Tử vi

Luận người giàu có sung túc

Thái Âm nhập miếu hữu quang huy,

Tài nhập tài hương phân ngoại kỳ,

Phá hao hung tinh giai bất phạm,

Bạn đang xem: Luận người giàu có sung túc

Đôi kim tích ngọc phú hào nhi.

Thái Âm nhập miếu có quang huy

Tài nhập Tài cung thật diệu kỳ

Hao Phá hung tinh không xâm phạm

Vàng ngọc chất chồng thực giàu nhỉ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận người giàu có sung túc

Thái Âm nhập miếu hữu quang huy,

Tài nhập tài hương phân ngoại kỳ,

Phá hao hung tinh giai bất phạm,

Đôi kim tích ngọc phú hào nhi.

Thái Âm nhập miếu có quang huy

Tài nhập Tài cung thật diệu kỳ

Hao Phá hung tinh không xâm phạm

Vàng ngọc chất chồng thực giàu nhỉ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button