Tử vi

Luận giải cung Thiên Di

Xem cung Thiên Di để biết rõ những điều có liên quan đến việc giao thiệp bên ngoài cùng với những sự may rủi có thể xảy đến trong lúc rời khỏi nhà. Cung Thiên Di xung chiếu cung Mệnh, nên cần phải nhận xét rất cẩn thận ảnh hưởng của các sao tọa thủ tại cung này.

1. Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù trợ, mọi sự đều hành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

Bạn đang xem: Luận giải cung Thiên Di

– Đơn thủ tại Tý: gặp nhiều người giúp đỡ, nhưng không được toàn mỹ như trên.

– Tướng hay Sát đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Phá đồng cung: ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, gặp qúy nhân phù trợ, nhưng lúc về già thường nhắm mắt ở xa bản quán.

– Tham đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

2. Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: luôn luôn gập qúy nhân, được nhiều người kính trọng, mọi sự hành thông.

– Phủ đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ giúp cũng nhiều.

– Tướng đồng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang trọng. Vì sẵn có oai phong nên những kẻ tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp phục.

– Phá đồng cung: xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

– Sát đồng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những nơi có nhiều súng ống gươm đao. Lúc nhắm mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ người thân thích đến đưa đón.

– Tham đồng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất là về hình ngục hay kiện tụng. Qúy nhân ít gặp, còn tiểu nhân, ác nhân, lúc nào cũng sẵn sàng làm hại.

3. Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: càng xa nhà mọi sự càng được hành thông, không nên ở lâu một chỗ, hay gặp qúy nhân phù trợ.

– Đơn thủ tại Dậu: hay phải xa nhà nhưng hay gặp những sự phiền lòng. Sau này chết ở xa bản quán.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn Tuất: ra ngoài hay mắc tai họa, nhất là thị phi, kiện tụng.

– Nguyệt đồng cung tại Tý, Lương đồng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài rất bất lợi.

– Cự đồng cung: hay mắc thị phi, quan sự nhưng hay được gần những chỗ quyền qúy. Nói

được nhiều người tin dầu đôi khi nói quá đáng, hay sai sự thật. Lúc nhắm mắt thường ở xa nhà.

4. Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: buôn bán phát tài, đi xa lợi ích hơn là ở nhà.

– Phủ, hay Tướng đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

– Tham đồng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh tranh ráo riết.

– Phá đồng cung: buôn bán cũng được lợi ích, ta ngoài hay gặp sự phiền lòng, đôi khi lại còn mắc tai nạn đáng lo ngại.

– Sát đồng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nhà.

5. Thái Dương

– Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài được nhiều người kính trọng, tài lộc dồi dào.

– Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi: hay gặp tai nạn nhất là về sông nước, nhiều người khinh ghét, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Tý: nhiều người mến phục kính trọng

– Nguyệt đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyền qúy, được nhiều người tôn phục. Nếu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cung lại càng rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nhà nhưng được chôn cất tử tế.

6. Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: ra ngoài mọi sự được hành thông, vì ở nhà hay mắc thị phi, luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: xa nhà không được yên thân.

– Lương đồng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền qúy, được nhiều người tôn kính vị nể.

– Cự đồng cung: ra ngoài tuy có tài lộc, hay gặp qúy nhân, nhưng thường mắc thị phi, khẩu thiệt, buôn bán phát tài

– Nguyệt đồng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng.

– Nguyệt đồng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài nhưng bị nhiều người đố kỵ.

7. Thiên Phủ

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: gặp qúy nhân, có tài lộc.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: xa nhà được lợi ích và yên thân hơn ở nhà, buôn bán phát tài.

– Tử đồng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù trợ, mọi sự đều hành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

– Liêm đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ giúp cũng nhiều.

– Vũ đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

8. Thái Âm

– Đơn thủ lại Dậu, Tuất, Hợi: được nhiều người kính trọng, dễ kiếm tiền.

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: ra ngoài hay gặp tai ương vì những sự phiền lòng, nhiều người ghét.

– Đồng đồng cung tại Tý, Lương đồng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài rất bất lợi.

– Nhật đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyền qúy, được nhiều người tôn phục. Nếu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cung lại càng rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nhà nhưng được chôn cất tử tế.

– Cơ đồng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng.

– Cơ đồng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài nhưng bị nhiều người ghen ghét.

9. Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: dễ kiếm tiền, hay gặp qúy nhân.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: ra ngoài rất bất lợi, hay gặp những sự phiền lòng, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn, xa nhà rất bất lợi.

– Tử đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

– Vũ đồng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh tranh ráo riết.

– Liêm đồng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất là về hình ngục hay kiện tụng. Qúy nhân ít gặp, còn tiểu nhân, ác nhân, lúc nào cũng sẵn sàng làm hại.

10. Cự Môn

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: ra ngoài được nhiều người vị nể, tài lộc di kiếm, lời nói được nhiều người tin phục.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: hay mắc thị phì kiện tụng và tai nạn nguy hiểm, sau này chết ở xa nhà.

11. Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: được nhiều người kính trọng, tài lộc dễ kiếm.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: xa nhà không được lợi ích tuy vậy vẫn được nhiều người mến chuộng.

– Tử đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Liêm đồng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang trọng. Vì sẵn có oai phong nên những kẻ tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp phục.

– Vũ đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

12. Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều người kính trọng, yêu mến, hay lui tới những chỗ quyền qúy.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: gặp qúy nhân.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà.

– Đồng đồng cung: luôn luồn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài được nhiều người kính trọng, tài lộc dồi dào.

– Cơ đồng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền qúy, được nhiều người tôn kính vị nể.

13. Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay gặp qúy nhân, vì có oai nên được nhiều người kính nể, lời nói được nhiều người tin phục, hay lui tới những chỗ có uy quyền.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều nể sợ và tin phục. Thường gần nơi quyền qúy nhưng không nên ra ngoài nhiều, vì may thường đi liền với rủi, hay mắc tai nạn, sau này chết xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: ra ngoài rất bất lợi. Lúc chết không được ở gần nhà.

– Tử đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Liêm đồng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những nơi có nhiều súng ống gươm đao. Lúc nhắm mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ người thân thích đến đưa đón.

– Vũ đồng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nhà.

14. Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhiều người nể sợ, tài lộc dễ kiếm, nhưng đôi khi mắc tai nạn nguy hiểm.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn nhất là về xe cộ và ác thú, hay gặp những kẻ rình ám hại. Nếu hay xoay sở tiền tài lại càng dễ gặp tai họa, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may đi liền với rùi, người kính trọng cũng có mà ghen ghét muốn hại cũng nhiều. Tai ương đầy rẫy nhưng vẫn ưa thích nay đây mai đó. Sau chết ở xa nhà.

14. Kình, Đà

– Hay mắc tai nạn. Sau này chết ở xa nhà.

– Sáng sủa tốt đẹp: dễ kiếm tiền, tuy hay gặp qúy nhân nhưng vẫn bị nhiều người khinh bỉ.

– Mờ ám xấu xa: hung họa đầy rẫy, hay mắc thị phi, khó kiếm tiền, luôn gặp những sự phiền lòng.

16. Hỏa, Linh

Ra ngoài chẳng được yên chân.

17. Không, Kiếp

Hay bị lừa đảo, mưu hại, lúc chết không ở gần nhà.

18. Xương, Khúc, Khôi, Việt

Gặp nhiều qúy nhàn. Thường được gần những bậc quyến cao, chức trọng.

19. Tả, Hữu

Gặp nhiều người giúp đỡ.

20. Lộc Tồn, Hóa Lộc

Dễ kiếm tiền, luôn luôn gặp may mắn, buôn bán phát tài

21. Khoa, Quyền

Hay được lui tới chi qui quyền, ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính trọng.

22. Hóa Kỵ

Hay mắc thi phi và gặp nhiều sự phiền lòng.

23. Song Hao

Hay phải xa nhà, nay đây mai đó nhưng được nhiều người mến chuộng.

24. Thiên Mã

Nay đây mai đó, được nhiều người mến chuộng

25. Thiên Hình

Hay mắc tai nạn xe cộ gươm đao.

26. Đào, Hồng, Hỷ

Gặp nhau ở nơi đường xa mà nên duyên vợ chồng, đàn ông ra ngoài có gái theo, đàn bà ra ngoài được nhiều người thâm yêu vụng nhớ

27. Tuần, Triệt án ngữ

– Ra ngoài hay gặp nhiều sự phiền lòng, lúc chết ở xa nhà

– Tham, Phá: hay mắc tai nạn xe cộ, dao, súng. Nếu không cũng bị đánh đập giam cầm.

– Tướng Quân, Thiên Tướng: chết vì tai nạn xe cộ hay bị giết.

– Mã: suốt đời long đong vất vả, nay đây mai đó, khó tránh thoát được những tai nạn xe cộ, chân tay hay bị đau đớn vì có thương tích.

28. Tả, Hữu, Không, Kiếp

Nhiều kẻ thù nhắm ham hại.

29. Lộc Mã

Buôn bán nay đây mai đó, rất phát tài.

30. Tuế, Đà, Kỵ

Mắc thị phi, kiện cáo liên miên.

31. Hình, Kiếp, Hỏa, Linh

Tai nạn về gươm đao hay súng đạn.

32. Phục, Không, Kiếp

Có kẻ nhắm lừa đảo hay mưu hại.

33. Tướng, Binh, Hồng, Đào

Tơ duyên rắc rối, hay mắc lừa vì tình.

34. Thai, Vượng, Tướng, Binh, Hồng, Đào

Đàn ông ra ngoài hay vướng vào lưới tình vì đắm mê sắc dục mà hại đến thân. Đàn bà ra ngoài khó giữ được toàn danh tiết

35. Lưu Hà, Kiếp Sát

Mắc tai nạn xe cộ hay bị ám sát.

36. Vô Chính diệu

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ.

(Tử vi đẩu số tân biên – Vân Đằng Thái Thứ Lang)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải cung Thiên Di

Xem cung Thiên Di để biết rõ những điều có liên quan đến việc giao thiệp bên ngoài cùng với những sự may rủi có thể xảy đến trong lúc rời khỏi nhà. Cung Thiên Di xung chiếu cung Mệnh, nên cần phải nhận xét rất cẩn thận ảnh hưởng của các sao tọa thủ tại cung này.

1. Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù trợ, mọi sự đều hành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

– Đơn thủ tại Tý: gặp nhiều người giúp đỡ, nhưng không được toàn mỹ như trên.

– Tướng hay Sát đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Phá đồng cung: ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, gặp qúy nhân phù trợ, nhưng lúc về già thường nhắm mắt ở xa bản quán.

– Tham đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

2. Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: luôn luôn gập qúy nhân, được nhiều người kính trọng, mọi sự hành thông.

– Phủ đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ giúp cũng nhiều.

– Tướng đồng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang trọng. Vì sẵn có oai phong nên những kẻ tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp phục.

– Phá đồng cung: xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

– Sát đồng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những nơi có nhiều súng ống gươm đao. Lúc nhắm mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ người thân thích đến đưa đón.

– Tham đồng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất là về hình ngục hay kiện tụng. Qúy nhân ít gặp, còn tiểu nhân, ác nhân, lúc nào cũng sẵn sàng làm hại.

3. Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: càng xa nhà mọi sự càng được hành thông, không nên ở lâu một chỗ, hay gặp qúy nhân phù trợ.

– Đơn thủ tại Dậu: hay phải xa nhà nhưng hay gặp những sự phiền lòng. Sau này chết ở xa bản quán.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn Tuất: ra ngoài hay mắc tai họa, nhất là thị phi, kiện tụng.

– Nguyệt đồng cung tại Tý, Lương đồng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài rất bất lợi.

– Cự đồng cung: hay mắc thị phi, quan sự nhưng hay được gần những chỗ quyền qúy. Nói

được nhiều người tin dầu đôi khi nói quá đáng, hay sai sự thật. Lúc nhắm mắt thường ở xa nhà.

4. Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: buôn bán phát tài, đi xa lợi ích hơn là ở nhà.

– Phủ, hay Tướng đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

– Tham đồng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh tranh ráo riết.

– Phá đồng cung: buôn bán cũng được lợi ích, ta ngoài hay gặp sự phiền lòng, đôi khi lại còn mắc tai nạn đáng lo ngại.

– Sát đồng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nhà.

5. Thái Dương

– Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài được nhiều người kính trọng, tài lộc dồi dào.

– Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi: hay gặp tai nạn nhất là về sông nước, nhiều người khinh ghét, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Tý: nhiều người mến phục kính trọng

– Nguyệt đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyền qúy, được nhiều người tôn phục. Nếu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cung lại càng rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nhà nhưng được chôn cất tử tế.

6. Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: ra ngoài mọi sự được hành thông, vì ở nhà hay mắc thị phi, luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: xa nhà không được yên thân.

– Lương đồng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền qúy, được nhiều người tôn kính vị nể.

– Cự đồng cung: ra ngoài tuy có tài lộc, hay gặp qúy nhân, nhưng thường mắc thị phi, khẩu thiệt, buôn bán phát tài

– Nguyệt đồng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng.

– Nguyệt đồng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài nhưng bị nhiều người đố kỵ.

7. Thiên Phủ

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: gặp qúy nhân, có tài lộc.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: xa nhà được lợi ích và yên thân hơn ở nhà, buôn bán phát tài.

– Tử đồng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù trợ, mọi sự đều hành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

– Liêm đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ giúp cũng nhiều.

– Vũ đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

8. Thái Âm

– Đơn thủ lại Dậu, Tuất, Hợi: được nhiều người kính trọng, dễ kiếm tiền.

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: ra ngoài hay gặp tai ương vì những sự phiền lòng, nhiều người ghét.

– Đồng đồng cung tại Tý, Lương đồng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài rất bất lợi.

– Nhật đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyền qúy, được nhiều người tôn phục. Nếu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cung lại càng rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nhà nhưng được chôn cất tử tế.

– Cơ đồng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng.

– Cơ đồng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài nhưng bị nhiều người ghen ghét.

9. Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: dễ kiếm tiền, hay gặp qúy nhân.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: ra ngoài rất bất lợi, hay gặp những sự phiền lòng, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn, xa nhà rất bất lợi.

– Tử đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

– Vũ đồng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh tranh ráo riết.

– Liêm đồng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất là về hình ngục hay kiện tụng. Qúy nhân ít gặp, còn tiểu nhân, ác nhân, lúc nào cũng sẵn sàng làm hại.

10. Cự Môn

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: ra ngoài được nhiều người vị nể, tài lộc di kiếm, lời nói được nhiều người tin phục.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: hay mắc thị phì kiện tụng và tai nạn nguy hiểm, sau này chết ở xa nhà.

11. Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: được nhiều người kính trọng, tài lộc dễ kiếm.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: xa nhà không được lợi ích tuy vậy vẫn được nhiều người mến chuộng.

– Tử đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Liêm đồng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang trọng. Vì sẵn có oai phong nên những kẻ tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp phục.

– Vũ đồng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc hưng vượng.

12. Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều người kính trọng, yêu mến, hay lui tới những chỗ quyền qúy.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: gặp qúy nhân.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà.

– Đồng đồng cung: luôn luồn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

– Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài được nhiều người kính trọng, tài lộc dồi dào.

– Cơ đồng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền qúy, được nhiều người tôn kính vị nể.

13. Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay gặp qúy nhân, vì có oai nên được nhiều người kính nể, lời nói được nhiều người tin phục, hay lui tới những chỗ có uy quyền.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều nể sợ và tin phục. Thường gần nơi quyền qúy nhưng không nên ra ngoài nhiều, vì may thường đi liền với rủi, hay mắc tai nạn, sau này chết xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: ra ngoài rất bất lợi. Lúc chết không được ở gần nhà.

– Tử đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Liêm đồng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những nơi có nhiều súng ống gươm đao. Lúc nhắm mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ người thân thích đến đưa đón.

– Vũ đồng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nhà.

14. Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhiều người nể sợ, tài lộc dễ kiếm, nhưng đôi khi mắc tai nạn nguy hiểm.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn nhất là về xe cộ và ác thú, hay gặp những kẻ rình ám hại. Nếu hay xoay sở tiền tài lại càng dễ gặp tai họa, sau này chết ở xa nhà.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may đi liền với rùi, người kính trọng cũng có mà ghen ghét muốn hại cũng nhiều. Tai ương đầy rẫy nhưng vẫn ưa thích nay đây mai đó. Sau chết ở xa nhà.

14. Kình, Đà

– Hay mắc tai nạn. Sau này chết ở xa nhà.

– Sáng sủa tốt đẹp: dễ kiếm tiền, tuy hay gặp qúy nhân nhưng vẫn bị nhiều người khinh bỉ.

– Mờ ám xấu xa: hung họa đầy rẫy, hay mắc thị phi, khó kiếm tiền, luôn gặp những sự phiền lòng.

16. Hỏa, Linh

Ra ngoài chẳng được yên chân.

17. Không, Kiếp

Hay bị lừa đảo, mưu hại, lúc chết không ở gần nhà.

18. Xương, Khúc, Khôi, Việt

Gặp nhiều qúy nhàn. Thường được gần những bậc quyến cao, chức trọng.

19. Tả, Hữu

Gặp nhiều người giúp đỡ.

20. Lộc Tồn, Hóa Lộc

Dễ kiếm tiền, luôn luôn gặp may mắn, buôn bán phát tài

21. Khoa, Quyền

Hay được lui tới chi qui quyền, ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính trọng.

22. Hóa Kỵ

Hay mắc thi phi và gặp nhiều sự phiền lòng.

23. Song Hao

Hay phải xa nhà, nay đây mai đó nhưng được nhiều người mến chuộng.

24. Thiên Mã

Nay đây mai đó, được nhiều người mến chuộng

25. Thiên Hình

Hay mắc tai nạn xe cộ gươm đao.

26. Đào, Hồng, Hỷ

Gặp nhau ở nơi đường xa mà nên duyên vợ chồng, đàn ông ra ngoài có gái theo, đàn bà ra ngoài được nhiều người thâm yêu vụng nhớ

27. Tuần, Triệt án ngữ

– Ra ngoài hay gặp nhiều sự phiền lòng, lúc chết ở xa nhà

– Tham, Phá: hay mắc tai nạn xe cộ, dao, súng. Nếu không cũng bị đánh đập giam cầm.

– Tướng Quân, Thiên Tướng: chết vì tai nạn xe cộ hay bị giết.

– Mã: suốt đời long đong vất vả, nay đây mai đó, khó tránh thoát được những tai nạn xe cộ, chân tay hay bị đau đớn vì có thương tích.

28. Tả, Hữu, Không, Kiếp

Nhiều kẻ thù nhắm ham hại.

29. Lộc Mã

Buôn bán nay đây mai đó, rất phát tài.

30. Tuế, Đà, Kỵ

Mắc thị phi, kiện cáo liên miên.

31. Hình, Kiếp, Hỏa, Linh

Tai nạn về gươm đao hay súng đạn.

32. Phục, Không, Kiếp

Có kẻ nhắm lừa đảo hay mưu hại.

33. Tướng, Binh, Hồng, Đào

Tơ duyên rắc rối, hay mắc lừa vì tình.

34. Thai, Vượng, Tướng, Binh, Hồng, Đào

Đàn ông ra ngoài hay vướng vào lưới tình vì đắm mê sắc dục mà hại đến thân. Đàn bà ra ngoài khó giữ được toàn danh tiết

35. Lưu Hà, Kiếp Sát

Mắc tai nạn xe cộ hay bị ám sát.

36. Vô Chính diệu

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ.

(Tử vi đẩu số tân biên – Vân Đằng Thái Thứ Lang)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button