Tử vi

Luận người có số làm nghệ thuật hay không.

Mệnh an tại Dần Thân Tị Hợi hoặc Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp Vũ Khúc, Tham Lang, tại

mệnh hóa Kị, thêm sát tinh thì tất sẽ là người làm nghệ thuật hoặc tinh thông tay nghề, hoặc có tay nghề khéo léo và tinh tế.

Nhàn cung Tham Lang hà sinh nghiệp,

Bạn đang xem: Luận người có số làm nghệ thuật hay không.

Bất thị đồ nhân tu đả thiết,

Chư bàn xảo nghệ canh năng tinh,

Tính hảo du điền tịnh bộ liệp.

Lại viết:

Phá Vũ Mùi cung đa xảo nghệ,

Tị Hợi an mệnh chính tương nghi,

Phá Quân Liêm Trinh cư Mão Dậu,

Tế xảo chi nhân định nghệ kỳ.

Lại viết:

Thiên Cơ Thiên Tướng mệnh thân trung,

Đế lệnh tài tinh nhập mộ trung,

Thiên Phủ nhược cư thiên động vị,

Bình sinh định thị tác kỳ công.

Tham hãm sinh nhai bởi nghề gì

Chẳng là đồ tể, thợ rèn thì

Kỹ nghệ đã chuyên lại tinh xảo

Thích đi săn bắn giỏi rong chơi.

Mùi cung Phá, Vũ nhiều nghề khéo

Mệnh an Tị, Hợi cũng hợp luôn

Phá Liêm Mão Dậu thì cũng vậy

Định là nghề ấy khéo tinh vi.

Thiên Cơ, Thiên Tướng thủ mệnh thân

Tử Vi, Vũ Khúc ở mộ phần

Thiên Phủ nếu cư nơi “thiên động”

Bình sinh đoán định làm kỹ công.

QNB chú: hai chữ 遷動 – “thiên động” này nghĩa là chuyển động, di chuyển, biến đổi,… nên có lẽ muốn ám chỉ về vị trí mà Thiên Phủ đồng cung với Thiên Mã.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận người có số làm nghệ thuật hay không.

Mệnh an tại Dần Thân Tị Hợi hoặc Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp Vũ Khúc, Tham Lang, tại

mệnh hóa Kị, thêm sát tinh thì tất sẽ là người làm nghệ thuật hoặc tinh thông tay nghề, hoặc có tay nghề khéo léo và tinh tế.

Nhàn cung Tham Lang hà sinh nghiệp,

Bất thị đồ nhân tu đả thiết,

Chư bàn xảo nghệ canh năng tinh,

Tính hảo du điền tịnh bộ liệp.

Lại viết:

Phá Vũ Mùi cung đa xảo nghệ,

Tị Hợi an mệnh chính tương nghi,

Phá Quân Liêm Trinh cư Mão Dậu,

Tế xảo chi nhân định nghệ kỳ.

Lại viết:

Thiên Cơ Thiên Tướng mệnh thân trung,

Đế lệnh tài tinh nhập mộ trung,

Thiên Phủ nhược cư thiên động vị,

Bình sinh định thị tác kỳ công.

Tham hãm sinh nhai bởi nghề gì

Chẳng là đồ tể, thợ rèn thì

Kỹ nghệ đã chuyên lại tinh xảo

Thích đi săn bắn giỏi rong chơi.

Mùi cung Phá, Vũ nhiều nghề khéo

Mệnh an Tị, Hợi cũng hợp luôn

Phá Liêm Mão Dậu thì cũng vậy

Định là nghề ấy khéo tinh vi.

Thiên Cơ, Thiên Tướng thủ mệnh thân

Tử Vi, Vũ Khúc ở mộ phần

Thiên Phủ nếu cư nơi “thiên động”

Bình sinh đoán định làm kỹ công.

QNB chú: hai chữ 遷動 – “thiên động” này nghĩa là chuyển động, di chuyển, biến đổi,… nên có lẽ muốn ám chỉ về vị trí mà Thiên Phủ đồng cung với Thiên Mã.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button