Tử vi

Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 3)

Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 3)

Với Vũ Phá hộ với cung độ chứa Thiên Tướng cư Tị Hợi hơn vị trí của sao Thiên Phủ. Sao Thiên Tướng chủ lộ, hiển hiện ra bên ngoài nhưng tới vị trí của sao Thiên Phủ do bản chất của mệnh gây ra một số rắc rối. Nhập hạn Thiên Phủ độc tọa tại cung Mùi vào hạn 23 tới 32 tuổi. Thiên Phủ tọa vị trí Mộ cung trong vòng Trường Sinh tính ẩn càng nặng thể hiện rõ ràng hơn. Ở đây bản cung có Thiên Việt và được cách Mộ Trung Thai Tọa là cách hay ít gặp. Tuy nhiên cách này không phải tại bản cung Mệnh mà nhập hạn nêm có tính chất khác biệt ở mức độ tác động. Thiên Phủ gặp Kình Đại Thai Tọa thêm bộ Đào Sát với Đào Hoa cư Mão. Cách này có ý nghĩa tốt nếu không có một cách cục sao Kình Dương tuổi Giáp, Canh. Hai tuổi này có sao Kình Dương không mấy hay đặc biệt khi giao hội với nhóm sao Phủ Tướng và Vũ Phá tại mệnh ban đầu theo văn cách nghiên cứu. Xét các sao an theo Địa Chi có tính chất tác động theo hướng bộc lộ ra phần ngoài. Ta có một bên ở tam hợp Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi. Một bên là Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Hai bên này luôn có hai bộ phân bàng tinh an theo Địa Chi tách riêng ra thành nhóm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách, Phượng Khốc. Nhóm còn lại Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Sao Kiếp Sát đại diện cho hung tính chủ cướp đoạt của nhóm Đào Hồng Cô Quả. Kình Dương cư Mão là cách thái quá, không hay vì có thêm Lưu Hà xung và cách cục lại trở thành tốt đẹp nếu gặp được bộ Phượng Khốc.

Tuy nhiên, ở đây do Kình Đại đi với Phủ Tướng mang ý nghĩa xấu, có lợi nếu bản cung Hạn là Thiên Tướng cũng thuộc bộ Phủ Tướng. Kình Dương xấu đi trợ hung với Kiếp Sát tăng cường tính Sát tranh đoạt co thể gây thương tích. Ở đây sao Thiên Việt là phát sinh việc Kình Đào Sát tranh đoạt, ức hiếp và nạn nhân là Thiên Phủ không thể giữ được tối mật hay bí mật quan trọng nhất. Chính bản thân Vũ Phá hay khám phá kẻ khác, hay tìm cách thay đổi nay lại gặp hoàn cảnh biến đổi khiến mệnh và thân theo chiều hướng xấu. Nếu mệnh Vũ Phá không có Hóa quyền hay Quốc Ấn gặp tai họa lớn hơn rất nhiều. Một cung an Thân có sao Thiên Tướng khá hợp cách xây dựng một hình tượng, thân phận, thân thể khá tốt đẹp nhưng cũng tam hợp. Tới đại hạn tiếp gặp sao Thiên Phủ. Ví trí bản cung rất quan trọng nhiều người luận giải Tử Vi. Đại hạn này nhìn chung có vài nét không tốt nhưng tốt đẹp thứ hai sau đại hạn về sự ổn định. Sát Phá Tham thường thua vì bộ Tử Vũ Liêm có Phủ Tướng đầy đủ lấy được lòng tín của người khác cầm yêu thương, tình cảm. Ở đây có cả Vũ Phá bên Vũ Khúc.

Bạn đang xem: Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 3)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 3)

Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 3)

Với Vũ Phá hộ với cung độ chứa Thiên Tướng cư Tị Hợi hơn vị trí của sao Thiên Phủ. Sao Thiên Tướng chủ lộ, hiển hiện ra bên ngoài nhưng tới vị trí của sao Thiên Phủ do bản chất của mệnh gây ra một số rắc rối. Nhập hạn Thiên Phủ độc tọa tại cung Mùi vào hạn 23 tới 32 tuổi. Thiên Phủ tọa vị trí Mộ cung trong vòng Trường Sinh tính ẩn càng nặng thể hiện rõ ràng hơn. Ở đây bản cung có Thiên Việt và được cách Mộ Trung Thai Tọa là cách hay ít gặp. Tuy nhiên cách này không phải tại bản cung Mệnh mà nhập hạn nêm có tính chất khác biệt ở mức độ tác động. Thiên Phủ gặp Kình Đại Thai Tọa thêm bộ Đào Sát với Đào Hoa cư Mão. Cách này có ý nghĩa tốt nếu không có một cách cục sao Kình Dương tuổi Giáp, Canh. Hai tuổi này có sao Kình Dương không mấy hay đặc biệt khi giao hội với nhóm sao Phủ Tướng và Vũ Phá tại mệnh ban đầu theo văn cách nghiên cứu. Xét các sao an theo Địa Chi có tính chất tác động theo hướng bộc lộ ra phần ngoài. Ta có một bên ở tam hợp Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi. Một bên là Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Hai bên này luôn có hai bộ phân bàng tinh an theo Địa Chi tách riêng ra thành nhóm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách, Phượng Khốc. Nhóm còn lại Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Sao Kiếp Sát đại diện cho hung tính chủ cướp đoạt của nhóm Đào Hồng Cô Quả. Kình Dương cư Mão là cách thái quá, không hay vì có thêm Lưu Hà xung và cách cục lại trở thành tốt đẹp nếu gặp được bộ Phượng Khốc.

Tuy nhiên, ở đây do Kình Đại đi với Phủ Tướng mang ý nghĩa xấu, có lợi nếu bản cung Hạn là Thiên Tướng cũng thuộc bộ Phủ Tướng. Kình Dương xấu đi trợ hung với Kiếp Sát tăng cường tính Sát tranh đoạt co thể gây thương tích. Ở đây sao Thiên Việt là phát sinh việc Kình Đào Sát tranh đoạt, ức hiếp và nạn nhân là Thiên Phủ không thể giữ được tối mật hay bí mật quan trọng nhất. Chính bản thân Vũ Phá hay khám phá kẻ khác, hay tìm cách thay đổi nay lại gặp hoàn cảnh biến đổi khiến mệnh và thân theo chiều hướng xấu. Nếu mệnh Vũ Phá không có Hóa quyền hay Quốc Ấn gặp tai họa lớn hơn rất nhiều. Một cung an Thân có sao Thiên Tướng khá hợp cách xây dựng một hình tượng, thân phận, thân thể khá tốt đẹp nhưng cũng tam hợp. Tới đại hạn tiếp gặp sao Thiên Phủ. Ví trí bản cung rất quan trọng nhiều người luận giải Tử Vi. Đại hạn này nhìn chung có vài nét không tốt nhưng tốt đẹp thứ hai sau đại hạn về sự ổn định. Sát Phá Tham thường thua vì bộ Tử Vũ Liêm có Phủ Tướng đầy đủ lấy được lòng tín của người khác cầm yêu thương, tình cảm. Ở đây có cả Vũ Phá bên Vũ Khúc.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button