Tử vi

Luận giải lá số Tử Vi đúng hơn phần 2

Luận giải lá số tử vi cơ bản (phần 2)

Đây là phần 2 của tập bài viết “Luận giải lá số Tử Vi đúng hơn”. Trong Tử Vi các bố trí của Chính Tinh thủ mệnh chia làm các hạng Thượng Cách, Trung Cách, Hạ Cách. Nếu trước nói không cần chia vì để quên đi việc đắc hãm mà chú trọng tới bàng tinh, ma thực ra là do bàng tinh quyết định tất cả. Nhưng ở trường hợp này ta xét tới cách cục cao thấp khi bàn về tính chất của các tổ hợp Chính Tinh trong trường hợp chỉ xét đến 14 sao này. Ta có đa phần các cách có tính chất ban đầu tốt xấu chia thành các cấp bậc thường đã được đề cập tại các sách xem Tử Vi, nếu chính xác cần chia riêng các vị trí theo từng tính chất về Quý, Phú, Phúc, Thọ nhưng phức tạp nên chia chung các cách như Tử Vi cư Ngọ kế đến Tử Vi cư Tí, Liêm Phủ Thìn Tuất, Tử Phủ Dần Thân, Đồng Lương Dần Thân, Dương Lương cư Mão, Thái Âm cư Hợi, Vũ Phủ Tí Ngọ,… tiếp theo đến Cơ Lương Thìn Tuất, Cự Cơ Tí Ngọ, Cự Cơ Mão Dậu, Thái Dương cư Ngọ, Thất Sát Tí Ngọ, Tử Tướng Thìn Tuất, Tử Sát Tị Hợi, Thiên Lương Tí Ngọ, Đồng Âm cư Tí, Âm Dương Tuất Thìn, Vũ Tướng Dần Thân, Liêm Trinh Dần Thân, Phá Quân Tí Ngọ, Thất Sát Dần Thân, Tử Phá Sửu Mùi.. kế đến các trường hợp thấp hơn như Cự Môn Tị Hợi, Thiên Lương Sửu Mùi, Âm Dương Sửu Mùi, Thiên Cơ Tị Hợi, Thiên Đồng Tị Hợi. Thiên Lương Tị Hợi,… và các tổ hợp cuối cùng là Thái Âm cư Ngọ, Thái Dương cư Hợi Tí, Thất Sát Thìn Tuất, Liêm Sát Sửu Mùi, Vũ Phá Tị Hợi,… nhìn chung khi nhắc tới các cách cục này ngay ở các kinh sách hay các câu phú đa phần đều có ý nghĩa phân chia như:

” Liêm Sát đồng cung lộ thương mại thi”.

Bạn đang xem: Luận giải lá số Tử Vi đúng hơn phần 2

” Vũ Sát Phá Liêm hội khúc toàn cố quy”.

” Tử Vi cư Ngọ đế tọa Ly cung vô Sát tẩu Đinh Kỷ công khanh”.

” Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kỵ, Giáp Đinh Kỷ thỏa chí bình sinh”.

” Thiên Đồng Tị Hợi nam lãng đãng, nữ đa dâm”.

” Thất Sát Tí Ngọ Dần Thân tước lộc vinh xương”.

Các cách này được phân chia vì tính chất mỗi cách cục chính tinh và vị trí tọa cung đều khác nhau dẫn tới kết quả khác nhau. Việc xem Tử Vi cần xét tới các tính chất ban đầu chủ trong tiềm thức tức Mệnh tạo để xem gốc rễ mới tăng giảm tính chất bởi các bàng tinh thì đưa ra dự đoán sát với thực tế. Khi phân biệt các cách cục của Chính Tinh xong cần thiết xem Mệnh hợp với Chính Tinh thủ Mệnh hay tròn tam hợp, nếu trong tam hợp thì ảnh hưởng tới phần tính chất của Chính Tinh ấy hơn Chính Tinh thủ mệnh, tuy nhiên diễn biến tính chất của cách cục không thay đổi và luận tới việc tính chất toàn bộ tính chất phối hợp các Chính Tinh của nhóm trong trường hợp đầy đủ và giao hội với nhóm khác trong trường hợp còn lại. Phần phân chia vị trí hay gọi là miếu hãm của Chính Tinh ý nghĩa thực tế đơn giản như vậy, do nhiều người mới tìm hiểu Tử Vi quá chấp vào tính miếu hãm mà coi trọng việc đó, xem nhẹ các bàng tinh hay sát tinh không xem xét từng phối hợp tính chất, mặc nhiên cho Mệnh có cách cục Chính Tinh thuộc thượng cách là giải được các Sát Tinh. Sau khi xem xong sự hợp ngũ hành với Chính Tinh của Mệnh và tính chất ban đầu của cá tính ở đại hạn đầu khi ta còn hoạt động ở cung Mệnh, khi đó ta đã có được tính chất cơ bản ban đầu của Mệnh hay được gọi là bản tính. Tiếp theo cần thiết xem sự giao hội của Chính Tinh với Bàng Tinh, Tuần Triệt, các cung nhị hợp, xung chiếu, lục hội.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận giải lá số Tử Vi đúng hơn phần 2

Luận giải lá số tử vi cơ bản (phần 2)

Đây là phần 2 của tập bài viết “Luận giải lá số Tử Vi đúng hơn”. Trong Tử Vi các bố trí của Chính Tinh thủ mệnh chia làm các hạng Thượng Cách, Trung Cách, Hạ Cách. Nếu trước nói không cần chia vì để quên đi việc đắc hãm mà chú trọng tới bàng tinh, ma thực ra là do bàng tinh quyết định tất cả. Nhưng ở trường hợp này ta xét tới cách cục cao thấp khi bàn về tính chất của các tổ hợp Chính Tinh trong trường hợp chỉ xét đến 14 sao này. Ta có đa phần các cách có tính chất ban đầu tốt xấu chia thành các cấp bậc thường đã được đề cập tại các sách xem Tử Vi, nếu chính xác cần chia riêng các vị trí theo từng tính chất về Quý, Phú, Phúc, Thọ nhưng phức tạp nên chia chung các cách như Tử Vi cư Ngọ kế đến Tử Vi cư Tí, Liêm Phủ Thìn Tuất, Tử Phủ Dần Thân, Đồng Lương Dần Thân, Dương Lương cư Mão, Thái Âm cư Hợi, Vũ Phủ Tí Ngọ,… tiếp theo đến Cơ Lương Thìn Tuất, Cự Cơ Tí Ngọ, Cự Cơ Mão Dậu, Thái Dương cư Ngọ, Thất Sát Tí Ngọ, Tử Tướng Thìn Tuất, Tử Sát Tị Hợi, Thiên Lương Tí Ngọ, Đồng Âm cư Tí, Âm Dương Tuất Thìn, Vũ Tướng Dần Thân, Liêm Trinh Dần Thân, Phá Quân Tí Ngọ, Thất Sát Dần Thân, Tử Phá Sửu Mùi.. kế đến các trường hợp thấp hơn như Cự Môn Tị Hợi, Thiên Lương Sửu Mùi, Âm Dương Sửu Mùi, Thiên Cơ Tị Hợi, Thiên Đồng Tị Hợi. Thiên Lương Tị Hợi,… và các tổ hợp cuối cùng là Thái Âm cư Ngọ, Thái Dương cư Hợi Tí, Thất Sát Thìn Tuất, Liêm Sát Sửu Mùi, Vũ Phá Tị Hợi,… nhìn chung khi nhắc tới các cách cục này ngay ở các kinh sách hay các câu phú đa phần đều có ý nghĩa phân chia như:

” Liêm Sát đồng cung lộ thương mại thi”.

” Vũ Sát Phá Liêm hội khúc toàn cố quy”.

” Tử Vi cư Ngọ đế tọa Ly cung vô Sát tẩu Đinh Kỷ công khanh”.

” Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kỵ, Giáp Đinh Kỷ thỏa chí bình sinh”.

” Thiên Đồng Tị Hợi nam lãng đãng, nữ đa dâm”.

” Thất Sát Tí Ngọ Dần Thân tước lộc vinh xương”.

Các cách này được phân chia vì tính chất mỗi cách cục chính tinh và vị trí tọa cung đều khác nhau dẫn tới kết quả khác nhau. Việc xem Tử Vi cần xét tới các tính chất ban đầu chủ trong tiềm thức tức Mệnh tạo để xem gốc rễ mới tăng giảm tính chất bởi các bàng tinh thì đưa ra dự đoán sát với thực tế. Khi phân biệt các cách cục của Chính Tinh xong cần thiết xem Mệnh hợp với Chính Tinh thủ Mệnh hay tròn tam hợp, nếu trong tam hợp thì ảnh hưởng tới phần tính chất của Chính Tinh ấy hơn Chính Tinh thủ mệnh, tuy nhiên diễn biến tính chất của cách cục không thay đổi và luận tới việc tính chất toàn bộ tính chất phối hợp các Chính Tinh của nhóm trong trường hợp đầy đủ và giao hội với nhóm khác trong trường hợp còn lại. Phần phân chia vị trí hay gọi là miếu hãm của Chính Tinh ý nghĩa thực tế đơn giản như vậy, do nhiều người mới tìm hiểu Tử Vi quá chấp vào tính miếu hãm mà coi trọng việc đó, xem nhẹ các bàng tinh hay sát tinh không xem xét từng phối hợp tính chất, mặc nhiên cho Mệnh có cách cục Chính Tinh thuộc thượng cách là giải được các Sát Tinh. Sau khi xem xong sự hợp ngũ hành với Chính Tinh của Mệnh và tính chất ban đầu của cá tính ở đại hạn đầu khi ta còn hoạt động ở cung Mệnh, khi đó ta đã có được tính chất cơ bản ban đầu của Mệnh hay được gọi là bản tính. Tiếp theo cần thiết xem sự giao hội của Chính Tinh với Bàng Tinh, Tuần Triệt, các cung nhị hợp, xung chiếu, lục hội.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button