免, 生离.
廉珍破军在卯酉, 婚姻不美, 夫妇寡情, 家庭无情趣可言, 加煞离异.
廉珍天府在辰戌, 配偶刚硬, 不和, 不加煞不克, 加陀罗火铃化忌之一必离, 加左右昌曲恐有外情, 亦离.
廉珍贪狼在巳亥, 男女皆早恋. 婚姻关系不正常, 不加煞也是离婚之兆, 双方都有私情外遇之事, 尤其配偶风骚, 加煞三次婚姻.

天府星在夫妻宫

主吉, 一般而言主配偶能干, 男命妻善持家, 会很好的掌管钱财, 在外也有一定的事业成就. 并且男主妻较自己年小, 并主得贤妻, 因妻得助, 妻肥胖. 女主夫长, 婚姻和美. 加煞仍不免有克. 见左右昌曲魁钺, 恋爱或婚姻中必有第三者介入.

天府在丑未, 不加煞主吉, 夫妇白头. 加羊陀配偶倔强, 好发号施令, 生离, 男娶罗敷有夫, 女嫁有妇之夫则可免于刑克. 加火铃亦离, 迟婚免克. 见昌曲, 本人会多次恋爱, 双方各有私情.
天府在卯酉, 命宫必为廉珍贪狼, 自己风骚成性, 对宫武曲七杀, 不加煞亦主不和, 或生离, 加恶煞必离.
天府在巳亥, 不加煞主吉, 偕老. 遇四煞空劫天刑, 生离, 本人会有外遇, 男主金屋藏娇, 女主自己与人私通. 命宫有桃花星曜或四煞亦主离异.

太阴星在夫妻宫

入庙男娶聪明或美貌之妻, 妻年少, 见昌曲同宫主妻容姿秀丽;女主夫长, 嫁英俊之夫, 婚姻圆满. 加四煞主生离, 失陷主凶, 男女皆克, 喜吉解. 男命太阴入庙与文昌或文曲在夫妻宫, 从事学问和技艺能成名, 或因女人之助力而功成名就, 或得贤美之妻, 因妻而致富致贵. 太阴化禄于妻宫, 主得妻财以成事业, 但有时却有“吃软饭”之嫌. 得左右魁钺与太阴同宫, 易有三角恋爱或第三者插足.

太阴在卯辰巳陷地欠吉, 不美满, 会照羊陀火铃天刑大耗空劫化忌者, 主生离, 或配偶病灾. 太阴陷地, 主其人常遭失恋打击, 且女命主夫庸常, 消极, 早衰.
太阴在酉戌亥庙旺主吉, 见四煞劫空化忌不和或生离, 若是晚婚, 则可免离婚之忧, 但仍有不和.

贪狼星在夫妻宫

实非吉兆, 主刑克或生离, 男主妻迟可吉, 早婚有克, 加四煞生离;女主夫长, 亦须迟婚方美. 失陷遇煞男女皆三度.

凡贪狼在夫妻宫者, 皆主配偶体态饱满, 以迟婚或婚前恋爱数遇阻碍波折, 或婚事曾遭破坏者为宜, 否则克伤. 羊陀火铃同宫或会照主离异. 会照咸池天姚廉珍化忌者, 主有逃色纠纷.

男命加桃花星曜, 自身有外遇, 或有财而后犯桃花.

女命夫妻宫有贪狼, 主刑克或分居, 丈夫有外遇可免硬克, 宜偏房, 非法同居或先得子后嫁, 或长配迟嫁. 加桃花星曜, 丈夫有外遇, 自身亦难纯洁.

唯贪狼与天刑, 空曜 (劫空, 旬空, 截空) 同守夫妻宫, 可免离婚, 但仍欠和美.

贪狼化忌, 生离, 无论男女, 皆主对配偶不满, 二人之学识, 家世, 年龄或面貌, 有不相当之处.
巨门星在夫妻宫

宜长配. 夫妻不睦, 并多口舌反目, 婚姻不美, 加煞生离死别, 或外表和顺, 内里亦不免污名失节, 自己无私情则配偶也会有私情, 或双方皆有外遇. 男主刑妻, 彼此性刚可对持, 长期不和, 终身阖家不得安宁;女主夫年长可获吉, 加四煞生离, 遇昌曲亦主克离.

巨六入夫妻宫, 不少情况是配偶较自己年长. 男命宜娶年长之妻, 女命宜嫁年老之夫, 以夫妇年龄差距较大为好. 其明显特性是夫妇多争吵, 配偶个性极端, 自以为是. 禄存同宫, 配偶自私吝啬, 财兮兮的.
巨门化禄或化权, 或有禄存左右诸吉星会照, 主吉不克.
巨门与四煞劫空孤辰寡宿同宫或会照, 生离, 分居, 口舌. 巨门在辰戌丑未有寡宿, 在寅申巳亥有孤辰, 此为“隔角”, 主分居, 生离. 巨门化忌, 配偶小气, 多疑, 任信, 虚伪, 吵闹不中断, 互为怨憎, 生离. 巨门在子午有左辅或右弼同宫亦主分居, 离异.

天相星在夫妻宫

男女皆吉, 其婚姻对象多是同事或同学, 或从小熟悉之人, 或经亲友先容撮合而成者, 即古时侯人所说的亲上成亲之意.

男宜妻长或者年岁相差不大, 妻子多是贤妻良母, 相夫教子, 内在气质好, 内向贤慧, 不太多说话;女嫁老实端正之夫, 感情日久弥坚, 无煞可偕老. 喜众吉拱照, 加羊陀刑克.

天相在卯酉 (对宫廉破) 巳亥 (对宫武破) 独坐, 加四煞劫空主刑克, 生离, 为再婚之命, 甚至配偶多难.
天梁星在夫妻宫

男女皆吉, 男主妻长, 贤达并刚毅, 女宜夫长亦性刚, 加权禄吉, 见左右魁钺亦吉. 遇四煞欠和, 煞多则生离. 男命会找妈妈型的老婆, 女命会找爸爸型的丈夫.

天梁入夫妻宫, 男子主娶年长二三岁之妻, 或小八岁以上, 妻稳重老成, 贤淑内助. 女命主夫较己年长, 清高, 慈爱, 夫妇和美.
七杀星在夫妻宫

不吉之兆, 夫妇性格分歧, 多争吵. 只有晚婚可获吉祥, 能够偕老. 早婚男女皆克, 加四煞, 婚姻悲惨, 男克三妻女克三夫.

七杀在子午寅申, 加禄存并化禄化权化科, 主配偶精明有为, 能得其助力. 但仍主恋爱不顺, 婚前多有障碍, 不然婚后亦不够美满. 见左右魁钺, 主配偶性重有威, 得人敬服, 夫妇互助. 以上仍须迟婚方可偕老, 并且夫妻聚少离多, 或有分居的情形出现, 方免刑克, 生离. 加羊陀火铃之一, 已主再婚, 再会化忌, 天刑, 空劫, 大耗诸恶曜, 男女皆三度, 并有可能配偶病伤, 牢狱, 死亡, 若双方和美, 配偶病伤不免, 中年死亡.

有擎羊, 铃星与七杀同值夫妻宫, 不但再婚, 而且本人一生桃花多.

七杀在辰戌, 感情稀薄, 分居, 离异. 七杀在子午, 配偶个性强烈. 七杀在子午寅申, 与左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 天魁, 天钺同宫, 自己感情并非专一, 可能配偶也会有外遇, 并主再婚. 女命武曲坐命而七杀在夫妻宫, 离异后有抱单身主义的倾向.

女命七杀守夫妻宫, 丈夫个性强而固执, 刚愎自用, 只宜晚婚, 非法同居, 嫁离过婚的人或作情妇, 偏房. 男命妻夺夫权, 妇人干政. 不论男女, 初恋定无结果, 并轻易一见钟情, 会闪电似的结婚, 见昌曲更验.
破军星在夫妻宫

恶兆, 婚姻不美, 有名无实. 男女皆克, 四煞同宫, 外遇, 生离, 重婚. 男命恋爱不顺, 夫妇争吵不睦, 妻性刚愎自用, 恐夺夫权, 婚姻生活没有情趣, 并不得妻助. 女命主早恋, 丈夫性格倔强, 易怒, 不通情理. 夫妇感情平淡, 毫无激晴. 无论男女恋爱或婚事会遭亲友反对, 咸宜晚婚, 婚后分居, 互相礼让方免刑克之忧.

破军在子午寅申辰戌, 为独坐, 与羊陀火铃劫空同宫皆主刑克, 生离, 见辅弼魁钺主配偶外遇, 见昌曲配偶才有情趣. 女命夫妻宫有破军在辰戌化禄, 丈夫游荡, 多淫.

凡破军入夫妻宫, 婚姻绝不会正常, 婚前婚后有与人同居之现象. 必然离婚, 或配偶先死, 自己梅开二度.
文曲, 文昌星在夫妻宫

男主妻年少, 女主夫年长. 恋爱婚姻有浪漫倾向, 配偶聪明优雅有趣味. 庙旺不加煞偕老, 加煞生离. 落陷配偶尚空口说, 言行夸张, 加煞多争, 刑克, 离异. 文昌在夫妻宫, 男命妻必年少, 女命夫可贵荣. 文曲在夫妻宫, 主早婚, 男命妻贤, 与庙旺之太阴同守, 能因妻或女人之助而成就事业. 女命主夫长.

男命文昌文曲同入夫妻宫, 主有情妇, 外遇. 文昌或文曲与化禄, 化权, 天机, 太阴同宫亦有外遇, 女命婚前有多次恋爱经历或婚后不安于室, 不然丈夫不珍.

不论庙陷, 加四煞劫空化忌皆主生离, 化忌夫妻刑讼.
火星, 铃星星在夫妻宫

主凶不主吉, 男女皆克, 且大多迟婚. 恋爱不顺, 婚后恶言相向, 拳脚相加. 惟有迟婚可解, 仍不睦, 遇凶星仍主分离. 若遇正星陷弱之地同宫必离, 加擎羊, 陀罗, 地劫, 天空, 化忌, 武曲, 廉珍, 巨门, 七杀, 破军, 贪狼, 不论庙陷, 必刑克, 生离. 火铃陷地主克. 凡火铃入夫妻宫, 必主生离死别, 鳏寡孤独.

与武曲, 廉珍, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军, 羊陀, 劫空, 化忌同宫, 为离婚之绝对会信号.

左辅, 右弼星在夫妻宫

有三角恋爱的倾向, 配偶容姿端正, 心性宽大, 夫妇互助圆满. 男命主妻年少敦厚, 见昌曲貌美, 见天机, 太阴或三合天机, 太阴, 主本人有外遇, 加煞春色曝光.

凡左辅或右弼入夫妻宫, 男女不论有无煞星同度, 均主二婚. 二星同入丑未宫, 或二星在辰戌宫冲照, 无论有无煞星, 亦主二婚. 与七杀, 破军, 贪狼, 武曲, 廉珍, 巨门, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 地劫, 天空, 化忌同宫, 再婚无疑. 若晚婚或婚前恋爱多挫者, 可免生离.
天魁, 天钺星在夫妻宫

男主娶富贵人家之女, 女主丈夫富贵, 家庭暖和和美, 偕老. 不宜见四煞或见空劫, 则反吉为凶, 男女不和, 重者生离.

凡魁钺入夫妻宫, 年轻时恐会爱恋比自己年长之异性.

擎羊, 陀罗星在夫妻宫

主凶不主吉, 男女皆克, 夫妻相打. 早婚不吉, 晚婚可减凶. 入庙刑伤, 不和, 感情时好时坏. 与陷弱之正星同宫, 必然刑克生离. 与紫微, 天机, 太阳, 武曲, 天同, 廉珍, 天府, 太阴, 贪狼, 巨门, 天相, 天梁, 七杀, 破军, 化忌同宫, 离婚的比例很高. 煞多愈凶, 男鳏女寡. 凡羊陀入夫妻宫, 皆为离婚之兆, 终身不能美满, 与武曲, 廉珍, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军, 火铃, 化忌, 劫空同宫, 为离婚之绝对信号.

地劫, 天空星在夫妻宫

主凶不主吉. 庙旺交会众吉, 男女可吉, 唯亦须迟婚方好, 加四煞, 廉珍, 七杀, 破军必重克, 生离死别.

劫空入夫妻宫, 婚后欠缺激晴, 情感会逐渐趋于冷淡. 配偶有悲观或空虚的倾向, 加凶星同宫, 配偶虚诈, 浪费.
禄存星在夫妻宫

男女皆主迟婚则吉, 女加七杀作偏房, 加火铃劫空必克, 生离, 逢遇截空或空劫男女难嫁娶, 婚姻迟.

禄存入夫妻宫, 配偶体态饱满肥胖, 好储蓄, 吝惜钱财, 不喜浪费, 为人稳重有计划性. 禄存单守, 配偶为守财奴, 一毛不拨, 婚姻生活单调, 夫妇相处感觉毫无情趣, 婚姻不美, 命有凶星主生离.

化禄

得地不逢劫空大耗亡神化忌, 并得众吉拱照, 男娶官贵或富裕人家之女, 女主夫贵或发财. 加四煞诸恶男女有克, 分离.

配偶幽默善社交, 有人缘, 名利皆佳, 不逢煞忌, 婚姻幸福.
化权

得地不逢劫空大耗亡神化忌, 并得众吉拱照, 男娶官贵或富裕人家之女, 女主夫贵或发财. 加四煞诸恶男女有克, 分离.

配偶行事稳重, 为人固执, 在家庭中有指手划脚, 并有把持家政之倾向.
化科

男主妻小, 聪明貌美, 女主夫俊荣发达. 庙旺交会昌曲魁钺尤吉, 加四煞诸恶男女有克.
化忌

化忌为多管之神, 主凶不主吉, 多主再婚, 夫妇不睦, 口舌不中断. 诸星于陷地化忌大为不吉, 最忌武曲, 廉珍, 巨门, 文昌, 文曲化忌. 唯有庙旺于子丑宫, 与吉星同值, 复得众吉三方拱照, 男女可吉, 并晚婚, 频繁分居或可免克.

配偶有神经质, 多疑, 自私, 小气, 谎言, 病伤, 与武曲, 巨门, 廉珍, 七杀, 破军同宫, 定然刑克离异. 逢遇四煞空劫诸恶, 男女孤寡.

男命化忌在夫妻, 自己多问长短, 猜忌多疑. 女命化忌在夫妻, 自己多忧多虑, 管制对方言行, 好妒忌, 无事生非.
天马星在夫妻宫

男主娶贤能之妻, 加吉星, 主得妻家之助力, 或得妻财, 或因妻之助而得财. 女命天马入夫妻宫加吉星, 主旺夫, 能享夫之富贵, 为贵妇之命. 加众吉男女皆贵美, 遇禄星最吉. 加煞忌空劫, 男女孤寡, 生离. 天马入夫妻, 主配偶在家勤快, 在外奔波, 有较长分居迹象.
天刑星在夫妻宫

(卯时生人, 天刑必入夫妻宫) 庙旺男主迟婚而妻性刚, 女主欺夫, 加四煞诸恶男女皆孤寡, 得吉星同垣仍欠和. 天刑入夫妻主配偶身体带有伤痕.

天姚星在夫妻宫

(亥时生人, 天姚必入夫妻宫) 婚姻生活有情趣, 本人恐有愉情外遇之事. 若自己端正则配偶风骚, 多疑, 好妆扮, 时有邪淫之念.

天空, 地劫入夫妻宫

天空星主精神, 地劫星主物质, 对感情易有不利之现象. 天空星在夫妻宮, 主对配偶之婚姻问题过度关心, 最后变成烦恼. 婚姻初期感情不错, 愈久感情愈多问题. 天空星与煞星同宮会减低一些煞气之气力, 但并不能完全抵消. 天空若与截空同坐夫妻宮时, 沒有婚姻的可能性就非常大了. 地劫坐夫妻宮有显象配偶出身家境不好, 配偶肠胃欠佳之可能. 地劫在夫妻宮配偶有财來财去的现象, 或夫妻之间因财务而生长短. 天空, 地劫在夫妻宮, 配偶应该有特殊技术为佳;夾夫妻宮时, 主婚姻有烦恼, 分手时又常会藕断丝连, 不仅精神有烦恼亦主有财物上的失耗.
其它乙级星对夫妻宫的影响

乙级星入夫妻宫时, 皆以该星之主性加诸于夫妻上, 凶者增其凶性, 吉者增其吉性, 但还要看主星的强弱而定, 不可以此小星为主要分析对象. 其中, 凶星要比吉星的影响力大. 且又以天刑, 阴煞最为可怕, 天刑, 阴煞为司因果业力之神, 在夫妻宫皆有代沟, 有刑克, 有阴影, 若为天刑, 阴煞所夹时, 更轻易有不正常之婚姻关系. 截空入夫妻宮者, 自己的结婚意愿很低, 若无吉星则更会产生阴碍作用. 孤, 寡在夫妻宮时会影响夫妻双方的感情, 配偶表达甜言密语的能力相对较低. 假如夫妻宫有华盖, 天虚, 天刑, 阴煞, 配偶轻易有宗教信仰. 天哭, 天虚入夫妻宫, 主配偶多愁善事感, 且在婚姻生活中配偶总会某些事让悲伤或生气. 哭, 虚单守还好, 若哭, 虚同宫或夹夫妻宫, 多主生离死别. 咸池, 天姚, 红鸾均为桃花星, 主配偶感情丰富, 倘若当事者疏忽配偶的感情时, 配偶轻易不安于室. 但身宫坐夫妻宫时, 轻易由于自己的桃花而给配偶带来困惑.

将前诸星对夫妻宮的影响

将星: 主配偶武贵, 利武职. 逢化权时会增加配偶刚强武断之个性.
攀鞍: 利于配偶的功名, 有逢凶化吉的功能. 喜逢化科增加配偶之贵气.
岁驿: 即天马, 主得配偶之助力, 而且主配偶是外地人.
息神: 主配偶性情缄默沉静, 不太会生气, 不喜与煞星同宮. 配偶中年后会比較缺乏朝气.
华蓋: 配偶有宗教信仰, 且勤快, 但須看主星的配合.
劫煞: 主配偶的钱财有损, 及工作不利. 中年之后比较忘记.
灾煞: 主配偶在钱财方面犯小人, 甚至配偶之家运不安宁.
天煞: 女命较不利于配偶, 男命无影响.
指背: 主配偶有人诽谤, 常遭小人指指点点的.
咸池: 配偶爱面子, 喜交际, 若与桃花星同宮, 增加配偶桃花的可能性.
月煞: 男命不利于配偶, 女命无影响.
亡神: 主配偶耗败钱財, 同时连带有官非的纠纷.

岁前诸星对夫妻宮的影响

岁建: 主一年吉凶, 喜与六吉星或有力主星同宮, 入夫妻宮并没有什么特殊反应現象.
晦氣: 主配偶有不順利之事情且对心情有影响, 情緒反复, 有时则犯小人.
丧门: 若星辰帶煞衰弱, 主配偶幼年有刑丧孝服, 主星强则免论.
贯索: 主配偶人生旅程有阻碍, 忌见天刑, 阴煞, 化忌, 防官非牢灾.
官符: 主配偶可能有诉讼, 如遇凶星, 会成事实.
小耗: 主配偶有小损失, 忌见天空, 地劫, 化忌.
岁破: 主配偶人生旅程会遇上一次比较大的困难, 须吉星化解.
龙德: 主配偶有逢凶化吉之事, 有貴人之助力.
白虎: 主配偶有不吉事, 最忌会照丧门, 吊客, 官符等星. 同时显象配偶个性急躁, 且有刑克.
天德: 主配偶祖上积德, 且有貴人相助.
吊客: 有丧, 吊或不順之事, 此星作用比較小, 不必刻意注重.
病符: 主有病灾, 怕见哭, 虛, 化忌纠缠.

十二永生对夫妻宮的影响

永生: 是一颗颇有生气, 主生发的星曜, 坐夫妻宮, 增加配偶发达的气力, 以及奋发努力之精神.
沐浴: 是桃花星, 喜坐夫妻宮, 主闺房和谐, 但不喜与其他桃花星曜及六煞星, 化忌星同坐夫妻宮, 对感情有影响. 若沐浴逢桃花星同宮, 须防配偶感情生非.
冠帶: 主喜庆, 因配偶事业成就而得之喜事.
临官: 主喜庆. 坐夫妻宮主配偶升职, 加薪等喜事, 喜見化科同宮.
帝旺: 主配偶之气勢与身强壮, 与甲级主星, 六吉星坐夫妻宮时, 可显現气力, 增加夫妻宮的气力.
衰: 主配偶轻易颓废, 有不进取的現象, 若逢有力主星及六吉星则衰星不能作祸.
病: 主疾厄, 此星与“病符”不同, 病符带有长短, “病”則纯粹为身体衰弱. 主配偶体弱, 忌病与“病符”同宮, 配偶会有疾病之困.
死: 并非表示死亡, 主无生气, 主配偶时在消极颓废中生活, 若主星强可降低其影响力.
墓: 主配偶的家业及成就较慢发达.
绝: 性孤独, 坐夫妻宮, 主配偶个性不合群, 怕逢煞星重叠之宮位.
胎: 吉星, 有增益之象, 主配偶有进取之能力及深藏不漏之功夫.
养: 利于培养孕育, 希望无穷, 主配偶有无展之潜力.

禄前诸星对夫妻宮的影响

博士: 主配偶聪敏善好文艺, 若与文昌, 文曲, 左辅, 右弼, 天魁, 天铖等星同坐可发挥气力.
力士: 此星对化权星有匡助, 若夫妻宮中有主星化权, 则增其辉. 且显象配偶有干劲.
青龙: 主有善事, 流年逢之, 主家有喜事或配偶升职加薪.
小耗: 于财物不利, 流年逢之, 主配偶遗失财物, 或金钱上遭受損失.
将军: 主有威风, 多表現于心情, 喜见化权增加配偶之冲劲, 但也使其个性较强.
奏书: 主配偶因文字或书写有自得之事, 如写稿有刊登机会, 或受人赞赏.
飞廉: 主配偶有遭忌或別人造谣的现象, 对婚姻有长短与不安的事情发生.
喜神: 主吉庆喜事, 其气力较天喜星小, 且不帶桃花.
病符: 主灾病, 坐夫妻宮若有煞星同宮, 流月, 流日逢之较轻易生病.
大耗: 是破耗之星, 主配偶难承祖业, 或时有失物, 或较无整理物品的习惯. 若逢桃花星, 化忌星, 主配偶有因色失财或烦恼的现象.
伏兵: 性质与陀罗星近似, 气力不如陀罗星强, 但犯小人, 有长短是难免.
官符: 坐夫妻宮主配偶有诉事, 官非, 不喜与七杀, 白虎, 丧门, 吊客等星同会. 若主星吉可免.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải cung phu thê bằng sao chính tinh

Bản dịch:

Tử vi đẩu số tương mệnh tạo cả người sinh cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, đã ngoài thuật mười hai cung phán định nội dung, là tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, tá đến đây có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu chờ số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận các cung thì, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, sở dĩ trước hết dĩ cung mệnh làm trung tâm hậu, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận và sự thực không hợp tình huống.

Cung phu thê ở tử vi mười hai cung trung là một thập phần trọng yếu cung vị. Chủ yếu miêu tả một thân và phối ngẫu quan hệ giữa, có thể phản ánh tình cảm vợ chồng các loại tình hình. Tỷ như do cung phu thê đó có thể thấy được phối ngẫu hình dạng, phối ngẫu công tác hành nghiệp tính chất, khỏe mạnh trạng huống, xuất thân thế nào, thuộc về tuân thủ nguyên tắc nhân liền lại có lẽ quen biết cũ kết hợp, hôn nhân tình cảm có hay không hoà thuận, trước khi cưới nam nữ quan hệ thế nào chờ một chút.

Cung phu thê ở nghịch sổ đệ tam đại hạn, thuận số đệ tam đại hạn cũng và cung phu thê tương hợp, sở dĩ nhân trung năm sinh hoạt trạng huống thụ cung phu thê ảnh hưởng tựu khá lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cung phu thê tầm quan trọng.

Tử vi đẩu số cung vị phối trí tương đương công đạo, cung phu thê của tam hợp cung là cung thiên di, quan lục cung, cung phúc đức, giá ba cung vị cát hung trực tiếp ảnh hưởng cung phu thê, sở dĩ cung phu thê suy đoán nhưng dĩ tam phương tứ chánh hình thành cách thức là việc chính.

(1) cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thái dương, mặt trăng, lộc tồn chờ, chủ phu phụ tập mục vô khắc; nếu như có vũ khúc, liêm trân, cự môn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác Tinh, chủ phu thê bất hòa, chia lìa.

(2) các Tinh nếu và dương đà hỏa linh không kiếp hình kị hoặc không vong chờ ác ở lại cùng giá trị, khắc người việt khắc, phi khắc người thì chủ sanh ly hoặc khiếm và.

(3) các ác Tinh thủ giá trị cung phu thê, nếu được chúng cát tam phương vây quanh chiếu hoặc tứ chính gia hội, nặng khắc người có thể khinh, khinh người có thể chủ không thể.

(4) phán định ái tình, hôn nhân thật là tốt phôi, trừ tựu cung phu thê tiến hành quan sát ngoại, thượng cần phải phối hợp cung phu thê đối cung và tam hợp cung, mới có thể có ra càng chính xác kết luận.

(5) đã kết hôn người, trừ xem xét tự thân cung phu thê kỳ cực kỳ đối cung, tam hợp cung cát hung ngoại, hay nhất tống ra phối ngẫu tự thân mệnh bàn, tổng hợp lại bình phán.

(6) cũng có người cung phu thê có cát, vô ác Tinh, vô sát, mà hôn nhân không đẹp người, tất là bản nhân mệnh cung nhiều Tinh bất lợi hôn nhân, mới có đến đây ứng với. Như giết, phá, lang, liêm trân, vũ khúc, cự môn, Tứ Sát, không kiếp, Hóa kị ở mệnh viên, có sát diệu, đào hoa nhiều diệu đồng cung hội hợp, ngay cả cung phu thê ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng không tốt đầy phán đoán của. Hoặc cung mệnh Tinh hãm địa gia sát, tam hợp không cát, tung tạm được tài mỹ của phu hoặc thê nhân bất tương xứng mà chết dồn sanh ly. Như người nào đó vô tài vô đức, nhất phó uất ức tướng, cũng sẽ không tránh bạc hoa, nếu thật đòi một đẹp như thiên tiên, tài hoa hơn người lão bà, ở đương thời giảng “Kinh tế” xã hội, sợ rằng yếu không được bao lâu sẽ hướng ngươi nói thanh “Cúi chào”. Hoặc chuyện gì nghiệp hình gia ái tình hình lão công một khi phát đạt, càng xem càng nghĩ trong nhà cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng không vừa mắt, nói không chừng cũng tới một “Ám độ trần chiếm giữ”, cầm sắt biệt đạn. Đã ngoài nói vạn vật khinh thị.

(7) cần phải lưu ý một loại quần thể và một loại khác quần thể sai biệt, như ở xa xôi vùng núi, gặp ở ngoài, ly hôn đến tột cùng là số rất ít, mà ở kinh tế phát đạt thành phố lớn, ly hôn tỉ lệ rõ ràng khá cao, ở Quảng Đông triều sán to như vậy khu, là không tồn tại ly hôn chuyện này. Theo xã hội kinh tế không trúng phán đoán phát triển, hôn nhân vỡ tan tỉ lệ tất nhiên sẽ từ từ tăng, ở văn minh trình độ càng cao địa phương, ly hôn nhân số của thì càng nhiều. Văn nghệ giới, chính giới, thương giới, đội sản xuất, già trẻ biên nghèo chờ một chút bất đồng quần thể, kỳ phán định tiêu chuẩn phải làm là có sở co duỗi. Cho nên luận mệnh người, vừa đương nhân địa vực, chủng tộc, văn hóa tập quán mà nói. Đến đây không chỉ… mà còn chỉ là ở hôn nhân phương diện.

(8) chiếu tử vi đẩu số mệnh lý đẩy tới, chân chính hôn nhân ngọt ngào mà mỹ mãn thật sự là quá ít. Một người ái tình và hôn nhân, điều không phải có vấn đề như vậy hay vấn đề như vậy, thực sự khó có thể nói hết. Mà cuộc sống thực tế là, phần lớn phu thê là thích hợp sống. Ở giữa người và người gặp gỡ ngày càng mật thiết xã hội bây giờ, giả như điều kiện kinh tế cho phép, phạm đào hoa chuyện tình là càng ngày càng nhiều, thậm chí chiêm rất lớn một bộ phận tỉ lệ, “Nam nhân có tiền (có lẽ có địa vị) tựu đồi bại (nói đúng là hội hoa tâm)”, đây là không đổi của để ý. Cho nên hôn nhân và ái tình tốt hay xấu tiêu chuẩn vấn đề, có đúng hay không cần tác có chút tu chỉnh ni?

(9) đẩu quân ở nguyên bàn cung phu thê quá độ, phùng chúng cát chiếu đến chủ quan hệ vợ chồng một năm khoa giảo hoà thuận, vô tai vô khắc; gặp ác Tinh thì chủ phối ngẫu hoặc tình nhân có tai ách, tịnh hình khắc, bất hòa. Bản mệnh nếu hôn nhân không đẹp, đến đây năm chỉ có hình thương, chia lìa việc, bản mệnh trợ từ, dùng ở đầu câu phụ không thể, thì đến đây năm phối ngẫu có tai.

Tử vi Tinh ở cung phu thê

Phối ngẫu tính cương, có thống trị dục, gia sát tại gia bá đạo, khiếm khuyết trao đổi cảm tình, phải hôn nhân muộn, lại vừa giai lão. Gia dương đà hỏa linh kiếp không, chủ khắc, cực vãn kết hôn phương miễn khắc.

Tử vi tại tí ngọ ngồi một mình, phối ngẫu nhiều khéo kỷ, ở ngọ cũng chủ kết hôn muộn. Không gia sát, chủ hiền lương, đoan trang, tú lệ, giai lão. Gia kình dương hỏa linh một trong, tất ly.

Tử vi phá quân ở xấu vị, không gia sát cũng chủ khắc, tịnh đa khắc khẩu, gia sát tất ly, cung phu thê tam phương hội sát cũng chủ ly. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, tất có gặp ở ngoài, sanh ly.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, cũng không phải là điềm lành, đa đồng sàng dị mộng, có thể tái hôn. Gia sát ly hôn, không cứng rắn khắc hình thương. Gặp tả hữu xương khúc đồng cung có thể chiếu, phối ngẫu và tự thân đều có gặp ở ngoài, tịnh chủ chia lìa hiện ra.

Tử vi tham lang ở mão dậu, phối ngẫu đa ra ngoài công tác hoặc giao tế rộng, tịnh chủ có gặp ở ngoài tình nhân hiện ra (chính không nhất định biết được). Không gia sát có thể giai lão, gia sát chủ sanh ly.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, nên tiểu phối (tức tuổi tác tiểu với mình). Phối ngẫu dịu ngoan, nhưng phu phụ bạc tình, đồng sàng dị mộng. Gia đà la phu phụ tướng đả, tất ly, thậm chí tam hôn tứ giá.

Tử vi thất sát ở tị hợi, phối ngẫu kiên cường, đa tranh chấp. Hôn nhân muộn miễn khắc, ưa chúng cát hóa giải. Đa số nhất kiến chung tình của hôn nhân.

Thiên cơ Tinh ở cung phu thê

Nam chủ vợ con, thân thể xinh xắn lanh lợi, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, luyến ái cập hôn nhân hơi sớm; nữ chủ phu trưởng. Gia hội cự môn, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, Hóa kị nhiều ác sanh ly bất hòa, bị chiếm đóng kết hôn muộn có thể cát. Đi qua số lớn mệnh bàn chứng thực, thiên cơ nhập cung phu thê, hôn nhân dễ có khúc chiết, cũng không phải là điềm lành, luôn luôn kẻ khác tiếc nuối chỗ, hoặc là khẩu thiệt đa, phu phụ khắc khẩu không khỏi, hoặc nhất phương nhiều lần ra ngoài, bên kia một mình trông phòng, gia sát ly dị.

Thiên cơ tại tí ngọ ngồi một mình, tốt đẹp, nam chủ thê nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh cần lao thiện công việc quản gia, nữ chủ phu có tài có đức.

Thiên cơ ở xấu vị ngồi một mình, phối ngẫu lớn tuổi phu phụ không thể, hoặc tiểu ngũ tuổi đã ngoài, tốt đẹp. Gia sát bất hòa đa tranh chấp, sát sống lại ly.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nam lấy vợ mỹ thê, vợ. Nữ giá tuấn phu. Yêu sớm, hôn nhân lãng mạn, nhưng phòng phối ngẫu có tư tình gặp ở ngoài. Gia sát hoặc Hóa kị, bất hòa sanh ly, kiến tả hữu xương khúc cũng nan đầu bạc.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, nữ chủ phối thông minh hơn người của phu, nam chủ thê vội vàng xao động, tâm đa tính toán, phu thê lắm lời lưỡi tranh chấp, tình cảm sẽ không mỹ mãn, kiến cát hóa thê thiện công việc quản gia. Gia sát hình khắc.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, phối ngẫu mặn nên lớn tuổi lại vừa giai lão. Gia sát trì lấy vợ, trước khi cưới có thất yêu hoặc từ hôn việc.

Thiên cơ ở tị hợi ngồi một mình, chủ hòa mỹ, kiến đà la hỏa linh kiếp không sanh ly.

Thái dương tinh ở cung phu thê

Chủ hòa, gia Tứ Sát nam nữ giai khắc, hôn nhân muộn thì cát, hội ngộ chúng cát nam mệnh chủ thê tính hào sảng, gấp gáp, có nam tử chí khí, được vợ, nhà vợ kinh tế vị không sai, nhân thê được đắt, nữ mệnh nguyên nhân chính phu được quang vinh. Thái dương nhập miếu vượng không gia sát mỹ mãn, gia sát bất hòa. Thái dương lạc hãm không cát, gia sát hình khắc, nếu không ly dị, có phối ngẫu ốm yếu, bị thương tàn phế hoặc bị khắc chết khả năng. Hóa kị, phối ngẫu gấp gáp đa nghi, nữ mệnh chủ phu có bệnh. Thái dương hãm địa gia sát Hóa kị, cực đoan không cát.

Thái dương tại tí, tung không gia sát cũng không cùng, có khắc, gia dương hỏa linh không kiếp chủ sanh ly. Hóa kị phu phụ thành thù, sanh ly.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, nam nữ giai chủ yêu sớm, mối tình đầu vô kết quả. Dương đà hỏa linh Hóa kị đồng cung hội tái hôn. Hóa lộc quyền khoa ân ái hỗ trợ. Nam chủ có tài có đức mỹ vợ giai lão, hội ngôi sao may mắn dũ tốt. Gia sát nên kết hôn muộn lại vừa đến già. Nữ chủ người yêu đa mà lại tất có thất tình, không gia sát giai lão, gia sát dâm đãng, hôn nhân không đẹp.

Thái dương cự môn ở dần thân, phu phụ lắm lời lưỡi, không phùng sát kị năng lực giai lão. Tung thêm cát, nếu phùng Hóa kị cũng chủ phối ngẫu có ngoại tình, sanh ly. Kiến đà la hỏa linh sao Hóa kỵ, tất ly. Nữ mệnh giá trị đến đây, ở nhà thường tác úy thê như hổ.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, nam nên trường thê, nữ nên ít phu. Kiến khôi việt xương khúc lộc tồn, nam lấy vợ nhà giàu của nữ, nữ giá tài vượng của phu. Không gia sát có thể giai lão. Kiến kình dương Hóa kị sanh ly, hỏa linh cũng khắc bất hòa, ngờ vực vô căn cứ nặng.

Thái dương ở thìn tị ngọ, không gia sát, nam nhân thê được đắt, nữ phối hiền lương phú quý của phu. Thái dương hóa lộc, cát mà có tài. Thái dương hóa quyền, phối ngẫu tính cương, khẩu thiệt không khỏi, có thể giai lão. Hóa kị bất hòa, gia sát sanh ly. Ngọ cung kiến dương hỏa linh, phu phụ các có dị tâm, thậm chí quyền cước tương gia.

Thái dương ở tuất hợi, không cát hiện ra. Hôn nhân muộn có thể miễn hình phạt khắc, tảo hôn bất hòa. Hóa kị có thể dương đà, nữ giá người tầm thường, nam chủ thê bệnh, tính tình kiên cường, sanh ly. Thái dương ở tuất, ly hôn tỉ lệ rất cao.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê

Vũ khúc nhập cung phu thê đa số không cát hiện ra, vô luận kiến cát hay không giai chủ hình khắc bất hòa, chỉ là không cát của nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Vũ khúc ở cung phu thê, đại thể hôn nhân so sánh trì. Nói chung gia đình sinh hoạt bình thản, phu phụ trong lúc đó ít có tình thú. Chỉ có kết hôn muộn lại vừa miễn vu hình khắc, nữ mệnh tung có chồng, cũng thường một mình trông phòng, đồng thời cũng nên nhà kề hoặc phi pháp ở chung lại vừa hóa giải. Phu phụ tuổi tác tương đương. Nam chủ thê đoạt phu quyền, mà lại gấp gáp, nữ chủ phu đắt, gia Tứ Sát sanh ly khắc hại, nên hôn nhân muộn. Thêm cát Tinh nam nguyên nhân chính thê được tài. Phàm vũ khúc kiến Tứ Sát một trong hoặc Hóa kị giai chủ ly hôn, sát đa ly hôn hoàn không chỉ một lần.

Vũ khúc Thiên phủ tại tí ngọ, phu phụ bất hòa lắm lời lưỡi, hôn nhân muộn miễn khắc. Kiến nhiều cát, phối ngẫu tài vận tốt. Gia dương hỏa linh không kiếp Hóa kị tất ly, kiến hình diêu cũng chủ sanh ly, bản cung tham lang có Tứ Sát cùng thủ, cũng chủ ly hôn.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, vô luận nam nữ giai chủ yêu sớm, mà lại là không cát của ám chỉ. Phối ngẫu ra ngoài giao tế đa, không thích trở về nhà. Gia sát kị nam nữ hình khắc, mà lại có tư tình dâm dục, tất ly hôn. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, tất có bên thứ ba chen chân, nếu chính chính phái, thì phối ngẫu có đào hoa.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phu phụ cùng năm hoặc tuổi tác không kém nhiều, có thanh mai trúc mã luyến ái hoặc hôn nhân trải qua nhân tác hợp mà thành. Vô sát hoặc có cát chủ có thể bạch đầu giai lão. Kiến đà la hỏa linh Hóa kị kiếp không chủ sanh ly.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, hôn nhân vận cực độ ác liệt hiện ra, phối ngẫu thái độ xúc phạm, phu phụ quyền cước tương hướng, tung không gia sát cũng chủ hình khắc bất hòa. Gặp Tứ Sát kiếp không tất ly, tịnh hội nhân phối ngẫu mà dồn họa, tái phùng Hóa kị, nam mệnh tam lấy vợ, nữ mệnh tất giá người tầm thường, nên tác nhà kề, không phải tất tam hôn tứ giá, ngay cả như vậy cũng chung thân không được mỹ mãn.

Vũ khúc ở thìn tuất, kiến xương khúc hoặc hóa khoa, nam chủ thê tử già giặn, am hiểu để ý gia tịnh tài năng ở ngoại kiếm tiền, nữ chủ trượng phu phú quý, mặn nên hôn nhân muộn. Kiến tả hữu xương khúc, có thể dương đà hỏa linh, ly hôn hiện ra, mà lại chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Gặp dương đà hỏa linh sao Hóa kỵ, hình khắc rất nặng.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, hôn nhân vận soa, phu phụ không mục, phối ngẫu ngoan cố, vội vàng xao động, nhân duyên không tốt. Hình khắc rất nặng, nam nữ giai chủ tam hôn, gia sát noãn luân bại tục. Phùng lộc mã hội hợp, phối ngẫu du đãng đa dâm.

Thiên đồng Tinh ở cung phu thê

Phối ngẫu dịu ngoan. Nam chủ vợ con, thông tuấn sớm lấy vợ, thê tử lo cho gia đình, dịu ngoan, có chút tiểu tính tình. Nữ chủ phu trưởng giai lão, phu tại gia lười biếng, không thương làm việc. Hãm địa chủ khắc, gia Tứ Sát nhiều ác khiếm và mà lại chủ sanh ly. Miếu vượng tập mục không thể. Hãm địa hội Tứ Sát kiếp không thiên hình, phu thê có hình khắc, hoặc ở riêng, hoặc bệnh thương, hoặc ly dị.

Thiên đồng mặt trăng tại tí, nam tất lấy vợ mỹ thê, nữ giá tuấn phu, giai lão. Gia sát bất hòa.

Thiên đồng mặt trăng ở ngọ, dễ phùng thất tình, hoặc không hề giữa lúc của thân thể quan hệ, tiên thông hậu lấy vợ.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, nam chủ thê cần lao, dung mạo bình thường, phu phụ khiếm và, tự thân hoặc phối ngẫu tất có gặp ở ngoài. Không gia sát có thể giai lão. Bất luận nam nữ, phối ngẫu mặn nên so sánh kỷ lớn tuổi, có lẽ trước khi cưới sẽ cùng người đã kết hôn luyến ái.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, hài hòa, không thể. Phối ngẫu nên lớn tuổi. Kiến lộc mã, phu phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Kiến tả hữu xương khúc là ngoại tình hiện ra. Gia sát lánh lấy vợ thì có thể được hiền thê.

Thiên đồng ở mão dậu, chủ có tình yêu tay ba, đa số kết hôn muộn. Phối ngẫu có thể sẽ có đào hoa.

Thiên đồng ở thìn tuất, phối ngẫu lớn tuổi. Không gia sát giai lão. Gia sát khẩu thiệt đa, hôn nhân không mỹ mãn.

Thiên đồng ở tị hợi, phu phụ hữu tình, hôn nhân tốt đẹp. Gia đà la ly hôn.

Liêm trân Tinh ở cung phu thê

Ái tình không mỹ mãn của dấu hiệu, luyến ái hơi sớm, phối ngẫu tính cương, dễ đi cực đoan, phu phụ không mục. Tung không gia sát, cũng chủ phu phụ tình mỏng, hoặc là vợ chồng bất hoà, nam khắc thê lánh lấy vợ, nữ khắc phu tái giá, gia Tứ Sát Hóa kị hình khắc vưu hung, ưa vào nước cung tịnh và thủy diệu cùng đáng giá vây quanh chiếu tai khinh. Liêm trân hóa lộc, cố nhiên phu phụ dạ thụ, tình cảm rừng rực, nhưng phòng bản thân có diễm ngộ. Liêm trân Hóa kị, không chỉ hội ly hôn, hơn nữa và khác giới cũng không thiếu tình cảm gút mắt.

Liêm trân thiên tướng tại tí ngọ, thiên tướng thủy chế liêm trân hỏa, không gia sát, không thể, chủ nhiều phối ngẫu có thành tựu, có thể giai lão, nên kết hôn muộn. Gia sát hình khắc sanh ly.

Liêm trân thất sát ở xấu vị, nam mệnh chủ thê tử tính cách cương nghị, thiếu ôn nhu. Hôn nhân không hề tình thú, phu thê bất hòa đa tranh, gia Tứ Sát Hóa kị tất ly. Kết hôn muộn có thể miễn, nhưng không mỹ mãn.

Liêm trân ở dần thân, phối ngẫu cường hãn, cãi nhau không trúng phán đoán, phối ngẫu có ngoại tình hoặc kết hôn có thể miễn khắc, gia sát Hóa kị tam độ hôn nhân, gia lộc tồn cũng khắc. Gia tả hữu xương khúc khôi việt, tư thông không khỏi, sanh ly.

Liêm trân phá quân ở mão dậu, hôn nhân không đẹp, phu phụ bạc tình, gia đình vô tình thú đáng nói, gia sát ly dị.

Liêm trân Thiên phủ ở thìn tuất, phối ngẫu kiên cường, bất hòa, không gia sát không thể, gia đà la hỏa linh Hóa kị một trong tất ly, gia tả hữu xương khúc chỉ có ngoại tình, cũng ly.

Liêm trân tham lang ở tị hợi, nam nữ giai yêu sớm. Quan hệ hôn nhân không bình thường, không gia sát cũng là ly hôn hiện ra, song phương đều có tư tình gặp ở ngoài việc, nhất là phối ngẫu phong tao, gia sát ba lần hôn nhân.

Thiên phủ Tinh ở cung phu thê

Chủ cát, nói chung chủ phối ngẫu có khả năng, nam mệnh thê thiện công việc quản gia, hội rất tốt chưởng quản tiền tài, tại ngoại cũng có nhất định sự nghiệp thành tựu. Đồng thời nam chủ thê so sánh chính năm tiểu, tịnh chủ được hiền thê, nhân thê được trợ giúp, thê mập mạp. Nữ chủ phu trưởng, hôn nhân tốt đẹp. Gia sát nhưng không khỏi có khắc. Kiến tả hữu xương khúc khôi việt, luyến ái hoặc hôn nhân trung tất có bên thứ ba tham gia.

Thiên phủ ở xấu vị, không gia sát chủ cát, phu phụ đầu bạc. Gia dương đà phối ngẫu quật cường, hảo ra lệnh, sanh ly, nam lấy vợ la phu có phu, nữ giá có phụ của phu thì có thể miễn vu hình khắc. Gia hỏa linh cũng ly, hôn nhân muộn miễn khắc. Kiến xương khúc, bản thân hội nhiều lần luyến ái, song phương các hữu tư tình.

Thiên phủ ở mão dậu, cung mệnh tất là liêm trân tham lang, chính phong tao thành tính, đối cung vũ khúc thất sát, không gia sát cũng chủ bất hòa, hoặc sanh ly, gia ác sát tất ly.

Thiên phủ ở tị hợi, không gia sát chủ cát, giai lão. Gặp Tứ Sát không kiếp thiên hình, sanh ly, bản thân sẽ có gặp ở ngoài, nam chủ nạp thiếp, nữ chủ mình cùng nhân tư thông. Cung mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc Tứ Sát cũng chủ ly dị.

Thái âm tinh ở cung phu thê

Nhập miếu nam lấy vợ thông minh hoặc khuôn mặt đẹp của thê, thê còn trẻ, kiến xương khúc đồng cung chủ thê dung tư tú lệ; nữ chủ phu trưởng, giá anh tuấn của phu, hôn nhân viên mãn. Gia Tứ Sát chủ sanh ly, bị chiếm đóng chủ hung, nam nữ giai khắc, ưa cát mổ. Nam mệnh mặt trăng nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở cung phu thê, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được có tài có đức mỹ của thê, nhân thê mà làm giàu dồn đắt. Mặt trăng hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp, nhưng có lúc đã có “Ăn bám” của ngại. Được tả hữu khôi việt và mặt trăng đồng cung, dễ có tình yêu tay ba hoặc bên thứ ba chen chân.

Mặt trăng ở mão thìn tị hãm địa khiếm cát, không mỹ mãn, hội chiếu dương đà hỏa linh thiên hình đại hao không kiếp Hóa kị người, chủ sanh ly, hoặc phối ngẫu bệnh tai. Mặt trăng hãm địa, chủ một thân thường gặp thất tình đả kích, mà lại nữ mệnh chủ phu dung thường, tiêu cực, sớm già.

Mặt trăng ở dậu tuất hợi miếu vượng chủ cát, kiến Tứ Sát kiếp không Hóa kị bất hòa hoặc sanh ly, nếu là kết hôn muộn, thì có thể miễn ly hôn của ưu, nhưng nhưng không hề và.

Tham lang Tinh ở cung phu thê

Thực phi điềm lành, chủ hình khắc hoặc sanh ly, nam chủ thê trì có thể cát, tảo hôn có khắc, gia Tứ Sát sanh ly; nữ chủ phu trưởng, cũng cần phải hôn nhân muộn phương mỹ. Bị chiếm đóng gặp sát nam nữ giai tam độ.

Phàm tham lang ở cung phu thê người, giai chủ phối ngẫu thân thể no đủ, dĩ hôn nhân muộn hoặc trước khi cưới luyến ái sổ gặp trở ngại khúc chiết, hoặc hôn sự tằng gặp phá hư người là nên, bằng không khắc thương. Dương đà hỏa linh đồng cung có thể chiếu chủ ly dị. Hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trân Hóa kị người, chủ có đào sắc tranh cãi.

Nam mệnh gia đào hoa tinh diệu, tự thân có gặp ở ngoài, hoặc có tài sau đó phạm đào hoa.

Nữ mệnh cung phu thê có tham lang, chủ hình khắc hoặc ở riêng, trượng phu có gặp ở ngoài có thể miễn cứng rắn khắc, nên nhà kề, phi pháp ở chung hoặc trước phải tử hậu giá, hoặc trường phối trì giá. Gia đào hoa tinh diệu, trượng phu có gặp ở ngoài, tự thân cũng nan thuần khiết.

Riên chỉ tham lang cùng trời hình, khoảng không diệu (kiếp không, tuần khoảng không, tiệt không) cùng thủ cung phu thê, có thể miễn ly hôn, nhưng nhưng khiếm tốt đẹp.

Tham lang Hóa kị, sanh ly, vô luận nam nữ, giai chủ đối phối ngẫu bất mãn, hai người học thức, gia thế, tuổi tác hoặc diện mạo, không hề tương đương chỗ.

Cự môn Tinh ở cung phu thê

Nên trường phối. Phu thê không mục, tịnh lắm lời lưỡi phản bội, hôn nhân không đẹp, gia sát sinh ly tử biệt, hoặc bề ngoài hoà thuận, nội bộ cũng không miễn ô danh thất tiết, chính vô tư tình thì phối ngẫu cũng sẽ có tư tình, hoặc song phương đều có gặp ở ngoài. Nam hình phạt chính thê, đây đó tính cương có đúng không trì, trường kỳ bất hòa, chung thân toàn gia không được an bình; nữ chủ phu lớn tuổi có thể lấy được cát, gia Tứ Sát sanh ly, gặp xương khúc cũng chủ khắc ly.

Cự lục nhập cung phu thê, không ít tình huống là phối ngẫu so sánh chính lớn tuổi. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi của thê, nữ mệnh nên giá tuổi già của phu, dĩ phu phụ tuổi tác chênh lệch trọng đại cho thỏa đáng. Kỳ rõ ràng đặc tính là phu phụ đa khắc khẩu, phối ngẫu cá tính cực đoan, tự cho là đúng. Lộc tồn đồng cung, phối ngẫu ích kỷ keo kiệt, tài hề hề.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền, hoặc có lộc tồn tả hữu nhiều ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ cát không thể.

Cự môn và Tứ Sát kiếp không cô thần quả tú đồng cung có thể chiếu, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt. Cự môn ở thìn tuất xấu không có quả tú, ở dần thân tị hợi có cô thần, đây là “Cách sừng”, chủ ở riêng, sanh ly. Cự môn Hóa kị, phối ngẫu keo kiệt, đa nghi, nhâm tín, dối trá, tranh cãi ầm ĩ không trúng phán đoán, hỗ là oán tăng, sanh ly. Cự môn tại tí ngọ có tả phụ hoặc hữu bật đồng cung cũng chủ ở riêng, ly dị.

Thiên tướng Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai cát, kỳ hôn nhân đối tượng phần nhiều là đồng sự hoặc cùng học, hoặc từ nhỏ quen thuộc người, hoặc trải qua thân hữu tuyên truyền giới thiệu trước tác hợp mà thành người, tức thời cổ hầu nhân nói đích thân lên thành thân ý.

Nam nên thê trường có lẽ tuổi tác không kém nhiều, thê tử phần nhiều là hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, nội tại khí chất hảo, hướng nội có tài có đức tuệ, không nhiều lắm nói; nữ giá thành thật đoan chính của phu, tình cảm lâu ngày di kiên, vô sát có thể giai lão. Ưa chúng cát vây quanh chiếu, gia dương đà hình khắc.

Thiên tướng ở mão dậu (đối cung liêm phá) tị hợi (đối cung vũ phá) ngồi một mình, gia Tứ Sát kiếp không chủ hình khắc, sanh ly, là tái hôn mệnh, thậm chí phối ngẫu nhiều khó khăn.

Thiên lương Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai cát, nam chủ thê trường, hiển đạt tịnh cương nghị, nữ nên phu trưởng cũng tính cương, gia quyền lộc cát, kiến tả hữu khôi việt cũng cát. Gặp Tứ Sát khiếm và, sát lâu thì sanh ly. Nam mệnh sẽ tìm mụ mụ hình lão bà, nữ mệnh sẽ tìm ba ba hình trượng phu.

Thiên lương nhập cung phu thê, nam tử chủ lấy vợ lớn tuổi nhị ba tuổi của thê, hoặc tiểu bát tuổi đã ngoài, thê ổn trọng lão thành, hiền thục vợ. Nữ mệnh chủ phu so sánh kỷ lớn tuổi, thanh cao, từ ái, phu phụ tốt đẹp.

Thất sát Tinh ở cung phu thê

Không cát hiện ra, phu phụ tính cách phân kỳ, đa khắc khẩu. Chỉ có kết hôn muộn có thể lấy được cát tường, có thể giai lão. Tảo hôn nam nữ giai khắc, gia Tứ Sát, hôn nhân bi thảm, nam khắc tam thê nữ khắc tam phu.

Thất sát tại tí ngọ dần thân, gia lộc tồn tịnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa, chủ phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, có thể được kỳ trợ lực. Nhưng nhưng chủ luyến ái không thuận, trước khi cưới có nhiều cản trở, không phải sau khi cưới cũng không cú mỹ mãn. Kiến tả hữu khôi việt, chủ phối ngẫu tính nặng có uy, biết dùng người kính phục, phu phụ hỗ trợ. Đã ngoài nhưng cần phải hôn nhân muộn lại vừa giai lão, đồng thời phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc có phần cư đích tình hình xuất hiện, phương miễn hình phạt khắc, sanh ly. Gia dương đà hỏa linh một trong, đã chủ tái hôn, tạm biệt Hóa kị, thiên hình, không kiếp, đại hao nhiều ác diệu, nam nữ giai tam độ, tịnh mới có thể phối ngẫu bệnh thương, lao ngục, tử vong, nếu song phương tốt đẹp, phối ngẫu bệnh thương không khỏi, trung niên tử vong.

Có kình dương, linh Tinh và thất sát cùng giá trị cung phu thê, không chỉ tái hôn, hơn nữa bản một đời người đào hoa đa.

Thất sát ở thìn tuất, tình cảm loãng, ở riêng, ly dị. Thất sát tại tí ngọ, phối ngẫu cá tính cường liệt. Thất sát tại tí ngọ dần thân, và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng cung, tình cảm mình cũng không phải là chuyên nhất, khả năng phối ngẫu cũng sẽ có gặp ở ngoài, tịnh chủ tái hôn. Nữ mệnh vũ khúc tọa mệnh mà thất sát ở cung phu thê, ly dị hậu có bão độc thân chủ nghĩa khuynh hướng.

Nữ mệnh thất sát thủ cung phu thê, trượng phu cá tính cường mà cố chấp, bảo thủ, chích nên kết hôn muộn, phi pháp ở chung, giá đã ly dị người của hoặc khâm phục phụ, nhà kề. Nam mệnh thê đoạt phu quyền, phụ nhân tham gia vào chính sự. Bất luận nam nữ, mối tình đầu định vô kết quả, tịnh đơn giản nhất kiến chung tình, hội thiểm điện dường như kết hôn, kiến xương khúc canh nghiệm.

Phá quân Tinh ở cung phu thê

Ác triệu, hôn nhân không đẹp, hữu danh vô thực. Nam nữ giai khắc, Tứ Sát đồng cung, gặp ở ngoài, sanh ly, trùng hôn. Nam mệnh luyến ái không thuận, phu phụ khắc khẩu không mục, thê tính bảo thủ, chỉ đoạt phu quyền, cuộc sống hôn nhân không có tình thú, cũng không được thê trợ giúp. Nữ mệnh chủ yêu sớm, trượng phu tính cách quật cường, dịch nộ, bất thông tình lý. Tình cảm vợ chồng bình thản, không hề kích tình. Vô luận nam nữ luyến ái hoặc hôn sự sẽ gặp thân hữu phản đối, mặn nên kết hôn muộn, sau khi cưới ở riêng, cho nhau lễ nhượng phương miễn hình phạt khắc của ưu.

Phá quân tại tí ngọ dần thân thìn tuất, là ngồi một mình, và dương đà hỏa linh kiếp không đồng cung giai chủ hình khắc, sanh ly, kiến giúp đỡ khôi việt chủ phối ngẫu gặp ở ngoài, kiến xương khúc phối ngẫu mới có tình thú. Nữ mệnh cung phu thê có phá quân ở thìn tuất hóa lộc, trượng phu du đãng, đa dâm.

Phàm phá quân nhập cung phu thê, hôn nhân tuyệt không hội bình thường, trước khi cưới sau khi cưới có cùng người ở chung của hiện tượng. Tất nhiên ly hôn, hoặc phối ngẫu chết trước, chính mai nở nhị độ.

Văn khúc, văn xương Tinh ở cung phu thê

Nam chủ thê còn trẻ, nữ chủ phu lớn tuổi. Luyến ái hôn nhân có lãng mạn khuynh hướng, phối ngẫu thông minh ưu nhã thú vị vị. Miếu vượng không gia sát giai lão, gia sát sanh ly. Lạc hãm phối ngẫu thượng không khẩu thuyết, lời nói và việc làm khoa trương, gia sát đa tranh, hình khắc, ly dị. Văn xương ở cung phu thê, nam mệnh thê tất còn trẻ, nữ mệnh phu đáng quý quang vinh. Văn khúc ở cung phu thê, chủ tảo hôn, nam mệnh thê có tài có đức, và miếu vượng của mặt trăng cùng thủ, năng lực nhân thê hoặc nữ nhân trợ giúp mà thành nhận việc nghiệp. Nữ mệnh chủ phu trưởng.

Nam mệnh văn xương văn khúc cùng nhập cung phu thê, chủ hữu tình phụ, gặp ở ngoài. Văn xương hoặc văn khúc và hóa lộc, hóa quyền, thiên cơ, mặt trăng đồng cung cũng có gặp ở ngoài, nữ mệnh trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái kinh lịch hoặc sau khi cưới bất an vu thất, không phải trượng phu không trân.

Bất luận miếu hãm, gia Tứ Sát kiếp không Hóa kị giai chủ sanh ly, Hóa kị phu thê hình tụng.

Hỏa Tinh, linh sao ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát, nam nữ giai khắc, mà lại đại thể hôn nhân muộn. Luyến ái không thuận, sau khi cưới ác ngôn tương hướng, quyền cước tương gia. Chỉ có hôn nhân muộn có thể mổ, nhưng không mục, gặp hung tinh nhưng chủ chia lìa. Nếu gặp chính Tinh hãm yếu nơi đồng cung tất ly, gia kình dương, đà la, Địa kiếp, bầu trời, Hóa kị, vũ khúc, liêm trân, cự môn, thất sát, phá quân, tham lang, bất luận miếu hãm, tất hình khắc, sanh ly. Hỏa linh hãm địa chủ khắc. Phàm hỏa linh nhập cung phu thê, tất chủ sinh ly tử biệt, kẻ goá bụa cô đơn.

Và vũ khúc, liêm trân, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, dương đà, kiếp không, Hóa kị đồng cung, là ly hôn của tuyệt đối sẽ tín hiệu.

Tả phụ, hữu bật Tinh ở cung phu thê

Có tình yêu tay ba khuynh hướng, phối ngẫu dung tư đoan chính, tâm tính rộng thùng thình, phu phụ hỗ trợ viên mãn. Nam mệnh chủ thê còn trẻ đôn hậu, kiến xương khúc mạo mỹ, mỗi ngày cơ, mặt trăng hoặc tam hợp thiên cơ, mặt trăng, chủ bản thân có gặp ở ngoài, gia sát xuân sắc cho hấp thụ ánh sáng.

Phàm tả phụ hoặc hữu bật nhập cung phu thê, nam nữ bất luận có hay không sát tinh cùng độ, đều chủ 2 lần kết hôn. Hai sao cùng nhập xấu vị cung, hoặc hai sao ở thìn tuất cung xung chiếu, vô luận có hay không sát tinh, cũng chủ 2 lần kết hôn. Và thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trân, cự môn, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa kiếp, bầu trời, Hóa kị đồng cung, tái hôn không thể nghi ngờ. Nếu kết hôn muộn hoặc trước khi cưới luyến ái đa tỏa người, có thể miễn sanh ly.

Thiên khôi, thiên việt Tinh ở cung phu thê

Nam chủ lấy vợ nhà giàu sang của nữ, nữ chủ trượng phu phú quý, gia đình ấm áp tốt đẹp, giai lão. Không thích hợp kiến Tứ Sát hoặc kiến không kiếp, thì trái lại cát là hung, nam nữ bất hòa, nặng người sanh ly.

Phàm khôi việt nhập cung phu thê, lúc còn trẻ chỉ hội yêu say đắm so với chính mình lớn tuổi của khác giới.

Kình dương, đà la Tinh ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát, nam nữ giai khắc, phu thê tướng đả. Tảo hôn không cát, kết hôn muộn có thể giảm hung. Nhập miếu hình thương, bất hòa, tình cảm thì hảo thì phôi. Và hãm yếu của chính Tinh đồng cung, tất nhiên hình khắc sanh ly. Và tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trân, Thiên phủ, mặt trăng, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, Hóa kị đồng cung, ly hôn tỉ lệ rất cao. Sát đa dũ hung, nam quan nữ quả. Phàm dương đà nhập cung phu thê, đều vì ly hôn hiện ra, chung thân bất năng mỹ mãn, và vũ khúc, liêm trân, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, hỏa linh, Hóa kị, kiếp không đồng cung, là ly hôn của tuyệt đối tín hiệu.

Địa kiếp, bầu trời Tinh ở cung phu thê

Chủ hung không chủ cát. Miếu vượng giao nhau chúng cát, nam nữ có thể cát, riên chỉ cũng cần phải hôn nhân muộn phương hảo, gia Tứ Sát, liêm trân, thất sát, phá quân tất nặng khắc, sinh ly tử biệt.

Kiếp không nhập cung phu thê, sau khi cưới khiếm khuyết kích tình, tình cảm hội từ từ xu vu lãnh đạm. Phối ngẫu có bi quan hoặc trống rỗng khuynh hướng, gia hung tinh đồng cung, phối ngẫu hư gạt, lãng phí.

Lộc tồn Tinh ở cung phu thê

Nam nữ giai chủ hôn nhân muộn thì cát, nữ gia thất sát tác nhà kề, gia hỏa linh kiếp không tất khắc, sanh ly, phùng gặp tiệt không hoặc không kiếp nam nữ nan giá lấy vợ, hôn nhân trì.

Lộc tích trữ ở cung phu thê, phối ngẫu thân thể no đủ mập mạp, hảo dự trữ, tiếc rẻ tiền tài, không thích lãng phí, thái độ làm người ổn trọng có kế hoạch tính. Lộc biên lai gửi tiền thủ, phối ngẫu là thần giữ của, nhất mao không bát, cuộc sống hôn nhân đơn điệu, phu phụ ở chung cảm giác không hề tình thú, hôn nhân không đẹp, mệnh có hung tinh chủ sanh ly.

Hóa lộc

Được địa không phùng kiếp không đại hao vong thần Hóa kị, tịnh được chúng cát vây quanh chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc, chia lìa.

Phối ngẫu hài hước thiện xã giao, có nhân duyên, danh lợi giai tốt, không phùng sát kị, hôn nhân hạnh phúc.

Hóa quyền

Được địa không phùng kiếp không đại hao vong thần Hóa kị, tịnh được chúng cát vây quanh chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc, chia lìa.

Phối ngẫu hành sự ổn trọng, thái độ làm người cố chấp, ở gia đình trung có vung tay múa chân, tịnh có cầm giữ gia chính của khuynh hướng.

Hóa khoa

Nam chủ vợ con, thông minh mạo mỹ, nữ chủ phu tuấn quang vinh phát đạt. Miếu vượng giao nhau xương khúc khôi việt vưu cát, gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ có khắc.

Hóa kị

Hóa kị là đa quản chi thần, chủ hung không chủ cát, chủ nhiều tái hôn, phu phụ không mục, khẩu thiệt không trúng phán đoán. Nhiều Tinh vu hãm địa Hóa kị rất là không cát, tối kỵ vũ khúc, liêm trân, cự môn, văn xương, văn khúc Hóa kị. Chỉ có miếu vượng vu tử sửu cung, và ngôi sao may mắn cùng giá trị, phục được chúng cát tam phương vây quanh chiếu, nam nữ có thể cát, tịnh kết hôn muộn, nhiều lần ở riêng có thể miễn khắc.

Phối ngẫu có tố chất thần kinh, đa nghi, ích kỷ, keo kiệt, lời nói dối, bệnh thương, và vũ khúc, cự môn, liêm trân, thất sát, phá quân đồng cung, tất nhiên hình khắc ly dị. Phùng gặp Tứ Sát không kiếp nhiều ác, nam nữ mẹ goá con côi.

Nam mệnh Hóa kị ở phu thê, chính hỏi nhiều dài ngắn, nghi kỵ đa nghi. Nữ mệnh Hóa kị ở phu thê, chính đa ưu lo ngại, quản chế đối phương lời nói và việc làm, hảo đố kỵ, sinh sự từ việc không đâu.

Thiên mã Tinh ở cung phu thê

Nam chủ lấy vợ già giặn của thê, thêm cát Tinh, chủ được nhà vợ trợ giúp lực, hoặc được thê tài, hoặc nhân thê trợ giúp mà được tài. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê thêm cát Tinh, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của cải đắt, là phu nhân mệnh. Gia chúng cát nam nữ giai đắt mỹ, gặp lộc Tinh tối cát. Gia sát kị không kiếp, nam nữ mẹ goá con côi, sanh ly. Thiên mã nhập phu thê, chủ phối ngẫu tại gia chịu khó, tại ngoại bôn ba, có khá lâu ở riêng dấu hiệu.

Thiên hình Tinh ở cung phu thê

(giờ mẹo sinh ra, thiên hình tất nhập cung phu thê) miếu vượng nam chủ hôn nhân muộn mà thê tính cương, nữ chủ lấn phu, gia Tứ Sát nhiều ác nam nữ giai mẹ goá con côi, được ngôi sao may mắn cùng viên nhưng khiếm và. Thiên hình nhập phu thê chủ phối ngẫu bản thân có chứa vết thương.

Thiên diêu Tinh ở cung phu thê

(giờ hợi sinh ra, thiên diêu tất nhập cung phu thê) cuộc sống hôn nhân hữu tình thú, bản thân chỉ có du tình gặp ở ngoài việc. Nếu chính đoan chính thì phối ngẫu phong tao, đa nghi, hảo ăn diện, thì có tà dâm chi niệm.

Bầu trời, Địa kiếp nhập cung phu thê

Bầu trời Tinh chủ tinh thần, Địa kiếp Tinh chủ vật chất, đối tình cảm dễ không hề lợi của hiện tượng. Bầu trời Tinh ở cung phu thê, chủ đối phối ngẫu của vấn đề hôn nhân quá độ quan tâm, tối hậu biến thành phiền não. Hôn nhân lúc đầu tình cảm không sai, dũ cửu tình cảm dũ hỏi nhiều đề. Bầu trời Tinh và sát tinh đồng cung hội giảm thấp một ít sát khí khí lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn trung hoà. Bầu trời nếu và tiệt không ngồi chung cung phu thê thì, không có hôn nhân có khả năng tựu phi thường lớn liễu. Địa kiếp tọa cung phu thê có hiển tượng phối ngẫu xuất thân gia cảnh bất hảo, phối ngẫu dạ dày nghèo nàn của khả năng. Địa kiếp ở cung phu thê phối ngẫu có tài lai tài đi hiện tượng, hoặc phu thê trong lúc đó nhân tài vụ mà sinh trưởng ngắn. Bầu trời, Địa kiếp ở cung phu thê, phối ngẫu phải có trang bị kỹ thuật đặc biệt là tốt; giáp cung phu thê thì, chủ hôn nhân có phiền não, biệt ly thì vừa hội nghị thường kỳ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, không chỉ có tinh thần có phiền não cũng chủ có tài vật thượng thất hao tổn.

Cái khác ất cấp Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Ất cấp Tinh nhập cung phu thê thì, giai dĩ cai Tinh đứng đầu tính gia tăng vu phu thê thượng, hung người tăng kỳ hung tính, cát người tăng kỳ cát tính, nhưng còn phải xem chủ tinh mạnh yếu mà định, không thể đến đây sao nhỏ là việc chính yếu phân tích đối tượng. Trong đó, hung tinh nếu so với ngôi sao may mắn lực ảnh hưởng đại. Mà lại vừa dĩ thiên hình, âm sát đáng sợ nhất, thiên hình, âm sát là tư nhân quả nghiệp lực chi thần, ở cung phu thê đều có sự khác nhau, có hình khắc, có bóng ma, nếu vì thiên hình, âm sát sở giáp thì, canh đơn giản có không bình thường của quan hệ hôn nhân. Tiệt không nhập cung phu thê người, mình kết hôn ý nguyện rất thấp, nếu không có ngôi sao may mắn thì canh hội sản sinh âm ngại tác dụng. Cô, quả ở cung phu thê thì sẽ ảnh hưởng phu thê song phương tình cảm, phối ngẫu biểu đạt lời nói ngon ngọt năng lực tương đối hơi thấp. Giả như cung phu thê có mui xe, thiên hư, thiên hình, âm sát, phối ngẫu đơn giản có tôn giáo tín ngưỡng. Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu đa buồn việc thiện cảm, mà lại ở cuộc sống hôn nhân trung phối ngẫu tổng hội có chút sự nhượng bi thương hoặc tức giận. Khốc, hư đơn thủ hoàn hảo, nếu khốc, hư đồng cung hoặc giáp cung phu thê, chủ nhiều sinh ly tử biệt. Hàm trì, thiên diêu, hồng loan đều là đào hoa Tinh, chủ phối ngẫu tình cảm phong phú, nếu đương sự người sơ sẩy phối ngẫu tình cảm thì, phối ngẫu đơn giản bất an vu thất. Nhưng cung thân tọa cung phu thê thì, đơn giản do với mình đào hoa mà cấp phối ngẫu mang đến hoang mang.

Tương tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Đeo sao: Chủ phối ngẫu vũ đắt, lợi quan võ. Phùng hóa tạm thời hội tăng phối ngẫu kiên cường võ đoán của cá tính.

Phàn yên: Lợi cho phối ngẫu công danh, có gặp dữ hóa lành công năng. Ưa phùng hóa khoa tăng phối ngẫu của quý khí.

Tuổi dịch: Tức thiên mã, chủ được phối ngẫu trợ giúp lực, hơn nữa chủ phối ngẫu là người bên ngoài.

Hơi thở thần: Chủ phối ngẫu tính tình im miệng không nói trầm tĩnh, không quá sẽ tức giận, không thích cùng sát tinh đồng cung. Phối ngẫu trung niên hậu có thể so với so sánh khuyết thiếu tinh thần phấn chấn.

Mui xe: Phối ngẫu có tôn giáo tín ngưỡng, mà lại chịu khó, nhưng cần phải khán chủ tinh phối hợp.

Kiếp sát: Chủ phối ngẫu tiền tài có tổn hại, cập công tác bất lợi. Trung niên lúc tương đối quên.

Tai sát: Chủ phối ngẫu ở tiền tài phương diện phạm tiểu nhân, thậm chí phối ngẫu nhà vận bất an ninh.

Thiên sát: Nữ mệnh so sánh bất lợi cho phối ngẫu, nam mệnh không ảnh hưởng.

Chỉ bối: Chủ phối ngẫu có người phỉ báng, thường gặp tiểu nhân chỉ chỉ chõ chõ.

Hàm trì: Phối ngẫu sĩ diện, ưa giao tế, nếu và đào hoa Tinh đồng cung, tăng phối ngẫu đào hoa có khả năng.

Nguyệt sát: Nam mệnh bất lợi cho phối ngẫu, nữ mệnh không ảnh hưởng.

Vong thần: Chủ phối ngẫu hao tổn bại tiền tài, đồng thời liên quan có quan phi tranh cãi.

Tuổi tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Tuổi xây: Chủ một năm cát hung, ưa và lục ngôi sao may mắn hoặc hữu lực chủ tinh đồng cung, nhập cung phu thê tịnh không có gì đặc thù phản ứng hiện tượng.

Xui: Chủ phối ngẫu không hề thuận lợi việc tình mà lại đối tâm tình có ảnh hưởng, tâm tình nhiều lần, có lúc thì phạm tiểu nhân.

Tang Môn: Nếu tinh thần đái sát suy nhược, chủ phối ngẫu còn nhỏ có hình tang đồ tang, chủ tinh cường thì miễn luận.

Quán sách: Chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình có trở ngại ngại, kị mỗi ngày hình, âm sát, Hóa kị, phòng quan phi tù tai.

Quan phù: Chủ phối ngẫu khả năng có tố tụng, như gặp hung tinh, sẽ trở thành sự thực.

Tiểu hao: Chủ phối ngẫu có tiểu tổn thất, kị mỗi ngày khoảng không, Địa kiếp, Hóa kị.

Tuổi phá: Chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình hội ngộ lần trước tương đối lớn trắc trở, cần phải ngôi sao may mắn hóa giải.

Long đức: Chủ phối ngẫu có gặp dữ hóa lành việc, có quý nhân trợ giúp lực.

Bạch hổ: Chủ phối ngẫu không hề cát sự, tối kỵ hội chiếu Tang Môn, người đi viếng, quan phù chờ Tinh. Đồng thời hiển tượng phối ngẫu cá tính vội vàng xao động, mà lại có hình khắc.

Thiên đức: Chủ phối ngẫu tổ tiên tích đức, mà lại có quý nhân tương trợ.

Người đi viếng: Có tang, treo hoặc không thuận việc, đến đây Tinh tác dụng tương đối nhỏ, không cần tận lực chú trọng.

Bệnh phù: Chủ có bệnh tai, phạ kiến khốc, hư, Hóa kị dây dưa.

Mười hai sống mãi đối cung phu thê ảnh hưởng

Sống mãi: Là một viên rất có tức giận, chủ sinh sôi tinh diệu, tọa cung phu thê, tăng phối ngẫu phát đạt khí lực, cùng với hăng hái nỗ lực của tinh thần.

Tắm rửa: Là đào hoa Tinh, ưa tọa cung phu thê, chủ khuê phòng hài hòa, nhưng không thích cùng cái khác đào hoa tinh diệu cập lục sát tinh, Hóa kị Tinh ngồi chung cung phu thê, đối tình cảm có ảnh hưởng. Nếu tắm rửa phùng đào hoa Tinh đồng cung, cần phải phòng phối ngẫu tình cảm sinh sự.

Quán đái: Chủ vui mừng, nhân phối ngẫu sự nghiệp thành tựu mà có việc vui.

Lâm quan: Chủ vui mừng. Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu thăng chức, tăng lương chờ việc vui, ưa kiến hóa khoa đồng cung.

Đế vượng: Chủ phối ngẫu khí thế và thân cường tráng, và ngoại hạng chủ tinh, lục ngôi sao may mắn tọa cung phu thê thì, có thể hiển hiện khí lực, tăng cung phu thê khí lực.

Suy: Chủ phối ngẫu đơn giản chán chường, không hề tiến thủ hiện tượng, nếu phùng hữu lực chủ tinh cập lục ngôi sao may mắn thì suy Tinh bất năng tác họa.

Bệnh: Chủ tật ách, đến đây Tinh và “Bệnh phù” bất đồng, bệnh phù có chứa dài ngắn, “Bệnh” thì thuần túy là bản thân suy nhược. Chủ phối ngẫu người yếu, kị bệnh và “Bệnh phù” đồng cung, phối ngẫu sẽ có tật bệnh của khốn.

Tử: Cũng không phải là biểu thị tử vong, chủ vô sanh khí, chủ phối ngẫu thì ở tiêu cực chán chường trung sinh hoạt, nếu chủ tinh cường có thể rơi chậm lại kỳ lực ảnh hưởng.

Mộ: Chủ phối ngẫu gia nghiệp cập thành tựu so sánh mạn phát đạt.

Tuyệt: Tính cô độc, tọa cung phu thê, chủ phối ngẫu cá tính không hợp đàn, phạ phùng sát tinh trùng điệp của cung vị.

Thai: Ngôi sao may mắn, có tăng của giống, chủ phối ngẫu có tiến thủ khả năng lực cập thâm tàng bất lậu công phu.

Nuôi: Lợi cho bồi dưỡng dựng dục, mong muốn vô cùng, chủ phối ngẫu có hay không triển của tiềm lực.

Lộc tiền nhiều Tinh đối cung phu thê ảnh hưởng

Bác sĩ: Chủ phối ngẫu thông minh thiện hảo văn nghệ, nếu và văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành chờ Tinh ngồi chung có thể phát huy khí lực.

Lực sĩ: Đến đây Tinh đối hóa quyền Tinh có giúp đỡ, Nếu như phu thê trong cung có chủ Tinh hóa quyền, thì tăng kỳ huy. Mà lại hiển tượng phối ngẫu có nhiệt tình.

Thanh long: Chủ có việc thiện, lưu niên phùng của, chủ nhà có thai sự hoặc phối ngẫu thăng chức tăng lương.

Tiểu hao: Vu tài vật bất lợi, lưu niên phùng của, chủ phối ngẫu đánh rơi tài vật, hoặc tiền tài thượng bị tổn thất.

Chiếu tướng: Chủ có uy phong, đa biểu hiện vu tâm tình, ưa kiến hóa quyền tăng phối ngẫu của bốc đồng, nhưng là khiến cho cá tính so sánh cường.

Tấu thư: Chủ phối ngẫu nhân văn tự hoặc viết có tự đắc việc, như viết cảo có đăng cơ hội, hoặc bị người tán thưởng.

Phi liêm: Chủ phối ngẫu có gặp kị hoặc người khác bịa đặt hiện tượng, đối hôn nhân có dài ngắn và bất an sự tình phát sinh.

Ưa thần: Chủ may mắn việc vui, kỳ khí lực so sánh thiên hỉ Tinh tiểu, mà lại không mang theo đào hoa.

Bệnh phù: Chủ tai bệnh, tọa cung phu thê nếu có sát tinh đồng cung, lưu nguyệt, lưu nhật phùng của hơi nhẹ dễ sinh bệnh.

Đại hao: Là phá hao tổn ngôi sao, chủ phối ngẫu nan thừa tổ nghiệp, hoặc thì có thất vật, hoặc so sánh vô chỉnh lý vật phẩm tập quán. Nếu phùng đào hoa Tinh, Hóa kị Tinh, chủ phối ngẫu có nguyên nhân sắc mất tiền hoặc phiền não hiện tượng.

Phục binh: Tính chất và đà la Tinh xấp xỉ, khí lực không bằng đà la Tinh cường, nhưng phạm tiểu nhân, có dài ngắn là khó tránh khỏi.

Quan phù: Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu có tố sự, quan phi, không thích cùng thất sát, bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng chờ Tinh cùng hội. Nếu chủ tinh cát có thể miễn.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以上所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

夫妻宫在紫微十二宫中是一个十分重要的宫位. 主要描述其人与配偶间的关系, 可反映夫妻感情的各种情形. 比如由夫妻宫可以看出配偶的样貌, 配偶工作行业的性质, 健康状况, 出身怎么, 属于伐柯人缀合或者旧识结合, 婚姻感情是否和顺, 婚前男女关系怎么等等.

夫妻宫在逆数第三大限, 顺数第三大限亦与夫妻宫相合, 所以人中年的生活状况受夫妻宫影响就比较大, 由此亦可看出夫妻宫的重要性.

紫微斗数的宫位配置相当公道, 夫妻宫之三合宫为迁移宫, 官碌宫, 福德宫, 这三个宫位的吉凶直接影响夫妻宫, 所以夫妻宫的推断仍以三方四正形成之格式为主.

(1) 夫妻宫有吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 太阳, 太阴, 禄存等, 主夫妇辑穆无克;如有武曲, 廉珍, 巨门, 贪狼, 七杀, 破军, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星等恶星, 主夫妻不和, 分离.

(2) 各星若与羊陀火铃空劫刑忌或空亡等恶宿同值, 克者越克, 非克者则主生离或欠和.

(3) 各恶星守值夫妻宫, 若得众吉三方拱照或四正加会, 重克者可轻, 轻者可主不克.

(4) 判定爱情, 婚姻的好坏, 除就夫妻宫进行观察外, 尚须配合夫妻宫的对宫和三合宫, 才能得出更为精确的结论.

(5) 已经结婚者, 除审自身夫妻宫其及其对宫, 三合宫之吉凶外, 最好排出配偶自身的命盘, 综合评判.

(6) 亦有人夫妻宫有吉, 无恶星, 无煞, 而婚姻不美者, 必是本人命宫诸星不利婚姻, 方有此应. 如杀, 破, 狼, 廉珍, 武曲, 巨门, 四煞, 空劫, 化忌在命垣, 有煞曜, 桃花诸曜同宫会合, 纵然夫妻宫吉星坐守, 亦不作美满断之. 或命宫星陷地加煞, 三合不吉, 纵暂得才美之夫或妻因不相般配而终致生离. 如某人无才无德, 一副窝囊相, 又不会挣银子花, 若真讨了个美如天仙, 才华过人的老婆, 在时下讲“经济”的社会, 恐怕要不了多久就会向你道声“拜拜”.或某事业型加爱情型的老公一朝发达了, 越看越觉得家中那个黄脸婆不顺眼, 说不定也会来个“暗渡陈仓”, 琴瑟别弹. 以上所言万勿轻视.

(7) 须留意一种群体与另一种群体的差异, 如在偏远的山区, 外遇, 离婚的究竟是极少数, 而在经济发达的大城市, 离婚比例明显较高, 在广东潮汕等地区, 是不存在离婚这一回事的. 随着社会经济的不中断发展, 婚姻破裂的比例必然会逐渐增加, 在文明程度越高的地方, 离婚的人数就越多. 文艺界, 政界, 商界, 生产队, 老少边穷等等不同的群体, 其判定的标准应当是有所伸缩的. 故论命者, 又当因地域, 种族, 文化习惯而论. 此不单指的是在婚姻方面.

(8) 照紫微斗数命理推来, 真正婚姻甜蜜而美满的实在是太少了. 一个人的爱情与婚姻, 不是有这样的问题就是那样的问题, 实在难以尽述. 而现实生活是, 大部份夫妻是凑合着过日子. 在人与人之间的交往日益密切的现在社会, 假如经济条件许可, 犯桃花的事情是越来越多, 甚至占很大一部份比例, “男人有钱 (或者有地位) 就变坏 (就是说会花心) ”, 这是不易之理. 故婚姻与爱情是好是坏的标准问题, 是不是需要作某些修正呢?

(9) 斗君在原盘夫妻宫过度, 逢众吉照临主夫妻关系一年夸姣和顺, 无灾无克;遇恶星则主配偶或晴仁有灾厄, 并刑克, 不和. 本命若婚姻不美, 此年恐有刑伤, 分离之事, 本命若夫妇不克, 则此年配偶有灾.
紫微星在夫妻宫

配偶性刚, 有统治欲, 加煞在家霸道, 欠缺感情交流, 必须迟婚, 方可偕老. 加羊陀火铃劫空, 主克, 极晚结婚方免克.

紫微在子午独坐, 配偶多年长于己, 在午亦主晚婚. 不加煞, 主贤良, 端庄, 秀丽, 偕老. 加擎羊火铃之一, 必离.
紫微破军在丑未, 不加煞亦主克, 并多争吵, 加煞必离, 夫妻宫三方会煞亦主离. 见左右昌曲魁钺, 必有外遇, 生离.
紫微天府在寅申, 并非吉兆, 多同床异梦, 或会再婚. 加煞离婚, 不硬克刑伤. 遇左右昌曲同宫或会照, 配偶和自身皆有外遇, 并主分离之兆.
紫微贪狼在卯酉, 配偶多外出工作或交际广, 并主有外遇晴仁之兆 (自己不一定知晓). 不加煞可偕老, 加煞主生离.
紫微天相在辰戌, 宜小配 (即年岁小于自己). 配偶温顺, 但夫妇薄情, 同床异梦. 加陀罗夫妇相打, 必离, 甚至三婚四嫁.
紫微七杀在巳亥, 配偶刚强, 多争执. 迟婚免克, 喜众吉化解. 多为一见钟情之婚姻.

天机星在夫妻宫

男主妻小, 体态娇小玲珑, 性刚机巧, 恋爱及婚姻较早;女主夫长. 加会巨门, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 化忌诸恶生离不和, 失陷晚婚可吉. 通过大量的命盘证实, 天机入夫妻宫, 婚姻易有波折, 并非吉兆, 总有令人遗憾之处, 或是口舌多, 夫妇争吵不免, 或一方频繁外出, 另一方独守空房, 加煞离异.

天机在子午独坐, 和美, 男主妻娇小, 聪明勤劳善持家, 女主夫贤.
天机在丑未独坐, 配偶年长夫妇不克, 或小五岁以上, 和美. 加煞不和多争执, 煞重生离.
天机太阴在寅申, 男娶美妻, 内助. 女嫁俊夫. 早恋, 婚姻浪漫, 但防配偶有私情外遇. 加煞或化忌, 不和生离, 见左右昌曲亦难白头.
天机巨门在卯酉, 女主配聪明过人之夫, 男主妻急躁, 心多计较, 夫妻多口舌争执, 感情不会美满, 见吉化妻善持家. 加煞刑克.
天机天梁在辰戌, 配偶咸宜年长方可偕老. 加煞迟娶, 婚前有失恋或退婚之事.
天机在巳亥独坐, 主和美, 见陀罗火铃劫空生离.

太阳星在夫妻宫

主和, 加四煞男女皆克, 迟婚则吉, 会遇众吉男命主妻性豪爽, 性急, 有男子志气, 得内助, 妻家经济地位不错, 因妻得贵, 女命主因夫得荣. 太阳入庙旺不加煞美满, 加煞不和. 太阳落陷不吉, 加煞刑克, 若不离异, 有配偶病弱, 伤残或被克死的可能. 化忌, 配偶性急多疑, 女命主夫有病. 太阳陷地加煞化忌, 极端不吉.

太阳在子, 纵不加煞也不和, 有克, 加羊火铃空劫主生离. 化忌夫妇成仇, 生离.
太阳太阴在丑未, 男女皆主早恋, 初恋无结果. 羊陀火铃化忌同宫会再婚. 化禄权科恩爱互助. 男主贤美内助偕老, 会吉星愈佳. 加煞宜晚婚方可到老. 女主恋人多且必有失恋, 不加煞偕老, 加煞淫荡, 婚姻不美.
太阳巨门在寅申, 夫妇多口舌, 不逢煞忌能偕老. 纵加吉, 若逢化忌亦主配偶有外情, 生离. 见陀罗火铃忌星, 必离. 女命值此, 居家常作畏妻如虎.
太阳天梁在卯酉, 男宜长妻, 女宜少夫. 见魁钺昌曲禄存, 男娶富家之女, 女嫁财旺之夫. 不加煞可偕老. 见擎羊化忌生离, 火铃亦克不和, 猜疑重.
太阳在辰巳午, 不加煞, 男因妻得贵, 女配贤良富贵之夫. 太阳化禄, 吉而有财. 太阳化权, 配偶性刚, 口舌不免, 可偕老. 化忌不和, 加煞生离. 午宫见羊火铃, 夫妇各有异心, 甚至拳脚相加.
太阳在戌亥, 不吉之兆. 迟婚可免刑克, 早婚不和. 化忌或会羊陀, 女嫁庸夫, 男主妻病, 脾气刚硬, 生离. 太阳在戌, 离婚的比例很高.

武曲星在夫妻宫

武曲入夫妻宫多为不吉之兆, 无论见吉与否皆主刑克不和, 只是不吉之轻重各异而已. 武曲在夫妻宫, 大多婚姻较迟. 一般而言家庭生活平淡, 夫妇之间少有情趣. 唯有晚婚方可免于刑克, 女命纵已婚, 也常独守空房, 同时亦宜偏房或非法同居方可化解. 夫妇年龄相当. 男主妻夺夫权, 且性急, 女主夫贵, 加四煞生离克害, 宜迟婚. 加吉星男主因妻得财. 凡武曲见四煞之一或化忌皆主离婚, 煞多离婚还不止一次.

武曲天府在子午, 夫妇不和多口舌, 迟婚免克. 见诸吉, 配偶财运佳. 加羊火铃空劫化忌必离, 见刑姚亦主生离, 本宫贪狼有四煞同守, 亦主离婚.
武曲贪狼在丑未, 无论男女皆主早恋, 且为不吉之暗示. 配偶外出交际多, 不喜归家. 加煞忌男女刑克, 且有私情淫欲, 必离婚. 见左右昌曲魁钺, 必有第三者插足, 若自己正派, 则配偶有桃花.
武曲天相在寅申, 夫妇同年或年岁相差不大, 有青梅竹马的恋爱或婚姻经人撮合而成. 无煞或有吉主可白头偕老. 见陀罗火铃化忌劫空主生离.
武曲七杀在卯酉, 婚姻运极度恶劣之兆, 配偶态度蛮横, 夫妇拳脚相向, 纵不加煞也主刑克不和. 遇四煞劫空必离, 并会因配偶而致祸, 再逢化忌, 男命三娶, 女命必嫁庸夫, 宜作偏房, 不然必三婚四嫁, 纵然如此亦终身不得美满.
武曲在辰戌, 见昌曲或化科, 男主妻子贤能, 擅长理家并能在外挣钱, 女主丈夫富贵, 咸宜迟婚. 见左右昌曲, 或会羊陀火铃, 离婚之兆, 且主配偶有外遇. 遇羊陀火铃忌星, 刑克甚重.
武曲破军在巳亥, 婚姻运差, 夫妇不睦, 配偶顽固, 急躁, 人缘不佳. 刑克极重, 男女皆主三婚, 加煞卵仑败俗. 逢禄马会合, 配偶游荡多淫.

天同星在夫妻宫

配偶温顺. 男主妻小, 聪俊早娶, 妻子顾家, 温顺, 某些小脾气. 女主夫长偕老, 夫在家懒惰, 不爱做事. 陷地主克, 加四煞诸恶欠和且主生离. 庙旺辑穆不克. 陷地会四煞劫空天刑, 夫妻有刑克, 或分居, 或病伤, 或离异.

天同太阴在子, 男必娶美妻, 女嫁俊夫, 偕老. 加煞不和.
天同太阴在午, 易逢失恋, 或有不正当之肉体关系, 先通后娶.
天同巨门在丑未, 男主妻勤劳, 容貌平常, 夫妇欠和, 自身或配偶必有外遇. 不加煞可偕老. 不论男女, 配偶咸宜较己年长, 或者婚前会与已婚者恋爱.
天同天梁在寅申, 和谐, 不克. 配偶宜年长. 见禄马, 夫妇聚少离多. 见左右昌曲为外情之兆. 加煞另娶则能得贤妻.
天同在卯酉, 主有三角恋爱, 多为晚婚. 配偶可能会有桃花.
天同在辰戌, 配偶年长. 不加煞偕老. 加煞口舌多, 婚姻不美满.
天同在巳亥, 夫妇有情, 婚姻和美. 加陀罗离婚.

廉珍星在夫妻宫

爱情不美满之征兆, 恋爱较早, 配偶性刚, 易走极端, 夫妇不睦. 纵不加煞, 也主夫妇情薄, 或为怨偶, 男克妻另娶, 女克夫再嫁, 加四煞化忌刑克尤凶, 喜入水宫并与水曜同值得拱照灾轻. 廉珍化禄, 固然夫妇恩受, 感情炽烈, 但防本人有艳遇. 廉珍化忌, 不但会离婚, 而且与异性还有不少感情纠葛.

廉珍天相在子午, 天相水制廉珍火, 不加煞, 不克, 多主配偶有成就, 可偕老, 宜晚婚. 加煞刑克生离.
廉珍七杀在丑未, 男命主妻子性格刚毅, 不够温柔. 婚姻毫无情趣, 夫妻不和多争, 加四煞化忌必离. 晚婚可免, 仍不美满.
廉珍在寅申, 配偶强悍, 吵架不中断, 配偶有外情或婚史可免克, 加煞化忌三度婚姻, 加禄存亦克. 加左右昌曲魁钺, 私通不免, 生离.
廉珍破军在卯酉, 婚姻不美, 夫妇寡情, 家庭无情趣可言, 加煞离异.
廉珍天府在辰戌, 配偶刚硬, 不和, 不加煞不克, 加陀罗火铃化忌之一必离, 加左右昌曲恐有外情, 亦离.
廉珍贪狼在巳亥, 男女皆早恋. 婚姻关系不正常, 不加煞也是离婚之兆, 双方都有私情外遇之事, 尤其配偶风骚, 加煞三次婚姻.

天府星在夫妻宫

主吉, 一般而言主配偶能干, 男命妻善持家, 会很好的掌管钱财, 在外也有一定的事业成就. 并且男主妻较自己年小, 并主得贤妻, 因妻得助, 妻肥胖. 女主夫长, 婚姻和美. 加煞仍不免有克. 见左右昌曲魁钺, 恋爱或婚姻中必有第三者介入.

天府在丑未, 不加煞主吉, 夫妇白头. 加羊陀配偶倔强, 好发号施令, 生离, 男娶罗敷有夫, 女嫁有妇之夫则可免于刑克. 加火铃亦离, 迟婚免克. 见昌曲, 本人会多次恋爱, 双方各有私情.
天府在卯酉, 命宫必为廉珍贪狼, 自己风骚成性, 对宫武曲七杀, 不加煞亦主不和, 或生离, 加恶煞必离.
天府在巳亥, 不加煞主吉, 偕老. 遇四煞空劫天刑, 生离, 本人会有外遇, 男主金屋藏娇, 女主自己与人私通. 命宫有桃花星曜或四煞亦主离异.

太阴星在夫妻宫

入庙男娶聪明或美貌之妻, 妻年少, 见昌曲同宫主妻容姿秀丽;女主夫长, 嫁英俊之夫, 婚姻圆满. 加四煞主生离, 失陷主凶, 男女皆克, 喜吉解. 男命太阴入庙与文昌或文曲在夫妻宫, 从事学问和技艺能成名, 或因女人之助力而功成名就, 或得贤美之妻, 因妻而致富致贵. 太阴化禄于妻宫, 主得妻财以成事业, 但有时却有“吃软饭”之嫌. 得左右魁钺与太阴同宫, 易有三角恋爱或第三者插足.

太阴在卯辰巳陷地欠吉, 不美满, 会照羊陀火铃天刑大耗空劫化忌者, 主生离, 或配偶病灾. 太阴陷地, 主其人常遭失恋打击, 且女命主夫庸常, 消极, 早衰.
太阴在酉戌亥庙旺主吉, 见四煞劫空化忌不和或生离, 若是晚婚, 则可免离婚之忧, 但仍有不和.

贪狼星在夫妻宫

实非吉兆, 主刑克或生离, 男主妻迟可吉, 早婚有克, 加四煞生离;女主夫长, 亦须迟婚方美. 失陷遇煞男女皆三度.

凡贪狼在夫妻宫者, 皆主配偶体态饱满, 以迟婚或婚前恋爱数遇阻碍波折, 或婚事曾遭破坏者为宜, 否则克伤. 羊陀火铃同宫或会照主离异. 会照咸池天姚廉珍化忌者, 主有逃色纠纷.

男命加桃花星曜, 自身有外遇, 或有财而后犯桃花.

女命夫妻宫有贪狼, 主刑克或分居, 丈夫有外遇可免硬克, 宜偏房, 非法同居或先得子后嫁, 或长配迟嫁. 加桃花星曜, 丈夫有外遇, 自身亦难纯洁.

唯贪狼与天刑, 空曜 (劫空, 旬空, 截空) 同守夫妻宫, 可免离婚, 但仍欠和美.

贪狼化忌, 生离, 无论男女, 皆主对配偶不满, 二人之学识, 家世, 年龄或面貌, 有不相当之处.
巨门星在夫妻宫

宜长配. 夫妻不睦, 并多口舌反目, 婚姻不美, 加煞生离死别, 或外表和顺, 内里亦不免污名失节, 自己无私情则配偶也会有私情, 或双方皆有外遇. 男主刑妻, 彼此性刚可对持, 长期不和, 终身阖家不得安宁;女主夫年长可获吉, 加四煞生离, 遇昌曲亦主克离.

巨六入夫妻宫, 不少情况是配偶较自己年长. 男命宜娶年长之妻, 女命宜嫁年老之夫, 以夫妇年龄差距较大为好. 其明显特性是夫妇多争吵, 配偶个性极端, 自以为是. 禄存同宫, 配偶自私吝啬, 财兮兮的.
巨门化禄或化权, 或有禄存左右诸吉星会照, 主吉不克.
巨门与四煞劫空孤辰寡宿同宫或会照, 生离, 分居, 口舌. 巨门在辰戌丑未有寡宿, 在寅申巳亥有孤辰, 此为“隔角”, 主分居, 生离. 巨门化忌, 配偶小气, 多疑, 任信, 虚伪, 吵闹不中断, 互为怨憎, 生离. 巨门在子午有左辅或右弼同宫亦主分居, 离异.

天相星在夫妻宫

男女皆吉, 其婚姻对象多是同事或同学, 或从小熟悉之人, 或经亲友先容撮合而成者, 即古时侯人所说的亲上成亲之意.

男宜妻长或者年岁相差不大, 妻子多是贤妻良母, 相夫教子, 内在气质好, 内向贤慧, 不太多说话;女嫁老实端正之夫, 感情日久弥坚, 无煞可偕老. 喜众吉拱照, 加羊陀刑克.

天相在卯酉 (对宫廉破) 巳亥 (对宫武破) 独坐, 加四煞劫空主刑克, 生离, 为再婚之命, 甚至配偶多难.
天梁星在夫妻宫

男女皆吉, 男主妻长, 贤达并刚毅, 女宜夫长亦性刚, 加权禄吉, 见左右魁钺亦吉. 遇四煞欠和, 煞多则生离. 男命会找妈妈型的老婆, 女命会找爸爸型的丈夫.

天梁入夫妻宫, 男子主娶年长二三岁之妻, 或小八岁以上, 妻稳重老成, 贤淑内助. 女命主夫较己年长, 清高, 慈爱, 夫妇和美.
七杀星在夫妻宫

不吉之兆, 夫妇性格分歧, 多争吵. 只有晚婚可获吉祥, 能够偕老. 早婚男女皆克, 加四煞, 婚姻悲惨, 男克三妻女克三夫.

七杀在子午寅申, 加禄存并化禄化权化科, 主配偶精明有为, 能得其助力. 但仍主恋爱不顺, 婚前多有障碍, 不然婚后亦不够美满. 见左右魁钺, 主配偶性重有威, 得人敬服, 夫妇互助. 以上仍须迟婚方可偕老, 并且夫妻聚少离多, 或有分居的情形出现, 方免刑克, 生离. 加羊陀火铃之一, 已主再婚, 再会化忌, 天刑, 空劫, 大耗诸恶曜, 男女皆三度, 并有可能配偶病伤, 牢狱, 死亡, 若双方和美, 配偶病伤不免, 中年死亡.

有擎羊, 铃星与七杀同值夫妻宫, 不但再婚, 而且本人一生桃花多.

七杀在辰戌, 感情稀薄, 分居, 离异. 七杀在子午, 配偶个性强烈. 七杀在子午寅申, 与左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 天魁, 天钺同宫, 自己感情并非专一, 可能配偶也会有外遇, 并主再婚. 女命武曲坐命而七杀在夫妻宫, 离异后有抱单身主义的倾向.

女命七杀守夫妻宫, 丈夫个性强而固执, 刚愎自用, 只宜晚婚, 非法同居, 嫁离过婚的人或作情妇, 偏房. 男命妻夺夫权, 妇人干政. 不论男女, 初恋定无结果, 并轻易一见钟情, 会闪电似的结婚, 见昌曲更验.
破军星在夫妻宫

恶兆, 婚姻不美, 有名无实. 男女皆克, 四煞同宫, 外遇, 生离, 重婚. 男命恋爱不顺, 夫妇争吵不睦, 妻性刚愎自用, 恐夺夫权, 婚姻生活没有情趣, 并不得妻助. 女命主早恋, 丈夫性格倔强, 易怒, 不通情理. 夫妇感情平淡, 毫无激晴. 无论男女恋爱或婚事会遭亲友反对, 咸宜晚婚, 婚后分居, 互相礼让方免刑克之忧.

破军在子午寅申辰戌, 为独坐, 与羊陀火铃劫空同宫皆主刑克, 生离, 见辅弼魁钺主配偶外遇, 见昌曲配偶才有情趣. 女命夫妻宫有破军在辰戌化禄, 丈夫游荡, 多淫.

凡破军入夫妻宫, 婚姻绝不会正常, 婚前婚后有与人同居之现象. 必然离婚, 或配偶先死, 自己梅开二度.
文曲, 文昌星在夫妻宫

男主妻年少, 女主夫年长. 恋爱婚姻有浪漫倾向, 配偶聪明优雅有趣味. 庙旺不加煞偕老, 加煞生离. 落陷配偶尚空口说, 言行夸张, 加煞多争, 刑克, 离异. 文昌在夫妻宫, 男命妻必年少, 女命夫可贵荣. 文曲在夫妻宫, 主早婚, 男命妻贤, 与庙旺之太阴同守, 能因妻或女人之助而成就事业. 女命主夫长.

男命文昌文曲同入夫妻宫, 主有情妇, 外遇. 文昌或文曲与化禄, 化权, 天机, 太阴同宫亦有外遇, 女命婚前有多次恋爱经历或婚后不安于室, 不然丈夫不珍.

不论庙陷, 加四煞劫空化忌皆主生离, 化忌夫妻刑讼.
火星, 铃星星在夫妻宫

主凶不主吉, 男女皆克, 且大多迟婚. 恋爱不顺, 婚后恶言相向, 拳脚相加. 惟有迟婚可解, 仍不睦, 遇凶星仍主分离. 若遇正星陷弱之地同宫必离, 加擎羊, 陀罗, 地劫, 天空, 化忌, 武曲, 廉珍, 巨门, 七杀, 破军, 贪狼, 不论庙陷, 必刑克, 生离. 火铃陷地主克. 凡火铃入夫妻宫, 必主生离死别, 鳏寡孤独.

与武曲, 廉珍, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军, 羊陀, 劫空, 化忌同宫, 为离婚之绝对会信号.

左辅, 右弼星在夫妻宫

有三角恋爱的倾向, 配偶容姿端正, 心性宽大, 夫妇互助圆满. 男命主妻年少敦厚, 见昌曲貌美, 见天机, 太阴或三合天机, 太阴, 主本人有外遇, 加煞春色曝光.

凡左辅或右弼入夫妻宫, 男女不论有无煞星同度, 均主二婚. 二星同入丑未宫, 或二星在辰戌宫冲照, 无论有无煞星, 亦主二婚. 与七杀, 破军, 贪狼, 武曲, 廉珍, 巨门, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 地劫, 天空, 化忌同宫, 再婚无疑. 若晚婚或婚前恋爱多挫者, 可免生离.
天魁, 天钺星在夫妻宫

男主娶富贵人家之女, 女主丈夫富贵, 家庭暖和和美, 偕老. 不宜见四煞或见空劫, 则反吉为凶, 男女不和, 重者生离.

凡魁钺入夫妻宫, 年轻时恐会爱恋比自己年长之异性.

擎羊, 陀罗星在夫妻宫

主凶不主吉, 男女皆克, 夫妻相打. 早婚不吉, 晚婚可减凶. 入庙刑伤, 不和, 感情时好时坏. 与陷弱之正星同宫, 必然刑克生离. 与紫微, 天机, 太阳, 武曲, 天同, 廉珍, 天府, 太阴, 贪狼, 巨门, 天相, 天梁, 七杀, 破军, 化忌同宫, 离婚的比例很高. 煞多愈凶, 男鳏女寡. 凡羊陀入夫妻宫, 皆为离婚之兆, 终身不能美满, 与武曲, 廉珍, 贪狼, 巨门, 七杀, 破军, 火铃, 化忌, 劫空同宫, 为离婚之绝对信号.

地劫, 天空星在夫妻宫

主凶不主吉. 庙旺交会众吉, 男女可吉, 唯亦须迟婚方好, 加四煞, 廉珍, 七杀, 破军必重克, 生离死别.

劫空入夫妻宫, 婚后欠缺激晴, 情感会逐渐趋于冷淡. 配偶有悲观或空虚的倾向, 加凶星同宫, 配偶虚诈, 浪费.
禄存星在夫妻宫

男女皆主迟婚则吉, 女加七杀作偏房, 加火铃劫空必克, 生离, 逢遇截空或空劫男女难嫁娶, 婚姻迟.

禄存入夫妻宫, 配偶体态饱满肥胖, 好储蓄, 吝惜钱财, 不喜浪费, 为人稳重有计划性. 禄存单守, 配偶为守财奴, 一毛不拨, 婚姻生活单调, 夫妇相处感觉毫无情趣, 婚姻不美, 命有凶星主生离.

化禄

得地不逢劫空大耗亡神化忌, 并得众吉拱照, 男娶官贵或富裕人家之女, 女主夫贵或发财. 加四煞诸恶男女有克, 分离.

配偶幽默善社交, 有人缘, 名利皆佳, 不逢煞忌, 婚姻幸福.
化权

得地不逢劫空大耗亡神化忌, 并得众吉拱照, 男娶官贵或富裕人家之女, 女主夫贵或发财. 加四煞诸恶男女有克, 分离.

配偶行事稳重, 为人固执, 在家庭中有指手划脚, 并有把持家政之倾向.
化科

男主妻小, 聪明貌美, 女主夫俊荣发达. 庙旺交会昌曲魁钺尤吉, 加四煞诸恶男女有克.
化忌

化忌为多管之神, 主凶不主吉, 多主再婚, 夫妇不睦, 口舌不中断. 诸星于陷地化忌大为不吉, 最忌武曲, 廉珍, 巨门, 文昌, 文曲化忌. 唯有庙旺于子丑宫, 与吉星同值, 复得众吉三方拱照, 男女可吉, 并晚婚, 频繁分居或可免克.

配偶有神经质, 多疑, 自私, 小气, 谎言, 病伤, 与武曲, 巨门, 廉珍, 七杀, 破军同宫, 定然刑克离异. 逢遇四煞空劫诸恶, 男女孤寡.

男命化忌在夫妻, 自己多问长短, 猜忌多疑. 女命化忌在夫妻, 自己多忧多虑, 管制对方言行, 好妒忌, 无事生非.
天马星在夫妻宫

男主娶贤能之妻, 加吉星, 主得妻家之助力, 或得妻财, 或因妻之助而得财. 女命天马入夫妻宫加吉星, 主旺夫, 能享夫之富贵, 为贵妇之命. 加众吉男女皆贵美, 遇禄星最吉. 加煞忌空劫, 男女孤寡, 生离. 天马入夫妻, 主配偶在家勤快, 在外奔波, 有较长分居迹象.
天刑星在夫妻宫

(卯时生人, 天刑必入夫妻宫) 庙旺男主迟婚而妻性刚, 女主欺夫, 加四煞诸恶男女皆孤寡, 得吉星同垣仍欠和. 天刑入夫妻主配偶身体带有伤痕.

天姚星在夫妻宫

(亥时生人, 天姚必入夫妻宫) 婚姻生活有情趣, 本人恐有愉情外遇之事. 若自己端正则配偶风骚, 多疑, 好妆扮, 时有邪淫之念.

天空, 地劫入夫妻宫

天空星主精神, 地劫星主物质, 对感情易有不利之现象. 天空星在夫妻宮, 主对配偶之婚姻问题过度关心, 最后变成烦恼. 婚姻初期感情不错, 愈久感情愈多问题. 天空星与煞星同宮会减低一些煞气之气力, 但并不能完全抵消. 天空若与截空同坐夫妻宮时, 沒有婚姻的可能性就非常大了. 地劫坐夫妻宮有显象配偶出身家境不好, 配偶肠胃欠佳之可能. 地劫在夫妻宮配偶有财來财去的现象, 或夫妻之间因财务而生长短. 天空, 地劫在夫妻宮, 配偶应该有特殊技术为佳;夾夫妻宮时, 主婚姻有烦恼, 分手时又常会藕断丝连, 不仅精神有烦恼亦主有财物上的失耗.
其它乙级星对夫妻宫的影响

乙级星入夫妻宫时, 皆以该星之主性加诸于夫妻上, 凶者增其凶性, 吉者增其吉性, 但还要看主星的强弱而定, 不可以此小星为主要分析对象. 其中, 凶星要比吉星的影响力大. 且又以天刑, 阴煞最为可怕, 天刑, 阴煞为司因果业力之神, 在夫妻宫皆有代沟, 有刑克, 有阴影, 若为天刑, 阴煞所夹时, 更轻易有不正常之婚姻关系. 截空入夫妻宮者, 自己的结婚意愿很低, 若无吉星则更会产生阴碍作用. 孤, 寡在夫妻宮时会影响夫妻双方的感情, 配偶表达甜言密语的能力相对较低. 假如夫妻宫有华盖, 天虚, 天刑, 阴煞, 配偶轻易有宗教信仰. 天哭, 天虚入夫妻宫, 主配偶多愁善事感, 且在婚姻生活中配偶总会某些事让悲伤或生气. 哭, 虚单守还好, 若哭, 虚同宫或夹夫妻宫, 多主生离死别. 咸池, 天姚, 红鸾均为桃花星, 主配偶感情丰富, 倘若当事者疏忽配偶的感情时, 配偶轻易不安于室. 但身宫坐夫妻宫时, 轻易由于自己的桃花而给配偶带来困惑.

将前诸星对夫妻宮的影响

将星: 主配偶武贵, 利武职. 逢化权时会增加配偶刚强武断之个性.
攀鞍: 利于配偶的功名, 有逢凶化吉的功能. 喜逢化科增加配偶之贵气.
岁驿: 即天马, 主得配偶之助力, 而且主配偶是外地人.
息神: 主配偶性情缄默沉静, 不太会生气, 不喜与煞星同宮. 配偶中年后会比較缺乏朝气.
华蓋: 配偶有宗教信仰, 且勤快, 但須看主星的配合.
劫煞: 主配偶的钱财有损, 及工作不利. 中年之后比较忘记.
灾煞: 主配偶在钱财方面犯小人, 甚至配偶之家运不安宁.
天煞: 女命较不利于配偶, 男命无影响.
指背: 主配偶有人诽谤, 常遭小人指指点点的.
咸池: 配偶爱面子, 喜交际, 若与桃花星同宮, 增加配偶桃花的可能性.
月煞: 男命不利于配偶, 女命无影响.
亡神: 主配偶耗败钱財, 同时连带有官非的纠纷.

岁前诸星对夫妻宮的影响

岁建: 主一年吉凶, 喜与六吉星或有力主星同宮, 入夫妻宮并没有什么特殊反应現象.
晦氣: 主配偶有不順利之事情且对心情有影响, 情緒反复, 有时则犯小人.
丧门: 若星辰帶煞衰弱, 主配偶幼年有刑丧孝服, 主星强则免论.
贯索: 主配偶人生旅程有阻碍, 忌见天刑, 阴煞, 化忌, 防官非牢灾.
官符: 主配偶可能有诉讼, 如遇凶星, 会成事实.
小耗: 主配偶有小损失, 忌见天空, 地劫, 化忌.
岁破: 主配偶人生旅程会遇上一次比较大的困难, 须吉星化解.
龙德: 主配偶有逢凶化吉之事, 有貴人之助力.
白虎: 主配偶有不吉事, 最忌会照丧门, 吊客, 官符等星. 同时显象配偶个性急躁, 且有刑克.
天德: 主配偶祖上积德, 且有貴人相助.
吊客: 有丧, 吊或不順之事, 此星作用比較小, 不必刻意注重.
病符: 主有病灾, 怕见哭, 虛, 化忌纠缠.

十二永生对夫妻宮的影响

永生: 是一颗颇有生气, 主生发的星曜, 坐夫妻宮, 增加配偶发达的气力, 以及奋发努力之精神.
沐浴: 是桃花星, 喜坐夫妻宮, 主闺房和谐, 但不喜与其他桃花星曜及六煞星, 化忌星同坐夫妻宮, 对感情有影响. 若沐浴逢桃花星同宮, 须防配偶感情生非.
冠帶: 主喜庆, 因配偶事业成就而得之喜事.
临官: 主喜庆. 坐夫妻宮主配偶升职, 加薪等喜事, 喜見化科同宮.
帝旺: 主配偶之气勢与身强壮, 与甲级主星, 六吉星坐夫妻宮时, 可显現气力, 增加夫妻宮的气力.
衰: 主配偶轻易颓废, 有不进取的現象, 若逢有力主星及六吉星则衰星不能作祸.
病: 主疾厄, 此星与“病符”不同, 病符带有长短, “病”則纯粹为身体衰弱. 主配偶体弱, 忌病与“病符”同宮, 配偶会有疾病之困.
死: 并非表示死亡, 主无生气, 主配偶时在消极颓废中生活, 若主星强可降低其影响力.
墓: 主配偶的家业及成就较慢发达.
绝: 性孤独, 坐夫妻宮, 主配偶个性不合群, 怕逢煞星重叠之宮位.
胎: 吉星, 有增益之象, 主配偶有进取之能力及深藏不漏之功夫.
养: 利于培养孕育, 希望无穷, 主配偶有无展之潜力.

禄前诸星对夫妻宮的影响

博士: 主配偶聪敏善好文艺, 若与文昌, 文曲, 左辅, 右弼, 天魁, 天铖等星同坐可发挥气力.
力士: 此星对化权星有匡助, 若夫妻宮中有主星化权, 则增其辉. 且显象配偶有干劲.
青龙: 主有善事, 流年逢之, 主家有喜事或配偶升职加薪.
小耗: 于财物不利, 流年逢之, 主配偶遗失财物, 或金钱上遭受損失.
将军: 主有威风, 多表現于心情, 喜见化权增加配偶之冲劲, 但也使其个性较强.
奏书: 主配偶因文字或书写有自得之事, 如写稿有刊登机会, 或受人赞赏.
飞廉: 主配偶有遭忌或別人造谣的现象, 对婚姻有长短与不安的事情发生.
喜神: 主吉庆喜事, 其气力较天喜星小, 且不帶桃花.
病符: 主灾病, 坐夫妻宮若有煞星同宮, 流月, 流日逢之较轻易生病.
大耗: 是破耗之星, 主配偶难承祖业, 或时有失物, 或较无整理物品的习惯. 若逢桃花星, 化忌星, 主配偶有因色失财或烦恼的现象.
伏兵: 性质与陀罗星近似, 气力不如陀罗星强, 但犯小人, 有长短是难免.
官符: 坐夫妻宮主配偶有诉事, 官非, 不喜与七杀, 白虎, 丧门, 吊客等星同会. 若主星吉可免.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button